Ceny za Cloud Shell

Fakturace služby Cloud Shell se zakládá jenom na sdílené složce služby Soubory Azure použité k uchování vašich dat. Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Jejich porovnání najdete v části Možnosti redundance dat. Ve výchozím nastavení za vás Azure Cloud Shell vytvoří účet místně redundantního úložiště (LRS) se sdílenou složkou služby Soubory Azure. Pro Bash bude tato sdílená složka obsahovat také 5GB image disku.

Další informace najdete v tématu věnovaném cenám služby Soubory Azure.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. (Poznámka: Podpora Microsoftu nezahrnuje podporu imagí Linuxu na webu Azure Marketplace, i když v některých případech vydavatelé Linuxu nabízí podporu jednotlivých plánů uvedených výše.) Najít plán
 • Cloud Shell je bezplatná služba, proto jako taková nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Dostupnost služby Cloud Shell závisí na smlouvě SLA základního úložiště a použitých virtuálních počítačů. Další informace najdete ve smlouvě SLA pro Storage a SLA pro Virtual Machines.

Nejčastější dotazy

 • Ano. Odpojením sdílené složky služby Soubory Azure od služby Cloud Shell se neodstraní původní prostředky a dokud je neodstraníte, budou se vám dál účtovat poplatky.

 • Cloud Shell za vás vytvoří tři prostředky v podporované oblasti, která je vám nejblíže.:

  • Skupina prostředků: cloud-shell-storage-<region>
  • Účet úložiště: cs<uniqueGuid>
  • Sdílená složka: cs-<user>-<domain>-com-<uniqueGuid>
 • Ano. Pokud používáte Bash i PowerShell (nyní ve verzi Preview), Cloud Shell připojí stejnou sdílenou složku služby Soubory Azure.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Cloud Shell

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.