Azure Monitor – ceny

Získejte detailní monitorování potřebných dat v reálném čase – vše na jednom místě

Azure Monitor

Azure Monitor je schopnost platformy monitorovat vaše prostředky Azure. Azure Monitor umožňuje konzistentním způsobem shromažďovat detailní data o výkonu a využití, protokoly aktivit a diagnostiky a oznámení z prostředků Azure. Na webu Azure Portal můžete zobrazit a analyzovat data monitorování a nastavit automatizované akce na základě výstrah. Kromě toho se služba Azure Monitor integruje s dalšími nástroji pro monitorování a analýzu, jako jsou OMS Insight and Analytics, Application Insights a další nástroje třetích stran, a poskytuje tak flexibilitu v použití těchto dat různými způsoby.

Podrobnosti o cenách

V současnosti se za použití Azure Monitoru nic neplatí. Cenový model uvedený níže začne platit od 1. června 2017.

Funkce Měsíční příděl Poplatky za nadlimitní využití
Dotazy na metriky 1 000 000 standardních volání API $-/1 000 standardních volání API
Doručování oznámení
SMS – US 100 $-/SMS
E-maily 1 000 $-/100 000
Webhooky 100 000 $-/1 000 000

Dotazy na metriku se účtují na základě počtu standardních volání API. Standardní volání API je volání, které vrátí 1 440 datových bodů (1 440 je také celkový počet datových bodů, které je možné uložit na metriku a den). Pokud volání API vrátí víc než 1 440 datových bodů, bude se počítat jako několik standardních volání API. Pokud volání API vrátí méně než 1 440 datových bodů, bude se počítat jako méně než jedno standardní volání API. Počet standardních volání API se počítá každý den jako celkový počet datových bodů spotřebovaných za den dělený 1 440.

  • Protokoly aktivit jsou k dispozici po dobu 90 dní bez poplatků. Pokud chcete zachovat data protokolu aktivit déle než 90 dní, mohou být tato data směrována do účtu úložiště nebo center událostí. Za úložiště a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky. Za načítání dat protokolů aktivit se u volání API neúčtují žádné poplatky.
  • Metriky jsou k dispozici po dobu 30 dní bez poplatků. Pokud chcete zachovat data metrik déle než 30 dní, mohou být tato data směrována do účtu úložiště, pracovního prostoru Log Analytics nebo center událostí. Za úložiště, Log Analytics a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky. Dotazy na metriky na navíc účtují za odpovídající volání API nutná k přesměrování dat.
  • Je stanoven limit 100 výstrah metrik, 100 výstrah protokolu aktivit a 10 skupin akcí na jedno předplatné. Pokud potřebujete tento limit zvýšit, kontaktujte podporu Azure.
  • Diagnostické protokoly je možné směrovat účtu úložiště, pracovnímu prostoru Log Analytics nebo centrům událostí. Za úložiště, Log Analytics a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky.

Příklady

  1. Volání API, které vrátí 2 000 datových bodů, se bude počítat jako 2000/1440 = 1,4 standardního volání API.
  2. Volání API, které vrátí 200 datových bodů, se bude počítat jako 200/1440 = 0,1 standardního volání API.
  3. Scénář se sledováním pěti metrik každou minutu ze 100 virtuálních počítačů představuje 720 000 datových bodů, což znamená (720 000/1 440) 500 standardních volání API za den.

Podpora a SLA

  • Bez smlouvy SLA, dokud nezačne platit cenový model uvedený výše. Další informace

Materiály

Calculator

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Frequently Asked Questions

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Product Details

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Azure Monitor

Documentation

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes