Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Funkce produktů

  • Zjišťování místních virtuálních počítačů a aplikačních závislostí
  • Zmírnění potíží s migrací virtuálních počítačů pomocí integrovaných pokynů
  • Přizpůsobení a optimalizace cloudových prostředků na základě využití
  • Doporučení nástrojů pro migraci
  • Zobrazení závislostí pro efektivní seskupení virtuálních počítačů pro migraci
  • Vyzkoušejte Azure Migrate zdarma na prvních 180 dnů každého migračního projektu

Podívejte se na nejzajímavější body týkající se osvědčených postupů migrace Azure od Ignite 2018

Zkoumání a posouzení místních virtuálních počítačů

Projděte si informace o vašich virtuálních počítačích VMware, včetně využití procesorů a paměti, podrobných informací o discích a sítích. Díky seskupení počítačů můžete vyhodnotit migraci s větší jistotou, protože můžete zobrazit vzájemné závislosti mezi virtuálními počítači a jejich skupinami.

Plánování migrace bez obav

Nechte si poradit se správným určením velikosti cloudových prostředků, abyste mohli bez obav pokračovat a měli na základě efektivního využití lepší kontrolu nad náklady. Když Azure Migrate odhalí konkrétní problematické virtuální počítače, postupujte podle podrobných pokynů k překonání překážek, abyste pomohli udržet správný průběh migrace.

Snadná migrace úloh do Azure

Po spuštění posouzení cloudu pomocí Azure Migrate můžete začít migrovat místní virtuální počítače do Azure s využitím služeb jako Azure Site Recovery a Database Migration Service. Další informace a softwarové nástroje pro migraci dat od našich partnerů získáte na webu Azure Migration Center.

Nastavení a zjištění

Vizualizace závislostí

Vyhodnocení připravenosti

Krok 1 z 4

Zjištění virtuálních počítačů běžících pod VMware

Začněte migraci zjištěním virtuálních počítačů bežících ve vašem místním prostředí VMware.

Krok 2 z 4

Stažení virtuálního zařízení

Stažení zařízení Azure Migrate Collector, obsahujícího vše potřebné pro zajištění bezproblémového zmapování místního prostředí.

Krok 3 z 4

Dokončení nastavení

Konfigurace virtuálního zařízení pro zahájení zjišťování systémů v místním prostředí. Zařízení shromáždí konfigurace virtuálních počítačů a údaje o využití potřebná pro vyhodnocení virtuálních počítačů pro migraci do Azure.

Krok 4 z 4

Zjištění vašich virtuálních počítačů

Zjištěné virtuální počítače jsou nyní dostupné pro analýzu v projektu Azure Migrate.

Krok 1 z 3

Vizualizace závislostí počítačů

Zobrazení závislostí zjištěného počítače.

Krok 2 z 3

Seskupení počítačů

Seskupení zjištěných počítačů pro naplánování migrace aplikace jako logické jednotky.

Krok 3 z 3

Vizualizace skupinových závislostí

Získání podrobných informací o závislostech aplikace a zjištění doplňkových závislostí pro předcházení překvapením při migraci.

Krok 1 z 3

Přizpůsobení vyhodnocení

Naplánování migrace do Azure přizpůsobením vyhodnocení na základě vašich potřeb. Můžete využít podrobná zobrazení vyhodnocení, včetně připravenosti na migraci do Azure a odhad nákladů.

Krok 2 z 3

Zobrazení stavu připravenosti

Zobrazení stavu připravenosti pro Azure u každého místního počítače pokynů pro odstranění potíží s připraveností a získání nejlepších virtuálních počítačů Azure a konfigurací pro splnění požadavků místního počítače.

Krok 3 z 3

Odhadněte svoje náklady

Důležité je porozumění nákladům na virtuální počítače v Azure a úprava vlastností vyhodnocení, aby splňovaly váš plán Azure a místní požadavky. Export sestavy vyhodnocení a její odeslání ostatním účastníkům rozhodovacího procesu.

Podívejte se, co vám služba Azure Migrate nabízí

Související produkty a služby

Azure Site Recovery

Zajištění chodu podniku s využitím integrované služby zotavení po havárii

Azure Database Migration Service

Zjednodušení migrace místních databází do cloudu

Data Box

Zařízení a řešení pro přenos dat do Azure a výpočetní funkce Edge

Začněte svůj migrační projekt s Azure Migrate