Ceny za Azure Files

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Účty úložiště.

Azure File nabízí plně spravované sdílené složky v cloudu, které jsou přístupné přes standardní protokol SMB (Server Message Block). Sdílené složky Azure File je možné připojit současně do cloudových i místních nasazení Windows, macOS a Linux. Umožněte sdílení souborů mezi aplikacemi běžícími na vašich virtuálních počítačích. Použít k tomu můžete známá rozhraní Windows API nebo souborové rozhraní REST API. Synchronizace souborů Azure navíc umožňuje ukládání do mezipaměti a synchronizaci pro sdílené složky Azure na Windows Serverech pro místní přístup.

Další informace

Prozkoumat možnosti úložiště

Prozkoumejte možnosti služby File Storage pro účty pro obecné účely v2 a účty pro obecné účely v1. Informace o jednotlivých možnostech najdete v tématu Přehled služby Storage.

Geografické zónově redundantní úložiště (GZRS) je nová možnost replikace navržená tak, aby zajišťovala odolnost objektů alespoň 16 devítek v průběhu daného roku tím, že synchronně replikuje vaše data mezi tři zóny v primární oblasti (jako to dnes dělá ZRS) a asynchronně je replikuje do jiné oblasti ve stejné geografické oblasti v rámci jedné zóny (jako to dnes dělá LRS). GZRS zajistí odolnost vašich dat v případě selhání datacentra, selhání zóny, výpadku celé oblasti nebo havárie, ze které nebude možné obnovit primární oblast. Další podrobnosti najdete v příspěvku na blogu s oznámením nebo v doprovodné dokumentaci.

Ceny GZRS jsou snížené ceny verze Preview a v období obecné dostupnosti se změní.

Ceny za úložiště dat

Níže jsou ceny za ukládání dat ve sdílené složce Azure znázorněné jako měsíční poplatky za GiB uložených dat. Tyto ceny se liší v závislosti na vybrané možnosti redundance.

Ceny za operace a přenos dat

Za operace protokolu SMB a REST, mezi které patří operace jako zjištění obsahu adresáře nebo čtení souboru, se na vaši sdílenou složku Azure účtují transakční náklady. Tyto ceny se liší v závislosti na zvolené možnosti redundance.

Ceny za Synchronizaci souborů

Toto jsou náklady na synchronizaci vašich souborů ze serverů Windows do sdílených složek Azure File v cloudu. Další informace o Synchronizaci souborů Azure.

Celkové náklady na služby Synchronizace souborů Azure (AFS) vycházejí z počtu serverů, které se připojují ke koncovému bodu cloudu (sdílená složka Azure), souvisejících nákladů na službu File Storage (včetně nákladů na úložiště a přístup) a odchozích přenosů dat.

Níže je pevný měsíční poplatek za server.

Cena za měsíc
Synchronizační server* $-

*V rámci služby synchronizace úložiště je jeden synchronizační server zdarma. Synchronizují se data do cloudu a dalších serverů pomocí souborových operací a budou vám účtovány všechny operace, které byly v procesu synchronizace vygenerovány. Počet vygenerovaných souborových operací a náklady na přístup se škálují s počtem změn souborů na serveru a počtem serverů, které je třeba udržovat synchronizované.

Nejčastější dotazy

  • U služby Storage úrovně Standard se vám bude účtovat pouze využité úložiště úrovně Standard, nikoli nastavená kvóta. U služby Storage úrovně Premium se vám bude účtovat zřízené úložiště, které se určí pomocí kvóty nastavené na sdílených složkách úrovně Premium.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme 99,9procentní nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Účty úložiště

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma