Přeskočit navigaci

Ceny za Možnosti Azure

Unifikované zásady správného řízení dat pro maximální využití jejich obchodní hodnoty

Azure Purview je unifikovaná služba zásad správného řízení dat, která pomáhá maximalizovat obchodní hodnotu hybridních dat. Purview Data Map umožňuje automatizovat prohledávání a klasifikaci dat ve velkém. Purview Data Catalog umožňuje samoobslužné zjišťování dat pro zrychlení BI, analýz, AI a ML.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Azure Purview Data Map

Mapování dat Azure Purview je základem pro správu zásad správného řízení dat v cloudovém měřítku. Služba Mapování dat uchovává metadata, historii, klasifikace a další anotace přidružené k datovým prostředkům a obsluhuje požadavky na tyto informace prostřednictvím rozhraní API aplikace Apache Atlas nebo prostřednictvím aplikací postavených na službě Mapování dat, včetně služby Data Catalog. Příkladem požadavku, které obsluhuje služba Mapování dat, je požadavek na vyhledání datových prostředků, které jsou označené jako citlivé, nebo vykreslení grafu rodokmenu ve službě Data Catalog.

Službu Mapování dat je možné automaticky naplnit v cloudovém měřítku a aktualizovat s využitím prohledávání zdrojů dat registrovaných v účtu Purview. Toto prohledávání se dá nakonfigurovat tak, aby se na základě metadat a kontroly obsahu také klasifikovala data. Služba Mapování dat nabízí integrované funkce (např. sady prostředků), které optimalizují ukládání datových prostředků.

Elastické mapování dat

By default, a Purview account is provisioned with a Data Map of at least 1 Capacity Unit. 1 Capacity Unit supports requests of up to 25 data map operations per second and includes storage of up to 2 GB of metadata about data assets.

Data Map can scale capacity elastically based on the request load. Request load is measured in terms of data map operations per second. As a cost control measure, a Data Map is configured by default to elastically scale up to a peak of 8 times the steady state capacity.

A data map operation is a create, read, update, or delete of an entity in the Data Map. Examples of an entity include a data asset or a lineage relationship between two data assets. A search request may require multiple operations depending on the assets returned and complexity of the request. Storage size of an entity may vary in size depending on the type of entity and annotations associated with the entity.

Data Map requires an additional Capacity Unit for every 2 GB of metadata storage required. For example, a Data Map with 2 GB of metadata storage is billed at 1 Capacity Unit per hour. If the addition of new data assets increases the size to 2.1 GB, the Data Map is billed at 2 Capacity Unit per hour.

Není k dispozici Cena
Jednotka kapacity $- per 1 Capacity Unit Hour
Free in Preview Starting August 16, 2021 until Further Notice

Note: To encourage trial of the Elastic Data Map, we are providing all customers free usage of Data Map from August 16, 2021 until the end of public preview.


Automatizované prohledávání a klasifikace

Účtování za automatické naplnění služby Mapování dat je bezserverové a je založené na délce trvání prohledávání nebo úloh ingestování. Doba trvání těchto úloh se může lišit v závislosti na počtu prohledávaných systémů, datových prostředcích obsažených v prohledávaných systémech, počtu vybraných klasifikací, stavu dat a výkonu prohledávaného systému.

Úlohy ingestování nebo prohledávání zahrnují prohledávání pro extrakci metadat a rodokmenu, klasifikaci na základě metadat nebo kontroly obsahu a automatizované ingestování entit z klienta Purview (Azure Data Factory). Nezahrnují přidávání nebo úpravy entit využívajících Apache Atlas, které se místo toho účtují na základě jednotek kapacity řízených zatížením generovaným požadavky (operace za sekundu).

Není k dispozici Cena
Pro Power BI online Zdarma ve verzi Preview
Pro SQL Server v místním prostředí Zdarma ve verzi Preview
Pro další zdroje dat $- za virtuální jádro za hodinu

Poznámka: Azure Purview zřizuje účet úložiště a účet Azure Event Hubs jako spravované prostředky v rámci předplatného, ve kterém je účet Purview zřízený. Je to potřeba pro podporu rozšířených funkcí zabezpečení během prohledávání. Mohou se za ně účtovat samostatné poplatky, které ve většině případů nepřekročí 2 % z poplatků za prohledávání. Další informace najdete v části Spravované prostředky na webu Azure Portal v rámci JSON prostředku Azure Purview.

Poznámka: Zákazníkům, kteří používají Azure Purview ke správě dat v jiných cloudech (například AWS nebo GCP), se mohou účtovat dodatečné poplatky za přenosy dat a volání rozhraní API související s publikováním metadat do služby Mapování dat v Azure Purview. Tyto poplatky se liší podle oblasti. Pokud si chcete projít poplatky pro prohledávání dat v AWS, přejděte ke konzole pro fakturaci a správu v rámci AWS Management Console.


Další funkce

Sada prostředků je integrovaná funkce služby Mapování dat, která slouží k optimalizaci ukládání a prohledávání datových prostředků přidružených k děleným souborům v datových jezerech. Účtování za zpracování datových prostředků v rámci sady je bezserverové je založené na délce trvání zpracování, která se může lišit v závislosti na změnách v dělených souborech a nakonfigurovaném profilu sady prostředků.

Není k dispozici Cena
Sada prostředků $- za virtuální jádro za hodinu
Zdarma ve verzi Preview

Poznámka: Ve výchozím nastavení se zpracování sady prostředků pro všechny systémy nakonfigurované pro prohledávání s povoleným přepínačem sady prostředků provádí každých 12 hodin.

Azure Purview Data Catalog

Purview Data Catalog je aplikace postavená na službě Mapování dat, která slouží uživatelům podnikových dat, datovým technikům a datovým správcům (stewardům) k rychlému a snadnému vyhledávání dat, identifikaci vztahů rodokmenů a přiřazování obchodního kontextu.

Service Funkce Cena
C0
 • Vyhledávání a procházení datových prostředků
 • Obchodní glosář, vizualizace rodokmenu a přehledy katalogu
Součástí služby Data Map
C1
 • Obchodní pracovní postupy
Zdarma ve verzi Preview
D0
 • Přehledy katalogu
 • Přehledy identifikace citlivých dat
Zdarma ve verzi Preview

Ukázkový scénář:

In addition to the above, here is more information about how pricing works after preview ends to help estimate costs.

Data Map can scale capacity elastically based on the request load. Request load is measured in terms of data map operations per second. As a cost control measure, a Data Map is configured by default to elastically scale up to a peak of 8 times the steady state capacity.

For dev/trial usage:

Data Map (Always on): 1 capacity unit x Cena per capacity unit per hour x 730 hours per month

Scanning (Pay as you go): Total duration (in minutes) of all scans in a month / 60 min per hour x 32 vCore per scan x $- per vCore per hour

Resource Set: Total duration (in hours) of processing resource set data assets in a month * Cena per vCore per hour

The total cost per month for Azure Purview = cost of Data Map + cost of Scanning + cost of Resource Set

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Možnosti Azure

Další informace o funkcích a možnostech produktu Možnosti Azure

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Možnosti Azure

Nejčastější dotazy

 • Ve fázi Preview se vám za elastické mapování dat nebude nic účtovat. Služba Data Catalog a přehledy dat jsou ve verzi Preview momentálně také bezplatné. Po ukončení fáze Preview se za prohledávání a jednotky kapacity Mapování dat ve službě Purview budou účtovat poplatky. Pokud chcete začít používat Azure Purview, musíte zřídit mapování dat. Služba Mapování dat se účtuje za jednotku kapacity (propustnost a úložiště metadat). Po zřízení mapování dat až do zrušení zřízení instance Azure Purview se vám bude služba Data Map účtovat. Automatizované prohledávání a klasifikace se účtují za hodiny virtuálních jader v bezserverovém prostředí. Ve fázi Preview prohledávání vybraných prostředků Power BI a SQL Serveru zdarma. Projděte si následující nejčastější dotazy, kde najdete další podrobnosti. Ve fázi Preview je služba Data Catalog bezplatná. Ceny služby Data Catalog budou oznámeny později.
 • Budete platit jenom za hodiny virtuálních jader prohledávání, které využijete. Spotřeba se zaokrouhluje na nejbližší minutu. Ve fázi Preview je prohledávání prostředků Power BI a SQL Serveru zdarma. Další podrobnosti najdete níž. Za konektory pro různá úložiště dat se neúčtují žádné dodatečné poplatky.
 • Ve verzi Preview bude Azure Purview nabízet bezplatné prohledávání a klasifikace pro místní SQL Server, který se dá připojit k Azure Purview prostřednictvím modulu runtime pro prohledávání a klasifikaci hostovaného v místním prostředí. Toto bezplatné prohledávání se nevztahuje na ostatní servery SQL používající cloudový modul runtime.
 • Ve verzi Preview bude Azure Purview nabízet bezplatné prohledávání a klasifikaci pro online tenanty Power BI s rozhraními API pro správu povolenými pro použití v Azure Purview. Power BI Premium v místním prostředí se ve verzi Preview nepodporuje.
 • Mapování dat je mapa datových prostředků, přidružených metadat a rodokmenů propojujících datové prostředky. Jednotka kapacity je zřízená sada prostředků pro zajištění provozu služby mapování dat. Jedna jednotka kapacity zvládne podporovat přibližně 25 operací za sekundu a zahrnuje 2 GB úložiště metadat. Tuto kapacitu využívá uživatelské prostředí v rozhraních API pro Apache Atlas nebo Azure Purview Studio.
 • Mapování dat ukládá obchodní a technická metadata a rodokmeny přidružené k datovým prostředkům ve formátu grafu s možností prohledávání. Prohledávatelné úložiště typu graf s kapacitou v GB je úložištěm metadat. Jednotka kapacity služby Mapování dat zahrnuje 2 GB úložiště metadat.
 • Službu Mapování dat můžete zřizovat s 1 jednotkou kapacity nebo s výše uvedeným počtem jednotek. Úložiště metadat služba Mapování dat se lineárně škáluje po 2 GB na každou zřízenou jednotku kapacity. Kapacitu služby Mapování dat nejde po zřízení změnit.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V