Ceny za Azure Lab Services

Počítačová testovací prostředí v cloudu

Služba Azure Lab Services umožňuje snadno nastavit testovací prostředí a poskytnout přístup na vyžádání k předem nakonfigurovaným virtuálním počítačům pro podporu vašich scénářů. Můžete učit v kurzu, školit odborníky, uspořádat hackathon nebo praktické cvičení atd. Plaťte jenom za to, co používáte.

Informace o cenách

Se službou Azure Lab Services platíte jenom za aktivní využití. Za vypnuté instance se vám nic neúčtuje. K výpočtu vyúčtování použijte následující jednoduchý vzorec. Neúčtují se žádné další poplatky ani příplatky.

Oznámení

Ceny GA pro službu Azure Lab Services začnou platit od 1. května 2019. Po 1. květnu se cena za hodinu a jednotku testovacího prostředí zvýší z $0.005 na $0.01. Do té doby se vám bude dál účtovat cena verze Preview ve výši $0.005 za hodinu a jednotku testovacího prostředí.

Vyúčtování testovacího prostředí si můžete spočítat takto:

Počet instancí Krát
Počet hodin využití Krát
Počet jednotek testovacího prostředí na instanci Krát
$0.01 za hodinu za jednotku testovacího prostředí Rovná se
Náklady na testovací prostředí

Instancí v testovacím prostředí je virtuální počítač a každý se účtuje po hodinách na základě velikosti instance z následující tabulky.

Jednotka testovacího prostředí je jednotková cena, která určuje ceny jednotlivých velikostí instancí. Za každou velikost se účtuje určitý počet jednotek testovacího prostředí.

Cena testovacího prostředí v učebně s 50 studenty používajícími instance Small za semestr by například byla:

50 studentů × 40 hodin na studenta (10 hodin týdně × 4 týdnů) × 20 jednotek testovacího prostředí (velikost instance Small) × $0.01 za hodinu a testovací prostředí = $400

Instance Jednotky testovacího prostředí
Malé (2 jader, 4 GB paměti RAM) 20
Střední (4 jader, 8 GB paměti RAM) 42
Velké (8 jader, 28 GB paměti RAM) 84
GPU (12 jader, 112 GB paměti RAM) 408

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Garantované možnosti připojení na úrovni 99,9 % pro virtuální počítače testovacího prostředí. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

  • Jednotka testovacího prostředí slučuje náklady na výpočetní prostředky, IP adresy, síť, snímky a disky. Instance se účtuje hodinovou sazbou podle počtu jednotek testovacího prostředí. Jednotka testovacího prostředí má u všech instancí stejnou cenu, ale každá instance obsahuje jiné množství jednotek testovacího prostředí.

  • Účtujeme si počet celých minut, po který vaše instance běží, takže za sekundy navíc se vám nic neúčtuje. V tomto příkladu by se vám účtovalo 6 minut.

  • Za počítač, který je v uvolněném (vypnutém) stavu se vám nebude účtovat nic, protože účtujeme poplatky jenom za aktivní využívání. Virtuální počítač ale může dál běžet, i když se od něj odpojíte, takže pokud s určitým počítačem nepracujete, nezapomeňte ho vypnout.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Lab Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma