Ceny za Container Registry

Správa privátního registru Dockeru jako špičkového prostředku Azure

Služba Azure Container Registry poskytuje úložiště privátních imagí kontejneru Dockeru a umožňuje rychlé a škálovatelné načítání a nasazování úloh kontejneru v síťové blízkosti v Azure. Azure Container Registry nabízí taky další možnosti, jako je třeba ověřování na základě Azure Active Directory, podpora webhooků a operace odstranění.

Podrobnosti o cenách

Úroveň Basic Úroveň Standard Úroveň
Cena za den $-1 $-1 $-1
Dostupné úložiště (GiB) 10 100 500
(další k dispozici na vyžádání)
Verze Premium nabízí vyšší propustnost pro stahování z prostředí Docker napříč několika souběžnými uzly
Webhooky celkem 2 10 100
(další k dispozici na vyžádání)
Geografická replikace Nepodporuje se Nepodporuje se Podporováno, ve verzi Preview
$-1 na replikovanou oblast

Účtují se standardní poplatky za síť.

Další informace: Funkce skladových jednotek registru

Dodatečné úložiště

Úroveň Cena za GiB
Standard a Premium $- za den

Klasické

Služba Container Registry je dostupná i ve verzi Classic, která se účtuje podle standardních sazeb na základě využití služby Blob Storage a síťových služeb v účtu Azure přidruženém k vašemu registru. Implementace verze Classic vyžaduje oddělené úložiště Blob Storage, ale za službu Container Registry se neúčtují žádné další poplatky. Pro případ aktuálních sad funkcí prostředí Docker, jako je odstranění, individuální identita a schopnost snadného přechodu mezi skladovými položkami, by měli zákazníci zvážit použitý skladových položek Basic, Standard nebo Premium.

Podpora a SLA

Nejčastější dotazy

  • Ne, překročení omezení není možné. Jakmile je dosaženo omezení, jakékoli pokusy o překročení těchto omezení vrátí odpovídající chybové zprávy.

  • Ano, pomocí Azure CLI je možné změnit skladovou položku na spravované úrovni. Uživatelům se až do okamžiku změny bude účtovat cena za předchozí skladovou položku a po provedení změny se bude účtovat cena za novou skladovou položku.
    Převod mezi verzí Classic a spravovanými skladovými položkami bude možný již brzy.

  • Na faktuře bude uvedena cena každého spravovaného registru na základě skladové položky daného registru a případné poplatky za síť.

  • Na odchozí síťové přenosy z datacenter Azure nebo mezi nimi se vztahují standardní poplatky za síť. Doporučujeme uchovávat registr ve stejném datacentru jako vaše nasazení kontejnerů. Pokud máte zájem spravovat více oblastí jako jednu, podívejte se na funkci náhledu geografické replikace, která zajišťuje nasazení síťové blízkosti ve více regionech.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Container Registry

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet