Ceny za Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark™ podporující spolupráci a optimalizovaná pro Azure

Služba Azure Databricks, vytvořená ve spolupráci s Microsoftem a vývojáři produktu Apache Spark, kombinuje to nejlepší z Databricks a Azure, aby zákazníkům pomohla zrychlit inovace tím, že jim umožní provádění datových věd s využitím vysoce výkonné analytické platformy optimalizované pro Azure. Obsahuje přímo v základu integraci s Azure Active Directory, nativní datové konektory, integrované účtování a shodu s předpisy (připravovanou). Nastavení jedním kliknutím, zjednodušené pracovní postupy a interaktivní pracovní prostory umožňují spolupráci mezi odborníky přes data, datovými architekty a obchodními analytiky.

Úlohy

Azure Databricks nabízí tři nezávislé úlohy v několika instancích virtuálních počítačů, které jsou přizpůsobené vašim pracovním postupům pro analýzu dat – úlohy Příprava dat a Jednoduchá příprava dat usnadňují datovým architektům vytváření a spouštění úloh a úloha Analýza dat poslouží datovým vědcům při interaktivním zkoumání, vizualizaci, manipulaci a sdílení dat a přehledů.

Funkce vrstvy Standard

Funkce Analýza dat Příprava dat Jednoduchá příprava dat
Interaktivní úlohy pro analýzu dat ve spolupráci s poznámkovými bloky Automatizované úlohy pro spouštění rychlých a robustních úloh přes API nebo uživatelské rozhraní Automatizované úlohy pro spouštění robustních úloh přes rozhraní API nebo uživatelské rozhraní
Apache Spark na platformě Databricks
 • Clustery pro spouštění úloh v produkčním prostředí
 • Výstrahy a monitorování s opakováním
Dostupné Dostupné Dostupné
Plánování úloh s využitím knihoven

Snadno spustitelné produkční úlohy včetně streamování s monitorováním

 • Plánovač pro spouštění knihoven
 • Streamování s monitorováním v produkčním prostředí
Dostupné Dostupné Dostupné
Plánování úloh s využitím poznámkových bloků

Možnost používat poznámkové bloky Scala, Python, R a SQL a pracovní postupy s poznámkovými bloky

 • Plánování poznámkových bloků Scala, Python, R a SQL
 • Pracovní postupy s poznámkovými bloky
Dostupné Dostupné Není k dispozici
Clustery Autopilot

Snadno spravovatelné a nákladově efektivní clustery

 • Optimalizované automatické škálování výpočetních prostředků
 • Automatické škálování úložiště instance
 • Automatické spouštění a ukončování clusterů
Dostupné Dostupné Není k dispozici
Databricks Runtime pro ML

Architektury ML k okamžitému použití

 • Integrace s Apache Spark a Horovod
 • Podpora XGBoost
 • Podpora TensorFlow, PyTorch a Keras
Dostupné Dostupné Není k dispozici
MLflow na platformě Databricks ve verzi Preview

Zjednodušení kompletního životního cyklu ML díky provozu MLflow na platformě Databricks

 • Vzdálené spouštění MLflow na platformě Databricks
 • Server sledování hostovaný na platformě Databricks
Dostupné Dostupné Není k dispozici
Databricks Delta

Robustní kanály poskytující čistá a kvalitní data, které podporují vysoce výkonné analýzy dávek a datových proudů

 • Transakce ACID
 • Správa schématu
 • Podpora čtení a zápisu dávek a datových proudů
 • Ukládání do mezipaměti na discích SSD
 • Indexování
 • Vytváření snímků tabulek
Dostupné Dostupné Není k dispozici
Interaktivní clustery

Režim vysoké souběžnosti pro více uživatelů

 • Trvalé clustery pro analýzu
 • Clustery s vysokou souběžností pro sdílení mezi více uživateli
Dostupné Není k dispozici Není k dispozici
Poznámkové bloky a spolupráce

Vysoce produktivní spolupráce mezi analytiky a s ostatními kolegy

 • Poznámkové bloky Scala, Python, SQL a R
 • Vizualizace jedním kliknutím
 • Interaktivní řídicí panely
 • Spolupráce
 • Historie revizí
 • Integrace se systémy správy verzí (GitHub, Bitbucket)
Dostupné Není k dispozici Není k dispozici
Integrace s ekosystémy

Možnost pracovat s aplikací RStudio® a celou řadou nástrojů BI třetích stran

 • Integrace s aplikací RStudio
 • Integrace s BI prostřednictvím JDBC/ODBC
Dostupné Není k dispozici Není k dispozici

Funkce úrovně Premium

Funkce Analýza dat Příprava dat Jednoduchá příprava dat
Interaktivní úlohy pro analýzu dat ve spolupráci s poznámkovými bloky Automatizované úlohy pro spouštění rychlých a robustních úloh přes API nebo uživatelské rozhraní Automatizované úlohy pro spouštění robustních úloh přes rozhraní API nebo uživatelské rozhraní
Zahrnuje standardní funkce Zahrnuje standardní funkce Zahrnuje standardní funkce
Řízení přístupu k poznámkovým blokům, clusterům, úlohám a tabulkám založené na rolích Dostupné Dostupné Dostupné
Ověřování koncových bodů JDBC/ODBC Dostupné Dostupné Dostupné
Protokoly auditu (ve verzi Preview) Dostupné Dostupné Dostupné

Podrobnosti o cenách

Plaťte jenom za to, co využijete

Azure Databricks vám účtuje* za virtuální počítače zřizované v clusterech a jednotky Databricks (DBU), a to v závislosti na vybraných instancích virtuálních počítačů. DBU je jednotka výpočetního výkonu, účtovaná po sekundách. Spotřeba jednotek DBU závisí na velikosti a typu instance, na které běží Azure Databricks.

Úloha Ceny za DBU – úroveň Standard Ceny za DBU – úroveň Premium
Analýza dat $-/DBU a hodinu $-/DBU a hodinu
Příprava dat $-/DBU a hodinu $-/DBU a hodinu
Jednoduchá příprava dat $-/DBU a hodinu $-/DBU a hodinu
*Kromě virtuálních počítačů bude Azure Databricks účtovat také spravované úložiště, diskové úložiště, úložiště objektů blob a veřejnou IP adresu.

Plán předběžného nákupu jednotek služby Databricks

Můžete ušetřit až 37 % ceny DBU za průběžné platby, pokud předem zakoupíte jednotky DBU (Azure Databricks Unit) jako DBCU (Databricks Commit Unit) na 1 nebo 3 roky. Jednotky DBCU (Databricks Commit Unit) normalizují použití z úloh a úrovní Azure Databricks do jednoho nákupu. Vaše použití jednotek DBU z těchto úloh a úrovní bude čerpat z těchto jednotek DBCU, dokud se nevyčerpají nebo dokud nevyprší termín nákupu. Sazba za čerpání bude shodná s cenou DBU, jak ukazuje dřív uvedená tabulka.

Úrovně a slevy pro nákup DBCU jsou uvedené dál:

1letý plán předběžného nákupu

Jednotka potvrzení Databricks (DBCU) Cena (včetně slevy) Sleva
25 000 $23500 6%
50 000 $46000 8%
100 000 $89000 11%
200 000 $172000 14%
350 000 $287000 18%
500 000 $400000 20%
750 000 $578000 22%
1 000 000 $730000 27%
1 500 000 $1050000 30%
2 000 000 $1340000 33%

3letý plán předběžného nákupu

Jednotka potvrzení Databricks (DBCU) Cena (včetně slevy) Sleva
75 000 $69000 8%
150 000 $135000 10%
300 000 $261000 13%
600 000 $504000 16%
1 050 000 $819000 22%
1 500 000 $1140000 24%
2 250 000 $1640000 27%
3 000 000 $2070000 31%
4 500 000 $2970000 34%
6 000 000 $3780000 37%

Instance


Obecné použití

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Dsv3 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada Dv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D8 v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Paměťově optimalizované

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada Esv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
E8s v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Optimalizované pro úložiště

Řada LS

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
L4s 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
L8s 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada Lsv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
L8s v2 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s v2 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s v2 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
L64s v2 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
L80s v2 80 640,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Výpočtově optimalizované

Řada FSv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
F4s v2 4 8,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 18,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

F Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

H Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

GPU

NC Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
NC12 12 112,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada NCsv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
NC6s v3 6 112,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
NC12s v3 12 224,00 GiB 10,00 $- $- $- $- $-
NC24s v3 24 448,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Obecné použití

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Dsv3 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada Dv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D8 v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Paměťově optimalizované

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada Esv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
E8s v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Optimalizované pro úložiště

Řada LS

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
L4s 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
L8s 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada Lsv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
L8s v2 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s v2 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s v2 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
L64s v2 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
L80s v2 80 640,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Výpočtově optimalizované

Řada FSv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
F4s v2 4 8,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 18,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

F Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

H Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

GPU

NC Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
NC12 12 112,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada NCsv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
NC6s v3 6 112,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
NC12s v3 12 224,00 GiB 10,00 $- $- $- $- $-
NC24s v3 24 448,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Obecné použití

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Dsv3 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada Dv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D8 v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Paměťově optimalizované

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
D12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada Esv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
E8s v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Optimalizované pro úložiště

Řada LS

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
L4s 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
L8s 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada Lsv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
L8s v2 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s v2 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s v2 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
L64s v2 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
L80s v2 80 640,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Výpočtově optimalizované

Řada FSv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
F4s v2 4 8,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 18,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

F Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

H Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

GPU

NC Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
NC12 12 112,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Řada NCsv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
NC6s v3 6 112,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
NC12s v3 12 224,00 GiB 10,00 $- $- $- $- $-
NC24s v3 24 448,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Ceny za rezervované instance se vztahují jenom na instance linuxových virtuálních počítačů, a ne na DBU.

Obecné použití

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za virtuální počítač s Linuxem Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %)
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $-