Přeskočit navigaci

Azure Dedicated Host

Vyhrazený fyzický server pro hostování vašich virtuálních počítačů Azure pro Windows a Linux

Nasazení virtuálních počítačů Azure VM ve vyhrazeném prostředí

Služba Azure Dedicated Host poskytuje fyzické servery, které jsou hostiteli jednoho nebo několika virtuálních počítačů Azure. Váš server je vyhrazený vaší organizaci a úlohám – kapacita se nesdílí s ostatními zákazníky. Tato izolace na úrovni hostitele pomáhá řešit požadavky na dodržování předpisů. Po zřízení hostitele získáte viditelnost umístění virtuálních počítačů Azure a kontrolu nad ním a můžete určovat zásady údržby hostitele.

Poskytuje viditelnost infrastruktury serveru, na kterém běží vaše virtuální počítače Azure, a kontrolu nad ní.

Pomáhá řešit požadavky na dodržování předpisů nasazením vašich úloh na vyhrazený server.

Obsahuje skladové položky služby Dedicated Host s počtem procesorů, řadami virtuálních počítačů a velikostmi virtuálních počítačů, které potřebujete.

Nabízí ceny a výhody pro Windows Server a SQL Server, které jsou dostupné jen v Azure.

Váš vlastní privátní cloud v Azure

Kontrolujte časová období údržby a získejte přehled o základní infrastruktuře. Své virtuální počítače Azure umístěte na jednoklientský server, abyste splnili konkrétní požadavky na dodržování předpisů nebo zákonné požadavky.

Přehrát video

Zvýšení kontroly pomocí Azure IaaS a služby Dedicated Host

Zjednodušte nasazení důležitých podnikových aplikací v prostředí s jedním tenantem. Zvyšte kontrolu a škálovatelnost bez omezení vašich možností.

Podívejte se na webinář

Plánování operací údržby podle vašich podmínek

Nasaďte virtuální počítače s Windows, Linuxem a SQL Serverem v Azure. Vyberte typ serveru a CPU, počet jader a další funkce. Podkladový hostitel, kterého zřizujete, je jednoklientský a vyhrazený vašim virtuálním počítačům Azure a úlohám. Určujete načasování všech operací údržby iniciovaných platformou, jako jsou opravy operačního systému nebo restartování hardwaru nebo softwaru. Zvolte velikosti virtuálních počítačů Azure a operační systémy na stejném hostiteli.

Přečtěte si dokumentaci

Plnění požadavků na dodržování předpisů

Zajistěte splnění podnikových zásad a oborových standardů a přijměte výhody certifikací, které Azure nabízí. Umístěte své virtuální počítače Azure na vyhrazený hostitelský server, na kterém běží úlohy jenom vaší organizace, abyste splnili pokyny a standardy organizace k dodržování předpisů. Získejte přehled podkladových jader, abyste splnili požadavky licencování softwaru založeného na serveru.

Nasadit hostitele nyní

Snížení nákladů použitím stávajících softwarových licencí

Použijte při migraci vašich pracovních úloh do Dedicated Host vaše místní licence Windows Server a SQL Server spolu s výhodami Software Assurance, nebo předplatná se srovnatelnými právy. Podmínky a ujednání Azure Hybrid Benefit jsou k dispozici pouze v Azure. Rovněž získáte bezplatné rozšířené aktualizace zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008/2012 a 2008/2012 R2.

Použijte svoje existující licence datacentra Windows Server nebo SQL Server edice Enterprise na fyzická jádra, která jsou pro vás dostupná u hostitele, využijte práva pro duální použití při migraci z místního prostředí a získejte neomezená virtualizační práva.

Nejčastější dotazy ke správě licencí

Přijměte prostředí důvěryhodného cloudu

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny služby Dedicated Host

Služba Dedicated Host se účtuje na úrovni hostitele bez ohledu na počet virtuálních počítačů Azure, které jsou na něm spuštěné. Softwarové licence se účtují samostatně z výpočetních prostředků na úrovni virtuálního počítače podle použití. Pokud máte oprávnění, využijte k dalším úsporám Zvýhodněné hybridní využití Azure. Získejte odhad nákladů na službu Dedicated Host pomocí cenové kalkulačky.

Začínáme se službou Dedicated Host

Zaregistrujte si bezplatný účet Azure a získejte okamžitý přístup a kredit $200.

Zřiďte svého hostitele během pár minut.

Další informace o funkcích a možnostech

Dokumentace a podpora pro vývojáře

Pětiminutové rychlé starty

Nasaďte službu Dedicated Host pomocí Azure CLI, webu Azure Portal, rozhraní Azure REST API nebo Azure PowerShellu.

Podpora Azure a komunity

Zeptejte se ve fóru MSDN nebo Stack Overflow, nebo si projděte plány podpory Azure.

Migrace do Azure

Navštivte Centrum migrace a modernizace Azure, abyste přesunuli své místní úlohy do služby Dedicated Host.

Nejčastější dotazy ohledně služby Dedicated Host

 • Můžete nasadit virtuální počítače Azure řad Dsv3, Esv3, Fsv2 a další. Můžete také na jednoho hostitele nasadit víc velikostí virtuálních počítačů v rámci stejné řady virtuálních počítačů. Existují však některé výjimky, například skladová jednotka Dedicated Host NVasv4_Type1. Další informace najdete v dokumentaci.
 • Služba Dedicated Host je k dispozici ve většině oblastí Azure. Chcete-li získat podrobné informace o dostupnosti podle oblastí, vyberte svou oblast na stránce s cenami služby Dedicated Host.
 • Ne. Poskytuje virtualizované prostředí, které je určené ke spouštění virtuálních počítačů Azure, a poskytuje přímou viditelnost podkladového fyzického serveru a kontrolu nad ním.
 • Služba Dedicated Host podporuje Azure HDD úrovně Standard, SSD úrovně Standard a SSD úrovně Premium. Další informace o Azure Disk Storage
 • Microsoft nemůže poskytnout pokyny ani rady k tomu, zda můžete službu Dedicated Host uplatnit jako finanční výdaje kapitálového pronájmu. Aby bylo možné toto rozhodnutí provést, musíte se obrátit na své právní nebo účetní oddělení. Služba poskytuje vyhrazené fyzické servery a umožňuje zachovat stejná ID prostředků pro základní hardware. V případě změny hardwaru se jako ID prostředku pro hostitele použije nové ID prostředku, když se změní fyzický hardware. ID hostitele pro prostředek hostitele se nezmění ani v případě změny fyzického hardwaru.
 • Podmínky outsourcování softwarových licencí platné pro licence Windows Serveru a SQL Serveru získané před 1. říjnem 2019 umožňují přidělit stávající licence službě Azure Dedicated Host. Pokud jste oprávnění k programu Zvýhodněné hybridní využití Azure, ušetřete za nasazení služby Dedicated Host ještě víc. Pokud jste zakoupili nové licence po 1. říjnu 2019, můžete je přidělit do Azure jenom prostřednictvím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. K použití těchto licencí pro službu Dedicated Host budete potřebovat Software Assurance nebo předplatná se stejnými právy. Podrobnosti najdete v nejčastějších dotazech k licencím.
 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure se týká licencí pro Windows Server Standard/Datacenter a SQL Server Standard/Enterprise Core se Software Assurance nebo licencemi předplatného se stejnými právy.
 • Ano, po konci podpory dostanete tři roky bezplatných rozšířených aktualizací zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008/2012 a 2008/2012 R2 běžících ve službě Dedicated Host.
 • Ano, máte. Pokud v rámci programu Zvýhodněné hybridní využití Azure využijete vaše stávající licence na verze Windows Server Datacenter nebo SQL Server Enterprise se Software Assurance pro všechna vaše fyzická jádra, která máte dostupná na libovolném serveru Dedicated Host, získáte neomezená oprávnění k virtualizaci. Pokud například máte 32 stávajících licencí pro Windows Server Datacenter se Software Assurance v místním prostředí, můžete těchto 32 licencí využít k instalaci libovolného počtu virtuálních počítačů Azure s Windows Serverem do služby Dedicated Host. Jediným omezením je fyzická kapacita příslušného serveru. Ve službě Dedicated Host byste měli licencovat jenom dostupná fyzická jádra, která plánujete zřídit (například 32 jader rp službu Dedicated Host Dsv3 typu 1).
 • Dostupná fyzické jádra se vypočítají vydělením dostupných virtuálních jader na hostiteli (uvedené na stránce s cenami) hodnotou vCPU/jádra pro každou řadu virtuálních počítačů (viz dokumentace k výpočetním jednotkám Azure). Většina virtuálních počítačů Azure dostupných ve službě Dedicated Host nabízí poměr vCPU/jádra rovný 2. Například Dedicated Host řady Esv3 typu 1 má 32 dostupných fyzických jader, poměr vCPU/jádra rovný 2 a může hostovat až 64 virtuálních jader.
 • ll

  Díky neomezeným virtualizačním právům můžete výrazně snížit náklady na licence Windows Serveru a SQL Serveru. Namísto licencování každého virtuálního počítače Azure na základě počtu vCPU, které každý virtuální počítač má, nebo použití výhody Azure Hybrid na každém virtuálním počítači, který nasadíte na Azure Dedicated Host, můžete licencovat celou sadu dostupných fyzických jader na každém vyhrazeném hostiteli. Například pokud máte 32 stávajících licencí Windows Server Datacenter zakoupených před 1. říjnem 2019 a potřebujete nasadit 32 virtuálních počítačů Dsv3, každý s 2 vCPU na Azure Dedicated Host Type 1, budete potřebovat:

  • 256 licencí Windows Server Datacenter, pokud jste využili výhod Azure Hybrid Benefit při uplatnění výhod na úrovni virtuálních počítačů.
  • 40 licencí Windows Server Datacenter, pokud jste použili pravidlo outsourcingu a licencovali celý počet fyzických jader, které má Azure Dedicated Host Type 1.
  • Pouze 32 licencí Windows Server Datacenter, pokud používáte Azure Hybrid Benefit Neomezená virtualizační práva na stejném hostiteli.

  Navíc můžete souběžně používat stejné licence na dedikovaném hostiteli Azure a lokálních licencovaných serverech po dobu až 180 dní.

 • Pro SQL Server potřebujete edici Enterprise a aktivní licence Software Assurance nebo předplatné, abyste měli nárok na neomezenou virtualizaci. Pro Windows Server budete potřebovat edici Datacenter, a pokud používáte licence získané po 1. říjnu 2019, budete potřebovat také aktivní licence Software Assurance nebo předplatné, abyste měli nárok na neomezenou virtualizaci na dedikovaném hostiteli.

  Licence Windows Server Datacenter zakoupené před 1. říjnem 2019 mají neomezená virtualizační práva na základě licenčních práv. Licence pořízené po tomto datu mají neomezená virtualizační práva pouze na základě Azure Hybrid Benefit.

  Při přidělování licencí SQL Serveru nebo Windows Serveru vyhrazenému hostiteli pomocí Azure Hybrid Benefit je třeba licencovat pouze dostupná fyzická jádra hostitele (například 32 jader pro vyhrazeného hostitele Azure řady Esv3 typu 1).

  Při přidělování licencí Windows Server zakoupených před 1. říjnem 2019 hostiteli, aniž byste použili Azure Hybrid Benefit, musíte licencovat všechna fyzická jádra hostitele (například 40 jader pro Azure Dedicated Host řady Esv3 typu 1).

Začínáme s Azure Dedicated Host

Začít teď