Přeskočit navigaci

Ceny služby Managed Disks

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Storage.

Azure Managed Disks jsou nové doporučené nabídky diskových úložišť, které jsou určené k trvalému ukládání dat s využitím virtuálních počítačů Azure. Pro každý virtuální počítač můžete použít několik služeb Managed Disks. Nabízíme dva typy služby Managed Disks – Premium a Standard.

Hledáte podrobnosti o cenách objektů blob stránky, které se také označují jako nespravované disky? Viz Ceny nespravovaných disků a objektů blob stránky.

Podrobnosti o cenách

Premium Managed Disks

Služba Premium Managed Disks je vysoce výkonné úložiště využívající SSD disky (Solid State Drive), které slouží k podpoře úloh náročných na vstupně-výstupní operace s velmi vysokou propustností a nízkou latencí. Díky Premium Managed Disks můžete zřídit trvalý disk a nakonfigurovat jeho velikostní a výkonové charakteristiky.

Celkové náklady na Premium Managed Disks závisí na velikosti a počtu disků a ovlivňuje je také počet odchozích přenosů dat. Tyto velikosti disků nabízejí různé hodnoty vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPs), limitů propustnosti a měsíčních cen za GiB. Zvolte si možnost, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na velikost úložiště, počet vstupně-výstupních operací za sekundu a propustnost. K virtuálním počítačům můžete připojit několik trvalých disků a nakonfigurovat úložiště s kapacitou až 64 TiB s více než 80 000 vstupně-výstupních operací za sekundu na jeden virtuální počítač a propustností 1 600 MB za sekundu na jeden virtuální počítač s latencí operací čtení menší než 1 milisekunda. Službu Premium Managed Disks podporují virtuální počítače řady DS-Series, DSv2-Series, FS-Series a GS-Series, které cílí konkrétně na disky Premium.

Snímky služby Managed Disks a image služby Managed Disks úrovně Premium můžete ukládat ve službě Storage úrovně Standard. Můžete si vybrat mezi místně redundantním úložištěm (LRS) a zónově redundantním úložištěm (ZRS). Tyto snímky a image se účtují $0.05/GB za měsíc pro možnosti ZRS i LRS Standard, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 64 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB. Pokud se rozhodnete je ukládat ve službě Disk Storage úrovně Premium, bude se vám účtovat $-/GB měsíčně.

P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50
Velikost disku 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Cena za měsíc $- $- $- $- $- $- $- $-
Vstupně-výstupní operace za sekundu / disk 120 240 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500
Propustnost / disk 25 MB za sekundu 50 MB za sekundu 100 MB za sekundu 125 MB za sekundu 150 MB za sekundu 200 MB za sekundu 250 MB za sekundu 250 MB za sekundu
S disky Premium nejsou spojené žádné transakční náklady.
Ceny uvedené výše se vztahují také na nespravované disky Premium.

Standard Managed Disks

Služba Standard Managed Disks využívá úložná média založená na jednotkách pevného disku (HDD). Jsou nejvhodnější pro vývoj a testování a další úlohy s řídkým přístupem, které jsou méně citlivé na variabilitu výkonu.

Celkové náklady na úložiště Standard Managed Disks závisí na velikosti a počtu disků, počtu transakcí a počtu odchozích přenosů dat. Mezi velikostmi disků Standard není s ohledem na propustnost a vstupně-výstupní operace za sekundu žádný rozdíl.

Za spravované snímky a image se účtuje $-/GB měsíčně pro možnosti LRS i ZRS, a to na základě využité části disku. Pokud například vytvoříte snímek spravovaného disku se zřízenou kapacitou 64 GB a aktuální využitou velikostí dat 10 GB, za tento snímek se bude účtovat jenom využitá velikost dat, tedy 10 GB.
S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50
Velikost disku 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Cena za měsíc $- $- $- $- $- $- $- $-
U služby Standard Managed Disks účtujeme $- za 10 000 transakcí. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace proti úložišti, včetně čtení, zápisu a odstranění.

Spravované disky jsou dostupné jenom pro místně redundantní úložiště (LRS). Další informace o možnostech redundance najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage.

Podpora a SLA

Nejčastější dotazy

  • Za zřízené disky se účtuje stejná sazba bez ohledu na to, kolik msta na disku se využívá.

  • Poplatky se budou počítat poměrně po hodinách na základě ceny za měsíc.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme 99,9procentní nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Storage

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet