Container Registry – ceny

Správa privátního registru Dockeru jako špičkového prostředku Azure

Služba Azure Container Registry slouží ke správě privátních registrů Dockeru pro běžné úložiště napříč všemi nasazeními kontejneru Azure, včetně Azure Container Service, Service Fabric, Azure App Service a Azure Batch.

Samotná služba Azure Container Registry je bezplatná. Budou se vám účtovat pouze prostředky základní infrastruktury, jako je úložiště pro ukládání vašich imagí a přenos dat. Vaše image se budou ukládat na místně redundantní úložiště (LRS) objektů blob a za přenos dat do jiných oblastí Azure se vám budou účtovat sazby za šířku pásma. Služba Azure Container Registry je momentálně dostupná v Východ USA, Západ USA, Střed USA – sever, Střed USA – jih, Severní Evropa, Západní Evropa, Jihovýchodní Asie, Východní Asie, Japonsko – východ, Japonsko – západ, Brazílie – jih, Východ USA 2, Střed USA, Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Indie – střed, Indie – jih, Kanada – východ, Kanada – střed, Spojené království – západ, Spojené království – jih, Západ USA 2, Střed USA – západ oblastech.

Účty Blob Storage

Azure Blob Storage se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat. Dál jsou uvedené ceny za vyhrazené účty Blob Storage s vrstvami přístupu Hot a Cool. Doplňovací objekty blob se taky měří jako objekty blob bloku.

(další podrobnosti o cenách služby Storage jsou k dispozici zde)

Ceny za službu Storage

Kapacita služby Storage LRS
První(ch) 1 TB/měsíc $- za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $- za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $- za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $- za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $- za GB

Šířka pásma

(další podrobnosti o cenách šířky pásma jsou k dispozici zde)

Přenosy příchozích dat

(tedy data přicházející do datových center Azure): Zdarma

Přenosy odchozích dat

(to znamená data odcházející z datacenter Azure; zóny odpovídají zdrojové oblasti):

Přenosy odchozích dat Zóna 1* Zóna 2* Zóna 3* Německo (zplnomocněnec)
Prvních 5 GB / měsíc 1 Free Free Free Free
5 GB – 10 TB 2 / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 40 TB
(10–50 TB)/měsíc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 100 TB
(50–150 TB)/měsíc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 350 TB
(150–500 TB)/měsíc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 500 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás
* Podrobnosti o zónách najdete v části Nejčastější dotazy.
1 U nabídek peněžních kreditů a nabídek na 6 a 12 měsíců se přenos odchozích dat účtuje v hladinách 5 GB až 10 TB.
2 1 TB = 1 024 GB

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Azure Container Registry je bezplatná služba, proto nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Nicméně na dostupnost základního úložiště se vztahuje smlouva SLA pro Storage. Další podrobnosti najdete ve smlouvě SLA pro Storage.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Container Registry

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes