Přeskočit na hlavní obsah

Azure Analysis Services

Analytický modul na podnikové úrovni jako služba

  • Rychlé zahájení práce bez nutnosti spravovat infrastrukturu

  • Vizualizace dat pomocí oblíbených vizualizačních nástrojů

  • Škálování prostředků, aby odpovídaly vašim obchodním potřebám

  • Správa, nasazení, testování a doručení řešení BI bez obav

 

Rychlé zahájení práce a efektivní škálování

Azure Resource Manager vám umožní vytvořit a nasadit instanci služby Azure Analysis Services během několika sekund. Díky zálohování a obnovení můžete rychle přesunout vaše stávající modely do Azure Analysis Services a využít výhod škálovatelnosti, flexibility a správy, které nabízí cloud. Můžete vertikálně navyšovat nebo snižovat kapacitu nebo službu pozastavit a platit jenom za to, co používáte.

Transformace komplexních dat do jedné vypovídající verze

Zkombinujte data z několika zdrojů do jednoho důvěryhodného sémantického modelu BI, který je snadno pochopitelný a se kterým se snadno pracuje. Zjednodušením zobrazení dat a související základové struktury umožněte obchodním uživatelům použití samoobslužných funkcí a zjišťování dat.

Výkon odpovídající rychlosti podnikání

Zkraťte čas vytváření přehledů u velkých a komplexních datových sad. Rychlá doba odezvy znamená, že vaše řešení BI dokáže splnit požadavky vašich obchodních uživatelů a udržet krok s vaším podnikáním. Navíc se můžete pomocí DirectQuery připojit k provozním datům v reálném čase a zblízka sledovat chod vašeho podniku.

Zabezpečený přístup, kdykoli a odkudkoli

Zabezpečení založené na rolích a podpora služby Azure Active Directory zajistí, že k vašim datovým modelům budou mít přístup jenom autorizovaní uživatelé bez ohledu na to, kde jsou. Díky 99,9% dostupnosti budou mít vaši uživatelé přístup k důležitým informacím vždy, když je budou potřebovat.

Zrychlené doručování

Vydávejte svoje řešení BI předvídatelným a vysoce zabezpečeným způsobem. Díky robustním funkcím správy životního cyklu aplikací můžete spravovat, nasazovat, testovat a doručovat řešení BI rychle a bez obav.

Vývoj ve známém prostředí

Zaměřte se na řešení obchodních problémů. Když použijete známé integrované vývojové prostředí sady Visual Studio, nebudete se muset učit nic nového. Snadno nasadíte stávající tabelární modely SQL Serveru 2016 do cloudu.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

Přehled služby Security Center v Azure zobrazující data zásad a dodržování předpisů a hygienu zabezpečení prostředků
  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

Karta výpočetních prostředků a aplikací služby Security Center v Azure zobrazující seznam doporučení
  • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Dokumentace a zdroje informací

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure zdarma