Přeskočit navigaci

Zásady správného řízení Azure

Získejte nejpokročilejší sadu možností zásad správného řízení ze všech hlavních poskytovatelů cloudu.

Rychlé vytváření a škálování aplikací při zachování kontroly

Nastavte ve svých předplatných ochranné mantinely s využitím předdefinovaných i vlastních zásad. Využijte možnost snadného nasazování plně řízených prostředí napříč celou vaší organizací pomocí služby Azure Blueprints. Získejte přehled o vaší útratě v cloudu, spravujte náklady a využijte své investice do cloudu na maximum.

  • Vynucování a auditování zásad pro jakoukoli službu Azure
  • Možnost vytvářet s využitím služby Azure Blueprints prostředí s dodržováním předpisů, včetně prostředků, zásad a řízení přístupu na základě role
  • Zajištění dodržování externích předpisů s využitím předdefinovaných kontrolních mechanismů
  • Monitorování útraty a podpora zodpovědnosti v rámci celé organizace

Funkce a služby zásad správného řízení Azure

Implementace zásad správného řízení napříč prostředími

Vytváření hierarchií

Uplatňujte zásady s flexibilními hierarchiemi na několik předplatných.

Používání zásad

Implementujte správu řízenou zásadami pro všechny služby Azure.

Přidávání zásad a rolí do šablon

Jednoduše vytvářejte prostředí s úplným dodržováním předpisů a uplatňujte zásady skupin na nová předplatná Azure.

Řízení zásob

Získejte rychle přehled o všech vašich prostředcích.

Optimalizace nákladů

Analyzujte náklady a monitorujte využití na jediném řídicím panelu.

Snadné zajištění dodržování předpisů pomocí služby Azure Blueprints

Konfigurace zásad, řízení přístupu a prostředků v šablonách a jejich následné nasazení vám umožní zajistit dodržování interních i externích předpisů. Vynucování zásad vám umožní aktivně zajistit konzistentní vývojová prostředí. Vytvoření záznamu pro audit vám umožní identifikovat problémy s dodržováním předpisů, upozorňovat zúčastněné strany a rychle problémy vyřešit. Spravujte aktualizace podrobných plánů prostřednictvím správy verzí. Využijte nejširší portfolio nabídek pro dodržování předpisů, včetně předdefinovaných podrobných plánů dodržování předpisů zahrnujících ISO-27001.

Informace o používání služby Azure Blueprints

Zvýšení produktivity v rámci DevOps

Samoobslužné zřizování a správa infrastruktury vám umožní zajistit, aby se vývojáři soustředili na vytváření inovativních produktů a služeb, a ne na úlohy související s dodržováním předpisů. Přesuňte proces zajištění dodržování předpisů na začátek životního cyklu DevOps s využitím předdefinovaných zásad.

Řízení prostředků pomocí služby Azure Policy

Správa a optimalizace nákladů

Služby správného řízení Azure jsou pro předplatitele Azure zdarma. Vytvářejte vlastní řídicí panely, kde můžete zobrazit a analyzovat využití cloudu a útratu v cloudu. Zvyšte efektivitu nastavením správné velikosti virtuálních počítačů a zakoupením rezervovaných instancí.

Optimalizace útraty pomocí Microsoft Cost Management

Informace o vytvoření strategie správného řízení

Správné řízení je široká disciplína. Seznamte se s osvědčenými postupy Microsoftu a zjistěte, jak implementovat strategii správného řízení a využívat výhody služeb správného řízení Azure.

Další informace

Azure Policy nabízí zákazníkům úžasné možnosti

"Azure Policy empowered BP to obtain a better security, compliance and audit profile. We found Azure policies to be a game changer simply because they provide built-in compliance controls on areas like compute, network and various other Azure services."

John Maio, hlavní návrhář
BP

"We are now confident that all of our IaaS is hardened to our very own standards, continuously helping us to reduce our attack surface across all our environments."

Ian Margetts, vedoucí platformy (ALM)
ASOS

Dodržování předpisů bez dalších nákladů

Služby správného řízení Azure jsou pro předplatitele Azure zdarma.

Začínáme se zásadami správného řízení Azure

Vyzkoušet