Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Co je to migrace do cloudu?

Seznamte se s různými typy migrace, včetně migrace z cloudu do cloudu a migrace datových center, a projděte si studijní materiály zaměřené na nejrůznější témata migrace do cloudu.

Definice migrace do cloudu

Migrace do cloudu je proces přesun aplikací a dat z jednoho místa, kterým často jsou privátní servery společnosti umístěné na pracovišti („místní“), na servery poskytovatele veřejného cloudu, ale také mezi různými cloudy. Mezi hlavní výhody migrace do cloudu patří snížení nákladů na IT a vylepšení výkonu, ale také výhody z hlediska zabezpečení, pohodlí a další.

V dalším textu se dozvíte víc o hlavních typech migrace, běžných výhodách a problémech a o tom, jak přesouvat aplikace a data do cloudu, a seznámíte se s třemi hlavními modely spravovaných služeb: IaaS, SaaS a PaaS.

Typy migrace do cloudu

Dvěma klíčovými technickými faktory většiny migrací jsou:
 

1. typ prostředků (nebo "úloh"), které se migrují.
 

2. umístění, do kterého se migruje.
 

Tato část popisuje některé z nejběžnějších scénářů migrace a poskytuje přehled různých procesů migrace, osvědčených postupů a obchodních aspektů.

Migrace datacentra

Migrace datacentra je proces přesunu dat z místních serverů a mainframů (často umístěných v serverovně v kancelářích organizace) na servery poskytovatele cloudu, které jsou obvykle umístěné ve velmi velkých, vysoce zabezpečených a profesionálně spravovaných budovách.

Vysokokapacitní sítě představují nejběžnější způsob přesunu prostředků datacenter do cloudu. Pokud výkonná síť není k dispozici, můžete prostředky přesto migrovat, a to tak, že je nejprve přesunete na vysokokapacitní disky a „data boxy“ a potom je fyzicky dodáte poskytovateli cloudu a nahrajete na jeho servery.

Migrace do hybridního cloudu

Řada organizací volí ponechání některých prostředků ve svém místním datacentru, přesune do cloudu jenom jejich část a vytvoří „hybridní cloud“. Mezi výhody hybridního cloudu patří maximální využití stávajícího vybavení místního datacentra a v určitých odvětvích také zjištění splnění oborových nebo vládních požadavků na dodržování předpisů.

Hybridní cloudy jsou užitečné také pro zálohování z cloudu do cloudu, kdy se místní data zálohují ve veřejném cloudu jako řešení zotavení po havárii pro případ, že místní datacentrum přestane fungovat, například v případě požáru, záplav nebo trestné činnosti. (V tomto případě termín „z cloudu do cloudu“ odkazuje na místní datacentra, která se někdy označují jako „privátní cloudy“.)

Migrace z cloudu do cloudu

V současnosti, kdy je cloud computing tak běžný, používá řada organizací několik cloudů, často v důsledku fúzí a akvizic. Někdy se proto rozhodují k přesunu prostředků mezi veřejnými cloudy pomocí migrace z cloudu do cloudu. Tento typ migrace je vhodný také v případě, že organizace chce využívat výhody produktů, služeb a cen různých cloudových platforem.

I když správa prostředků napříč několika cloudy může vypadat obtížné, dají se pravděpodobně všechny snadno spravovat z jednoho místa pomocí nástroje pro centrální správu.

Migrace aplikací, databází a mainframů

Mezi nejčastěji migrované úlohy patří LinuxSAPSQL ServerWindows Server. U migrace mainframů se nejčastěji využívá IBM a Unisys.

Mezi typické výhody migrace do cloudu u těchto úloh patří nižší náklady, rychlejší fungování, spolehlivější výkon, přístup ke cloudovým vývojářským nástrojům a rozhraním API, robustnější zabezpečení a možnost zvýšit nebo snížit kapacitu bez nákupu, instalace a údržby nového vybavení.

I když je často možné tyto úlohy migrovat, aniž by došlo k jejich změnám (tzv. migrace metodou „lift and shift“), jejich aktualizace (nebo refaktoring) s sebou přináší výhody v podobě optimalizace výkonu a spolehlivosti v cloudu.

Informace o migraci různých úloh najdete v oddíle zdrojů.

Modely spravovaných služeb

Při výzkumu migrace do cloudu pravděpodobně narazíte na termíny IaaS, PaaS a SaaS. Tyto výrazy odkazují na různé úrovně spravovaných služeb, které jsou k dispozici prostřednictvím mnoha poskytovatelů technických a cloudových služeb.

Different levels of managed services

IaaS (infrastruktura jako služba) umožňuje rychlé vertikální navýšení a snížení kapacity tak, jak se mění poptávka, takže můžete platit jenom za to, co využijete. Díky IaaS si nemusíte dělat starosti se složitostí a náklady na nákup a správu vlastních fyzických serverů a další infrastruktury datového centra.

PaaS (platforma jako služba) zahrnuje výhody IaaS, ale také spravované vývojářské nástroje, databáze, obchodní analýzy a operační systémy. Je ideální pro snížení nákladů na vývoj a urychlení vývoje.

SaaS (software jako služba) zahrnuje IaaS a PaaS, ale také možnost hostování aplikací, která umožňuje uživatelům připojit se k internetu a využívat cloudové aplikace (jako jsou e-maily a kancelářské aplikace) přes internet.

Fáze migrace do cloudu

Existují různé technické procesy a osvědčené postupy pro migraci různých úloh a vytváření různých konfigurací cloudu, ale všechny migrace do cloudu probíhají v šesti stejných základních fázích:

Definování strategie

Definování obchodního odůvodnění migrace a očekávaných výstupů.

Plánování

Zajištění souladu mezi plánem migrace do cloudu a požadovanými obchodními výstupy.

Příprava

Příprava místního a cloudového prostředí na migraci.

Migrace

Přesun úloh do cloudového prostředí.

Řízení

Benchmarking a implementace osvědčených postupů v oblasti zabezpečení a zásad správného řízení nákladů pro cloudové prostředí a úlohy.

Správa

Využití osvědčené metodiky pro průběžnou správu cloudového řešení.

Migrace do cloudu – výhody a výzvy

Mezi nejběžnější výhody migrace do cloudu patří:

Optimalizace nákladů

Kromě možnosti optimalizace úloh z hlediska nákladů jsou navíc zajištěné významné úspory nákladů na zařízení, údržbu a nemovitosti.

Flexibilita a škálovatelnost

Využijte možnost zajistit si přesně ty správné výpočetní prostředky na vyžádání, když je potřebujete, a neplatit nikdy za zařízení, která nevyužíváte. Globální přítomnost některých cloudových platforem navíc umožňuje spouštět úlohy blíž místa, kde jsou vaši zákazníci, a zajistit tak lepší výkon.

Vylepšené zabezpečení

Veřejné cloudy usnadňují ochranu vašich dat a aplikací tím, že poskytují integrované zabezpečení na úrovni platformy a také celou řadu specializovaných nástrojů pro zabezpečení. Opravy zabezpečení v mnoha případech automaticky provádí poskytovatel cloudu.

Dodržování předpisů

Pro vysoce regulovaná odvětví, jako jsou finance, zdravotnictví a státní správa, mají některé cloudové platformy specializované nabídky, které více usnadňují plnění požadavků na dodržování předpisů.

Zálohování, obnovení a převzetí služeb při selhání

Většina poskytovatelů cloudu nabízí integrované možnosti obnovení záloh pomocí jednoho kliknutí, a to včetně možnosti ukládat zálohy v různých geografických oblastech.

Zjednodušená správa a monitorování

Pokud poskytovatel cloudu nabízí nástroj pro centrální správu, dají se prostředky datacentra a cloudu snadno spravovat a monitorovat na jedné obrazovce.

Mezi nejběžnější výzvy, se kterými se můžete potkat při migraci, patří:

Plánování

Přesunutí jednotlivých úloh může být jednoduché, ale plánování rozsáhlé migrace vyžaduje extenzivní plánování napříč celou organizací.

Náklady

Přechod na cloud může poskytovat krátkodobou i dlouhodobou návratnost investic, ale je důležité zohlednit také náklady na plánování a implementaci migrace.

Zabezpečení a dodržování předpisů

Poskytovatelé cloudu nabízejí celou řadu nabídek pro zabezpečení a dodržování předpisů, ale zákazníci zodpovídají za implementaci vhodných řešení pro své potřeby.

Provozní výpadky

Přesun do cloudu se i u obrovských objemů dat dá provádět velmi rychle, ale vyžaduje pečlivé plánování, aby se minimalizovaly výpadky.

Přijetí a školení v rámci organizace

Vývojáři a IT specialisté zjistí, že většinu svých aktuálních dovedností využijí i v cloudu, ale přesto jsou potřeba nějaká školení.

Volba partnera nebo dodavatele pro migraci

Partneři jsou neocenitelní pro organizace, které nemají interní specialisty nebo kapacitu pro plánování a implementaci migrace, ale při výběru toho správného je potřeba postupovat obezřetně.

Nejčastější dotazy

  • Přečtěte si, jak implementovat nákladově efektivní, vysoce zabezpečené a snadno spravovatelné zálohy pro všechny místní a cloudové prostředky s využitím služby Azure Backup.

  • U většiny organizací odpověď závisí na velikosti a složitosti projektu migrace a také na schopnostech interního IT. Azure nabízí celou řadu prostředků, nástrojů, školení a doprovodných materiálů pro interní migrace i pro migrace s podporou partnera:

    • Pokud si nejste jistí, kde začít, doporučujeme zapojit se do bezplatného Programu migrace do Azure, v jehož rámci můžete získat individuální doporučení, telefonickou konzultaci s odborníkem na Azure, kurátorované materiály a doporučení ohledně partnerů.
    • Pokud chcete migraci (nebo její část) implementovat sami, projděte si stránku materiálů pro migraci do cloudu Azure, kde najdete videa k migraci, webináře, pokyny pro různé scénáře a výukové materiály pro většinu běžných scénářů a úloh.
  • Během migrace do cloudu je pravděpodobné, že si IT specialisté budou muset osvojit nové dovednosti, aby mohli zajistit úspěšnou migraci. Tyto dovednosti je ale možné rychle a snadno získat pomocí správných školicích materiálů. Azure nabízí řadu školení, kurzů, modulů a certifikátů, které vám poskytnou dovednosti a jistotu, abyste ve vaší organizaci mohli bez problémů implementovat cloudové technologie. Získejte další informace.

  • Prostředky migrace do Azure

Program migrace do Azure a modernizace

Získejte kurátorované materiály a odbornou pomoc pro všechny fáze cesty ke cloudu.

Akce a webináře k Azure

Naučte se novým dovednostem, objevte nové technologie a komunikujte s vaší komunitou – digitálně nebo osobně.

Azure Migrate

Zjistěte, vyhodnoťte, určete správnou velikost a migrujte místní virtuální počítače do Azure.

Migrace aplikací

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém.

Migrace Windows Serveru

Migrace úloh Windows Serveru pomocí nástrojů, které už znáte.

Migrace SQL Serveru

Přesun databáze SQL Serveru do Azure s minimálními nebo dokonce žádnými změnami kódu.

Linuxová migrace

Migrace linuxových úloh do Azure pomocí prověřených nástrojů.

Migrace mainframů

Přesun aplikací pro počítače typu mainframe a midrange do cloudu.

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat díky zálohování z cloudu do cloudu pomocí jednoho kliknutí.

Azure Arc

Rozšíření správy a služeb Azure na jakoukoli infrastrukturu.

Azure Data Box

Získejte zařízení a řešení pro přenos dat do Azure a výpočetní funkce Edge.

Microsoft Cost Management

Správa útraty v cloudu s jistotou.

Azure SQL

Spouštění vždy aktuální instance SQL v cloudu s flexibilními možnostmi migrace aplikací.

Zvýhodněné hybridní využití Azure

Nákladově efektivní migrace úloh do nejlepšího cloudu pro Windows a SQL Server

Získejte kurátorované materiály a odbornou pomoc pro všechny fáze migrace prostřednictvím Programu migrace do Azure

Migrujte na cloudovou platformu Azure a začněte s 12 měsíci bezplatných služeb