Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Zákazníci využívající Notification Hubs

NBC
7digital
DIEBOLD
Sochi 2014
bing
Office 365

Rychlé vysílání do milionů zařízení

Azure Notification Hubs je modul s masivním škálováním pro mobilní nabízená oznámení, který zvládne odeslat milióny oznámení na zařízení se systémem iOS, Android, Windows nebo Kindle a využívá služby APNs (Apple Push Notification Service), GCM (Google Cloud Messaging), WNS (Windows Push Notification Service), MPNS (Microsoft Push Notification Service) a další. K vytvoření oznámení na míru vybraným zákazníkům nebo celým cílovým skupinám napříč různými platformami vám postačí pár řádků kódu.

Spolupracuje s jakýmkoliv back-endem

Služba Notification Hubs je natolik pružná, že jde připojit k jakémukoli back-endu (Microsoft .NET, PHP, Java nebo Node.js) bez ohledu na to, jestli se využívá místně, nebo v cloudu. To usnadňuje okamžitou aktualizaci mobilních aplikací a umožňuje upoutat zákazníky.

Dynamické značky vám umožní cílit na jakoukoliv cílovou skupinu

Služba Notification Hubs nabízí funkci označování značkami, díky kterým se dají posílat nabízená oznámení všem najednou, nebo taky jenom konkrétním zařízením zákazníků. Značky vám umožní segmentovat zákazníky na základě činností, zájmů, umístění nebo jiných preferencí, takže budete posílat správný obsah správným lidem ve správný čas.

Jednodušší lokalizace díky šablonám

Pokud je vaše aplikace určená pro různé trhy, poskytnou vám šablony služby Notification Hubs šikovný způsob, jak posílat lokalizovaná nabízená oznámení – zákazníky tak oslovíte v jejich mateřštině. Šablony vám taky ušetří spoustu času, protože nebudete muset pracně ukládat nastavení lokalizace pro jednotlivé zákazníky a vytvářet stovky značek.

Navržené pro masivní škálování

Oznámení se dají rychle škálovat na další miliony mobilních zařízení a miliardy rozesílaných zpráv, aniž by se musela předělávat architektura nebo používat horizontální dělení dat v databázi (sharding). Služba Notification Hubs automaticky obstarává infrastrukturu nezbytnou k posílání zpráv do všech aktivních zařízení při nízké latenci.

Související produkty a služby

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Vyzkoušejte si bezplatný účet se službou Notification Hubs.