Přeskočit navigaci

Zásady Azure

Aktivní řízení a škálovatelné zásady správného řízení pro prostředky Azure

Přidávání zásad k prostředkům

Zapněte integrované zásady nebo vytvořte vlastní a umožněte škálovatelnou správu a zabezpečení prostředků Azure. Omezte pro svou organizaci možnosti nasazení na konkrétní datová centra nebo povolte vytváření pouze určitých typů prostředků. Zaveďte označování metadat a pomozte tak podpořit přebírání odpovědnosti, dodržování předpisů a spoustu dalších věcí.

Sami si vyberte, jak vytvářet zásady

Zásady můžete vytvářet na webu Azure Portal s plnou podporou technologie IntelliSense nebo v libovolném editoru JSON a importovat zásady můžete pomocí prostředí Bash, PowerShellu nebo rozhraní API.

Používání zásad v libovolném měřítku

Používejte zásady pro prostředky Azure v měřítku podle vlastního výběru, od jediného předplatného po skupinu správy s kontrolou nad celou vaší organizací.

Monitorování dodržování předpisů

Zvolte vynucování zásad nebo auditování dodržování zásad s ohledem na osvědčené postupy. Zobrazte dodržování jednotlivých zásad nebo agregujte více zásad do iniciativ a získejte přehled o dodržování předpisů pro celou iniciativu. Podívejte se na trend dodržování zásad v průběhu času.

Související produkty a služby

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací

Security Center

Zajištění jednotné správy zabezpečení a pokročilé ochrany před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

Další informace

Materiály

Začínáme se službou Azure Policy