Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Spravované disky

Trvalá a zabezpečená disková úložiště pro virtuální počítače Azure

Spravované disky Azure jsou vysoce výkonná a odolná bloková úložiště určená k použití s virtuálními počítači Azure a řešením Azure VMware. Nabízíme čtyři možnosti diskových úložišť - Ultra Disk Storage, Premium SSD, Standard SSD, Standard HDD. Cena za spravované disky Azure odpovídá nejbližší úrovni, která odpovídá konkrétní velikosti disku, a je účtována na hodinové bázi.

Hledáte podrobnosti o cenách pro Page Blobs označované také jako Unmanaged Disks? Podívejte se na Ceník nespravovaných disků a Page Blob.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Premium SSD

Disky SSD úrovně Premium představují vysoce výkonné úložiště využívající jednotky SSD (solid-state drive), které slouží k podpoře úloh náročných na vstupně-výstupní operace s velmi vysokou propustností a nízkou latencí. Díky diskům SSD úrovně Premium můžete zřídit trvalý disk a nakonfigurovat jeho velikostní a výkonové charakteristiky.

Celkové náklady na disky SSD úrovně Premium závisejí na velikosti a počtu disků a ovlivňuje je také počet odchozích přenosů dat. Tyto velikosti disků nabízejí různé počty vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS), limity propustnosti a měsíční ceny za GiB. Pro spouštění úloh se disky SSD úrovně Premium podporují u různých možností a velikostí virtuálních počítačů, včetně řad DS, DSv2, FS a GS. Disky SSD úrovně Premium podporují možnosti místně redundantního úložiště (LRS) i zónově redundantního úložiště (ZRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage. Disky SSD úrovně Premium se zónově redundantním úložištěm jsou v současné době běžně dostupné ve vybraných oblastech a dostupnost v dalších oblastech se chystá. Pokud si chcete prohlédnout ceny ZRS, jako možnost redundance v rozevíracím seznamu vyberte ZRS. Při použití sdílených disků Azure v rámci SSD úrovně Premium se každé další připojení disku účtuje měsíčně na základě velikosti tohoto disku. Cena sdíleného disku je stejná pro variantu LRS i ZRS.

Snímky

Kompletní snímky a image pro SSD úrovně Premium můžete ukládat ve službě Standard Storage. Můžete si vybrat mezi snímky místně redundantního úložiště (LRS) a zónově redundantního úložiště (ZRS). Tyto snímky a image se účtují $-/GB za měsíc pro možnosti ZRS i LRS Standard, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 64 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB. Pokud se ho rozhodnete uložit v úložišti spravovaných disků SSD úrovně Premium, bude se vám účtovat $-/GB měsíčně.

Přírůstkové snímky disků SSD úrovně Premium můžete ukládat pouze ve službě Standard Storage. Účtuje se za ně $-/GB měsíčně pro možnosti snímků ZRS i LRS Standard, a to za úložiště využitého rozdílovými změnami od vytvoření posledního snímku. Příklad: Používáte spravovaný disk se zřízenou velikostí 128 GB, ze které využíváte 100 GB. U prvního přírůstkového snímku se účtuje pouze využitá velikost 100 GB. Před vytvořením druhého snímku se na disk přidá 20 GB dat. U druhého přírůstkového snímku se teď účtuje pouze 20 GB.

Burstování

U disků P20 a menších je burstování na základě kreditu standardně povolené bez dalších poplatků. Pro zvládnutí výkonových špiček, zpracování dávkových úloh a zkrácení doby spouštění můžete zvýšit výkon až na 3 500 IOPS a 170 MB/s, a to až na dobu 30 minut.

U disků P30 a větších vám bude účtován měsíční poplatek za aktivaci ve výši $- za povolení burstování na vyžádání a poplatek za burstovací transakci na vyžádání ve výši $- za 10 000 IO za další IOPS. Kdykoli můžete zvýšit svůj výkon až na 30 000 IOPS a 1 000 MB/s. Pokud například zajistíte disk P30 s 5 000 IOPS a na 5 sekund provedete burstování na 30 000 IOPS, bude vám účtován poplatek za povolení funkce burstování a také poplatek za burstovací transakci za dalších 25 000 X 5 = 125 000 IOs. Pokud překročíte povolenou propustnost, bude vám rovněž účtován poplatek za dodatečnou propustnost. Podrobné příklady fungování fakturace naleznete v tomto článku.

Rezervace

Rezervace Azure Disk Storage vám pomůže snížit náklady na diskové úložiště tím, že se zavážete k odběru kapacity disku SSD úrovně Premium na jeden rok. Rezervovanou kapacitu jde zakoupit v násobcích jednotek disku s ročním závazkem. Všechny ceny jsou uvedeny za měsíc. Další informace najdete v nejčastějších dotazech k diskům Azure.

Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Rezervované na 1 rok
Cena za měsíc
Max. IOPS (max. IOPS s burstováním) Maximální propustnost (maximální propustnost s burstováním) Cena za připojení za měsíc (sdílený disk)
P1 4 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P2 8 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P3 16 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P4 32 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P6 64 GiB $- 240 (3 500) 50 MB/s (170 MB/s) $-
P10 128 GiB $- 500 (3 500) 100 MB/s (170 MB/s) $-
P15 256 GiB $- 1 100 (3 500) 125 MB/s (170 MB/s) $-
P20 512 GiB $- 2 300 (3 500) 150 MB/s (170 MB/s) $-
P30 1 TiB $- $- 5 000 (30 000) 200 MB/s (1,000 MB/s) $-
P40 2 TiB $- $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P50 4 TiB $- $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P60 8 TiB $- $- 16 000 (30 000) 500 MB/s (1,000 MB/s) $-
P70 16 TiB $- $- 18 000 (30 000) 750 MB/s (1,000 MB/s) $-
P80 32 TiB (32 767 GiB) $- $- 20 000 (30 000) 900 MB/s (1,000 MB/s) $-
Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Rezervované na 1 rok
Cena za měsíc
Max. IOPS (max. IOPS s burstováním) Maximální propustnost (maximální propustnost s burstováním) Cena za připojení za měsíc (sdílený disk)
P1 4 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P2 8 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P3 16 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P4 32 GiB $- 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P6 64 GiB $- 240 (3 500) 50 MB/s (170 MB/s) $-
P10 128 GiB $- 500 (3 500) 100 MB/s (170 MB/s) $-
P15 256 GiB $- 1 100 (3 500) 125 MB/s (170 MB/s) $-
P20 512 GiB $- 2 300 (3 500) 150 MB/s (170 MB/s) $-
P30 1 TiB $- 5 000 (30 000) 200 MB/s (1,000 MB/s) $-
P40 2 TiB $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P50 4 TiB $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P60 8 TiB $- 16 000 (30 000) 500 MB/s (1,000 MB/s) $-
P70 16 TiB $- 18 000 (30 000) 750 MB/s (1,000 MB/s) $-
P80 32 TiB (32 767 GiB) $- 20 000 (30 000) 900 MB/s (1,000 MB/s) $-

Pokud je povolené burstování, účtujeme poplatek ve výši $- za povolení burstování a transakční poplatek $- za 10 000 transakcí pro disky P30 a větší. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace s úložištěm, včetně čtení, zápisu a odstranění. Další podrobnosti o transakcích burstování najdete v dokumentaci k burstování.

SSD úrovně Premium v2

SSD úrovně Premium v2 je nabídka SSD úrovně Premium nové generace pro Azure Disks Storage. SSD úrovně Premium v2 Disk Storage je navržený pro úlohy citlivé na výkon, které konzistentně vyžadují nízkou průměrnou latenci čtení a zápisu v kombinaci s vysokou IOPS a propustností. Tato nabídka je vhodná pro podporu datově náročných úloh, jako jsou SQL Server, Oracle Database, Cassandra a Mongo DB.

S diskem SSD úrovně Premium v2 můžete zřídit IOPS a propustnost, aniž byste museli nutně kupovat další úložnou kapacitu (viz tabulka níže). Díky tomu můžete při nasazování transakčně náročných pracovních zátěží nákladově efektivně škálovat výkon. Disk SSD úrovně Premium v2 poskytuje základní výkon 3 000 IOPS a 125 MB/s pro jakoukoli velikost disku, který je nabízen bez dodatečných nákladů. Kapacita diskového úložiště se může pohybovat od minimálně 1 GiB do maximálně 64 TiB.

V současné době se podporují pouze místně redundantní konfigurace úložiště (LRS).

Velikost disku Maximální počet vstupně-výstupních operací za sekundu Max. propustnost (MB/s)
1 GiB-64 TiBs 3 000-80 000
(Zvýšení o 500 IOPS na GiB)
125-1 200
(Zvýšení o 0,25 MB/s za nastavené IOPS)

Snímky

Přírůstkové snímky disků SSD v2 úrovně Premium můžete ukládat pouze ve službě Standard Storage. Účtuje se za ně $-/GB měsíčně pro možnosti snímků ZRS i LRS Standard, a to za úložiště využitého rozdílovými změnami od vytvoření posledního snímku. Příklad: Používáte spravovaný disk se zřízenou velikostí 128 GB, ze které využíváte 10 GB. U prvního přírůstkového snímku se účtuje pouze využitá velikost 10 GB. Před vytvořením druhého snímku se na disk přidá 20 GB dat. U druhého přírůstkového snímku se teď účtuje pouze 20 GB.

Ceny

Celkové náklady na SSD úrovně Premium v2 Disk Storage budou záviset na velikosti a počtu disků, které zřídíte, a jejich konfiguracích.

Disky SSD úrovně Premium v2 budou účtovány hodinově a budou poskytovat různé velikosti disků s konfigurovatelným rozsahem vstupních/výstupních operací za sekundu (IOPS) a propustností měřenou v MB/s. Můžete si vybrat konfiguraci, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na pracovní zátěž z hlediska kapacity úložiště, IOPS a propustnosti. Úložná kapacita disku, počet IOPS a propustnost budou účtovány zvlášť.

Disk SSD úrovně Premium v2 aktuálně podporuje jenom místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Následující tabulka shrnuje cenovou strukturu pro SSD úrovně Premium v2:

Konfigurace SSD úrovně Premium v2 Jednotka Cena za měsíc Cena za hodinu
Kapacita disku GiB $-/GiB $-
Zřízené IOPS IOPS Až 3 000 IOPS bez dalších poplatků
$-/zřízené IOPS za 3 000 IOPS
Až 3 000 IOPS bez dalších poplatků
$-/zřízené IOPS za 3 000 IOPS
Zřízená propustnost MB/s Až 125 MB/s bez dalších poplatků
$-/zřízené MB/s přes 125 MB/s
Až 125 MB/s bez dalších poplatků
$-/zřízené MB/s přes 125 MB/s
Informace o dostupnosti a funkcích SSD úrovně Premium v2 najdete v dokumentaci. Ceny uvedené v tabulce s cenami jsou určené pro informační účely. Skutečnou dostupnost této služby najdete v dokumentaci.

SSD úrovně Standard

Nabídka SSD úrovně Standard s nízkými náklady je optimalizovaná pro testování a produkční úlohy základní úrovně, které vyžadují konzistentní latenci. SSD úrovně Standard je možné také využít pro úlohy s velkým objemem dat, které vyžadují vysokou propustnost. Disky SSD úrovně Standard ve srovnání s pevnými disky typu Standard zajišťují nižší latenci a současně vyšší spolehlivost a škálovatelnost pro vaše aplikace, a je dostupná pro všechny velikosti virtuálních počítačů Azure. Disky SSD úrovně Standard se pro náročnější podnikové úlohy citlivé na latenci dají také snadno upgradovat na disky SSD úrovně Premium. Disky SSD úrovně Standard se nabízejí se stejnou špičkovou odolností a dostupností, kterou očekáváte od SSD úrovně Premium.

Celkové náklady na úložiště SSD úrovně Standard závisí na velikosti a počtu disků, počtu transakcí a počtu odchozích přenosů dat. Disky SSD úrovně Standard podporují možnosti místně redundantního úložiště (LRS) i zónově redundantního úložiště (ZRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage. Disky SSD úrovně Standard se zónově redundantním úložištěm jsou v současné době běžně dostupné ve vybraných oblastech a dostupnost v dalších oblastech se chystá. Při použití sdílených disků Azure v rámci SSD úrovně Standard se každé další připojení disku účtuje měsíčně na základě velikosti tohoto disku. Cena sdíleného disku je stejná pro variantu LRS i ZRS.

Snímky

Kompletní snímky a image pro SSD úrovně Standard můžete ukládat v úložištích HDD úrovně Standard. Můžete si vybrat mezi snímky místně redundantního úložiště (LRS) a zónově redundantního úložiště (ZRS). Tyto snímky a image se účtují $-/GB za měsíc pro možnosti ZRS i LRS Standard, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 128 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB. Pokud se rozhodnete je ukládat v úložišti SSD, bude se vám účtovat $-/GB měsíčně.

