Ceny za Power BI Embedded

Aplikace plné energie s využitím přehledů

Microsoft Power BI Embedded umožňuje vývojářům aplikací vkládat do aplikací působivé a plně interaktivní sestavy a řídicí panely, aniž by museli vynakládat čas a prostředky na vytváření vlastních ovládacích prvků od základů.

Podrobnosti o cenách

Celkové náklady na Power BI Embedded závisejí na zvoleném typu a počtu nasazených uzlů. Typy uzlů se liší na základě počtu virtuálních jader a paměti RAM, jak uvádí následující tabulka:

Typ uzlu Virtuální jádra Paměť Jádra front-endu/back-endu Vykreslení ve špičce za hodinu Cena
A1 1 3 GB RAM 0,5 / 0,5 1 1 - 300 $-
A2 2 5 GB RAM 1 / 1 1 301 - 600 $-
A3 4 10 GB RAM 2 / 2 601 - 1 200 $-
A4 8 25 GB RAM 4 / 4 1 201 - 2 400 $-
A5 16 50 GB RAM 8 / 8 2 401 - 4 800 $-
A6 32 100 GB RAM 16 / 16 4 801 - 9 600 $-
1 Sdílené prostředky

Popis virtuálních jader najdete v dokumentu white paper věnovaném plánování kapacity pro Power BI Embedded.

Službu Power BI Embedded můžete používat ve svých aplikacích, které rozšiřují naši službu o zásadní a významné funkce a neslouží primárně jako náhrada kterékoli služby Power BI a které jsou určené pro využití třetími stranami. Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

  • Zákazníci mohou měnit typ nasazených uzlů podle potřeby.

  • U Power BI Embedded se účtuje předvídatelná hodinová sazba založená na typu nasazených uzlů. Aktuální využití se počítá na sekundy a fakturuje po hodinách. Pokud například instance existuje 12 hodin a 15 minut, ve vašem vyúčtování bude uvedené využití 12,25 hodiny. Pokud je instance aktivní jenom po dobu 6 minut, ve vyúčtování bude uvedené využití 0,1 hodiny.

  • Ano, uživatelé, kteří publikují obsah BI, musí mít licenci Power BI Pro.

  • Ne, uživatelé, kteří zobrazují obsah, nepotřebují přiřazené licence Power BI.

  • Když se služba pozastaví, vložený obsah se nenačte a za službu se vám nebude nic účtovat.

  • Služba Power BI Embedded je určená pro vývojáře, kteří sestavují aplikace a chtějí využít nabídky BI třetích stran k vizualizaci dat, aby je nemuseli vytvářet sami. Vývojáři vkládají řídicí panely a sestavy do aplikací pomocí služby Power BI Embedded. Oproti tomu Power BI je analytické řešení typu software jako služba, které organizacím poskytuje přehled nejdůležitějších obchodních dat na jednom místě.

  • Ano. Pokud ale plánujete, že využijete Power BI SaaS i vkládání, musíte použít Power BI Premium (EM1-EM3, P1-P3).

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Power BI Embedded

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet