Přeskočit navigaci

Ceny za Time Series Insights

Okamžité zkoumání a analýzy dat časových řad v řešeních IoT

Informace o cenách

S1 S2
Úložiště na jednotku2 30 GB nebo 30 milionů událostí1 300 GB nebo 300 milionů událostí1
Denní příchozí přenos dat na jednotku2,3 1 GB nebo 1 milionů událostí1 10 GB nebo 10 milionů událostí1
Maximální doba uchovávání5,6 13 měsíců5 13 měsíců5
Dotazy Bez omezení Bez omezení
Maximální počet jednotek4 10 10
Cena (za jednotku za měsíc) $- $-
1Událost je jedna jednotka dat s časovým razítkem. Pro účely fakturace počítáme události v blocích o velikost 1 kB. Například skutečná událost o velikosti 0,8 kB se účtuje jako jedna událost, ale událost o velikosti 2,6 kB se účtuje jako tři události. Maximální velikost skutečné události je 32 kB.
2Příchozí přenos dat a celkové úložiště se měří podle počtu událostí nebo velikosti dat, podle toho, co nastane dřív.
3Příchozí přenos dat se měří po minutách. S1 může přijímat příchozí přenos dat až 720 událostí za minutu a jednotku a S2 může přijímat příchozí přenos dat až 7 200 událostí za minutu a jednotku.
4Prostředí se dá přidáním dalších jednotek škálovat až 10krát.
5Data se v Time Series Insights uchovávají na základě zvoleného počtu dnů uchovávání nebo maximálních limitů.
6Uchovávání je možné konfigurovat na webu Azure Portal. Maximální doba uchovávání, kterou můžete povolit, je souvislé období jednoho roku o 12 měsících plus 1 měsíc – délka tohoto období je definovaná jako 400 dnů.

Nejčastější dotazy

 • Každá jednotka S1 zahrnujte maximálně 30 GB celkového úložiště nebo 30 milionů událostí (podle toho, co nastane dřív) a také maximální denní příchozí přenos dat a možnost konfigurace uchovávání. Zároveň zahrnuje také prostředí pro vizualizace služby Time Series Insights. Počet uživatelů ani dotazů, které je možné provádět, není nijak omezen.

  Pokud například zřídíte 1 jednotku S1, můžete ve svém prostředí nakonfigurovat uchovávání dat až po dobu 400 dnů. Pokud nakonfigurujete uchovávání po dobu 400 dnů, váš průměrný denní příchozí přenos dat nemůže překročit 1/400 kapacity přiděleného prostředí (pro 1 jednotku S1 je to 30 GB). V tomto příkladu je 1/400 celkové kapacity úložiště na den 0,075 GB neboli 75 MB.

  Jiný příklad – pokud ve svém prostředí s jednou jednotkou S1 nakonfigurujete uchovávání dat po dobu 180 dnů, váš denní příchozí přenos dat nemůže překročit 0,166 GB (166 MB) za den. Pokud vaše rychlost příchozího přenosu dat překročí 0,166 GB za den, vaše data se nebudou ukládat na 180 dnů. Pokud by například vaše průměrná rychlost příchozího přenosu dat byla 0,189 GB za den, mohli byste využít uchovávání po dobu o něco delší než 158 dnů (30 GB / 0,189 = 158,73 dnů uchovávání).

  Pokud chcete maximalizovat denní příchozí přenos dat, můžete přijímat až 1 GB příchozího přenosu dat za den a uchovávat tato data až po dobu 30 dnů.

 • Každá jednotka S2 zahrnujte maximálně 300 GB celkového úložiště nebo 300 milionů událostí (podle toho, co nastane dřív) a možnost konfigurace denního příchozího přenosu dat a jejich uchovávání. Zároveň zahrnuje také prostředí pro vizualizace služby Time Series Insights. Počet uživatelů ani dotazů, které je možné provádět, není nijak omezen.

  Pokud například zřídíte 1 jednotku S2, dosáhnete uchovávání po dobu 400 dnů, pokud v prostředí nakonfigurujete uchovávání po dobu 400 dnů a váš průměrný denní příchozí přenos dat je 1/400 z 300 GB (0,75 GB neboli 750 MB za den) nebo méně.

  Jiný příklad – pokud ve svém prostředí s jednou jednotkou S2 nakonfigurujete uchovávání dat po dobu 180 dnů, dosáhnete uchovávání po dobu 180 dnů, pokud váš denní příchozí přenos dat nepřekročí 1,66 GB (1 660 MB) za den. Pokud vaše rychlost příchozího přenosu dat překročí 1,66 GB za den, vaše data se nebudou ukládat na 180 dnů. Pokud by například vaše průměrná rychlost příchozího přenosu dat byla 1,89 GB za den, dosáhli byste uchovávání po dobu o něco delší než 158 dnů (300 GB / 1,89 = 158,73 dnů uchovávání).

  Pokud chcete maximalizovat denní příchozí přenos dat, můžete přijímat až 10 GB příchozího přenosu dat za den a uchovávat tato data až po dobu 30 dnů.

 • Událost je jednotka dat o velikosti do 1 kB. Vetší události se počítají v násobcích 1 kB. Třeba 0,8 kB se účtuje jako jedna událost, ale 2,6 kB se účtuje jako tři události. Události větší než naše maximální velikost (32 kB) budou zamítnuty.

 • Time Series Insights umožňuje, aby neomezený počet uživatelů spouštěl neomezený počet dotazů nad vašimi daty.

 • Počet jednotek můžete změnit prostřednictvím webu Azure Portal.

 • Ceny jsou poměrně přepočítané na dny. Pro účely fakturace den začíná o půlnoci UTC. Fakturuje se po měsících. Pokud zákazník používá například tři jednotky Time Series Insights S1 po celkovou dobu 5 dnů, na konci měsíce se mu fakturuje za 3 jednotky × 5 dnů × ($- / 31) = $-.

  Podobně pokud zákazník používá tři jednotky Time Series Insights S2 po celkovou dobu 5 dnů, na konci měsíce se mu fakturuje za tři jednotky × 5 dnů × ($- / 31) = $-.

 • V současnosti nenabízíme možnost přepínat mezi různými skladovými položkami Time Series Insights.

 • U každé jednotky S1 je možné vertikálně navýšit kapacitu až na 10 jednotek nebo 100 GB nebo 100 milionů událostí (podle toho, co nastane dřív). U každé jednotky S2 je možné vertikálně navýšit kapacitu až na 10 jednotek nebo 3 TB nebo 3 miliardy událostí (podle toho, co nastane dřív). Pokud vám to nestačí, kontaktujte nás.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Time Series Insights

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet