Ceny za Azure Monitor

Získejte detailní monitorování potřebných dat v reálném čase – vše na jednom místě

Azure Monitor je schopnost platformy monitorovat vaše prostředky Azure. Azure Monitor umožňuje konzistentním způsobem shromažďovat detailní data o výkonu a využití, protokoly aktivit a diagnostiky a oznámení z prostředků Azure. Na webu Azure Portal můžete zobrazit a analyzovat data monitorování a nastavit automatizované akce na základě výstrah. Kromě toho se služba Azure Monitor integruje s dalšími nástroji pro monitorování a analýzu, jako jsou OMS Insight and Analytics, Application Insights a další nástroje třetích stran, a poskytuje tak flexibilitu v použití těchto dat různými způsoby.

Podrobnosti o cenách

Za dotazy na metriky se do 1. března 2018 neúčtují žádné poplatky. Od 1. března 2018 se poplatky za dotazy na metriky začnou účtovat podle následujícího cenového plánu.

Funkce Měsíční příděl Poplatky za nadlimitní využití
Dotazy na metriky 1 000 000 standardních volání API $-/1 000 standardních volání API
Doručování oznámení
E-maily 1 000 $-/100 000
Nabízená oznámení (do aplikace Azure) 1 000 $-/100 000
Webhooky 100 000 $-/1 000 000
SMS Ceny za SMS najdete v následující tabulce.
Kód země Cena
Spojené státy (+1) Prvních 100 SMS zdarma, potom $-/SMS
Austrálie (+61) $-/SMS
Brazílie (+55) $-/SMS
Francie (+33) $-/SMS
Německo (+49) $-/SMS
Hongkong (+852) $-/SMS
Čína (+86) $-/SMS
Indie (+91) $-/SMS
Irsko (+353) $-/SMS
Japonsko (+81) $-/SMS
Nizozemsko (+31) $-/SMS
Singapur (+65) $-/SMS
Jihoafrická republika (+27) $-/SMS
Jižní Korea (+82) $-/SMS
Spojené království (+44) $-/SMS

Dotazy na metriku se účtují na základě počtu standardních volání API. Standardní volání API je volání, které vrátí 1 440 datových bodů (1 440 je také celkový počet datových bodů, které je možné uložit na metriku a den). Pokud volání API vrátí víc než 1 440 datových bodů, bude se počítat jako několik standardních volání API. Pokud volání API vrátí méně než 1 440 datových bodů, bude se počítat jako méně než jedno standardní volání API. Počet standardních volání API se počítá každý den jako celkový počet datových bodů spotřebovaných za den dělený 1 440.

  • Protokoly aktivit jsou k dispozici po dobu 90 dní bez poplatků. Pokud chcete zachovat data protokolu aktivit déle než 90 dní, mohou být tato data směrována do účtu úložiště nebo center událostí. Za úložiště a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky. Za načítání dat protokolů aktivit se u volání API neúčtují žádné poplatky.
  • Metriky jsou k dispozici po dobu 30 dní bez poplatků. Pokud chcete zachovat data metrik déle než 30 dní, mohou být tato data směrována do účtu úložiště, pracovního prostoru Azure Log Analytics nebo center událostí. Za úložiště, Log Analytics a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky. Dotazy na metriky na navíc účtují za odpovídající volání API nutná k přesměrování dat.
  • Je stanoven limit 100 výstrah metrik, 100 výstrah protokolu aktivit a 10 skupin akcí na jedno předplatné. Pokud potřebujete tento limit zvýšit, kontaktujte podporu Azure.
  • Diagnostické protokoly je možné směrovat účtu úložiště, pracovnímu prostoru Log Analytics nebo centrům událostí. Za úložiště, Log Analytics a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky.

Příklady

  1. Volání API, které vrátí 2 000 datových bodů, se bude počítat jako 2000/1440 = 1,4 standardního volání API.
  2. Volání API, které vrátí 200 datových bodů, se bude počítat jako 200/1440 = 0,1 standardního volání API.
  3. Scénář se sledováním pěti metrik každou minutu ze 100 virtuálních počítačů představuje 720 000 datových bodů, což znamená (720 000/1 440) 500 standardních volání API za den.

Podpora a SLA

  • Smlouva SLA pro jednotlivé funkce se uplatní, jakmile vstoupí v platnost příslušný cenový plán. Další informace

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Monitor

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet