Ceny za Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Služba Azure Databricks, vytvořená ve spolupráci s Microsoftem a vývojáři produktu Apache Spark, kombinuje to nejlepší z Databricks a Azure, aby zákazníkům pomohla zrychlit inovace tím, že jim umožní provádění datových věd s využitím vysoce výkonné analytické platformy optimalizované pro Azure. Obsahuje přímo v základu integraci s Azure Active Directory, nativní datové konektory, integrované účtování a shodu s předpisy (připravovanou). Nastavení jedním kliknutím, zjednodušené pracovní postupy a interaktivní pracovní prostory umožňují spolupráci mezi odborníky přes data, datovými architekty a obchodními analytiky.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Funkce vrstvy Standard

Funkce Výpočetní prostředky – všechny účely Výpočetní prostředky – úlohy Výpočetní prostředky – jednoduché úlohy
Interaktivní úlohy pro analýzu dat ve spolupráci s poznámkovými bloky Automatizované úlohy pro spouštění rychlých a robustních úloh přes API nebo uživatelské rozhraní Automatizované úlohy pro spouštění robustních úloh přes rozhraní API nebo uživatelské rozhraní
Apache Spark na platformě Databricks Dostupné Dostupné Dostupné
Plánování úloh s využitím knihoven Dostupné Dostupné Dostupné
Plánování úloh s využitím poznámkových bloků Dostupné Dostupné Není k dispozici
Clustery Autopilot Dostupné Dostupné Není k dispozici
Databricks Runtime pro ML Dostupné Dostupné Není k dispozici
MLflow na platformě Databricks ve verzi Preview Dostupné Dostupné Není k dispozici
Databricks Delta Dostupné Dostupné Není k dispozici
Interaktivní clustery Dostupné Není k dispozici Není k dispozici
Poznámkové bloky a spolupráce Dostupné Není k dispozici Není k dispozici
Integrace s ekosystémy Dostupné Není k dispozici Není k dispozici

Funkce úrovně Premium

Funkce Výpočetní prostředky – všechny účely Výpočetní prostředky – úlohy Výpočetní prostředky – jednoduché úlohy
Interaktivní úlohy pro analýzu dat ve spolupráci s poznámkovými bloky Automatizované úlohy pro spouštění rychlých a robustních úloh přes API nebo uživatelské rozhraní Automatizované úlohy pro spouštění robustních úloh přes rozhraní API nebo uživatelské rozhraní
Zahrnuje standardní funkce Zahrnuje standardní funkce Zahrnuje standardní funkce
Řízení přístupu k poznámkovým blokům, clusterům, úlohám a tabulkám založené na rolích Dostupné Dostupné Dostupné
Ověřování koncových bodů JDBC/ODBC Dostupné Dostupné Dostupné
Protokoly auditu Dostupné Dostupné Dostupné
Všechny funkce plánu Standard Dostupné Dostupné Dostupné
Předávání přihlašovacích údajů Azure AD Dostupné Dostupné Není k dispozici
Podmíněné ověřování Dostupné Není k dispozici Není k dispozici
Zásady clusteru (Preview) Dostupné Dostupné Dostupné
Přístupový seznam IP adres (Preview) Dostupné Dostupné Dostupné
Rozhraní API pro správu tokenů (Preview) Dostupné Dostupné Dostupné

Úlohy

Azure Databricks offers three distinct workloads on several VM Instances tailored for your data analytics workflow—the Jobs Compute and Jobs Light Compute workloads make it easy for data engineers to build and execute jobs, and the All-Purpose Compute workload makes it easy for data scientists to explore, visualize, manipulate, and share data and insights interactively.

Plaťte jenom za to, co využijete

Azure Databricks vám účtuje* za virtuální počítače zřizované v clusterech a jednotky Databricks (DBU), a to v závislosti na vybraných instancích virtuálních počítačů. DBU je jednotka výpočetního výkonu, účtovaná po sekundách. Spotřeba jednotek DBU závisí na velikosti a typu instance, na které běží Azure Databricks.

Úloha Ceny za DBU – úroveň Standard Ceny za DBU – úroveň Premium
Výpočetní prostředky – všechny účely $-/DBU a hodinu $-/DBU a hodinu
Výpočetní prostředky – úlohy $-/DBU a hodinu $-/DBU a hodinu
Výpočetní prostředky – jednoduché úlohy $-/DBU a hodinu $-/DBU a hodinu
*Kromě virtuálních počítačů bude Azure Databricks účtovat také spravované úložiště, diskové úložiště, úložiště objektů blob a veřejnou IP adresu.

Plán předběžného nákupu jednotek služby Databricks

Můžete ušetřit až 37 % ceny DBU za průběžné platby, pokud předem zakoupíte jednotky DBU (Azure Databricks Unit) jako DBCU (Databricks Commit Unit) na 1 nebo 3 roky. Jednotky DBCU (Databricks Commit Unit) normalizují použití z úloh a úrovní Azure Databricks do jednoho nákupu. Vaše použití jednotek DBU z těchto úloh a úrovní bude čerpat z těchto jednotek DBCU, dokud se nevyčerpají nebo dokud nevyprší termín nákupu. Sazba za čerpání bude shodná s cenou DBU, jak ukazuje dřív uvedená tabulka.

Úrovně a slevy pro nákup DBCU jsou uvedené dál:

1letý plán předběžného nákupu

Jednotka potvrzení Databricks (DBCU) Cena (včetně slevy) Sleva
25 000 $-
50 000 $-
100 000 $-
200 000 $-
350 000 $-
500 000 $-
750 000 $-
1 000 000 $-
1 500 000 $-
2 000 000 $-

3letý plán předběžného nákupu

Jednotka potvrzení Databricks (DBCU) Cena (včetně slevy) Sleva
75 000 $-
150 000 $-
300 000 $-
600 000 $-
1 050 000 $-
1 500 000 $-
2 250 000 $-
3 000 000 $-
4 500 000 $-
6 000 000 $-

Instance

Obecné použití

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Dsv3 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Řada Dv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
D8 v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Paměťově optimalizované

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
D12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Řada Easv4

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
E4as v4 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
E8as v4 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16as v4 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E20as v4 20 160,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
E32as v4 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E48as v4 48 384,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
E64as v4 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
E96as v4 96 672,00 GiB 24,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Řada Esv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
E8s v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Ev3 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
E8 v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Optimalizované pro úložiště

Řada LS

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
L4s 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- – – $-
L8s 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- – – $-
L16s 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- – – $-
L32s 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- – – $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Řada Lsv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
L8s v2 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s v2 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s v2 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
L64s v2 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
L80s v2 80 640,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Výpočtově optimalizované

Řada FSv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
F4s v2 4 8,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 13,50 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

F Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

H Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

GPU

NC Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
NC12 12 112,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Řada NCsv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
NC6s v3 6 112,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
NC12s v3 12 224,00 GiB 10,00 $- $- $- $- $-
NC24s v3 24 448,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Obecné použití

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Dsv3 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Řada Dv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
D8 v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Paměťově optimalizované

DSv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Dv2 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
D12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Řada Easv4

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
E4as v4 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
E8as v4 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16as v4 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E20as v4 20 160,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
E32as v4 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E48as v4 48 384,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
E64as v4 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
E96as v4 96 672,00 GiB 24,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Řada Esv3

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
E8s v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Ev3 Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
E8 v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Optimalizované pro úložiště

Řada LS

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
L4s 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- – – $-
L8s 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- – – $-
L16s 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- – – $-
L32s 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- – – $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Řada Lsv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
L8s v2 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s v2 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s v2 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
L64s v2 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
L80s v2 80 640,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

Výpočtově optimalizované

Řada FSv2

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
F4s v2 4 8,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 13,50 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

F Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

H Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
Celková cena zahrnuje cenu za DBU i cenu za výpočetní výkon virtuálních počítačů. Ceny za výpočetní výkon najdete na stránce s cenami virtuálních počítačů.

GPU

NC Series

Instance vCPU Paměť RAM Počet DBU Cena za DBU Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %) Celková cena při rezervaci na 3 rok (úspora v %) Celková spotová cena (úspora v %)
NC12 12 112,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-