Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Cloud Shell

Zjednodušení správy Azure s příkazovým prostředím na základě prohlížeče

Azure Cloud Shell je interaktivní, ověřené prostředí přístupné z prohlížeče pro správu prostředků Azure. Poskytuje flexibilitu při volbě prostředí, které nejlépe vyhovuje tomu, jak pracujete, tak jako Bash nebo PowerShell.

Pricing

Fakturace služby Cloud Shell se zakládá jenom na sdílené složce služby Soubory Azure použité k uchování vašich dat. Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Jejich porovnání najdete v části Možnosti redundance dat. Ve výchozím nastavení za vás Azure Cloud Shell vytvoří účet místně redundantního úložiště (LRS) se sdílenou složkou služby Soubory Azure. Pro Bash bude tato sdílená složka obsahovat také 5GB image disku.

Další informace najdete v tématu věnovaném cenám služby Soubory Azure.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Cloud Shell

Další informace o funkcích a možnostech produktu Cloud Shell

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Cloud Shell

  • Ano. Odpojením sdílené složky služby Soubory Azure od služby Cloud Shell se neodstraní původní prostředky a dokud je neodstraníte, budou se vám dál účtovat poplatky.

  • Cloud Shell za vás vytvoří tři prostředky v podporované oblasti, která je vám nejblíže.:

    • Skupina prostředků: cloud-shell-storage-<region>
    • Účet úložiště: cs<uniqueGuid>
    • Sdílená složka: cs-<user>-<domain>-com-<uniqueGuid>
  • Ano. Pokud používáte Bash i PowerShell (nyní ve verzi Preview), Cloud Shell připojí stejnou sdílenou složku služby Soubory Azure.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V