Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Monitor

Získejte detailní monitorování potřebných dat v reálném čase – vše na jednom místě

Azure Monitor je schopnost platformy monitorovat vaše prostředky Azure. Azure Monitor umožňuje konzistentním způsobem shromažďovat detailní data o výkonu a využití, protokoly aktivit a diagnostiky a oznámení z prostředků Azure. Na webu Azure Portal můžete zobrazit a analyzovat data monitorování a nastavit automatizované akce na základě výstrah. Kromě toho se služba Azure Monitor integruje s dalšími nástroji pro monitorování a analýzu, jako jsou OMS Insight and Analytics, Application Insights a další nástroje třetích stran, a poskytuje tak flexibilitu v použití těchto dat různými způsoby.

Podrobnosti o cenách

Metriky

Metrika představuje sadu časových řad. Budou se vám účtovat poplatky na základě počtu monitorovaných časových řad a provedených volání rozhraní API.

Prior to December 1, 2018, there are no charges for metric queries. On December 1, 2018, charges for metric queries will go into effect per the pricing plan below.

Funkce ZAHRNUTÉ VOLNÉ JEDNOTKY Cena
Metriky1 Bez omezení Free
Dotazy na metriky2 1 000 000 standardních volání rozhraní API za měsíc $-/1 000 standardních volání API

1 Metrics are available for free and include select metrics originating from Azure resources, services and first party solutions. To see the list of free metrics, click here.

2Dotazy na metriku se účtují na základě počtu standardních volání API. Standardní volání rozhraní API je volání, které analyzuje 1 440 datových bodů (1 440 je také celkový počet datových bodů, které je možné uložit na metriku a den). Pokud volání rozhraní API analyzuje více než 1 440 datových bodů, bude se počítat jako několik standardních volání rozhraní API. Pokud volání rozhraní API analyzuje méně než 1 440 datových bodů, bude se počítat jako méně než jedno standardní volání rozhraní API. Počet standardních volání rozhraní API se počítá každý den jako celkový počet datových bodů analyzovaných za den dělený 1 440. )

 • Metriky jsou k dispozici po dobu 90 dnů bez poplatků. Pokud chcete zachovat data metrik déle než 90 dnů, můžou být tato data směrována do účtu úložiště, pracovního prostoru Azure Log Analytics nebo centra událostí. Za úložiště, Log Analytics a centrum událostí se budou účtovat odpovídající poplatky. Dotazy na metriky na navíc účtují za odpovídající volání API nutná k přesměrování dat.

Příklady

 1. Volání rozhraní API, které analyzuje 2 000 datových bodů, se bude počítat jako 2 000/1 440 = 1,4 standardních volání rozhraní API.
 2. Volání rozhraní API, které analyzuje 200 datových bodů, se bude počítat jako 200/1 440 = 0,1 standardních volání rozhraní API.
 3. Scénář se sledováním pěti metrik každou minutu z 100 virtuálních počítačů denně představuje 720 000 datových bodů, což znamená (720 000/1 440) 500 standardních volání rozhraní API za den.

Pravidla upozornění

Pravidla upozornění se účtují na základě typu a počtu signálů, které monitorují. Signálem může být metrika prostředku, protokol nebo protokol aktivit. Náklady na pravidlo upozornění, které monitoruje několik signálů, jsou součtem nákladů na monitorování jednotlivých signálů.

Prior to December 1, 2018, there are no charges for alert rules. On December 1, 2018, charges for alert rules will go into effect per the pricing plan below.

Signál upozornění ZAHRNUTÉ VOLNÉ JEDNOTKY Cena
Metriky3, 4 10 monitorovaných časových řad metrik za měsíc $- za monitorovanou časovou řadu metriky a měsíc
Protokol Žádné 15minutový interval (nebo delší): $- za monitorovaný protokol a měsíc
10minutový interval: $- za monitorovaný protokol a měsíc
5minutový interval: $- za monitorovaný protokol a měsíc
Protokol aktivit Bez omezení Free

3Zde uvedená cena představuje cenu za pravidlo upozornění, které monitoruje jednu časovou řadu metriky pocházející z jednoho prostředku.

4Ceny se vztahují na pravidla upozornění na metriky nové generace, která jsou k dispozici v části Upozornění. Pravidla upozornění předchozí generace (Upozornění Classic) budou i nadále k dispozici bez poplatků.

 • Jsou stanovené tyto limity konfigurace: 100 upozornění na časovou řadu metriky, 100 upozornění protokolu aktivit a 10 skupin akcí na jedno předplatné. Pokud potřebujete tento limit zvýšit, kontaktujte podporu Azure.
 • Protokoly aktivit jsou k dispozici po dobu 90 dní bez poplatků. Pokud chcete zachovat data protokolu aktivit déle než 90 dní, mohou být tato data směrována do účtu úložiště nebo center událostí. Za úložiště a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky. Za načítání dat protokolů aktivit se u volání API neúčtují žádné poplatky.
 • Za upozornění nabízená v rámci Azure Security Center (ASC) se aktuálně neúčtují žádné poplatky.

Příklady

 1. Cenu za pravidlo upozornění, které monitoruje využití procesoru a paměti RAM (tedy 2 časových řad metrik) u 10 virtuálních počítačů, je možné vypočítat jako:
  • (10 virtuálních počítačů × 2 časových řad metrik na virtuální počítač − 10 volných jednotek) × $- za pravidlo upozornění na časovou řadu metriky za měsíc = $- za měsíc
 2. Cenu za pravidlo upozornění, které každých 15 minut dotazuje 1 pracovní prostor Log Analytics na události chyby 404, je možné vypočítat jako:
  • 1 pracovní prostor × 1 dotaz na upozornění protokolu × $- za pravidlo upozornění protokolu za měsíc = $- za měsíc

Oznámení

Oznámení se odesílají na základě aktivace pravidla upozornění. Účtují se vám poplatky na základě typu a počtu oznámení, která chcete odesílat.

Za konektor ITSM se do 1. dubna 2018 neúčtují žádné poplatky. Od 1. dubna 2018 se poplatky za konektor ITSM začnou účtovat podle následujícího cenového plánu.

Funkce ZAHRNUTÉ VOLNÉ JEDNOTKY Cena
Událost vytvoření nebo aktualizace konektoru ITSM5 1 000 událostí za měsíc $-/1 000 událostí
E-maily 1 000 e-mailů za měsíc $- za 100 000 e-mailů
Nabízené oznámení (do mobilní aplikace Azure) 1 000 oznámení za měsíc $- za 100 000 oznámení
Webhooky 100 000 webhooků za měsíc $- za 1 000 000 webhooků
Hlasový hovor 10 hlasových hovorů za měsíc $- za hlasový hovor
SMS Ceny za SMS najdete v následující tabulce.
Kód země ZAHRNUTÉ VOLNÉ JEDNOTKY Cena
Spojené státy (+1) 100 SMS za měsíc $-/SMS
Austrálie (+61) $-/SMS
Brazílie (+55) $-/SMS
Francie (+33) $-/SMS
Německo (+49) $-/SMS
Hongkong (+852) $-/SMS
Čína (+86) $-/SMS
Indie (+91) $-/SMS
Irsko (+353) $-/SMS
Japonsko (+81) $-/SMS
Nizozemsko (+31) $-/SMS
Singapur (+65) $-/SMS
Jihoafrická republika (+27) $-/SMS
Jižní Korea (+82) $-/SMS
Spojené království (+44) $-/SMS

5Konektor ITSM využívá službu Azure Log Analytics k ukládání protokolů souvisejících s každodenní synchronizací, vytvářením lístků a aktualizacemi. Ingestované protokoly se účtují podle standardních sazeb Azure Log Analytics.

Diagnostické protokoly

Diagnostické protokoly je možné směrovat do účtu úložiště, pracovního prostoru Log Analytics nebo centra událostí. Za úložiště, Log Analytics a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky.

Podpora a SLA

 • Smlouva SLA pro jednotlivé funkce se uplatní, jakmile vstoupí v platnost příslušný cenový plán. Další informace

Nejčastější dotazy

 • Pravidla upozornění protokolu aktivit a pravidla upozornění na stav služby a stav prostředku budou i nadále k dispozici bez poplatků.

 • Oznámení o upozorněních se účtují zvlášť na základě použitého typu oznámení.

 • Výše uvedené ceny se vztahují na novou platformu Upozornění. Pokud přenesete svá stávající pravidla upozornění z platformy Upozornění Classic na novou platformu, budou pro vás platit výše uvedené ceny.

 • Stávajícím zákazníkům využívajícím upozornění protokolů OMS se nebude účtovat prvních 250 pravidel upozornění protokolů. Všechna pravidla upozornění nad rámec omezení 250 pravidel upozornění protokolů se budou účtovat podle výše uvedených cen.

 • Stávající zákazníci využívající upozornění protokolů OMS můžou vytvářet pravidla upozornění protokolů Azure s jakoukoli frekvencí až do omezení 250 pravidel upozornění protokolů. Pravidla upozornění protokolů vytvořená nad rámec omezení 250 pravidel upozornění protokolů se budou účtovat podle výše uvedených cen.

 • Pokud jste stávající zákazník Application Insights, vaše pravidla upozornění na metriky a webové testy budou i nadále zdarma. Pravidla upozornění protokolů Application Insights se budou účtovat podle výše uvedených cen.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Monitor

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma