Managed Disks – ceny

Managed Disks

Spravované diskové úložiště

Azure Managed Disks jsou nové doporučené nabídky diskových úložišť, které jsou určené k trvalému ukládání dat s využitím Azure Virtual Machines. Pro každý virtuální počítač můžete použít několik služeb Managed Disks. Služba Managed Disks nabízí dva typy odolných úložišť: Premium a Standard.

Pokud vás zajímají ceny pro nespravované disky, podívejte se na stránku s cenami pro nespravované disky a objekty blob stránky.

Další informace

Podrobnosti o cenách

Premium Managed Disks

Služba Premium Managed Disks je vysoce výkonné úložiště využívající SSD disky (Solid State Drive), které slouží k podpoře úloh náročných na vstupně-výstupní operace s velmi vysokou propustností a nízkou latencí. Díky Premium Managed Disks můžete zřídit trvalý disk a nakonfigurovat jeho velikostní a výkonové charakteristiky.

Celkové náklady na Premium Managed Disks závisí na velikosti a počtu disků a ovlivňuje je také počet odchozích přenosů dat. Tyto velikosti disků nabízejí různé hodnoty vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPs), limitů propustnosti a měsíčních cen za GB. Zvolte si možnost, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na velikost úložiště, počet vstupně-výstupních operací za sekundu a propustnost. K virtuálním počítačům můžete připojit několik trvalých disků a nakonfigurovat úložiště s kapacitou až 64 TB s více než 80 000 vstupně-výstupních operací za sekundu na jeden virtuální počítač a propustností 1 600 MB za sekundu na jeden virtuální počítač s latencí operací čtení menší než 1 milisekunda. Službu Premium Managed Disks podporují virtuální počítače řady DS-Series, DSv2-Series, FS-Series a GS-Series, které cílí konkrétně na disky Premium.

P10 P20 P30
Velikost disku 128 GB 512 GB 1 024 GB
Cena za měsíc $- $- $-
Vstupně-výstupní operace za sekundu / disk 500 2 300 5 000
Propustnost / disk 100 MB za sekundu 150 MB za sekundu 200 MB za sekundu
S disky Premium nejsou spojené žádné transakční náklady.
Ceny uvedené výše se vztahují také na nespravované disky Premium.

Standard Managed Disks

Služba Standard Managed Disks využívá úložná média založená na jednotkách pevného disku (HDD). Jsou nejvhodnější pro vývoj a testování a další úlohy s řídkým přístupem, které jsou méně citlivé na variabilitu výkonu.

Celkové náklady na úložiště Standard Managed Disks závisí na velikosti a počtu disků, počtu transakcí a počtu odchozích přenosů dat. Mezi velikostmi disků Standard není s ohledem na propustnost a vstupně-výstupní operace za sekundu žádný rozdíl.

Ceny uvedené níže zahrnují 50% propagační slevu. Tato sleva se bude uplatňovat až do 31. července 2017.

S4 S6 S10 S20 S30
Velikost disku 32 GB 64 GB 128 GB 512 GB 1 024 GB
Cena za měsíc (propagační) $- $- $- $- $-
U služby Standard Managed Disks (propagační) účtujeme $- za 10 000 transakcí. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace proti úložišti, včetně čtení, zápisu a odstranění.

Místně redundantní úložiště (LRS)

Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat.

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage. Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Spravované snímky typu Premium a Standard (kopie)

Spravovaný snímek je kopie spravovaného disku uložená jako standardní disk, která je určená jen pro čtení. Cena za spravovaný snímek bude stejná jako za spravovaný disk typu Standard. Příklad: Pokud pořídíte snímek spravovaného disku P10 Premium, budou náklady na spravovaný snímek stejné jako u disku S10 Standard.

Podpora a SLA

Nejčastější dotazy

Materiály

Calculator

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Frequently Asked Questions

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Product Details

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Managed Disks

Documentation

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes