Ceny za Azure Monitor

Získejte detailní monitorování potřebných dat v reálném čase – vše na jednom místě

Azure Monitor je schopnost platformy monitorovat vaše prostředky Azure. Azure Monitor umožňuje konzistentním způsobem shromažďovat detailní data o výkonu a využití, protokoly aktivit a diagnostiky a oznámení z prostředků Azure. Na webu Azure Portal můžete zobrazit a analyzovat data monitorování a nastavit automatizované akce na základě výstrah. Kromě toho se služba Azure Monitor integruje s dalšími nástroji pro monitorování a analýzu, jako jsou OMS Insight and Analytics, Application Insights a další nástroje třetích stran, a poskytuje tak flexibilitu v použití těchto dat různými způsoby.

Podrobnosti o cenách

Metrics

A metric represents a time-ordered set of data points, or a time-series. For multi-dimensional metrics each unique combination of dimension values represents a distinct time-series, wherein, a dimension is a name/value pair that uniquely identifies a metric.

Prior to June 1, 2018, there are no charges for metric queries. On June 1, 2018, charges for metric queries will go into effect per the pricing plan below.

Funkce FREE UNITS INCLUDED Cena
Metrics1 Unlimited Free
Dotazy na metriky2 1 000 000 standard API calls per month $-/1 000 standardních volání API

1Standard metrics are available for free and include select metrics originating from Azure resources, services and first party solutions. To see the list of standard metrics, click here.

2Metric queries are charged based on the number of standard API calls. A standard API call is a call that analyzes 1 440 data points (1 440 is also the total number of data points that can be stored per metric per day). If an API call analyzes more than 1 440 data points, then it will count as multiple standard API calls. If an API call analyzes less than 1 440 data points, it will count as less than one API call. The number of standard API calls is calculated every day as the total number of data points analyzed per day divided by 1 440. )

 • Metrics are available for a 90-day period at no charge. To retain metrics data beyond the 90-day period, metrics data can be routed to a storage account, Azure Log Analytics workspace, or event hub. Corresponding charges apply for storage, Log Analytics, and event hub, respectively. In addition, metric queries are charged for the corresponding API calls required to route data.

Příklady

 1. An API call that analyzes 2 000 data points will count as 2 000/1 440 = 1,4 standard API calls.
 2. An API call that analyzes 200 data points will count as 200/1 440 = 0,1 standard API calls.
 3. A scenario tracking five metrics with one-minute granularity from 100 VMs a day will result in 720 000 data points, which translates to (720 000/1 440) 500 standard API calls per day.

Alert rules

An alert rule is charged based on the type and number of signals it monitors. A signal can be a resource metric, a log or an activity log. The cost of an alert rule that monitors multiple signals is the sum of the cost of monitoring each signal.

Prior to June 1, 2018, there are no charges for alert rules. On June 1, 2018, charges for alert rules will go into effect per the pricing plan below.

Alert Signal FREE UNITS INCLUDED Cena
Metrics3, 4 10 monitored metrics per month $- per metric monitored per month
Log None 15-min interval (or greater): $- per log monitored per month
10-min interval: $- per log monitored per month
5-min interval: $- per log monitored per month
Activity Log Unlimited Free

3Price listed here represents the price of an alert rule monitoring a single metric (or time-series) originating from a single resource.

4Pricing is applicable to the new generation metric alert rules available under Alerts, previous generation alert rules (Alerts Classic) will continue to be available at no charge

 • There is a configuration limit of 100 metric alerts, 100 activity log alerts, and 10 action groups per subscription. Contact Azure support to increase the limit.
 • Activity logs are available for a 90-day period at no charge. To retain activity log data beyond the 90-day period, activity log data can be routed to a storage account or event hubs. Corresponding charges will apply for storage and event hubs, respectively. No charges are incurred for API calls to pull activity log data.
 • Alerts offered as part of Azure Security Center (ASC) are not currently charged

Příklady

 1. The price of an alert rule which monitors the CPU utilization, and RAM usage (i.e. 2 metrics) for 10 VMs, can be calculated as,
  • (10 VMs * 2 metrics per VM – 10 free units) * $- per metric alert rule per month = $- per month
 2. The price of an alert rule which queries 1 Log analytics workspace for a ‘404-error’ event every 15-minutes can be calculated as,
  • 1 workspace * 1 log alert query * $- per log alert rule per month = $- per month

Notifications

Notifications are sent based on when an Alert rule triggers. You are billed based on the type and number of notifications you choose to send.

Prior to April 1, 2018, there are no charges for ITSM connector. On April 1, 2018, charges for ITSM connector will go into effect per the pricing plan below.

Funkce FREE UNITS INCLUDED Cena
ITSM connector create or update event5 1 000 events per month $-/1 000 událostí
E-maily 1 000 emails per month $-/100 000 emails
Push notification (to Azure Mobile App) 1 000 notifications per month $-/100 000 notifications
Webhooky 100 000 web hooks per month $-/1 000 000 web hooks
Voice call 10 voice calls per month $-/voice call
SMS Ceny za SMS najdete v následující tabulce.
Kód země FREE UNITS INCLUDED Cena
Spojené státy (+1) 100 SMS per month $-/SMS
Austrálie (+61) $-/SMS
Brazílie (+55) $-/SMS
Francie (+33) $-/SMS
Německo (+49) $-/SMS
Hongkong (+852) $-/SMS
Čína (+86) $-/SMS
Indie (+91) $-/SMS
Irsko (+353) $-/SMS
Japonsko (+81) $-/SMS
Nizozemsko (+31) $-/SMS
Singapur (+65) $-/SMS
Jihoafrická republika (+27) $-/SMS
Jižní Korea (+82) $-/SMS
Spojené království (+44) $-/SMS

5Konektor ITSM využívá službu Azure Log Analytics k ukládání protokolů souvisejících s každodenní synchronizací, vytvářením lístků a aktualizacemi. Ingestované protokoly se účtují podle standardních sazeb Azure Log Analytics.

Diagnostic Logs

Diagnostic logs can be routed to a storage account, Log Analytics workspace, or event hub. Corresponding charges will apply for storage, Log Analytics, and event hubs, respectively.

Podpora a SLA

 • Smlouva SLA pro jednotlivé funkce se uplatní, jakmile vstoupí v platnost příslušný cenový plán. Další informace

FAQ

 • Activity log, service health and resource health alert rules continue to be available at no charge.

 • Alert notifications are charged separately based on the type of notification used.

 • The pricing listed above is applicable to the new Alerts platform. If you transition your existing alert rules from the Classic Alerts platform to the new platform the pricing listed above will be applicable.

 • Existing OMS Log Alerts customers will not be charged for the first 250 log alert rules. Any alert rules above the 250 log alert rules limit will be billed per the prices listed above.

 • Existing OMS log alert customers can create Azure log alert rules with any frequency up to the 250-log alert rules limit. Log alert rules created beyond the 250-log alert rule limit will be billed per the prices listed above.

 • If you are an existing Application Insight customer, your metric and web test alert rules continue to be free. Application Insights log alert rules will be charged per pricing above.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Monitor

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet