Přeskočit navigaci

Azure Policy

Aktivní řízení a škálovatelné zásady správného řízení pro prostředky Azure

Funkce produktů

Aktivní vynucování zásad u prostředků

Používejte zásady zamítnutí, které vám umožní nastavit v cloudových prostředích ochranné mantinely a tím zajistit úplné dodržování předpisů.

Použití zásad v kanálu CI/CD

Využijte nativní integraci s Azure DevOps k odhalování porušování zásad před nasazením a hodnocení dodržování zásad v cloudu po nasazení.

Automatizace odstraňování problémů

Využijte možnosti automatického odstraňování problémů integrované v platformě a získejte jistotu a klid díky zajištění dodržování osvědčených postupů.

Související produkty a služby

Azure Blueprint

Možnost rychlého a opakovatelného vytváření řízených prostředí

Azure Resource Graph

Rychlé získání přehledu o všech prostředcích

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Skupiny pro správu Azure

Efektivní používání kontrol zásad správného řízení a správa skupin předplatných Azure

Další informace

Technické prostředky

Začínáme se službou Azure Policy