Ceny za Time Series Insights

Okamžité zkoumání a analýzy dat časových řad v řešeních IoT

Informace o cenách

Měření S1 S2
Kapacita příchozího přenosu (na jednotku)1 Až 1 GB nebo 1 mil. událostí za den Až 10 GB nebo 10 mil. událostí za den
Celková kapacita (na jednotku)2,3 Až 30 GB nebo 30 mil. událostí Až 300 GB nebo 300 mil. událostí
Zadržení dat4 Až 31 dnů Až 100 dnů
Cena (za měsíc) $- za měsíc za jednotku $- za měsíc za jednotku

1Kapacita úložiště a příchozího přenosu dat se měří v počtu událostí nebo velikosti dat, podle toho, co nastane dřív.
2Událost je jednotka dat o velikosti do 1 kB. Vetší události se počítají v násobcích 1 kB. Třeba 0,8 kB se účtuje jako jedna událost, ale 2,6 kB se účtuje jako tři události.
3Prostředí se dá přidáním dalších jednotek škálovat až 10krát.
4Data se v Time Series Insights uchovávají na základě zvoleného počtu dnů uchování nebo maximálních limitů (S1<=31 dnů, S2<=100 dnů).

Nejčastější dotazy

  • Každá jednotka Time Series Insights S1 SKU umožňuje ingestovat až 1 GB nebo 1 milion událostí za den. Tato data ingestují prostřednictvím událostí, které mohou mít velikost až 1 kB. Zákazník může seskupit několik jednotek S1. Pokud třeba chcete ingestovat 2,5 GB za den, budete potřebovat 3 jednotky S1, které vám umožní ingestovat až 3 GB nebo 3 miliony událostí za den. Data se uchovávají až 31 dnů nebo na základě zvoleného počtu dnů. (To znamená, že data ingestovaná 1. den se odeberou 32. den, data ingestovaná 2. den se odeberou 33. den atd.)
  • Každá jednotka Time Series Insights S2 SKU umožňuje ingestovat až 10 GB nebo 10 milionů událostí za den. Tato data ingestují prostřednictvím událostí, které mohou mít velikost až 1 kB. Zákazník může seskupit několik jednotek S2. Pokud třeba chcete ingestovat 25 GB za den, budete potřebovat 3 jednotky S2, které vám umožní ingestovat až 30 GB nebo 30 milionů událostí za den. Data se uchovávají až 100 dnů nebo na základě zvoleného počtu dnů. (To znamená, že data ingestovaná 1. den se odeberou 101. den, data ingestovaná 2. den se odeberou 102. den atd.)
  • Počet jednotek můžete změnit prostřednictvím webu Azure Portal.
  • Time Series Insights S1 a S2 podporují události, které mají velikost až 1 kB.
  • Ceny jsou poměrně přepočítané na dny. Pro účely účtování den začíná o půlnoci UTC. Fakturuje se po měsících. Pokud zákazník používá třeba 3 jednotky Time Series Insights S1 po celkovou dobu 5 dnů, na konci měsíce se mu fakturuje 3 jednotky*5 dnů*($150/31) = $72.58.

    Podobně pokud zákazník používá třeba 3 jednotky Time Series Insights S2 po celkovou dobu 5 dnů, na konci měsíce se mu fakturuje 3 jednotky*5 dnů*($1350/31) = $653.22.

  • V současnosti nenabízíme možnost přepínat mezi různými jednotkami SKU pro Time Series Insights.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Time Series Insights

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes