Ceny za službu Azure Storage

Spolehlivé a úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat.

Azure má pět typů úložišť – objekty blob, soubory, disky, tabulky a fronty. Podívejte se, jak fungují

Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Jejich porovnání najdete v části Možnosti redundance dat.

File Storage

Služba File Storage je teď obecně dostupná. Využívá standardní oborový protokol SMB 3.0. Sdílejte soubory mezi aplikacemi běžícími na vašich virtuálních počítačích. Použít k tomu můžete známá rozhraní Windows API nebo souborové rozhraní REST API.

Další informace

Ceny za službu Storage

Toto jsou ceny za ukládání dat ve službě File Storage. Uvedené ceny jsou měsíční poplatky za jeden GB uložených dat. Tyto ceny se liší v závislosti na zvolené možnosti redundance.

LRS GRS
$- za GB $- za GB

Ceny za přístup

Toto jsou ceny za operace SMB s daty souborů. Tyto ceny se mohou lišit v závislosti na zvolené možnosti redundance.

LRS GRS
Operace Put a Create Container (za 10 000) $- $-
Operace List (za 10 000) $- $-
Všechny ostatní operace s výjimkou odstranění, které je zdarma (za 10 000) $- $-

Import/export

Přenášení velkých objemů dat do a z Azure pomocí pevných disků. Další informace

Možnosti redundance dat

Místně redundantní úložiště (LRS) Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat.
Zónově redundantní úložiště (ZRS) Uloží tři kopie dat v různých datacentrech v jedné nebo víc oblastech. Určené jenom pro objekty blob bloku.
Geograficky redundantní úložiště (GRS) Stejné jako místně redundantní úložiště, jen rozšířené o víc asynchronních kopií do dalšího datového centra vzdáleného stovky kilometrů
Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS) Stejné jako geograficky redundantní úložiště, jen rozšířené o oprávnění ke čtení k sekundárnímu datacentru

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage . Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Kupte si plán
  • Garantujeme 99,9% nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Obecné

Blob Storage

Diskové úložiště

Materiály

Calculator

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Frequently Asked Questions

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Product Details

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Storage

Documentation

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes