Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Fluid Relay

S Fluid Frameworkem můžete do svých aplikací snadno přidávat prostředí pro spolupráci v reálném čase.

Služba Azure Fluid Relay pomáhá vývojářům vytvářet prostředí pro spolupráci v reálném čase s bezproblémovým spoluvytvářením a synchronizací dat. Teď můžete provádět replikaci mezi klienty v reálném čase.

Vytvářejte bezpečné a kompatibilní aplikace, automaticky je škálujte a optimalizujte s našimi průběžnými cenami.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Standard

Plán služby Standard poskytuje odolnost mezi oblastmi, což znamená vyšší dostupnost, když dojde k výpadku v jednotlivých oblastech, a směrování relací, což znamená vylepšené prostředí pro koncové uživatele a záruky plynoucí ze smlouvy SLA.

Cena
Příchozí operace $- za 1 milion operací
Odchozí operace $- za 1 milion operací
Počet minut připojení klienta $- za 1 milion minut připojení klienta
Úložiště $- za GB za měsíc

Basic

Plán služby Basic je nabídka pro jednu oblast, což znamená, že mezi oblastmi není žádná odolnost ani směrování a žádná záruka plynoucí ze smlouvy SLA. Úroveň Basic je ve své regionální přítomnosti velmi omezená a nabízí se pouze v několika vybraných oblastech.

Cena
Příchozí operace $- za 1 milion operací
Odchozí operace $- za 1 milion operací
Počet minut připojení klienta $- za 1 milion minut připojení klienta
Úložiště $- za GB za měsíc
  • Příchozí operace: Když se koncoví uživatelé připojují k relaci založené na spolupráci, odcházejí z ní a přispívají k ní, odesílají klientské knihovny Fluid Framework do služby zprávy (označované také jako operace nebo ops). Každá zpráva přicházející od jednoho klienta se počítá jako jedna zpráva. Počítají se také zprávy prezenčního signálu a další zprávy řídicí roviny relace. Zprávy větší než 2 kB se počítají jako několik zpráv o velikosti 2 kB (například zpráva o velikosti 11 kB se počítá jako 6 zpráv).
  • Odchozí operace: Jakmile služba zpracuje příchozí zprávy, vysílá je všem účastníkům relace pro spolupráci. Každá zpráva odeslaná každému klientovi se počítá jako jedna zpráva (například pokud v relaci se 3 uživateli jeden z uživatelů odešle operaci, vygeneruje tato akce 3 operace).
  • Počet minut připojení klienta: Doba trvání připojení každého uživatele k relaci se bude účtovat pro jednotlivé uživatele (například 3 uživatelé spolupracující na relaci po dobu jedné hodiny se bude účtovat jako 180 minut připojení).
  • Úložiště: Každá relace Fluid pro spolupráci ukládá artefakty relace ve službě. Úložiště těchto dat se bude účtovat za GB za měsíc (pokud bude potřeba, rozdělí se na poměrnou část).

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Fluid Relay

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Fluid Relay

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Fluid Relay.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Fluid Relay

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V