Přeskočit navigaci

Optimalizace nákladů na Azure

Spravujte svou útratu v cloudu a zaměřte se na to, co je pro vaši firmu nejdůležitější

Nástroje a zdroje informací, které vám pomůžou ušetřit

Seznamte se s nástroji, nabídkami a pokyny navrženými tak, aby vám pomohly se správou a optimalizací nákladů na Azure. Zjistěte, jak porozumět informacím na faktuře a předvídat ji, jak optimalizovat náklady na úlohy a jak mít útratu pod kontrolou.

Pochopení a předvídání nákladů

Optimalizace nákladů na úlohy

Náklady pod kontrolou

  • Zmírněte rizika související s útratou v cloudu tím, že ve vaší společnosti implementujete osvědčené postupy z hlediska zásad správného řízení nákladů s využitím architektury Microsoft Cloud Adoption Framework pro Azure.
  • Implementujte pro své prostředí kontrolu nákladů a ochranné mantinely s využitím služby Azure Policy.

7 způsobů, jak ještě dnes optimalizovat náklady

1
Vypnutí nepoužívaných prostředků

Identifikujte nečinné virtuální počítače, okruhy ExpressRoute a další prostředky s využitím Azure Advisoru. Zajistěte si doporučení ohledně prostředků, které můžete vypnout, a zjistěte, kolik byste tím ušetřili.

2
Nastavení správné velikosti nevyužitých prostředků

Najděte nevyužité prostředky s využitím Azure Advisoru a získejte doporučení, jak změnou jejich konfigurace nebo jejich konsolidací snížit útratu.

3
Rezervované instance pro konzistentní úlohy

Získejte slevu až 72 procent na služby Azure oproti cenám při průběžných platbách tím, že si předplatíte rezervace na jeden nebo tři roky.

4
Využití výhod programu Zvýhodněné hybridní využití Azure

AWS je až pětkrát dražší než Azure pro Windows Sever a SQL Server. Šetřete ve velkém díky migraci místních úloh do Azure.

5
Konfigurace automatického škálování

Dynamické přidělování a rušení přidělování prostředků v souladu s vašimi požadavky na výkon vám umožní ušetřit.

6
Nastavování rozpočtů a přidělování nákladů k týmům a projektům

Vytvářejte a spravujte rozpočty pro služby Azure, které používáte nebo máte předplacené, a monitorujte útratu vaší organizace v cloudu s využitím služby Microsoft Cost Management.

7
Volba vhodné výpočetní služby Azure

Azure nabízí spoustu způsobů hostování vašeho kódu. Výběrem vhodné výpočetní služby pro vaše aplikace si zajistíte efektivnější provoz.

Podívejte se, jak zákazníci optimalizují náklady na Azure

Maersk optimalizuje náklady v rámci celé organizace

Přední světová logistická společnost Maersk získala díky probíhající digitální transformaci významné výhody, jako je celopodniková informovanost a lepší procesy řízení nákladů, a začlenila optimalizaci nákladů na cloud mezi své základní postupy.

ASOS vnáší optimalizaci nákladů do inovací v oblasti módy

"We spend a lot of money in the cloud, so it's one of those things that has a huge impact. Our cloud cost optimization has already saved us 25 to 40 percent."

Kristina Moln-Page, vedoucí finančního oddělení, ASOS
ASOS

Společnost H&R Block optimalizuje náklady na cloud s využitím Azure

Společnost H&R Block uzavřela partnerství se společností Microsoft, aby zvýšila nákladovou efektivitu svých cloudových nasazení. S využitím osvědčených postupů a služeb pro optimalizaci nákladů v Azure tento gigant v oblasti přípravy daní neustále optimalizuje svou útratu v cloudu a udržuje měsíční náklady pod kontrolou v průběhu celého roku.

H&R Block

Školení optimalizace nákladů

V tomto bezplatném 51minutovém modulu Microsoft Learn, Dobře navržená architektura Microsoft Azure – optimalizace nákladů, se dozvíte, jak s Azure ušetříte. Naučíte se tyto dovednosti:

  • Zajištění transparentnosti a získání přehledu o cenách s využitím monitorování a analýz
  • Maximální zvýšení efektivity cloudového prostředí
  • Zřízení prostředků, které jsou optimalizované z hlediska nákladů

Další materiály pro optimalizaci nákladů

Zkušení partneři vám pomohou se správou vašich nákladů

Využijte pomoc partnera Azure s prověřenými schopnostmi při správě nákladů a pokračujte dál s jistotou, že tomuto partnerovi záleží na vašem úspěchu. V závislosti na vašich potřebách si můžete vybrat jednu ze dvou možností:

Partneři Azure s pokročilou specializací mají hluboké znalosti konkrétních scénářů, jako je třeba migrace infrastruktury, modernizace aplikací, vývoj aplikací nativních pro cloud nebo správa specializovaných úloh v Azure.

Odborní poskytovatelé spravovaných služeb Azure mají obecné znalosti, nabízejí prověřenou odbornost při správě a optimalizaci prostředí Azure a postupují podle oborových osvědčených postupů i osvědčených postupů Microsoftu.