Přeskočit navigaci

Ceny za Power BI Embedded

Pomozte zákazníkům s praktickým využitím přehledů

Microsoft Power BI Embedded umožňuje vývojářům aplikací vkládat do aplikací působivé a plně interaktivní sestavy a řídicí panely, aniž by museli vynakládat čas a prostředky na vytváření vlastních ovládacích prvků od základů.

Podrobnosti o cenách

Celkové náklady na Power BI Embedded závisejí na zvoleném typu a počtu nasazených uzlů. Typy uzlů se liší na základě počtu virtuálních jader a paměti RAM, jak uvádí následující tabulka:

Typ uzlu Vyhrazená infrastruktura Virtuální jádra Paměť Jádra front-endu/back-endu Vykreslení ve špičce za hodinu Cena
A1 Ne 1 3 GB RAM 0,5 / 0,5 300 $-
A2 Ne 2 5 GB RAM 1 / 1 600 $-
A3 Ano 4 10 GB RAM 2 / 2 1 200 $-
A4 Ano 8 25 GB RAM 4 / 4 2 400 $-
A5 Ano 16 50 GB RAM 8 / 8 4 800 $-
A6 Ano 32 100 GB RAM 16 / 16 9 600 $-

Popis virtuálních jader najdete v dokumentu white paper věnovaném plánování kapacity pro Power BI Embedded.

Prohlédněte si ceny pro vyřazené kolekce pracovních prostorů Power BI.

Službu Power BI Embedded můžete používat ve svých aplikacích, které rozšiřují naši službu o zásadní a významné funkce a neslouží primárně jako náhrada kterékoli služby Power BI a které jsou určené pro využití třetími stranami. Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

  • Zákazníci mohou měnit typ nasazených uzlů podle potřeby.

  • U Power BI Embedded se účtuje předvídatelná hodinová sazba založená na typu nasazených uzlů. Aktuální využití se počítá na sekundy a fakturuje po hodinách. Pokud například instance existuje 12 hodin a 15 minut, ve vašem vyúčtování bude uvedené využití 12,25 hodiny. Pokud je instance aktivní jenom po dobu 6 minut, ve vyúčtování bude uvedené využití 0,1 hodiny.

  • Ano, uživatelé, kteří publikují obsah BI, musí mít licenci Power BI Pro.

  • Ne, uživatelé, kteří zobrazují obsah, nepotřebují přiřazené licence Power BI.

  • Když se služba pozastaví, vložený obsah se nenačte a za službu se vám nebude nic účtovat.

  • Služba Power BI Embedded je určená pro vývojáře, kteří sestavují aplikace a chtějí využít nabídky BI třetích stran k vizualizaci dat, aby je nemuseli vytvářet sami. Vývojáři vkládají řídicí panely a sestavy do aplikací pomocí služby Power BI Embedded. Oproti tomu Power BI je analytické řešení typu software jako služba, které organizacím poskytuje přehled nejdůležitějších obchodních dat na jednom místě.

  • Ano, pokud ale plánujete, že využijete vkládání Power BI SaaS, musíte použít Power BI Premium přes Office (EM1-EM3, P1-P3).

  • Pokud vaše aplikace v danou hodinu překročí maximální počet vykreslení, u uživatelů aplikace dojde ke zpomalení načítání vizuálů. Pokud se tomu chcete vyhnout, doporučujeme pomocí rozhraní API vertikálně navýšit kapacitu, když se přiblížíte 5 % maximálního počtu vykreslení, a po snížení poptávky kapacitu zase vertikálně snížit.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Power BI Embedded

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma