Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Zásady správného řízení Azure

Získejte nejpokročilejší sadu možností zásad správného řízení ze všech hlavních poskytovatelů cloudu.

Rychlé vytváření a škálování aplikací při zachování kontroly

Nastavte ve svých předplatných ochranné mantinely s využitím předdefinovaných i vlastních zásad. Využijte možnost snadného nasazování plně řízených prostředí napříč celou vaší organizací pomocí služby Azure Blueprints. Získejte přehled o vaší útratě v cloudu, spravujte náklady a využijte své investice do cloudu na maximum.

Funkce a služby zásad správného řízení Azure

Implementace zásad správného řízení napříč prostředími.

Vytváření hierarchií

Uplatňujte zásady s flexibilními hierarchiemi na několik předplatných.

Používání zásad

Implementujte správu řízenou zásadami pro všechny služby Azure.

Přidávání zásad a rolí do šablon

Jednoduše vytvářejte prostředí s úplným dodržováním předpisů a uplatňujte zásady skupin na nová předplatná Azure.

Řízení zásob

Získejte rychle přehled o všech vašich prostředcích.

Optimalizace nákladů

Analyzujte náklady a monitorujte využití na jediném řídicím panelu.

Snadné zajištění dodržování předpisů pomocí služby Azure Blueprints

Konfigurace šablon pomocí zásad z Azure Policys využitím zásad, řízení přístupu a prostředků a jejich následného nasazení vám zajistí dodržování interních a externích předpisů. Vynucování zásad vám umožní aktivně zajistit konzistentní vývojová prostředí. Vytvoření záznamu pro audit vám umožní identifikovat problémy s dodržováním předpisů, upozorňovat zúčastněné strany a rychle problémy vyřešit. Spravujte aktualizace podrobných plánů prostřednictvím správy verzí. Využijte nejširší portfolio nabídek pro dodržování předpisů, včetně předdefinovaných podrobných plánů dodržování předpisů zahrnujících ISO-27001.

Shrnutí neúspěšného testu kanálu v Azure

Zvýšení produktivity v rámci DevOps

Samoobslužné zřizování a správa infrastruktury vám umožní zajistit, aby se vývojáři soustředili na vytváření inovativních produktů a služeb, a ne na úlohy související s dodržováním předpisů. Přesuňte proces zajištění dodržování předpisů na začátek životního cyklu DevOps s využitím předdefinovaných zásad.

Správa a optimalizace nákladů

Služby správného řízení Azure jsou pro předplatitele Azure zdarma. Vytvářejte vlastní řídicí panely, kde můžete zobrazit a analyzovat využití cloudu a útratu v cloudu. Zvyšte efektivitu nastavením správné velikosti virtuálních počítačů a zakoupením rezervovaných instancí.

Rozpis analýzy nákladů v Azure
Architektura přechodu na cloud od Microsoftu pro Azure s obchodními riziky, zásadami a dodržováním předpisů, procesem

Informace o vytvoření strategie správného řízení

Správné řízení je široká disciplína. Seznamte se s osvědčenými postupy Microsoftu a zjistěte, jak implementovat strategii správného řízení a využívat výhody služeb správného řízení Azure.

Další zdroje informací

Microsoft EU Data Boundary

Přečtěte si další informace o novém závazku pro náš veřejný sektor a komerční zákazníky v EU a ESVO.

Začínáme se zásadami správného řízení Azure