Přeskočit navigaci

Visual Studio

Výkonné a flexibilní prostředí pro vývoj aplikací v cloudu

Oznámení

Stáhněte si Visual Studio 2017 v15.7 a využijte nejnovější vylepšení ve vývoji pro Azure

  • Vylepšení publikování do Azure pro .NET Core: Zaměřte se na App Service pro Linux a využijte vlastní verzi .Net Core
  • Produkční diagnostika: Je teď možné spustit ladění snímků přímo z nabídky Ladění, aniž by to mělo vliv na živou službu, a aktivovat profiler výkonu „na vyžádání“
  • Nástroje pro připojené služby: Rozšíření Cognitive Services a připojená služba Key Vault

Integrované vývojové prostředí (IDE), nejlepší ve své třídě

Lokální vývoj aplikací Azure

Rychlé nasazení aplikací v Azure

Diagnostika a ladění aplikací v produkčním prostředí

Zvýšení produktivity pomocí špičkového integrovaného vývojové prostředí sady Visual Studio

Vývoj aplikací pro Azure – nebo pro Android, iOS, IoT, Windows nebo web. Pište kód rychle a hledejte rozhraní API pomocí IntelliSense. Vytvářejte vysoce kvalitní a udržovatelný kód pomocí pravidel stylu a integrovaného testování. Efektivně procházejte svým kódem pomocí integrovaných funkcí hledání, jako je Go To All (Přejít ke všem). Hledejte a opravujte chyby pomocí ladicího prostředí světové třídy přes různé jazyky, a to místně i vzdáleně.

Lokální sestavení aplikací Azure, bez přihlášení k Azure

Spouštějte a laďte Azure Functions a webové aplikace přímo ze své pracovní stanice. Pomocí emulátoru Azure Storage a emulátoru Cosmos DB můžete vyvíjet aplikace lokálně, a když jste připravení na nasazení, snadno je pak nasměrovat do Azure. Můžete dokonce provést lokální nasazení pro pokročilé scénáře, jako jsou kontejnery Docker nebo aplikace Service Fabric.

Integrace s kanálem DevOps bez opuštění sady Visual Studio

Můžete snadno publikovat do služby Azure App Service nebo vytvořit kanál CI/CD a automaticky nasazovat aktualizovaný kód. Používejte výkonné diagnostické funkce, jako je Snapshot Debugger a Application Insights. Vytvářejte, zobrazujte a spravujte prostředky Azure pomocí Průzkumníka cloudu. A to vše z integrovaného vývojového prostředí sady Microsoft Visual Studio.

Microsoft Connect();

4 prosince, 2018

Get inspired with a full day of technical keynotes, demos, and live-coding sessions for developers, by developers.

Join online

Zákazníci využívající sadu Visual Studio

Související produkty a služby

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Azure SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Visual Studio

Stáhnout