Azure Container Registry – ceny

Správa privátního registru Dockeru jako špičkového prostředku Azure

Azure Container Registry is a service to manage private Docker registries for common storage across all your Azure container deployments including Azure Container Service, Service Fabric, Azure App Service, and Azure Batch.

Azure Container Registry itself is a free service. You are only charged for underlying infrastructure resources like storage used to store your images and data transfer. Your images will be stored in Locally Redundant (LRS) Blob storage and Bandwidth rates will apply for data transfer to other Azure regions. Azure Container Registry is currently available in Východ USA, Západ USA, Střed USA – jih, Západní Evropa regions.

Účty Blob Storage

Úložiště objektů blob bloku se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat. Dál jsou uvedené ceny za vyhrazené účty Blob Storage s vrstvami přístupu Hot a Cool. Doplňovací objekty blob se taky měří jako objekty blob bloku.

(další podrobnosti o cenách služby Storage jsou k dispozici zde)

Ceny za službu Storage

Kapacita služby Storage LRS ZRS GRS RA-GRS
První(ch) 1 TB/měsíc $- za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $- za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $- za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $- za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $- za GB

Šířka pásma

(další podrobnosti o cenách šířky pásma jsou k dispozici zde)

Přenosy příchozích dat

(tedy data přicházející do datových center Azure): Zdarma

Přenosy odchozích dat

(to znamená data odcházející z datacenter Azure; zóny odpovídají zdrojové oblasti):

Přenosy odchozích dat Zóna 1* Zóna 2* Zóna 3* Německo (zplnomocněnec)
Prvních 5 GB / měsíc 1 Free Free Free Free
5 GB – 10 TB 2 / měsíc $0.087 za GB $0.138 za GB $0.181 za GB $0.1 za GB
Dalších 40 TB
(10–50 TB)/měsíc
$0.083 za GB $0.135 za GB $0.175 za GB $0.095 za GB
Dalších 100 TB
(50–150 TB)/měsíc
$0.07 za GB $0.13 za GB $0.17 za GB $0.08 za GB
Dalších 350 TB
(150–500 TB)/měsíc
$0.05 za GB $0.12 za GB $0.16 za GB $0.057 za GB
Nad 500 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás
* Podrobnosti o zónách najdete v části Nejčastější dotazy.
1 U nabídek peněžních kreditů a nabídek na 6 a 12 měsíců se přenos odchozích dat účtuje v hladinách 5 GB až 10 TB.
2 1 TB = 1 024 GB

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Azure Container Registry je bezplatná služba, proto nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Nicméně na dostupnost základního úložiště se vztahuje smlouva SLA pro Storage. Další podrobnosti najdete ve smlouvě SLA pro Storage.

Materiály

Calculator

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Frequently Asked Questions

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Product Details

Podrobnosti služby

Další informace o funkci Azure Container Registry

Documentation

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes