Ceny za Spravované disky

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Účty úložiště.

Spravované disky Azure jsou nové doporučené nabídky diskových úložišť, které jsou určené k trvalému ukládání dat s využitím virtuálních počítačů Azure. Pro každý virtuální počítač můžete použít několik Spravovaných disků. Nabízíme čtyři typy Spravovaných disků – Spravované disky SSD úrovně Ultra, Spravované disky SSD úrovně Premium, Spravované disky SSD úrovně Standard, Spravované disky HDD úrovně Standard.

Hledáte podrobnosti o cenách objektů blob stránky, které se také označují jako nespravované disky? Viz Ceny nespravovaných disků a objektů blob stránky.

Ceny zahrnují slevu za verzi Preview pro položky, které jsou ve verzi Preview. Když verze Preview skončí, vstoupí v platnost ceny GA.

Podrobnosti o cenách

Spravované disky SSD úrovně Premium

Spravované disky SSD úrovně Premium jsou vysoce výkonné úložiště využívající SSD disky (Solid State Drive), které slouží k podpoře úloh náročných na vstupně-výstupní operace s velmi vysokou propustností a nízkou latencí. Díky Spravovaným diskům SSD úrovně Premium můžete zřídit trvalý disk a nakonfigurovat jeho velikostní a výkonové charakteristiky.

Celkové náklady na Spravované disky SSD úrovně Premium závisí na velikosti a počtu disků a ovlivňuje je také počet odchozích přenosů dat. Tyto velikosti disků nabízejí různé počty vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS), limity propustnosti a měsíční ceny za GiB. Zvolte si možnost, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na velikost úložiště, počet vstupně-výstupních operací za sekundu a propustnost. K virtuálním počítačům můžete připojit několik trvalých disků a nakonfigurovat úložiště s kapacitou v řádu PB s více než 80 000 vstupně-výstupních operací za sekundu na jeden virtuální počítač a propustností 1 600 MB za sekundu na jeden virtuální počítač s latencí operací čtení menší než 1 milisekunda. Spravované disky SSD úrovně Premium podporují virtuální počítače řady DS-Series, DSv2-Series, FS-Series a GS-Series, které cílí konkrétně na Spravované disky SSD úrovně Premium.

Snímky Spravovaných disků a image Spravovaných disků SSD úrovně Premium můžete ukládat ve službě Standard Storage. Můžete si vybrat mezi místně redundantním úložištěm (LRS) a zónově redundantním úložištěm (ZRS). Tyto snímky a image se účtují $0.05/GB za měsíc pro možnosti ZRS i LRS Standard, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 64 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB. Pokud se rozhodnete je ukládat ve službě Premium SSD Disk Storage, bude se vám účtovat $-/GB měsíčně.

Velikost disku Cena za měsíc Počet vstupně-výstupních operací za sekundu na disk Propustnost / disk
P4 32 GiB $- 120 25 MB za sekundu
P6 64 GiB $- 240 50 MB za sekundu
P10 128 GiB $- 500 100 MB za sekundu
P15 256 GiB $- 1 100 125 MB za sekundu
P20 512 GiB $- 2 300 150 MB za sekundu
P30 1 TiB $- 5 000 200 MB za sekundu
P40 2 TiB $- 7 500 250 MB za sekundu
P50 4 TiB $- 7 500 250 MB za sekundu
P60 8 TiB $- 16 000 500 MB za sekundu
P70 16 TiB $- 18 000 750 MB za sekundu
P80 32 TiB (32767 GiB) $- 20 000 900 MB za sekundu

S disky Premium nejsou spojené žádné transakční náklady.

*Ceny disků P60, P70, P80 ve verzi GA nabydou účinnosti od 1. května 2019. Do té doby se budou dál účtovat ceny za verzi Preview.

Spravované disky jsou dostupné jenom pro místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Spravované disky SSD úrovně Standard

Nabídka Spravovaných disků SSD úrovně Standard s nízkými náklady je optimalizovaná pro testování a produkční úlohy základní úrovně, které vyžadují konzistentní latenci. Spravované disky SSD úrovně Standard je možné také využít pro úlohy s velkým objemem dat, které vyžadují vysokou propustnost. Spravované disky SSD úrovně Standard ve srovnání s pevnými disky typu Standard zajišťují nižší latenci a současně vyšší spolehlivost a škálovatelnost pro vaše aplikace, a je dostupná pro všechny velikosti virtuálních počítačů Azure. Spravované disky SSD úrovně Standard se pro náročnější podnikové úlohy citlivé na latenci dá snadno upgradovat na Spravované disky SSD úrovně Premium. Služba Standard SSD Managed Disks se nabízí jako řešení pro spravované disky se stejnou špičkovou odolností a dostupností, kterou očekáváte od služby Premium SSD Managed Disks.

Celkové náklady na úložiště Standard SSD Managed Disks závisí na velikosti a počtu disků, počtu transakcí a počtu odchozích přenosů dat.

Snímky a image Spravovaných disků SSD úrovně Standard můžete ukládat v úložištích s HDD úrovně Standard. Můžete si vybrat mezi místně redundantním úložištěm (LRS) a zónově redundantním úložištěm (ZRS). Tyto snímky a image se účtují $0.05/GB za měsíc pro možnosti ZRS i LRS Standard, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 128 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB. Pokud se rozhodnete je ukládat v úložišti SSD, bude se vám účtovat $-/GB měsíčně.

Velikost disku Cena za měsíc Počet vstupně-výstupních operací za sekundu na disk Propustnost / disk
E4 32 GiB $- Až 120 Až 25 MB za sekundu
E6 64 GiB $- Až 240 Až 50 MB za sekundu
E10 128 GiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
E15 256 GiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
E20 512 GiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
E30 1 TiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
E40 2 TiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
E50 4 TiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
E60* 8 TiB $- Až 2 000 Až 400 MB za sekundu
E70* 16 TiB $- Až 4 000 Až 600 MB za sekundu
E80* 32 TiB (32767 GiB) $- Až 6 000 Až 750 MB za sekundu

U Spravovaných disků SSD úrovně Standard účtujeme $- za 10 000 transakcí. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace proti úložišti, včetně čtení, zápisu a odstranění. Pro výpočet fakturovatelných transakčních jednotek používáme velikost jednotky vstupně-výstupních operací 256 KiB. Další informace najdete v dokumentaci k SSD úrovně Standard.)

*Ceny disků E60, E70, E80 ve verzi GA nabydou účinnosti od 1. května 2019. Do té doby se budou dál účtovat ceny za verzi Preview.

Spravované disky HDD úrovně Standard

Spravované disky HDD úrovně Standard využívají úložná média založená na jednotkách pevného disku (HDD). Jsou nejvhodnější pro vývoj a testování a další úlohy s řídkým přístupem, které jsou méně citlivé na variabilitu výkonu.

Celkové náklady na úložiště Standard HDD Managed Disks závisí na velikosti a počtu disků, počtu transakcí a počtu odchozích přenosů dat.

Za spravované snímky a image se účtuje $-/GB měsíčně pro možnosti LRS i ZRS, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 64 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB.

Velikost disku Cena za měsíc Počet vstupně-výstupních operací za sekundu na disk Propustnost / disk
S4 32 GiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
S6 64 GiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
S10 128 GiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
S15 256 GiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
S20 512 GiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
S30 1 TiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
S40 2 TiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
S50 4 TiB $- Až 500 Až 60 MB za sekundu
S60* 8 TiB $- Až 1 300 Až 300 MB za sekundu
S70* 16 TiB $- Až 2 000 Až 500 MB za sekundu
S80* 32 TiB (32767 GiB) $- Až 2 000 Až 500 MB za sekundu

U Spravovaných disků HDD úrovně Standard účtujeme $- za 10 000 transakcí. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace proti úložišti, včetně čtení, zápisu a odstranění.

*Ceny disků S60, S70, S80 ve verzi GA nabydou účinnosti od 1. května 2019. Do té doby se budou dál účtovat ceny za verzi Preview.

Spravované disky jsou dostupné jenom pro místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Spravované disky SSD úrovně Ultra

Spravované disky SSD úrovně Ultra představují další generací vysoce výkonných disků SSD (solid-state drive) s konfigurovatelnými atributy výkonu, které poskytují nejnižší latenci a konzistentně vysoký počet IOPS a vysokou propustnost. Spravované disky SSD úrovně Ultra nabízí nebývalý a mimořádně škálovatelný výkon s latencí menší než jedna milisekunda. Jako zákazník můžete začít s malým počtem IOPS a nízkou propustností a až začne být vaše úloha náročnější na vstupně-výstupní operace, můžete výkon upravit.

Celkové náklady na Spravované disky SSD úrovně Ultra závisí na velikosti disků a jejich konfiguraci výkonu a ovlivňuje je také počet disků.

Spravované disky SSD úrovně Ultra jsou dostupné v různých velikostech, které poskytují konfigurovatelný rozsah vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS) a konfigurovatelný rozsah propustnosti (MB/s) a účtují se hodinovou sazbou. Zvolte si možnost, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na velikost úložiště, počet vstupně-výstupních operací za sekundu a propustnost. Spravované disky SSD úrovně Ultra můžou využít všechny virtuální počítače, které podporují SSD úrovně Premium.

Následující tabulka shrnuje různé podporované konfigurace pro různé velikosti disků:

Nabídky služby Ultra SSD Managed Disks
Velikost disku (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1024-65536 (v přírůstcích po 1 TiB)
Rozsah IOPS 100-1200 100-2400 100-4800 100-9600 100-19200 100-38400 100-76800 100-160000 100-160000
Rozsah propustnosti (MB/s) 1-300 1-600 1-1200 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000

*Úplné podrobnosti ke konfiguraci disků najdete na této stránce dokumentace k nabídce Ultra SSD.

Toto jsou ceny verze Preview:

 • $- za GiB za hodinu
 • $- za zřízené IOPS za hodinu
 • $- za zřízené MB/s za hodinu
 • Rezervační poplatek $- za zřízený virtuální procesor a hodinu
  Rezervační poplatek se účtuje pouze v případě, že na virtuálním počítači povolíte funkci Ultra SSD, ale nepřipojíte k němu žádný disk Ultra SSD.

Spravované disky SSD úrovně Ultra se účtují podle zřízené velikosti, zřízeného počtu IOPS a zřízené propustnosti. Azure mapuje zřízenou velikost (zaokrouhlenou nahoru) na nejbližší nabídku velikosti disku. Každý disk se účtuje odpovídajícím způsobem po hodinách. Pokud například zřídíte Ultra SSD Disk o velikosti 200 GiB s 20 000 IOPS a 1 000 MB/s a po 20 hodinách ho odstraníte, namapuje se na nabídku velikosti disku o velikosti 256 GiB a bude se vám účtovat 256 GiB, 20 000 IOPS a 1 000 MB/s po dobu 20 hodin. To platí bez ohledu na skutečnou velikost dat a skutečný počet vstupně-výstupních operací zapsaných na disk.

Spravované disky SSD úrovně Ultra jsou dostupné jenom pro místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Podpora a SLA

Nejčastější dotazy

 • Za zřízené disky se účtuje stejná sazba bez ohledu na to, kolik msta na disku se využívá.

 • Poplatky se budou počítat poměrně po hodinách na základě ceny za měsíc. Například cena za SSD úrovně Premium pro P15 je $- (cena se může v jednotlivých oblastech lišit). Za říjen se vám bude účtovat $- / (31 dnů × 24 hodin) = $-/hod.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
 • Garantujeme 99,9procentní nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Účty úložiště

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma