Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Time Series Insights

Vizualizace dat IoT v reálném čase

Azure Time Series Insights Gen2 je otevřená a škálovatelná komplexní analytická služba IoT, která nabízí špičkové uživatelské prostředí a bohatá rozhraní API pro integraci výkonných funkcí do stávajících pracovních postupů nebo aplikací.

Můžete ji využívat ke shromažďování, zpracování, ukládání, dotazování a vizualizaci dat na úrovni Internetu věcí (IoT), to znamená dat, která jsou optimalizovaná pro časové řady s širokým kontextem.

Služba Azure Time Series Insights Gen2 je navržená pro zkoumání a provozní analýzu dat ad hoc a umožňuje odhalovat skryté trendy, nacházet anomálie a provádět analýzy hlavních příčin. Je to otevřená a pružná nabídka, která splňuje široké požadavky průmyslových nasazení IoT.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Cena
Jednotka zpracování dat $- za jednotku za měsíc (každá jednotka umožňuje zákazníkům zpracovat až 100 GB/měsíc)
Další zpracovaná data $- za GB
Úložiště metadat $- za MB
Analýzy teplých dat (používají se k analýze dat ad hoc) Analýzy málo používaných dat (používají se k analýze dat optimalizovaných pro časové řady) PREVIEW
Úložiště $-/GB za měsíc Ceny za objekty blob*
Dotazy Bez poplatku (omezeno na 30 souběžných dotazů) Zjištěno: $- za GB
* Málo používaná data se ukládají ve vlastním účtu úložiště zákazníka, které může nakonfigurovat během nastavení služby Time Series Insights. Zákazníkům se budou účtovat další poplatky za transakce s objekty blob pro načítání a zápisy dat, které bude služba Time Series Insights provádět nad daty uloženými v jejich účtu služby Azure Storage.

Zákazníci mohou dál používat Time Series Insights Gen1 (S1 a S2) se starým cenovým modelem. Důrazně ale doporučujeme využívat aktualizovanou nabídku, protože poskytuje celou řadu nových možností pro analýzy optimalizované pro časové řady a nabízí také průběžné platby, úsporu nákladů a flexibilitu umožňující škálovat podle potřeb zákazníka.

S1 S2
Úložiště na jednotku2 30 GB nebo 30 milionů událostí1 300 GB nebo 300 milionů událostí1
Denní příchozí přenos dat na jednotku2,3 1 GB nebo 1 milionů událostí1 10 GB nebo 10 milionů událostí1
Maximální doba uchovávání5,6 13 měsíců5 13 měsíců5
Dotazy Neomezený počet Neomezený počet
Maximální počet jednotek4 10 10
Cena (za jednotku za měsíc) $- $-
1Událost je jedna jednotka dat s časovým razítkem. Pro účely fakturace počítáme události v blocích o velikost 1 kB. Například skutečná událost o velikosti 0,8 kB se účtuje jako jedna událost, ale událost o velikosti 2,6 kB se účtuje jako tři události. Maximální velikost skutečné události je 32 kB.
2Příchozí přenos dat a celkové úložiště se měří podle počtu událostí nebo velikosti dat, podle toho, co nastane dřív.
3Příchozí přenos dat se měří po minutách. S1 může přijímat příchozí přenos dat až 720 událostí za minutu a jednotku a S2 může přijímat příchozí přenos dat až 7 200 událostí za minutu a jednotku.
4Prostředí se dá přidáním dalších jednotek škálovat až 10krát.
5Data se v Time Series Insights uchovávají na základě zvoleného počtu dnů uchovávání nebo maximálních limitů.
6Uchovávání je možné konfigurovat na webu Azure Portal. Maximální doba uchovávání, kterou můžete povolit, je souvislé období jednoho roku o 12 měsících plus 1 měsíc – délka tohoto období je definovaná jako 400 dnů.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Time Series Insights

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Time Series Insights

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Time Series Insights.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Time Series Insights

 • Zákazníci nás informovali, že dávají přednost cenám umožňujícím škálovat zpracování dat, úložiště a dotazování nezávisle na sobě. Představením přepracované služby Time Series Insights s novou sadou možností průmyslových přehledů IoT zavádíme nový obchodní model, jehož ceny odpovídají vzorům využití našich zákazníků.

 • Microsoft bude dál podporovat zákazníky, kteří používají skladové položky S1 a S2. Zákazníkům ale doporučujeme, aby přešli na nový obchodní model, protože nabízí několik výhod: novou sadu možností průmyslových přehledů IoT, které se nabízejí s nižšími cenami, nižší celkové náklady na řešení, flexibilitu plateb za využití a možnost řídit náklady změnou úložiště dat a vzorů dotazování.

 • Představte si scénář, kdy zákazník má 10 000 zařízení, z nichž každé generuje 5 MB dat za měsíc.

  Zpracovaná data: 10 000*[5MB]/[1024 MB/GB] = 48,83 GB. Vzhledem k tomu, že jednotka zpracování dat umožňuje zpracovat až 100 GB, platíte za zpracování dat jenom $- za měsíc.

  Pokud z těchto zpracovávaných dat nakonfigurujete 10 GB pro analýzu teplých dat a analýza dat vyžaduje 1 dotaz za měsíc nad 10 GB uložených dat, potom

  poplatky za teplé úložiště = 10 GB*$-/GB = $-za měsíc

  Teplé dotazy = bez poplatků

  Pokud se zbývající data pošlou do studeného úložiště a vyžadují také jeden dotaz za měsíc, potom

  poplatky za úložiště málo používaných dat = 38.83 GB*$-/GB = $- (používají se ceny objektů blob)

  Zřídkavé dotazy = 38.83 GB*$-/GB = $- za měsíc

  Celkové měsíční poplatky za Time Series Insights = $- za zpracování dat + $- za teplé úložiště + $0 za teplé dotazy + $- za úložiště málo používaných dat + $- za zřídkavé dotazy = $-.

 • Tato nová skladová položka zavádí nové studené analýzy optimalizované pro časové řady a dál přitom podporuje možnosti ad hoc zkoumání teplých dat. Tato služba začne v době uvedení verze Public Preview na trh podporou scénáře studených analýz. V dalších měsících se bude aktualizovat a přidají se ad-hoc teplé analýzy s možností směrovat data časových řad do jedné nebo obou vrstev úložiště, podle potřeb vaší firmy.

  Uživatelské prostředí pro nastavení časových řad bude prozatím zahrnovat aktuální skladové položky S1/S2 i aktualizovanou novou skladovou položku. Očekáváme, že díky zařazení možností ad hoc teplých analýz do nové skladové položky postupně přesvědčíme zákazníky, aby přešli ze skladových položek S1/S2 na jednu unifikovanou skladovou položku a možnosti v nabídce Time Series Insights a využili tak výhody aktualizovaných cen i komplexnější možnosti kompletního řešení.

 • .

  Každá jednotka S1 zahrnujte maximálně 30 GB celkového úložiště nebo 30 milionů událostí (podle toho, co nastane dřív) a také maximální denní příchozí přenos dat a možnost konfigurace uchovávání. Zároveň zahrnuje také prostředí pro vizualizace služby Time Series Insights. Počet uživatelů ani dotazů, které je možné provádět, není nijak omezen.

  Pokud například zřídíte 1 jednotku S1, můžete ve svém prostředí nakonfigurovat uchovávání dat až po dobu 400 dnů. Pokud nakonfigurujete uchovávání po dobu 400 dnů, váš průměrný denní příchozí přenos dat nemůže překročit 1/400 kapacity přiděleného prostředí (pro 1 jednotku S1 je to 30 GB). V tomto příkladu je 1/400 celkové kapacity úložiště na den 0,075 GB neboli 75 MB.

  Jiný příklad – pokud nakonfigurujete své prostředí tak, aby uchovávalo data po dobu 180 dní s jednou jednotkou S1, nemůžete překročit denní vstup 0,166 GB (166 MB) za den. Pokud rychlost příjmu překročí 0,166 GB za den, data nebudou uložena po dobu 180 dnů. Pokud by například vaše rychlost vstupu byla v průměru 0,189 GB za den, realizovali byste něco málo přes 158 dní uchovávání (30 GB/0,189 = 158,73 dní uchovávání).

  Pokud chcete maximalizovat denní příchozí přenos dat, můžete přijímat až 1 GB příchozího přenosu dat za den a uchovávat tato data až po dobu 30 dnů.

 • Každá jednotka S2 zahrnujte maximálně 300 GB celkového úložiště nebo 300 milionů událostí (podle toho, co nastane dřív) a možnost konfigurace denního příchozího přenosu dat a jejich uchovávání. Zároveň zahrnuje také prostředí pro vizualizace služby Time Series Insights. Počet uživatelů ani dotazů, které je možné provádět, není nijak omezen.

  Pokud například zřídíte 1 jednotku S2, dosáhnete uchovávání po dobu 400 dnů, pokud v prostředí nakonfigurujete uchovávání po dobu 400 dnů a váš průměrný denní příchozí přenos dat je 1/400 z 300 GB (0,75 GB nebo 750 MB za den) nebo méně.

  Jiný příklad – pokud ve svém prostředí s jednou jednotkou S2 nakonfigurujete uchovávání dat po dobu 180 dnů, dosáhnete uchovávání po dobu 180 dnů, pokud váš denní příchozí přenos dat nepřekročí 1,66 GB (1 660 MB) za den. Pokud vaše rychlost příchozího přenosu dat překročí 1,66 GB za den, vaše data se nebudou ukládat na 180 dnů. Pokud by například vaše průměrná rychlost příchozího přenosu dat byla 1,89 GB za den, dosáhli byste uchovávání po dobu o něco delší než 158 dnů (300 GB / 1,89 = 158,73 dnů uchovávání).

  Pokud chcete maximalizovat denní příchozí přenos dat, můžete přijímat až 10 GB příchozího přenosu dat za den a uchovávat tato data až po dobu 30 dnů.

 • Událost je jednotka dat o velikosti do 1 kB. Vetší události se počítají v násobcích 1 kB. Třeba 0,8 kB se účtuje jako jedna událost, ale 2,6 kB se účtuje jako tři události. Události větší než naše maximální velikost (32 kB) budou zamítnuty.

 • Počet jednotek můžete změnit prostřednictvím webu Azure Portal.

 • Ceny jsou poměrně přepočítané na dny. Pro účely fakturace den začíná o půlnoci UTC. Fakturuje se po měsících. Pokud zákazník používá například tři jednotky Time Series Insights S1 po celkovou dobu 5 dnů, na konci měsíce se mu fakturuje za 3 jednotky × 5 dnů × ($- / 31) = $-.

  Podobně pokud zákazník používá tři jednotky Time Series Insights S2 po celkovou dobu 5 dnů, na konci měsíce se mu fakturuje za tři jednotky × 5 dnů × ($- / 31) = $-.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V