Ceny za Spravované disky

Trvalá a zabezpečená disková úložiště pro virtuální počítače Azure

Azure Managed Disks are high-performance, highly durable block storage designed to be used with Azure Virtual Machines. You can use multiple Managed Disks with each virtual machine. We offer four types of Managed Disks — Ultra Disk, Premium SSD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks, Standard HDD Managed Disks. Azure Managed Disks are priced to the closest tier that accommodates the specific disk size and are billed on an hourly basis.

Are you looking for pricing details for Page Blobs also referred as Unmanaged Disks? See Unmanaged Disk and Page Blob pricing.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Spravované disky SSD úrovně Premium

Spravované disky SSD úrovně Premium jsou vysoce výkonné úložiště využívající SSD disky (Solid State Drive), které slouží k podpoře úloh náročných na vstupně-výstupní operace s velmi vysokou propustností a nízkou latencí. Díky Spravovaným diskům SSD úrovně Premium můžete zřídit trvalý disk a nakonfigurovat jeho velikostní a výkonové charakteristiky.

Celkové náklady na Spravované disky SSD úrovně Premium závisí na velikosti a počtu disků a ovlivňuje je také počet odchozích přenosů dat. Tyto velikosti disků nabízejí různé počty vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS), limity propustnosti a měsíční ceny za GiB. Pro spouštění úloh se spravované disky SSD úrovně Premium podporují u různých možností a velikostí virtuálních počítačů, včetně řad DS, DSv2, FS a GS. Při použití sdílených disků Azure v rámci Spravovaných disků SSD úrovně Premium se každé další připojení spravovaného disku účtuje měsíčně podle velikosti disku. Disky SSD úrovně Premium podporují možnosti místně redundantního úložiště (LRS) i zónově redundantního úložiště (ZRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage. Disky SSD úrovně Premium se ZRS jsou momentálně ve verzi Public Preview a jsou k dispozici ve vybraných produkčních oblastech za ceny verze Preview, které budou stejné jako ceny ve fázi obecné dostupnosti. Pokud si chcete prohlédnout ceny ZRS, jako možnost redundance v rozevíracím seznamu vyberte ZRS.

Snímky

Úplné snímky a image Spravovaných disků SSD úrovně Premium můžete ukládat ve službě Standard Storage. Můžete si vybrat mezi snímky místně redundantního úložiště (LRS) a zónově redundantního úložiště (ZRS). Tyto snímky a image se účtují $0.05/GB za měsíc pro možnosti ZRS i LRS Standard, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 64 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB. Pokud se rozhodnete je ukládat ve službě Premium SSD Disk Storage, bude se vám účtovat $-/GB měsíčně.

Přírůstkové snímky Spravovaných disků SSD úrovně Premium můžete ukládat pouze ve službě Standard Storage. Účtuje se za ně $0.05/GB měsíčně pro možnosti snímků ZRS i LRS Standard, a to za úložiště využitého rozdílovými změnami od vytvoření posledního snímku. Příklad: Používáte spravovaný disk se zřízenou velikostí 128 GB, ze které využíváte 100 GB. U prvního přírůstkového snímku se účtuje pouze využitá velikost 100 GB. Před vytvořením druhého snímku se na disk přidá 20 GB dat. U druhého přírůstkového snímku se teď účtuje pouze 20 GB.

Burstování

U disků P20 a menších je burstování standardně povolené bez dalších poplatků. Pro zvládnutí výkonových špiček, zpracování dávkových úloh a zkrácení doby spouštění můžete zvýšit výkon až na 3 500 IOPS a 170 MB/s, a to až na dobu 30 minut.

U disků P30 a větších se vám bude účtovat měsíční poplatek ve výši $- za aktivaci burstování a za další IOPS transakční poplatek $- za 10 000 IOPS. Kdykoli je možné zvýšit výkon až na 30 000 IOPS a 1000 MB/s. Pokud například zřídíte disk P30 s 5 000 IOPS a burstujete na 30 000 IOPS, bude se vám účtovat poplatek za aktivaci funkce burstování a také transakční poplatek za dalších 25 000 IOPS. Pokud propustnost zvýšíte nad zřízený objem, bude se vám také účtovat transakční poplatek za zvýšenou propustnost. Podrobné příklady, jak tato fakturace funguje, najdete v tomto článku.

Burstování na discích P30 a větších je k dispozici ve vybraných produkčních oblastech, a to za ceny verze Preview. Další informace o oblastech Preview najdete v nejčastějších dotazech k diskům Azure.

Rezervace

Rezervace spravovaného disku Azure vám kromě toho pomůže snížit náklady na diskové úložiště tím, že se zavážete k odběru kapacity spravovaného disku SSD úrovně Premium na jeden rok. Rezervovanou kapacitu jde zakoupit v násobcích jednotek disku s ročním závazkem. Všechny ceny jsou uvedeny za měsíc. Další informace najdete v nejčastějších dotazech k diskům Azure.

Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Rezervované na 1 rok
Cena za měsíc
Max. IOPS (max. IOPS s burstováním) Maximální propustnost (maximální propustnost s burstováním) Cena za připojení za měsíc (sdílený disk)
P1 4 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s)
P2 8 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s)
P3 16 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s)
P4 32 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s)
P6 64 GiB $- 240 (3 500) 50 MB/s (170 MB/s)
P10 128 GiB $- 500 (3 500) 100 MB/s (170 MB/s)
P15 256 GiB $- 1 100 (3 500) 125 MB/s (170 MB/s) $-
P20 512 GiB $- 2 300 (3 500) 150 MB/s (170 MB/s) $-
P30 1 TiB $- $- 5 000 (30 000) 200 MB/s (1,000 MB/s) $-
P40 2 TiB $- $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P50 4 TiB $- $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P60 8 TiB $- $- 16 000 (30 000) 500 MB/s (1,000 MB/s) $-
P70 16 TiB $- $- 18 000 (30 000) 750 MB/s (1,000 MB/s) $-
P80 32 TiB (32767 GiB) $- $- 20 000 (30 000) 900 MB/s (1,000 MB/s) $-
Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Rezervované na 1 rok
Cena za měsíc
Max. IOPS (max. IOPS s burstováním) Maximální propustnost (maximální propustnost s burstováním) Cena za připojení za měsíc (sdílený disk)
P1 4 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s)
P2 8 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s)
P3 16 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s)
P4 32 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s)
P6 64 GiB $- 240 (3 500) 50 MB/s (170 MB/s)
P10 128 GiB $- 500 (3 500) 100 MB/s (170 MB/s)
P15 256 GiB $- 1 100 (3 500) 125 MB/s (170 MB/s) $-
P20 512 GiB $- 2 300 (3 500) 150 MB/s (170 MB/s) $-
P30 1 TiB $- 5 000 (30 000) 200 MB/s (1,000 MB/s) $-
P40 2 TiB $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P50 4 TiB $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P60 8 TiB $- 16 000 (30 000) 500 MB/s (1,000 MB/s) $-
P70 16 TiB $- 18 000 (30 000) 750 MB/s (1,000 MB/s) $-
P80 32 TiB (32767 GiB) $- 20 000 (30 000) 900 MB/s (1,000 MB/s) $-

Pokud je povolené burstování, účtujeme poplatek ve výši $- za povolení burstování a transakční poplatek $- za 10 000 transakcí pro disky P30 a větší. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace s úložištěm, včetně čtení, zápisu a odstranění. Další podrobnosti o transakcích burstování najdete v dokumentaci k burstování.

Spravované disky SSD úrovně Standard

Nabídka Spravovaných disků SSD úrovně Standard s nízkými náklady je optimalizovaná pro testování a produkční úlohy základní úrovně, které vyžadují konzistentní latenci. Spravované disky SSD úrovně Standard je možné také využít pro úlohy s velkým objemem dat, které vyžadují vysokou propustnost. Spravované disky SSD úrovně Standard ve srovnání s pevnými disky typu Standard zajišťují nižší latenci a současně vyšší spolehlivost a škálovatelnost pro vaše aplikace, a je dostupná pro všechny velikosti virtuálních počítačů Azure. Spravované disky SSD úrovně Standard se pro náročnější podnikové úlohy citlivé na latenci dá snadno upgradovat na Spravované disky SSD úrovně Premium. Služba Standard SSD Managed Disks se nabízí jako řešení pro spravované disky se stejnou špičkovou odolností a dostupností, kterou očekáváte od služby Premium SSD Managed Disks.

Celkové náklady na úložiště Standard SSD Managed Disks závisí na velikosti a počtu disků, počtu transakcí a počtu odchozích přenosů dat. Disky SSD úrovně Standard podporují možnosti místně redundantního úložiště (LRS) i zónově redundantního úložiště (ZRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage. Disky SSD úrovně Standard se ZRS jsou momentálně ve verzi Public Preview a jsou k dispozici ve vybraných produkčních oblastech za ceny verze Preview, které budou stejné jako ceny ve fázi obecné dostupnosti.

Snímky

Úplné snímky a image Spravovaných disků SSD úrovně Standard můžete ukládat v úložištích s HDD úrovně Standard. Můžete si vybrat mezi snímky místně redundantního úložiště (LRS) a zónově redundantního úložiště (ZRS). Tyto snímky a image se účtují $0.05/GB za měsíc pro možnosti ZRS i LRS Standard, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 128 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB. Pokud se rozhodnete je ukládat v úložišti SSD, bude se vám účtovat $-/GB měsíčně.

Přírůstkové snímky Spravovaných disků SSD úrovně Premium můžete ukládat pouze ve službě Standard Storage. Účtuje se za ně $0.05/GB měsíčně pro možnosti snímků ZRS i LRS Standard, a to za úložiště využitého rozdílovými změnami od vytvoření posledního snímku. Příklad: Používáte spravovaný disk se zřízenou velikostí 128 GB, ze které využíváte 100 GB. U prvního přírůstkového snímku se účtuje pouze využitá velikost 100 GB. Před vytvořením druhého snímku se na disk přidá 20 GB dat. U druhého přírůstkového snímku se teď účtuje pouze 20 GB.

Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Maximální počet IOPS na disk Maximální propustnost na disk
E1 4 GiB $- 500 60 MB/s
E2 8 GiB $- 500 60 MB/s
E3 16 GiB $- 500 60 MB/s
E4 32 GiB $- 500 60 MB/s
E6 64 GiB $- 500 60 MB/s
E10 128 GiB $- 500 60 MB/s
E15 256 GiB $- 500 60 MB/s
E20 512 GiB $- 500 60 MB/s
E30 1 TiB $- 500 60 MB/s
E40 2 TiB $- 500 60 MB/s
E50 4 TiB $- 500 60 MB/s
E60 8 TiB $- 2 000 400 MB/s
E70 16 TiB $- 4 000 600 MB/s
E80 32 TiB (32767 GiB) $- 6 000 750 MB/s

U Spravovaných disků SSD úrovně Standard účtujeme $- za 10 000 transakcí. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace proti úložišti, včetně čtení, zápisu a odstranění. Pro výpočet fakturovatelných transakčních jednotek používáme velikost jednotky vstupně-výstupních operací 256 KiB. Další informace najdete v dokumentaci k SSD úrovně Standard.)

Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Maximální počet IOPS na disk Maximální propustnost na disk
E1 4 GiB $- 120 25 MB/s
E2 8 GiB $- 120 25 MB/s
E3 16 GiB $- 120 25 MB/s
E4 32 GiB $- 120 25 MB/s
E6 64 GiB $- 240 50 MB/s
E10 128 GiB $- 500 60 MB/s
E15 256 GiB $- 500 60 MB/s
E20 512 GiB $- 500 60 MB/s
E30 1 TiB $- 500 60 MB/s
E40 2 TiB $- 500 60 MB/s
E50 4 TiB $- 500 60 MB/s
E60 8 TiB $- 2 000 400 MB/s
E70 16 TiB $- 4 000 600 MB/s
E80 32 TiB (32767 GiB) $- 6 000 750 MB/s

U Spravovaných disků SSD úrovně Standard účtujeme $- za 10 000 transakcí. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace proti úložišti, včetně čtení, zápisu a odstranění. Pro výpočet fakturovatelných transakčních jednotek používáme velikost jednotky vstupně-výstupních operací 256 KiB. Další informace najdete v dokumentaci k SSD úrovně Standard.)

Spravované disky HDD úrovně Standard

Spravované disky HDD úrovně Standard využívají úložná média založená na jednotkách pevného disku (HDD). Jsou nejvhodnější pro vývoj a testování a další úlohy s řídkým přístupem, které jsou méně citlivé na variabilitu výkonu.

Celkové náklady na úložiště Standard HDD Managed Disks závisí na velikosti a počtu disků, počtu transakcí a počtu odchozích přenosů dat. Spravované disky HDD úrovně Standard podporují jenom místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Snímky

Za úplné snímky a image se účtuje $-/GB měsíčně pro možnosti snímků LRS i ZRS, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 64 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB.

Za přírůstkové snímky Spravovaných disků HDD úrovně Standard se účtuje $0.05/GB měsíčně pro možnosti snímků LRS i ZRS, a to za úložiště využitého rozdílovými změnami od vytvoření posledního snímku. Příklad: Používáte spravovaný disk se zřízenou velikostí 128 GB, ze které využíváte 100 GB. U prvního přírůstkového snímku se účtuje pouze využitá velikost 100 GB. Před vytvořením druhého snímku se na disk přidá 20 GB dat. U druhého přírůstkového snímku se teď účtuje pouze 20 GB.

Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Počet vstupně-výstupních operací za sekundu na disk Propustnost / disk
S4 32 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S6 64 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S10 128 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S15 256 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S20 512 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S30 1 TiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S40 2 TiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S50 4 TiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S60 8 TiB $- Až 1 300 Až 300 MB/s
S70 16 TiB $- Až 2 000 Až 500 MB/s
S80 32 TiB (32767 GiB) $- Až 2 000 Až 500 MB/s

U Spravovaných disků HDD úrovně Standard účtujeme $- za 10 000 transakcí. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace proti úložišti, včetně čtení, zápisu a odstranění.

Disk úrovně Ultra

Disky úrovně Ultra představují další generací vysoce výkonných disků SSD (solid-state drive) s konfigurovatelnými atributy výkonu, které poskytují nejnižší latenci a konzistentně vysoký počet IOPS a vysokou propustnost. Disk úrovně Ultra poskytuje nebývalý a mimořádně škálovatelný výkon s latencí menší než jedna milisekunda. Jako zákazník můžete začít s malým počtem IOPS a nízkou propustností a až začne být vaše úloha náročnější na vstupně-výstupní operace, můžete výkon upravit.

Celkové náklady na Disky úrovně Ultra závisí na velikosti disků a jejich konfiguraci výkonu a ovlivňuje je také počet disků.

Disky úrovně Ultra jsou k dispozici v různých velikostech, které poskytují konfigurovatelný rozsah vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS) a konfigurovatelný rozsah propustnosti (MB/s) a účtují se hodinovou sazbou. Zvolte si možnost, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na velikost úložiště, počet vstupně-výstupních operací za sekundu a propustnost. Disk úrovně Ultra podporuje jenom místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Následující tabulka shrnuje různé podporované konfigurace pro různé velikosti disků:

Nabídky Disků úrovně Ultra
Velikost disku (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1 024-65 536 (v přírůstcích po 1 TiB)
Rozsah IOPS 1 200 2 400 4 800 9 600 19 200 38 400 76 800 153 600 160 000
Rozsah propustnosti (MB/s) 300 600 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
*Úplné podrobnosti ke konfiguraci disků najdete na této stránce dokumentace k Diskům úrovně Ultra.
Konfigurace disků úrovně Ultra Jednotka Cena za hodinu Cena za měsíc**
Kapacita disku (GiB) GiB $- $-
Zřízené IOPS IOPS $- $-
Zřízená propustnost (MB/s) MB/s $- $-
Rezervační poplatek za zřízený virtuální procesor* vCPU $- $-

*Rezervační poplatek se účtuje pouze v případě, že na virtuálním počítači povolíte kompatibilitu s Disky úrovně Ultra, ale žádný takový disk k němu nepřipojíte.

**Uvedená cena vychází z 730 hodin měsíčně.

Disky úrovně Ultra se účtují podle zřízené velikosti, zřízeného počtu IOPS a zřízené propustnosti. Azure mapuje zřízenou velikost (zaokrouhlenou nahoru) na nejbližší nabídku velikosti disku. Každý disk se účtuje odpovídajícím způsobem po hodinách. Pokud například zřídíte Disk úrovně Ultra o velikosti 200 GiB s 20 000 IOPS a 1 000 MB/s a po 20 hodinách ho odstraníte, namapuje se na nabídku velikosti disku o velikosti 256 GiB a bude se vám účtovat 256 GiB, 20 000 IOPS a 1 000 MB/s po dobu 20 hodin. To platí bez ohledu na skutečnou velikost dat a skutečný počet vstupně-výstupních operací zapsaných na disk.

There is no charge per mount for shared Ultra Disks. You are charged for the capacity and total IOPS and throughput on the disk. For more details, refer to the shared disk documentation.

Disk úrovně Ultra podporuje jenom místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Spravované disky

Další informace o funkcích a možnostech produktu Spravované disky

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Spravované disky

Nejčastější dotazy

  • Za zřízené disky se účtuje stejná sazba bez ohledu na to, kolik msta na disku se využívá.

  • Poplatky se budou počítat poměrně po hodinách na základě ceny za měsíc. Například cena za SSD úrovně Premium pro P15 je $- (cena se může v jednotlivých oblastech lišit). Za říjen se vám bude účtovat $- / (31 dnů × 24 hodin) = $-/hod.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.