Rychlý úvod do šablon pro Azure

Nasazujte prostředky Azure prostřednictvím Azure Resource Manageru za použití šablon dodaných komunitou a udělejte víc práce. Nasazujte, učte se, rozvětvujte a přispívejte zpět.

Co je Azure Resource Manager

Azure Resource Manager umožňuje zřizovat aplikace pomocí deklarativní šablony. S jednou šablonou můžete nasadit několik služeb společně s jejich závislostmi. Stejnou šablonu můžete použít k opakovanému nasazení aplikace během každé fáze životního cyklu této aplikace.

Další informace