Ceny za Container Registry

Správa privátního registru Dockeru jako špičkového prostředku Azure

Služba Azure Container Registry poskytuje úložiště privátních imagí kontejneru Dockeru a umožňuje rychlé a škálovatelné načítání a nasazování úloh kontejneru v síťové blízkosti v Azure.

Klasické

Verze Classic se účtuje podle standardních sazeb na základě využití služby Blob Storage a síťových služeb v účtu Azure přidruženém k vašemu registru. Za registr kontejneru se neúčtují žádné dodatečné poplatky.

Spravovaný registr ve verzi Preview

Spravovaný registr ve verzi Preview nabízí další možnosti, jako je například ověřování na základě Azure Active Directory, podpora webhooků a operace odstranění.

Podrobnosti o cenách

* Skladové položky Basic, Standard a Premium jsou v současné době dostupné ve verzi Preview. Ceny zahrnují 50% slevu na verzi Preview.

Klasické Basic Standard Premium
Cena za den Viz ceny Storage $- $- $-
Dostupné úložiště (GB) Viz Storage 10 100 500
Webhooky Nepodporuje se 2 10 100
Řízení přístupu na základě Azure AD Základní ověřování s využitím instančních objektů Individuální identity a instanční objekty

Účtují se standardní poplatky za síť. Za úložiště se neúčtují žádné další poplatky.

Podpora a SLA

  • Na používání verze Classic poskytujeme smlouvu SLA prostřednictvím služby Azure Storage.
  • Pro spravovaný registr během období Preview neposkytujeme žádnou smlouvu SLA.
  • Připomínky a názory online prostřednictvím webu Stack Overflow
  • Potíže online prostřednictvím webu Github Issues

Nejčastější dotazy

  • Ne, překročení omezení není možné. Jakmile je dosaženo omezení, jakékoli pokusy o překročení těchto omezení vrátí odpovídající chybové zprávy.

  • Ano, pomocí Azure CLI je možné změnit skladovou položku na spravované úrovni. Uživatelům se až do okamžiku změny bude účtovat cena za předchozí skladovou položku a po provedení změny se bude účtovat cena za novou skladovou položku.
    Převod mezi verzí Classic a spravovanými skladovými položkami bude možný již brzy.

  • Na faktuře bude uvedena cena každého spravovaného registru na základě skladové položky daného registru a případné poplatky za síť.

  • Ano, účtují se standardní poplatky za síť.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Container Registry

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet