Azure Migrate

Hlavní centrum pro zahájení, provedení a sledování migrace do Azure

Zjednodušení postupu migrace

Vyhledejte, posuďte a migrujte všechny své místní aplikace, infrastrukturu a data. Využijte centrální plánování a sledování migrace napříč různými nástroji od Microsoftu a nezávislých výrobců softwaru.

Rozšiřitelný přístup napříč nástroji pro posouzení a migraci od Azure i oblíbených nezávislých výrobců softwaru

Integrované prostředí pro všechny fáze migrace s komplexním sledováním průběhu migrace serverů a databází

Hodnocení a migrace rozsáhlých virtuálních počítačů VMware, Hyper-V, fyzických serverů a několika cílových databází, včetně služby Azure SQL Database a spravovaných instancí

Několik možností migrace webových aplikací a offline dat z místního prostředí do Azure

Rozšiřitelný a flexibilní přístup

Zjednodušte svou migraci s využitím nástrojů pro posouzení a migraci, které nejvíc vyhovují vašim potřebám. Využijte vylepšené funkce prostřednictvím integrací nástrojů nezávislých výrobců softwaru, jako jsou Carbonite, Cloudamize, Corent Technology, Device42, Turbonomic nebo UnifyCloud.

Integrovaná migrace aplikací, serverů a databází

Integrované prostředí a nástroje vám umožní centrálně sledovat migraci všech místních úloh do Azure. Mezi tyto nástroje patří Hodnocení databází, Migrace databází a Pomocník s migrací App Service pro webové aplikace a řada offline produktů Data Box pro přesun velkých objemů dat.

Rozšířené plánování migrace

Sestavte spolehlivý plán migrace vašich místních virtuálních počítačů VMware a Hyper-V. Odhadněte náklady na provoz datacenter v Azure díky posouzení až 35 000 virtuálních počítačů VMware a 10 000 virtuálních počítačů Hyper-V pro každý projekt. Zkontrolujte připravenost na migraci a získejte praktické pokyny, které vám pomůžou dosáhnout nižších nákladů. Vytvořte model úspory nákladů díky Zvýhodněnému hybridní využití Azure a rezervovaným instancím virtuálních počítačů. Můžete také vizualizovat závislosti svých aplikací a vytvořit skupiny pro přesun souvisejících virtuálních počítačů.

Zjednodušená migrace serverů

Migrujte své místní virtuální počítače a fyzické servery VMware nebo Hyper-V, AWS nebo Google Cloud bez obav na infrastrukturu jako službu (IaaS) Azure. V případě VMware máte na výběr mezi možnostmi s použitím agenta a bez něj. V případě Hyper-V probíhá migrace bez agenta (ve výchozím nastavení). Zajistěte nulový dopad testování migrace na vaše produkční prostředí díky testování v izolovaném prostředí Azure. Dosáhněte téměř nulových výpadků místních aplikací tím, že naplánujete časové období migrace.

Proč svěřit zabezpečení platformě Azure?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.
  • Zaměstnáváme přes 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.
  • Azure má více certifikací dodržování předpisů než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny služby Azure Migrate

Služba Azure Migrate je dostupná bez dalších poplatků. Při používání služby Azure Migrate se vám však můžou účtovat poplatky za použití nástrojů pro posouzení a migraci od nezávislých výrobců softwaru.

Snadný začátek

Zaregistrujte si bezplatný účet Azure a získejte okamžitý přístup a kredit $200.
Projděte si dokumentaci a osvědčené postupy a zjistěte, jak používat službu Azure Migrate a optimalizovat migraci.
  • Informace o licencování konkrétních nástrojů nezávislých výrobců hardwaru najdete na webu daného nezávislého výrobce softwaru.
  • Hodnocení serverů podporuje posuzování serverů VMware a Hyper-V. Podpora posuzování fyzických serverů se přidá v blízké budoucnosti.
  • Projděte si seznam podporovaných databází.

Kdykoli budete připraveni, můžete zdarma zahájit svůj projekt migrace