Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Web PubSub

Snadné vytváření webových aplikací pro zasílání zpráv v reálném čase s využitím protokolů WebSocket a principu publikování a odběru

Azure Web PubSub je plně spravovaná služba, která vývojářům umožňuje soustředit se na vytváření webových prostředí v reálném čase, aniž by si museli dělat starosti se zřizováním kapacity, spolehlivostí připojení, škálováním, šifrováním nebo ověřováním. Tato služba usnadňuje poskytování prostředí, jako jsou konverzace, živé vysílání a řídicí panely IoT.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Služba Web PubSub je aktuálně dostupná v úrovních Free a Standard. Tyto úrovně se liší počtem souběžných připojení, zpráv a maximálních povolených jednotek.

Následující tabulka shrnuje rozdíly těchto dvou úrovní:

Zdarma Standard Premium
Souběžná připojení na jednotku 20 1 000 1 000
Zprávy/jednotka/den 20 000 neomezené (zdarma pro prvních 1 000 000 zpráv)1 neomezené (zdarma pro prvních 1 000 000 zpráv)1
Cena/jednotka/den Zdarma $- $-
Max. počet jednotek 1 100
Smlouva SLA 99.9% 99.9% 99.95%
Podpora zón dostupnosti - - Ano
Plně spravované automatické škálování - - Ano2
Přizpůsobený název domény - - Ano
11 milion zpráv je ekvivalentem 2 GB odchozího přenosu 2Automatické škálování se počítá podobně jako ruční škálování: Účtování se vypočítá podle času (v sekundách) vynásobeného skutečně použitými jednotkami jako část denní ceny.

Zprávy:

Zprávy je možné zakoupit pro úroveň Premium a Standard.

Tato cena je odhadována na základě 30,5 dne používání. Konečné vyúčtování bude vypočteno na základě skutečné spotřeby za sekundu.

Zprávy – standardní $- za milion zpráv
Zprávy – Premium $- za milion zpráv

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Web PubSub

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Web PubSub

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Web PubSub.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Web PubSub

  • Využití instance z pohledu fakturace závisí na skutečném čase (v sekundách) využití instance za den. Pokud například byla instance v konkrétní den vytvořena a využita 12 hodin, poplatky za tento den budou činit $- (1* $- jednotka/den * 12 hodin / 24 hodin).
  • Pro účely fakturace se počítají jenom odchozí zprávy ze služby Azure Web PubSub. Zprávy Ping mezi klientem a serverem se ignorují. Zpráva odeslaná do služby je příchozí zpráva. Zpráva odeslaná ze služby je odchozí zpráva. Provoz se počítá v bajtech.
  • Pro účely fakturace se zprávy větší než 2 kB počítají jako více zpráv o velikosti 2 kB a zprávy menší než 2 kB se seskupují dohromady. Představte si například, že je k dispozici 100 milionů odchozích zpráv a každá má 0,1 kB. V takovém případě bude fakturace$- (100 milionů × 0,1 kB / 2 kB × $- za milion zpráv).
  • Služba Azure Web PubSub využívá klientská a serverová připojení. Ve výchozím nastavení každý aplikační server začíná s pěti počátečními připojeními na centrum a každý klient má jedno klientské připojení.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V