Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Zkoumání a posouzení místních virtuálních počítačů

Projděte si informace o vašich virtuálních počítačích VMware, včetně využití procesorů a paměti, podrobných informací o discích a sítích. Díky nastavení vizualizace závislostí, která umožňuje zobrazit vzájemné závislosti mezi virtuálními počítači a všemi počítači v konkrétní skupině. můžete seskupit počítače pro posouzení migrace s větší jistotou.

Plánování migrace bez obav

Nechte si poradit se správným určením velikosti cloudových prostředků, abyste mohli bez obav pokračovat a měli na základě efektivního využití lepší kontrolu nad náklady. Když Azure Migrate odhalí konkrétní problematické virtuální počítače, postupujte podle podrobných pokynů k překonání překážek, abyste pomohli udržet správný průběh migrace.

Snadná migrace úloh do Azure

Po spuštění posouzení cloudu pomocí Azure Migrate začněte migrovat místní virtuální počítače do Azure s využitím služeb Azure, včetně Azure Site Recovery a Azure Database Migration Service. Migraci můžete ještě víc zjednodušit prostřednictvím dalších softwarových nástrojů pro zjišťování a migraci dat od pestrého ekosystému partnerů Azure Migration. Další informace najdete v migračním centru Azure.

Související produkty a služby

Site Recovery

Organizace ochrany a obnovení privátních cloudů

Azure Database Migration Service

Zjednodušení migrace místních databází do cloudu

Začněte svůj migrační projekt s Azure Migrate