Přeskočit navigaci

Azure SQL

Spravovaná a vždy aktuální instance SQL v cloudu

Konzistentní prostředí SQL od hraničních zařízení po cloud

Zajistěte si jednotné prostředí napříč celým vaším portfoliem SQL a celou řadu možností nasazení od hraničních zařízení až po cloud. Inteligentní a zabezpečené databázové služby Azure SQL umožňují jednoduše:

 • Migrovat úlohy SQL s využitím SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure
 • Modernizujte stávající aplikace nebo využijte hybridní flexibilitu se službou Azure SQL Managed Instance.
 • Zajistit podporu moderních cloudových aplikací s využitím služby Azure SQL Database
 • Rozšiřte vaše aplikace na zařízení a brány IoT Edge s využitím služby Azure SQL Edge.
 • Datové služby s podporou Azure Arc umožňují spouštět Azure SQL v místních i multicloudových prostředích.
 • Další informace o úspoře času a peněz při migraci

Prozkoumejte databázové služby Azure SQL

SQL Server ve službě Azure Virtual Machines

Migrujte své úlohy SQL jednoduše do Azure při zachování úplné kompatibility s SQL Serverem a přístupu na úrovni operačního systému.

Azure SQL Managed Instance

Modernizujte vlastní i dodavatelem poskytované aplikace SQL Serveru ve velkém měřítku a svým tempem, pomocí inteligentní, plně spravované služby.

Azure SQL Database

Zajistěte podporu moderních cloudových aplikací v inteligentní, plně spravované službě, která zahrnuje bezserverové výpočetní prostředí a úložiště s hyperškálováním.

Azure SQL Edge

Rozšiřte vaše aplikace na zařízení a brány IoT Edge a zajistěte si přehledy v reálném čase v připojených, odpojených nebo hybridních prostředích.

Výběr databáze

Získejte pomoc s výběrem správné databázové služby Azure SQL. Odpovězte na několik otázek, abychom vás mohli navést na vhodné řešení pro vaše konkrétní potřeby.

Cíl

Co chcete udělat?

Řízení

Vyžadujete přístup k operačnímu systému nebo kontrolu nad operačním systémem (kvůli dodržování předpisů nebo instalaci dalších softwarových závislostí)?

Změny

K jakým změnám může dojít?

Služba Compute

Jak byste charakterizovali vaši očekávanou spotřebu výpočetních prostředků?

Možnosti

Jaké funkce SQL požadujete?

Úložiště

Jakou velikost úložiště budete potřebovat?

Úložiště

Jakou velikost úložiště budete potřebovat?

Úložiště

Jakou velikost úložiště budete potřebovat?

Doporučení

Azure SQL Database – bezserverová úroveň

Doporučujeme Azure SQL Database v bezserverové variantě, což je výpočetní úroveň, která optimalizuje poměr cena/výkon a zjednodušuje správu výkonu u databází s občasným a nepředvídatelným využitím. Bezserverový režim automaticky škáluje výpočetní prostředky pro jednotlivé databáze na základě požadavků na úlohy, přičemž se účtují jen výpočetní prostředky využité za sekundu, takže platíte jen za to, co skutečně spotřebujete. Další informace najdete v naší dokumentaci a infografice. Začněte těmito podrobnými pokyny.

Doporučení

Azure SQL Database – úroveň pro obecné účely nebo pro důležité obchodní informace

Doporučujeme inteligentní a plně spravovanou databázovou službu Azure SQL Database, která podporuje moderní cloudové aplikace s různými úrovněmi služeb, aby bylo možné vyhovět konkrétním požadavkům na úložiště a provozní kontinuitu. Úroveň pro obecné účely nabízí vyváženou a škálovatelnou výpočetní a úložnou kapacitu orientovanou na rozpočet, zatímco úroveň pro důležité obchodní informace poskytuje nejvyšší odolnost vůči chybám a nejvyšší vstupně-výstupní výkon. Projděte si naši dokumentaci i další informace k výběru správné úrovně služeb. Začněte těmito podrobnými pokyny.

Doporučení

Azure SQL Database – úroveň Hyperscale

Doporučujeme inteligentní a plně spravovanou databázovou službu Azure SQL Database, která podporuje moderní cloudové aplikace s různými úrovněmi služeb, aby bylo možné vyhovět konkrétním požadavkům na úložiště a provozní kontinuitu. Úroveň Hyperscale je nejvhodnější pro firemní úlohy, které vyžadují vysokou škálovatelnost úložiště a výkonu při čtení a škálování úložiště až na 100 TB. Další informace o SQL Database Hyperscale a dalších úrovních služeb najdete v naší dokumentaci. Začněte těmito podrobnými pokyny.

Doporučení

SQL Server ve službě Azure Virtual Machines

Doporučujeme SQL Server v Azure Virtual Machines jako skvělé cílové umístění pro migraci úloh SQL Serveru metodou „lift and shift“. Je to umožněno kombinací výkonu, zabezpečení a analytické práce SQL Serveru a flexibility Azure a 100% kompatibilitou kódu. Další informace najdete v naší dokumentaci. Začít můžete s tímto podrobným průvodcem.

Doporučení

Spravovaná instance Azure SQL

Doporučujeme Azure SQL Managed Instance, inteligentní, škálovatelnou cloudovou databázovou službu, která kombinuje nejširší kompatibilitu s modulem SQL Serveru se všemi provozními a finančními výhodami plně spravované a stále funkční platformy jako služby. Spojte své dovednosti a zkušenosti se známými nástroji a prostředky a udělejte v cloudu více s tím, co už máte. Prohlédněte si naši dokumentaci a podívejte se na naši infografiku shrnující úspory z modernizace Azure SQL. Začněte s tímto návodem krok za krokem.

Doporučení

SQL Server na virtuálních počítačích Azure nebo spravovaná instance Azure SQL

Doporučujeme SQL Server ve službě Azure Virtual Machines, což je skvělý cíl pro migraci vašich úloh na SQL Serveru metodou „lift and shift“ – kombinuje výkon, zabezpečení a analýzy SQL Serveru s flexibilitou Azure a 100% kompatibilitou kódu. Další informace najdete v naší dokumentaci.

Pokud nevyžadujete přístup k operačnímu systému nebo kontrolu nad ním a stačí vám minimální změny kódu databáze nebo aplikace, představuje Azure SQL Managed Instance plně spravovanou možnost, která v cloudu nabízí funkce na úrovni instance. Vzhledem k široké kompatibilitě s SQL Serverem je mnoho funkcí, které používáte místně, dostupných i v cloudu, případně mají cloudové ekvivalenty. Podívejte se na naše porovnání funkcí mezi SQL Serverem a SQL Managed Instance. Další informace najdete v naší dokumentaci.

Projděte si další informace o volbě správné možnosti nasazení v Azure SQL.

Začněte těmito podrobnými pokyny.

Doporučení

Azure SQL Edge

Doporučujeme Azure SQL Edge, což je datový modul pracující v reálném čase a optimalizovaný pro úlohy IoT. Na pozadí využívá zabezpečení a výkon téhož modulu, na němž stojí SQL Server a Azure SQL. Streamujte, ukládejte a analyzujte data přímo ve zdroji, a to v připojených, odpojených i hybridních prostředích. Podívejte se na příběhy našich zákazníků nebo si přečtěte naši dokumentaci, v níž najdete další informace.

Plně spravované a vždy aktuální

Věnujte více času inovacím a méně času opravám, aktualizacím a zálohování databází. Azure je jediný cloud, který automaticky instaluje nejnovější aktualizace a opravy a poskytuje nejnovější funkce služby SQL Server. Vaše databáze jsou vždy aktuální – což vylučuje problémy s koncem podpory. Dokonce i složité úlohy, jako jsou ladění výkonu, konfigurace vysoké dostupnosti, zotavení po havárii a zálohování, jsou automatizované a umožňují vám soustředit se na aplikace.

Možnost využít stávající zkušenosti s SQL v cloudu

Služba Azure SQL je postavená na stejné technologii SQL Serveru, kterou již znáte, takže se při přechodu nemusíte znovu učit znalosti jazyka SQL. Vyvíjejte vaši aplikaci jednou pomocí vašich stávajících dovedností v SQL a nasaďte ji na libovolnou cloudovou databázi Azure SQL v Azure. Azure je jediný cloud s konzistentní kódovou základnou SQL, která sahá od hraničních zařízení až po cloud.

Úspory díky nejnižším celkovým nákladům na vlastnictví

Zajistěte si špičkové ceny a využijte na maximum stávající investice do místního prostředí migrací databází SQL Serveru do Azure:

 • Ušetřete na průběžných platbách až 85 %1 přenesením stávajících licencí SQL Serveru do Azure s využitím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure.
 • Získejte více cloudu za méně peněz díky kombinaci programu Zvýhodněné hybridní využití Azure s cenami za rezervace.
 • Získejte nárok na zlevněné sazby pro podporu průběžného vývoje a testování v Azure.
 • Využijte možnost trávit méně času monitorováním úloh díky jednomu portálu, který umožňuje zobrazit všechny vaše instance, fondy, virtuální počítače a databáze Azure SQL na jednom místě.

Poměr cena/výkon Azure SQL

Azure SQL splňuje vaše klíčové požadavky a stojí až o 93 % méně než SQL Server na AWS.

Azure SQL Managed Instance vs. AWS RDS

Modernizujte své vlastní aplikace a aplikace poskytované dodavatelem na Azure SQL Managed Instance pro zajištění lepšího výkonu a poměru ceny a výkonu. SQL Managed Instance splňuje vaše klíčové požadavky, je až pětkrát rychlejší a stojí až o 93 % méně než SQL Server na AWS RDS.2

2Tvrzení o poměru ceny a výkonu vycházejí z údajů studie, kterou zadala společnost Microsoft a v dubnu 2022 provedl Principled Technologies. Studie porovnávala výkon a poměr ceny a výkonu mezi instancemi Azure SQL Managed Instance se 16, 64 a 80 virtuálními jádry používajícími hardware řady premium na úrovni služby Pro důležité obchodní informace a s nabídkami db.m6i.32xlarge, db.r5b.4xlarge a db.r5b.16xlarge pro relační databázové služby Amazon Web Services (AWS RDS) na SQL Server. Srovnávací data pocházejí ze zprávy společnosti Principled Technologies vytvořené podle uznávaných standardů HammerDB TPROC-C, HammerDB TPROC-H a Microsoft MSOLTPE, což je úloha odvozená od TPC-E. MSOLTPE je odvozené od srovnávacího testu TPC-E a jako takové není srovnatelné s publikovanými výsledky TPC-E, protože výsledky MSOLTPE nevyhovují specifikaci TPC-E. Výsledky jsou založené na kombinaci transakcí náročných pouze na čtení a náročných na aktualizaci, které simulují aktivity vyskytující se ve složitých prostředích OLTP a analytických aplikací. Poměr ceny a výkonu vypočítala společnost Principled Technologies jako náklady na nepřetržité provozování cloudové platformy vydělené propustností transakcí za minutu nebo sekundu na základě standardu. Ceny vycházejí z veřejně dostupných cen v USA z dubna 2022: v USA (střed) – jih pro Azure SQL Managed Instance a USA – východ pro AWS RDS a zahrnují Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server s výjimkou Software Assurance a nákladů na podporu. Výsledky zjišťování výkonu a poměru ceny a výkonu jsou založené na konfiguracích podrobně popsaných ve zprávě společnosti Principled Technologies. Skutečné výsledky a ceny se můžou lišit v závislosti na konfiguraci a oblasti.

SQL Server na virtuálních počítačích Azure vs. AWS EC2

Přejděte na SQL Server ve službě Azure Virtual Machines, abyste zlepšili výkon a poměr ceny a výkonu. SQL Server ve službě Azure Virtual Machines splňuje vaše klíčové požadavky a je až o 42 % rychlejší a až o 31 % levnější než AWS EC2.3

3Tvrzení o poměru ceny a výkonu vycházejí z údajů studie, kterou zadala společnost Microsoft a v dubnu 2022 provedl GigaOm. Studie porovnávala poměr ceny a výkonu mezi službou SQL Server 2019 Enterprise Edition na Windows Serveru 2022 v instanci typu E32bds_v5 s disky P30 SSD úrovně Premium a službou SQL Server 2019 Enterprise Edition na Windows Serveru 2022 v instanci Amazon Web Services Elastic Cloud Compute typu r5b.8xlarge se svazky Pro obecné účely (gp3). Srovnávací data pocházejí ze dvou testů:

 • Transakční terénní test od GigaOm vychází z uznávaného průmyslového standardu TPC Benchmark™ E (TPC-E). Tento terénní test neimplementuje úplný srovnávací test TPC-E a jako takový není porovnatelný s žádnými publikovanými srovnávacími testy TPC-E.
 • Analytická terénní test od GigaOm odvozený od srovnávacího testu TPC-H. Terénní test neimplementuje úplný srovnávací test TPC-H a jako takový není porovnatelný s žádnými publikovanými srovnávacími testy TPC_H.

Ceny vycházejí z veřejně dostupných cen v USA z dubna 2022: USA (střed) – sever pro SQL Server na Azure Virtual Machines a Oregon pro AWS EC2. Ceny zahrnují tříleté rezervace pro ceny za výpočetní prostředky Azure a AWS a výhody Zvýhodněného hybridního využití Azure pro SQL Server a Windows Server a License Mobility pro SQL Server v AWS, bez nákladů na Software Assurance a podporu. Skutečné výsledky a ceny se mohou lišit v závislosti na konfiguraci a oblasti.

Ochrana investic s využitím integrovaného inteligentního zabezpečení

Úspory díky jedinečným nabídkám Azure a výhodným cenám

Zvýhodněné hybridní využití Azure vám umožní řídit náklady na všechna nasazení databází Azure SQL s využitím stávajících místních licencí v Azure. Předplacením předvídatelných úloh s využitím cen za rezervace Azure můžete své úspory ještě zvýšit. Další informace:

Začínáme s bezplatným účtem Azure

Spustit bezplatnou zkušební verzi. Získejte kredit ve výši $200 a použijte ho do 30 dnů. Když máte kredit, získáte zdarma mnoho našich nejpopulárnějších služeb a navíc více než 40 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

Po vyčerpání kreditu přejděte na průběžné platby, abyste mohli dál tvořit pomocí stejných služeb. Plaťte pouze v případě, že využijete více než bezplatné měsíční částky.

Po 12 měsících budete dál využívat více než 40 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jen za to, co používáte nad rámec bezplatných měsíčních částek.

Zákazníci transformují svoje firmy s využitím Azure SQL

"[SQL Managed Instance] gives us a smooth migration path for moving existing workloads to Azure with minimal technical reengineering."

Sameer Agarwal, ředitel pro podnikovou analýzu dat, H&R Block
H&R Block

"We determined [SQL Managed Instance] was the best choice for us in terms of scalability, cost, and performance... We've seen a 49 percent cost reduction and 25 to 30 percent performance gains."

Nipun Sharma, architekt analýz v oblasti podnikových technologií a systémů, Komatsu
Komatsu

"By moving our acquired applications to Azure, we were able to get them up, running, and adding value to the business in three weeks versus the three months needed to requisition servers and storage."

Peter Tomlinson, ředitel pro informační systémy a technologické operace, Allscripts
Allscripts

"Going forward, it doesn't make sense to be anywhere but in Azure because it makes us a more effective, efficient, and flexible development organization."

Rohit Mistry, analytik infrastruktury, Manulife
Manulife

"We are able to spin up resources in a few hours instead of months, and we've reduced the operational costs of disaster recovery by almost 65 percent. We essentially avoided a half-million-dollar capital purchase."

Jeff Olson, technický ředitel IS, Legacy Health
Legacy Health

"Most of our databases run under the business-critical tier because we need that performance level. But we chose Azure SQL Database serverless for one of our databases so that we can use the auto-pause feature… That option delivers huge cost reductions."

Prince Bansal, softwarový inženýr, udaan
Udaan

"Thanks to faster, more efficient processes at the edge, we're anticipating significant improvements and cost savings. That's with the overall algorithm savings. Once we scale some of these things, we could see even more substantial savings."

Aaron Burstein, manažer datových systémů, 3M
3M

Nejčastější dotazy k Azure SQL

 • Při výběru správné služby Azure SQL pro vaše požadavky je potřeba zvážit tři hlavní aspekty: váš celkový cíl, požadovaný rozsah přístupu k operačnímu systému nebo jeho řízení a upřednostňovaná verze SQL Serveru. Pokud kvůli dodržování předpisů nebo softwarovým závislostem vyžadujete kontrolu nad základním operačním systémem a chcete zůstat u vaší aktuální verze SQL Serveru, nejlepší volbou je změna hostitele na SQL Server na virtuálních počítačích Azure. Pokud však kontrolu nad operačním systémem nevyžadujete a chcete používat nejnovější SQL Server bez ohledu na verzi, optimální volbou je modernizace stávajících aplikací nebo zajištění podpory moderních cloudových aplikací v plně spravovaných řešeních, jako jsou Azure SQL Database nebo Azure SQL Managed Instance.
 • Doporučujeme navštívit Centrum migrace a modernizace Azure, kde najdete nástroje, prostředky a pokyny k zahájení přechodu na cloud.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

1Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin měsíčně po dobu 12 měsíců. Ceny k červenci 2022 se mohou změnit. Úspory založené na osmijádrových virtuálních počítačích D13 v2VM v oblasti USA – východ 2. Úspory se počítají z plné ceny (včetně licencí) pro virtuální počítač SQL Server Enterprise Edition oproti snížené sazbě (používající Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server), která nezahrnuje náklady na Software Assurance pro SQL Server a Windows Server, které se mohou lišit v závislosti na smlouvě Enterprise. Skutečné úspory se můžou lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a řadě výpočetních prostředků. Podrobnosti vám poskytne obchodní zástupce.