Přírůstkové snímky disků SSD úrovně Premium můžete ukládat pouze ve službě Standard Storage. Účtuje se za ně $-/GB měsíčně pro možnosti snímků ZRS i LRS Standard, a to za úložiště využitého rozdílovými změnami od vytvoření posledního snímku. Příklad: Používáte spravovaný disk se zřízenou velikostí 128 GB, ze které využíváte 100 GB. U prvního přírůstkového snímku se účtuje pouze využitá velikost 100 GB. Před vytvořením druhého snímku se na disk přidá 20 GB dat. U druhého přírůstkového snímku se teď účtuje pouze 20 GB.

Burstování

U disků E30 a menších je burstování na základě kreditu standardně povolené bez dalších poplatků. Pro zvládnutí výkonových špiček, zpracování dávkových úloh a zkrácení doby spouštění můžete zvýšit výkon až na 1 000 IOPS a 250 MB/s, a to až na dobu 30 minut.

Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Maximální počet placených transakcí za hodinu Maximální cena transakce za měsíc Maximální celková cena za měsíc Max. IOPS (max. IOPS s burstováním) Maximální propustnost (maximální propustnost s burstováním) Cena za připojení za měsíc (sdílený disk)
E1 4 GiB $- 6 800 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E2 8 GiB $- 13 400 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E3 16 GiB $- 26 600 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E4 32 GiB $- 43 400 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E6 64 GiB $- 81 200 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E10 128 GiB $- 147 200 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E15 256 GiB $- 274 000 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E20 512 GiB $- 502 000 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E30 1 TiB $- 829 200 $- $- 500 (1 000) 100 MB/s (250 MB/s) $-
E40 2 TiB $- 893 000 $- $- 500 100 MB/s $-
E50 4 TiB $- 1 578 400 $- $- 500 100 MB/s $-
E60 8 TiB $- 2 777 500 $- $- 2 000 400 MB/s $-
E70 16 TiB $- 4 379 300 $- $- 4 000 600 MB/s $-
E80 32 TiB (32 767 GiB) $- 9 478 400 $- $- 6 000 750 MB/s $-

Za standardní disky SSD účtujeme $- za 10 000 transakcí za hodinu až do maximálního počtu placených transakcí za hodinu uvedených v tabulce pro každý SSD úrovně Standard disk. Za žádné transakce, které překročí maximální hodinový limit, se nebudou účtovat další poplatky. Jakýkoli typ operace s úložištěm se počítá jako transakce, včetně čtení, zápisů a odstranění. K počítání fakturovatelných jednotek transakcí používáme jednotku V/V o velikosti 256 KIB. Další informace najdete v dokumentaci SSD úrovně Standard.

Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Maximální počet placených transakcí za hodinu Maximální cena transakce za měsíc Maximální celková cena za měsíc Max. IOPS (max. IOPS s burstováním) Maximální propustnost (maximální propustnost s burstováním) Cena za připojení za měsíc (sdílený disk)
E1 4 GiB $- 7 800 $- $- 120 (600) 25 MB/s (150 MB/s) $-
E2 8 GiB $- 15 400 $- $- 120 (600) 25 MB/s (150 MB/s) $-
E3 16 GiB $- 30 600 $- $- 120 (600) 25 MB/s (150 MB/s) $-
E4 32 GiB $- 61 000 $- $- 120 (600) 25 MB/s (150 MB/s) $-
E6 64 GiB $- 114 400 $- $- 240 (600) 50 MB/s (150 MB/s) $-
E10 128 GiB $- 214 000 $- $- 500 (600) 60 MB/s (150 MB/s) $-
E15 256 GiB $- 398 400 $- $- 500 (600) 60 MB/s (150 MB/s) $-
E20 512 GiB $- 737 600 $- $- 500 (600) 60 MB/s (150 MB/s) $-
E30 1 TiB $- 1 238 800 $- $- 500 (1 000) 60 MB/s (250 MB/s) $-
E40 2 TiB $- 1 344 700 $- $- 500 60 MB/s $-
E50 4 TiB $- 2 405 600 $- $- 500 60 MB/s $-
E60 8 TiB $- 4 243 900 $- $- 2 000 400 MB/s $-
E70 16 TiB $- 7 353 100 $- $- 4 000 600 MB/s $-
E80 32 TiB (32 767 GiB) $- 14 706 200 $- $- 6 000 750 MB/s $-

Za standardní disky SSD účtujeme $- za 10 000 transakcí za hodinu až do maximálního počtu placených transakcí za hodinu uvedených v tabulce pro každý SSD úrovně Standard disk. Za žádné transakce, které překročí maximální hodinový limit, se nebudou účtovat další poplatky. Jakýkoli typ operace s úložištěm se počítá jako transakce, včetně čtení, zápisů a odstranění. K počítání fakturovatelných jednotek transakcí používáme jednotku V/V o velikosti 256 KIB. Další informace najdete v dokumentaci SSD úrovně Standard.

Standard HDD

HDD úrovně Standard používají úložné médium založené na pevném disku (HDD). Jsou nejvhodnější pro vývoj/testování a další úlohy s občasným přístupem, které jsou méně citlivé na proměnlivost výkonu.

Celkové náklady na disky HDD úrovně Standard závisí na velikosti a počtu disků, počtu transakcí a počtu odchozích přenosů dat. Disky HDD úrovně Standard podporují pouze místně redundantní úložiště (LRS). Další podrobnosti o možnostech redundance najdete na stránce replikace Azure Storage.

Snímky

Za úplné snímky a image se účtuje $-/GB měsíčně pro možnosti snímků LRS i ZRS, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 64 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB.

Za přírůstkové snímky disků HDD úrovně Standard se účtuje $-/GB měsíčně pro varianty LRS i ZRS, a to za úložiště využité rozdílovými změnami od vytvoření posledního snímku. Příklad: Používáte spravovaný disk se zřízenou velikostí 128 GB, ze které využíváte 100 GB. U prvního přírůstkového snímku se účtuje pouze využitá velikost 100 GB. Před vytvořením druhého snímku se na disk přidá 20 GB dat. U druhého přírůstkového snímku se teď účtuje pouze 20 GB.

Není k dispozici Velikost disku Cena za měsíc Počet vstupně-výstupních operací za sekundu na disk Propustnost / disk
S4 32 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S6 64 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S10 128 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S15 256 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S20 512 GiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S30 1 TiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S40 2 TiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S50 4 TiB $- Až 500 Až 60 MB/s
S60 8 TiB $- Až 1 300 Až 300 MB/s
S70 16 TiB $- Až 2 000 Až 500 MB/s
S80 32 TiB (32 767 GiB) $- Až 2 000 Až 500 MB/s

U disků HDD úrovně Standard účtujeme $- za 10 000 transakcí. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace proti úložišti, včetně čtení, zápisu a odstranění.

Disk úrovně Ultra

Disky úrovně Ultra představují další generací vysoce výkonných disků SSD (solid-state drive) s konfigurovatelnými atributy výkonu, které poskytují nejnižší latenci a konzistentně vysoký počet IOPS a vysokou propustnost. Disk úrovně Ultra poskytuje nebývalý a mimořádně škálovatelný výkon s latencí menší než jedna milisekunda. Jako zákazník můžete začít s malým počtem IOPS a nízkou propustností a až začne být vaše úloha náročnější na vstupně-výstupní operace, můžete výkon upravit.

Celkové náklady na Disky úrovně Ultra závisí na velikosti disků a jejich konfiguraci výkonu a ovlivňuje je také počet disků.

Disky úrovně Ultra jsou k dispozici v různých velikostech, které poskytují konfigurovatelný rozsah vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS) a konfigurovatelný rozsah propustnosti (MB/s) a účtují se hodinovou sazbou. Zvolte si možnost, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na velikost úložiště, počet vstupně-výstupních operací za sekundu a propustnost. Disk úrovně Ultra podporuje jenom místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Úplné podrobnosti ke konfiguraci disků najdete na této stránce dokumentace k Diskům úrovně Ultra.

*Rezervační poplatek se účtuje pouze v případě, že na virtuálním počítači povolíte kompatibilitu s Disky úrovně Ultra, ale žádný takový disk k němu nepřipojíte.

**Uvedená cena vychází z 730 hodin měsíčně.

Konfigurace disků úrovně Ultra Jednotka Cena za hodinu Cena za měsíc**
Kapacita disku (GiB) GiB $- $-
Zřízené IOPS IOPS $- $-
Zřízená propustnost (MB/s) MB/s $- $-
Rezervační poplatek za zřízený virtuální procesor* vCPU $- $-

Disky úrovně Ultra se účtují podle zřízené velikosti, zřízeného počtu IOPS a zřízené propustnosti. Azure mapuje zřízenou velikost (zaokrouhlenou nahoru) na nejbližší nabídku velikosti disku. Každý disk se účtuje odpovídajícím způsobem po hodinách. Pokud například zřídíte Disk úrovně Ultra o velikosti 200 GiB s 20 000 IOPS a 1 000 MB/s a po 20 hodinách ho odstraníte, namapuje se na nabídku velikosti disku o velikosti 256 GiB a bude se vám účtovat 256 GiB, 20 000 IOPS a 1 000 MB/s po dobu 20 hodin. To platí bez ohledu na skutečnou velikost dat a skutečný počet vstupně-výstupních operací zapsaných na disk.

Za připojení pro sdílené disky úrovně Ultra se nic neúčtuje. Účtují se vám kapacita, celkový počet vstupně-výstupních operací a propustnost disku. Další podrobnosti najdete v dokumentaci ke sdíleným diskům.

Disk úrovně Ultra podporuje jenom místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Snímky

Přírůstkové snímky disků úrovně Ultra můžete ukládat pouze ve službě Standard Storage. Účtuje se za ně $-/GB měsíčně pro možnosti snímků ZRS i LRS Standard, a to za úložiště využitého rozdílovými změnami od vytvoření posledního snímku. Příklad: Používáte spravovaný disk se zřízenou velikostí 128 GB, ze které využíváte 10 GB. U prvního přírůstkového snímku se účtuje pouze využitá velikost 10 GB. Před vytvořením druhého snímku se na disk přidá 20 GB dat. U druhého přírůstkového snímku se teď účtuje pouze 20 GB.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Spravované disky

Další informace o funkcích a možnostech produktu Spravované disky

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Spravované disky.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Spravované disky

 • Za zřízené disky se účtuje stejná sazba bez ohledu na to, kolik msta na disku se využívá.

 • Poplatky se budou počítat poměrně po hodinách na základě ceny za měsíc. Například cena za SSD úrovně Premium pro P15 je $- (cena se může v jednotlivých oblastech lišit). Za říjen se vám bude účtovat $- / (31 dnů × 24 hodin) = $-/hod.

 • Disky úrovně Ultra se účtují podle zřízené velikosti, zřízeného počtu IOPS a zřízené propustnosti.
 • Celkové náklady na diskové úložiště SSD úrovně Premium v2 Disk Storage závisí na velikosti a počtu disků, které zřídíte, a jejich příslušných konfiguracích z hlediska zřízených IOPS a propustnosti.

  Pokud máte například aplikaci, která vyžaduje tři různé disky s následujícími charakteristikami:

  • Disk 1 – 64 GiB, 2 000 IOPS a 120 MB/s propustnost
  • Disk 2 – 256 GiB, 4 000 IOPS a 100 MB/s propustnost
  • Disk 3 – 1 024 GiB, 15 000 IOPS a 1 200 MB/s propustnost

  Měsíční náklady na každý disk SSD úrovně Premium v2 v konfiguraci místně redundantního úložiště (LRS) v oblasti USA – východ budou:

  • Měsíční náklady na disk 1 = 64*$0.081 = $5.14/měsíc
  • Měsíční náklady na disk 2 = 256*$0.081 + (4 000 - 3 000) * $0.0052 = $25.67/měsíc
  • Měsíční náklady na disk 3 = 1 024*$0.081 + (15 000 - 3 000) * $0.0052 + (1 200 - 125) * $0.041 = $186.71/měsíc

  Ceny se můžou změnit v závislosti na oblasti, kterou zvolíte.

 • Celková měsíční cena disku SSD úrovně Standard má dvě komponenty:
  (a) náklady na úložiště přidružené k velikosti disku a
  (b) komponenta proměnné, která závisí na počtu transakcí za hodinu, které probíhají během měsíce.

  Pokud například vyberete 4 GIB E1 SSD úrovně Standard SKU s místně redundantním úložištěm (LRS) a provedete průměrně 4 000 transakcí za hodinu, vaše celková cena bude

  (a) $- za měsíc + (b) 4 000 trans. za hodinu * ($-/10 000 trans.) × 730 hodin za měsíc = $- + $- = $- za měsíc.

  Poznámka: 730 hodin za měsíc se vypočítá vydělením celkového počtu hodin v roce 24 hod * 365 d děleno 12 měsíci = 730 hod v měsíci.

  A naopak, pokud jste vybrali stejnou velikost disku s místně redundantním úložištěm (LRS) a vaše úloha provedla 8 000 transakcí za hodinu, vaše celková cena bude (a) $- / měsíc + (b) $- = $- / měsíc.

  Jinými slovy, další 8 000 – 6 800 = 1 200 transakce za hodinu by se nabízely bez dalších poplatků.

 • Systém začne fakturovat nově vytvořené prázdné disky SSD úrovně Premium, SSD úrovně Standard a HDD úrovně Standard při prvním připojení k virtuálnímu počítači, aby ušetřil vaše náklady.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V