Přeskočit navigaci

Azure SQL

Řada cloudových databází SQL nabízející flexibilní možnosti migrace, modernizace a vývoje aplikací

Zajistěte si konzistentní a jednotné prostředí napříč celým vaším portfoliem SQL a celou řadu možností nasazení od hraničních zařízení až po cloud. Inteligentní a zabezpečené databázové služby Azure SQL umožňují jednoduše:

 • Migrovat úlohy SQL s využitím SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure
 • Modernizujte stávající aplikace nebo využijte hybridní flexibilitu se službou Azure SQL Managed Instance.
 • Zajistit podporu moderních cloudových aplikací s využitím služby Azure SQL Database
 • Rozšiřte vaše aplikace na zařízení a brány IoT Edge s využitím služby Azure SQL Edge.
 • Datové služby s podporou Azure Arc umožňují spouštět Azure SQL v místních i multicloudových prostředích.
 • Další informace o úspoře času a peněz při migraci

Prozkoumejte databázové služby Azure SQL

SQL Server ve službě Azure Virtual Machines

Migrujte své úlohy SQL jednoduše do Azure při zachování úplné kompatibility s SQL Serverem a přístupu na úrovni operačního systému.

Azure SQL Managed Instance

Modernizujte vlastní i dodavatelem poskytované aplikace SQL Serveru ve velkém měřítku a svým tempem, pomocí inteligentní, plně spravované služby.

Azure SQL Database

Zajistěte podporu moderních cloudových aplikací v inteligentní, plně spravované službě, která zahrnuje bezserverové výpočetní prostředí a úložiště s hyperškálováním.

Azure SQL Edge

Rozšiřte vaše aplikace na zařízení a brány IoT Edge a zajistěte si přehledy v reálném čase v připojených, odpojených nebo hybridních prostředích.

Výběr databáze

Získejte pomoc s výběrem správné databázové služby Azure SQL. Odpovězte na několik otázek, abychom vás mohli navést na vhodné řešení pro vaše konkrétní potřeby.

Cíl

Co chcete udělat?

Řízení

Vyžadujete přístup k operačnímu systému nebo kontrolu nad operačním systémem (kvůli dodržování předpisů nebo instalaci dalších softwarových závislostí)?

Změny

K jakým změnám může dojít?

Služba Compute

Jak byste charakterizovali vaši očekávanou spotřebu výpočetních prostředků?

Možnosti

Jaké funkce SQL požadujete?

Úložiště

Jakou velikost úložiště budete potřebovat?

Úložiště

Jakou velikost úložiště budete potřebovat?

Úložiště

Jakou velikost úložiště budete potřebovat?

Doporučení

Azure SQL Database – bezserverová úroveň

Doporučujeme Azure SQL Database v bezserverové variantě, což je výpočetní úroveň, která optimalizuje poměr cena/výkon a zjednodušuje správu výkonu u databází s občasným a nepředvídatelným využitím. Bezserverový režim automaticky škáluje výpočetní prostředky pro jednotlivé databáze na základě požadavků na úlohy, přičemž se účtují jen výpočetní prostředky využité za sekundu, takže platíte jen za to, co skutečně spotřebujete. Další informace najdete v naší dokumentaci a infografice. Začněte těmito podrobnými pokyny.

Doporučení

Azure SQL Database – úroveň pro obecné účely nebo pro důležité obchodní informace

Doporučujeme inteligentní a plně spravovanou databázovou službu Azure SQL Database, která podporuje moderní cloudové aplikace s různými úrovněmi služeb, aby bylo možné vyhovět konkrétním požadavkům na úložiště a provozní kontinuitu. Úroveň pro obecné účely nabízí vyváženou a škálovatelnou výpočetní a úložnou kapacitu orientovanou na rozpočet, zatímco úroveň pro důležité obchodní informace poskytuje nejvyšší odolnost vůči chybám a nejvyšší vstupně-výstupní výkon. Projděte si naši dokumentaci i další informace k výběru správné úrovně služeb. Začněte těmito podrobnými pokyny.

Doporučení

Azure SQL Database – úroveň Hyperscale

Doporučujeme inteligentní a plně spravovanou databázovou službu Azure SQL Database, která podporuje moderní cloudové aplikace s různými úrovněmi služeb, aby bylo možné vyhovět konkrétním požadavkům na úložiště a provozní kontinuitu. Úroveň Hyperscale je nejvhodnější pro firemní úlohy, které vyžadují vysokou škálovatelnost úložiště a výkonu při čtení a škálování úložiště až na 100 TB. Další informace o SQL Database Hyperscale a dalších úrovních služeb najdete v naší dokumentaci. Začněte těmito podrobnými pokyny.

Doporučení

SQL Server ve službě Azure Virtual Machines

Doporučujeme SQL Server v Azure Virtual Machines jako skvělé cílové umístění pro migraci úloh SQL Serveru metodou „lift and shift“. Je to umožněno kombinací výkonu, zabezpečení a analytické práce SQL Serveru a flexibility Azure a 100% kompatibilitou kódu. Další informace najdete v naší dokumentaci. Začít můžete s tímto podrobným průvodcem.

Doporučení

Spravovaná instance Azure SQL

Doporučujeme Azure SQL Managed Instance, inteligentní, škálovatelnou cloudovou databázovou službu, která kombinuje nejširší kompatibilitu s modulem SQL Serveru se všemi provozními a finančními výhodami plně spravované a stále funkční platformy jako služby. Spojte své dovednosti a zkušenosti se známými nástroji a prostředky a udělejte v cloudu více s tím, co už máte. Prohlédněte si naši dokumentaci a podívejte se na naši infografiku shrnující úspory z modernizace Azure SQL. Začněte s tímto návodem krok za krokem.

Doporučení

SQL Server na virtuálních počítačích Azure nebo spravovaná instance Azure SQL

Doporučujeme SQL Server ve službě Azure Virtual Machines, což je skvělý cíl pro migraci vašich úloh na SQL Serveru metodou „lift and shift“ – kombinuje výkon, zabezpečení a analýzy SQL Serveru s flexibilitou Azure a 100% kompatibilitou kódu. Další informace najdete v naší dokumentaci.

Pokud nevyžadujete přístup k operačnímu systému nebo kontrolu nad ním a stačí vám minimální změny kódu databáze nebo aplikace, představuje Azure SQL Managed Instance plně spravovanou možnost, která v cloudu nabízí funkce na úrovni instance. Vzhledem k široké kompatibilitě s SQL Serverem je mnoho funkcí, které používáte místně, dostupných i v cloudu, případně mají cloudové ekvivalenty. Podívejte se na naše porovnání funkcí mezi SQL Serverem a SQL Managed Instance. Další informace najdete v naší dokumentaci.

Projděte si další informace o volbě správné možnosti nasazení v Azure SQL.

Začněte těmito podrobnými pokyny.

Doporučení

Azure SQL Edge

Doporučujeme Azure SQL Edge, což je datový modul pracující v reálném čase a optimalizovaný pro úlohy IoT. Na pozadí využívá zabezpečení a výkon téhož modulu, na němž stojí SQL Server a Azure SQL. Streamujte, ukládejte a analyzujte data přímo ve zdroji, a to v připojených, odpojených i hybridních prostředích. Podívejte se na příběhy našich zákazníků nebo si přečtěte naši dokumentaci, v níž najdete další informace.

Plně spravované a vždy aktuální

Věnujte více času inovacím a méně času opravám, aktualizacím a zálohování databází. Azure je jediný cloud, který automaticky instaluje nejnovější aktualizace a opravy a poskytuje nejnovější funkce služby SQL Server. Vaše databáze jsou vždy aktuální – což vylučuje problémy s koncem podpory.

Dokonce i složité úlohy, jako jsou ladění výkonu, vysoká dostupnost, zotavení po havárii a zálohování, jsou automatizované a umožňují vám soustředit se na aplikace.

Možnost využít stávající zkušenosti s SQL v cloudu

Azure SQL je postaven na stejné technologii SQL Serveru, kterou již znáte, takže se při přechodu nemusíte znovu učit znalosti jazyka SQL. Vyvíjejte vaši aplikaci jednou pomocí vašich stávajících dovedností v SQL a nasaďte ji na libovolnou cloudovou databázi Azure SQL v Azure. Azure je také jediný cloud s konzistentní kódovou základnou SQL, která sahá od edgu až po cloud.

Úspory díky nejnižším celkovým nákladům na vlastnictví

Zajistěte si špičkové ceny a využijte na maximum stávající investice do místního prostředí migrací databází SQL Serveru do Azure:

 • Ušetřete na průběžných platbách až 85 %1 přenesením stávajících licencí SQL Serveru do Azure s využitím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure.
 • Získejte více cloudu za méně peněz díky kombinaci programu Zvýhodněné hybridní využití Azure s cenami za rezervace.
 • Získejte nárok na zlevněné sazby pro podporu průběžného vývoje a testování v Azure.
 • Využijte možnost trávit méně času monitorováním úloh díky jednomu portálu, který umožňuje zobrazit všechny vaše instance, fondy, virtuální počítače a databáze Azure SQL na jednom místě.

Poměr cena/výkon Azure SQL

Azure je pro úlohy SQL 2,9krát rychlejší a o až 86 procent levnější než AWS.

Diagram, který ukazuje tříleté srovnání cen Azure SQL Database a AWS. V případě použití služby Azure došlo ke snížení nákladů o 86 %.
Diagram, který ukazuje tříleté srovnání cen SQL serveru na virtuálních strojích Azure a AWS. V případě použití Azure došlo ke snížení nákladů o 64 %.

Azure SQL Database vs. AWS RDS

Přejděte na službu Azure SQL Database a získejte lepší poměr cena/výkon než u ostatních poskytovatelů cloudu. Azure SQL Database dokáže splnit vaše klíčové požadavky a ve srovnání s konkurenčními produkty stojí až o 86 % méně.2

SQL Server na virtuálních počítačích Azure vs. AWS EC2

Přejděte na SQL Server v Azure Virtual Machines a získáte lepší výkon a poměr cena-výkon než jiní poskytovatelé cloudu. Azure SQL Virtual Machines splňují vaše nezbytné požadavky a jsou až 2,9krát rychlejší a o 64 procent levnější než Amazon Web Services.3

2Uvedený poměr cena/výkon vychází ze studie, kterou zadal Microsoft a kterou v srpnu 2019 provedla společnost GigaOm. Tato studie srovnávala poměr cena/výkon mezi jednou instancí služby Azure SQL Database 5. generace s 80 virtuálními jádry na úrovni služby Pro důležité obchodní informace a nabídkou db.r4.16x Large relační databázové služby Amazon Web Services (AWS RDS) v SQL Serveru. Data pro srovnávací test pocházejí z analytického výzkumu společnosti GigaOm v terénu odvozeného z uznávaného standardního srovnávacího testu TPC Benchmark™ E (TPC-E) a jsou založená na kombinaci transakcí jen pro čtení a transakcí náročných na aktualizace, které simulují aktivity, ke kterým dochází v komplexních prostředích aplikací OLTP. Poměr cena/výkon společnost GigaOm počítá jako náklady na nepřetržitý provoz cloudové platformy po dobu tří let vydělené propustností v transakcích za sekundu. Ceny vycházejí z veřejně dostupných cen pro USA za službu Azure SQL Database v oblasti Východní USA a AWS RDS v oblasti USA – východ (Ohio) platných v srpnu 2019. Výsledné poměry cena/výkon vycházejí z konfigurací podrobně popsaných v analytickém výzkumu společnosti GigaOm v terénu. Skutečné výsledky a ceny se můžou lišit v závislosti na konfiguraci a oblasti.

3Tvrzení o poměru ceny a výkonu vycházejí z údajů studie, kterou v červenci 2021 zadala společnost Microsoft a provedl GigaOm. Studie porovnávala cenový výkon mezi SQL Server 2019 Enterprise Edition na Red Hat Enterprise Linux Server 8.2 edition v instanci typu Azure E64ds_v4 s disky P30 Premium SSD a SQL Server 2019 Enterprise Edition na Red Hat Enterprise Linux Server 8.2 edition v instanci typu AWS EC2 r5d.16xlarge se svazky Pro obecné účely (gp3). Srovnávací data pocházejí z analytického terénního testu společnosti GigaOm odvozeného z uznávaného průmyslového standardu TPC Benchmark™ E (TPC-E). Terénní test neimplementuje úplný benchmark TPC-E, a proto není srovnatelný s žádnými publikovanými benchmarky TPC-E. Ceny vycházejí z veřejně dostupných cen v USA na západě USA pro SQL Server na virtuálních strojích Azure a v USA na západě 2 pro AWS EC2 od července 2021. Ceny zahrnují tříleté rezervace pro výpočetní ceny Azure a AWS a výhody Azure Hybrid pro SQL Server a License Mobility pro SQL Server v AWS, bez nákladů na Software Assurance a podporu. Skutečné výsledky a ceny se mohou lišit v závislosti na konfiguraci a oblasti.

Ochrana investic s využitím integrovaného inteligentního zabezpečení

Úspory díky jedinečným nabídkám Azure a výhodným cenám

Zvýhodněné hybridní využití Azure vám umožní řídit náklady na všechna nasazení databází Azure SQL s využitím stávajících místních licencí v Azure. Předplacením předvídatelných úloh s využitím cen za rezervace Azure můžete své úspory ještě zvýšit. Další informace:

Začněte s výukovými materiály a dokumentací k Azure SQL nebo kontaktujte specialistu na Azure, který vám poskytne další informace.

Vzdělávání

Rozvíjejte své dovednosti v oblasti Azure SQL, migrace databází a další obecné dovednosti Azure s využitím bezplatných praktických kurzů:

Zajistěte si certifikaci od Microsoftu

Prozkoumat certifikace na základě role

Zákazníci transformují svoje firmy s využitím Azure SQL

Společnost H&R Block s využitím SQL Serveru zajišťuje přípravu daňových přiznání

"[SQL Managed Instance] gives us a smooth migration path for moving existing workloads to Azure with minimal technical reengineering."

Sameer Agarwal, ředitel pro podnikovou analýzu dat, H&R Block
H&R Block

Společnost Komatsu s využitím spravované instance SQL snížila náklady na polovinu

"We determined [SQL Managed Instance] was the best choice for us in terms of scalability, cost, and performance...We've seen a 49 percent cost reduction and 25 to 30 percent performance gains."

Nipun Sharma, architekt analýz v oblasti podnikových technologií a systémů, Komatsu
Komatsu

Společnost Allscripts zkrátila migraci z několika měsíců na pár týdnů

"By moving our acquired applications to Azure, we were able to get them up, running, and adding value to the business in three weeks versus the three months needed to requisition servers and storage."

Peter Tomlinson, ředitel pro informační systémy a technologické operace, Allscripts
Allscripts

"Going forward, it doesn't make sense to be anywhere but in Azure because it makes us a more effective, efficient, and flexible development organization."

Rohit Mistry, analytik infrastruktury, Manulife
Manulife

Společnost Legacy s využitím spravovaných instancí vytvořila redundantní hybridní prostředí

"We are able to spin up resources in a few hours instead of months, and we've reduced the operational costs of disaster recovery by almost 65 percent. We essentially avoided a half-million-dollar capital purchase."

Jeff Olson, technický ředitel IS, Legacy Health
Legacy Health

Společnost TeamSystem s využitím SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure zrychlila nasazování

Společnost TeamSystem s využitím SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure s Linuxem zjednodušila a zlevnila provoz své platformy a zároveň zvýšila její flexibilitu a rychlost nasazování, to vše bez negativního vlivu na výkon.

Team System

Fugro generuje přehledy pomocí Azure SQL Edge rychleji

"Traditionally, it took two weeks to prep each client's monthly data, to verify the report, and for the client to receive it. Now we deliver the first draft of that report in eight minutes."

Richard Corless, vedoucí cloudový architekt, Fugro
Fugro

Nejčastější dotazy k Azure SQL

 • Azure SQL je řada plně spravovaných, zabezpečených a inteligentních databázových služeb SQL postavených na stejném modulu SQL Serveru. Nabízí širokou škálu možností nasazení a vzorů aplikací pro řízení požadavků, aby vyhovovala těm nejnáročnějším iniciativám migrace a modernizace. Pomocí Azure SQL můžete změnit hostitele úloh SQL na SQL Server na virtuálních počítačích Azure, modernizovat stávající aplikace s využitím spravované instance Azure SQL a zajistit podporu moderních cloudových aplikací s využitím služby Azure SQL Database. Celé své portfolio můžete spravovat v konzistentním a jednotném prostředí, které na základě konkrétního scénáře nabízí pokyny k vytváření vhodných prostředků, které splní vaše požadavky.
 • Při výběru správné služby Azure SQL pro vaše požadavky je potřeba zvážit tři hlavní aspekty: váš celkový cíl, požadovaný rozsah přístupu k operačnímu systému nebo jeho řízení a upřednostňovaná verze SQL Serveru. Pokud kvůli dodržování předpisů nebo softwarovým závislostem vyžadujete kontrolu nad základním operačním systémem a chcete zůstat u vaší aktuální verze SQL Serveru, nejlepší volbou je změna hostitele na SQL Server na virtuálních počítačích Azure. Pokud však kontrolu nad operačním systémem nevyžadujete a chcete používat nejnovější SQL Server bez ohledu na verzi, optimální volbou je modernizace stávajících aplikací nebo zajištění podpory moderních cloudových aplikací v plně spravovaných řešeních, jako jsou Azure SQL Database nebo Azure SQL Managed Instance.
 • Doporučujeme navštívit Centrum migrace Azure, kde najdete nástroje, prostředky a pokyny k zahájení přechodu na cloud.

Kdykoli budete připraveni –⁠ začněte vytvářet řešení s využitím služby Azure SQL Database, SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure nebo spravované instance Azure SQL

1Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců se záložní kapacitou nebo rezervovanými instancemi na 3 roky. Ceny jsou platné k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Výpočty pro virtuální počítače Azure s Windows jsou založené na jednom virtuálním počítači Azure D2V3 v oblasti USA – západ 2 se sazbou za SUSE Linux Enterprise Basic. Výpočty pro AWS jsou založené na jednom virtuálním počítači m5.Large v oblasti USA – západ (Oregon) s využitím tarifů průběžných plateb pro Windows Server pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Výpočty pro SQL Server jsou založené na spravované instanci Azure SQL Database pro důležité obchodní informace s 8 virtuálními jádry v oblasti USA – západ 2 s cenami odpovídajícími programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. Výpočty pro AWS jsou založené na RDS pro SQL EE pro db.r4.2xlarge v oblasti USA – západ (Oregon) v nasazení Multi-AZ pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Náklady na rozšířené aktualizace zabezpečení použité pro AWS vychází z ceny Windows Serveru Standard Open NL ERP v USD. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. Podrobnosti vám poskytne prodejní zástupce.