Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Microsoft Dev Box

Zabezpečené cloudové pracovní stanice vytvořené pro produktivní vývoj

Ceny služby Microsoft Dev Box zahrnují dvě části:

1) Licencování uživatelů:

Aby mohli uživatelé používat Microsoft Dev Box, musí mít každý uživatel licenci pro Windows 11 Enterprise nebo Windows 10 Enterprise, Microsoft Endpoint Manager a Azure Active Directory P1.

Kromě toho, že jsou tyto licence k dispozici samostatně, jsou součástí předplatných Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5, Microsoft 365 Business Premium a Microsoft 365 Education s výhodou při užívání studenty.

Microsoft Dev Box slouží k navrhování, vývoji a testování aplikací.

2) Ceny:

Ceny služby Microsoft Dev Box nabízí měsíční a hodinové ceny za jednotlivé instance Dev Boxu a zahrnují vše, co potřebujete k poskytování pracovních stanic pro vývojáře v cloudu.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Dev Box umožňuje platit předvídatelnou měsíční cenu za instanci Dev Boxu za neomezené využití této instance během fakturačního měsíce.

Za flexibilní využití platíte průběžně až do maximální měsíční ceny na základě konfigurace instance Dev Boxu. Po vytvoření Dev Boxu platíte měsíční poplatek za úložiště, dokud není Dev Box odstraněn, a platíte sazbu za výpočetní prostředky za každou hodinu aktivního používání v průběhu měsíce. Jakmile celkové náklady na Dev Box (včetně měsíční částky za úložiště a hodinových částek za výpočetní prostředky) dosáhnou úrovně maximální měsíční ceny dané instance pro daný měsíc, další fakturace se pro tuto instanci Dev Boxu automaticky zastaví.

Využijte předvídatelnou maximální měsíční cenu za Dev Box, která se automaticky použije pro scénáře, které vyžadují vyšší využití, a hodinové ceny pro scénáře, které vyžadují flexibilitu kvůli optimalizaci vašich nákladů.

Ceny za instanci Dev Boxu
Položka SKU Maximální měsíční cena Výpočetní prostředky – hodinově Úložiště – měsíčně
8 vCPU, 32 GB paměti RAM, 256 GB úložiště $- $- $-
8 vCPU, 32 GB paměti RAM, 512 GB úložiště $- $- $-
8 vCPU, 32 GB paměti RAM, 1024 GB úložiště $- $- $-
8 vCPU, 32 GB paměti RAM, 2048 GB úložiště $- $- $-
16 vCPU, 64 GB paměti RAM, 256 GB úložiště $- $- $-
16 vCPU, 64 GB paměti RAM, 512 GB úložiště $- $- $-
16 vCPU, 64 GB paměti RAM, 1024 GB úložiště $- $- $-
16 vCPU, 64 GB paměti RAM, 2048 GB úložiště $- $- $-
32 vCPU, 128 GB paměti RAM, 512 GB úložiště $- $- $-
32 vCPU, 128 GB paměti RAM, 1024 GB úložiště $- $- $-
32 vCPU, 128 GB paměti RAM, 2048 GB úložiště $- $- $-

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Microsoft Dev Box

Další informace o funkcích a možnostech produktu Microsoft Dev Box

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Microsoft Dev Box.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Microsoft Dev Box

  • Maximální měsíční cena za instanci se použije, pokud by použití konkrétní instance zvýšilo náklady nad tuto maximální měsíční cenu. Služba automaticky přepne mezi hodinovou cenou a maximální měsíční cenou, takže se nemusíte starat o správu využití a získáte nejlepší cenu za instanci podle toho, jak instance využíváte.
  • Aktivní použití je definováno jako stav, kdy je Dev Box spuštěný.
  • Ne, hibernované Dev Boxy se nepovažují za spuštěné a nebudou u nich účtovány poplatky za výpočetní prostředky.
  • Ceny úložiště se fakturují od vytvoření Dev Boxu až do jeho odebrání. To zahrnuje i dobu, kdy není Dev Box spuštěný.
  • Žádné poplatky za úložiště se neúčtují poměrným způsobem za hodiny na základě využití. Pokud odstraníte Dev Box, budou vám účtovány poplatky na základě hodin využití v daném fakturačním měsíci.
  • Vývojáři můžou používat více Dev Boxů a každá instance Dev Boxu bude mít samostatnou maximální cenu v závislosti na dané položce SKU a bude se účtovat podle využití.
  • Aby bylo možné Microsoft Dev Box používat, musí mít každý uživatel licenci na Windows 11 Enterprise nebo Windows 10 Enterprise, Microsoft Endpoint Manager a Azure Active Directory P1.
  • Zákazníci musí Microsoft Dev Box používat k návrhu, vývoji nebo testování aplikací. Jiné použití je povoleno, pokud zákazník používá Dev Box k jednomu z výše uvedených účelů. Na službu Dev Box se nevztahuje klauzule o zákaznických řešeních Azure v Obecných podmínkách služby Azure.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V