Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Arc

Rozšíření služeb a správy Azure kdekoli

Azure Arc rozšiřuje správu a služby z Azure na libovolnou infrastrukturu. Jako rozšíření Azure nabízí níže uvedenou základní řídicí rovinu bez jakýchkoli nákladů pro zákazníky a současně zachovává konzistentní ceny pro veškerou správu a služby pocházející z Azure.

 • Inventář prostředků a organizace prostřednictvím značek a skupin prostředků Azure
 • Hledání a indexování pomocí Azure Resource Graphu
 • Přístup a zabezpečení prostřednictvím RBAC a předplatných
 • Prostředí a automatizace prostřednictvím šablon a rozšíření

Za níže uvedené služby s podporou Azure Arc se budou účtovat poplatky konzistentně jako za původní služby Azure, vyjma jakýchkoli nákladů na infrastrukturu poskytovanou zákazníkem.

 • SQL Managed Instance s podporou Arc
 • PostgreSQL Hyperscale s podporou Arc
 • Machine Learning s podporou Arc
 • Další služby s podporou Arc, které jsou v Azure zpoplatněné

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Servery s podporou služby Azure Arc

Pro servery mimo Azure se nad rámec zahrnutých funkcí nabízí také Update Management bez dalších poplatků. Doplňkové služby pro správu Azure (konfigurace hosta pro Azure Policy, Azure Monitor, Azure Defender atd.) jsou pro servery s podporou služby Azure Arc zpoplatněné (pokud jsou povolené).

Funkce konfigurace hosta služby Azure Policy

Funkce konfigurace hosta služby Azure Policy zajišťuje dodržování předpisů a správu konfigurací operačních systémů. Konfiguraci hosta můžete použít jako samostatnou platformu nebo ve velkém měřítku a využívat k organizování službu Azure Policy. Mezi příklady dodržování předpisů a správy konfigurací patří zásady hesel, šifrovací protokoly, přístup pro správu nebo ověřování provozních standardů, jako je například vypršení platnosti certifikátů a připojení k síti.

Další informace o přiřazení konfigurace najdete na následující stránce dokumentace: https://docs.microsoft.com/azure/governance/policy/concepts/guest-configuration-assignments

Vyúčtování vychází z počtu serverů, které jsou zaregistrované v této službě a mají přiřazenou jednu nebo několik konfigurací hosta. Fakturuje se po hodinách. Počítače v režimu offline, například počítače, které jsou odpojené nebo vypnuté po celou hodinu, se neúčtují.

Prostředky Azure Arc spravované konfigurací hosta jsou v následujících scénářích vyloučené z fakturace.

Azure Automation

 • Přiřazení konfigurace hostů se neúčtují, pokud je počítač už spravovaný pomocí funkcí konfigurace stavu nebo sledování změn, které nabízí Azure Automation.

Azure Security Center

 • Přiřazení iniciativy srovnávacích testů zabezpečení Azure ke službě Azure Policy vytváří přiřazení konfigurace
 • Přiřazení iniciativy předdefinovaných zásad vytvořených v kategorii Dodržování právních předpisů ke službě Azure Policy vytváří přiřazení konfigurace
 • Přiřazení iniciativy vlastních zásad vytvořených ve službě Azure Security Center ke službě Azure Policy vytváří přiřazení konfigurace
Prostředek Azure Materiály ke službě Azure Arc
Funkce řídicí roviny Azure Zdarma Zdarma
Konfigurace hosta pro Azure Policy (zahrnuje konfiguraci stavu, inventář a sledování změn služby Azure Automation) Zdarma $- za server za měsíc

Za všechny ostatní připojené služby Azure, jako jsou například Azure Defender nebo Azure Monitor, se budou účtovat poplatky na základě cen jednotlivých služeb.

Kubernetes s podporou služby Azure Arc

Kubernetes s podporou služby Azure Arc umožňuje zákazníkům připojovat a konfigurovat clustery Kubernetes napříč zákaznickými datacentry, hraničními umístěními i multicloudovým prostředím.

Na webu Azure Portal je možné připojit a organizovat libovolný počet clusterů Kubernetes bez dalších poplatků. Podobně jako servery s podporou služby Arc jsou i doplňkové služby pro správu Azure, jako je konfigurace Kubernetes, při aktivaci zpoplatněné.

Konfigurace Kubernetes

Konfigurace Kubernetes zajišťuje správu konfigurace a nasazování aplikací pomocí GitOps. Pomocí této funkce mohou správci clusterů deklarovat konfiguraci clusteru a aplikace v Gitu. Vývojové týmy potom mohou použít žádosti o přijetí změn a nástroje, které už znají (existující kanály DevOps, Git, manifesty Kubernetes, diagramy Helmu), ke snadnému nasazování aplikací do clusterů Kubernetes s podporou služby Azure Arc a provádět aktualizace v produkčním prostředí. Agenti GitOps naslouchají změnám a usnadňují automatizované vracení zpět v případě, že tyto změny mají z následek systémovou odchylku od zdroje informací. Fakturace vychází z počtu vCPU v clusteru za hodinu a účtuje se po měsících. U clusterů se účtuje jednotný poplatek za správu konfigurace bez ohledu na to, kolik úložišť je připojeno.

Clustery mohou fungovat bez trvalého připojení k Azure. Pokud je cluster odpojený, poplatek se účtuje na základě posledního známého počtu vCPU zaregistrovaného ve službě Azure Arc. Pokud se váš cluster odpojí od Azure a nechcete, aby se vám účtovaly poplatky za konfiguraci Kubernetes, můžete konfigurace odstranit. V případě připojení se počet vCPU aktualizuje každých 5 minut. Prvních šest vCPU je zahrnutých bez poplatků.

Prostředek Azure Materiály ke službě Azure Arc
Funkce řídicí roviny Azure Zdarma Zdarma
Konfigurace Kubernetes Zdarma Prvních 6 vCPU je zdarma, nad tento rámec se účtuje $- za vCPU za měsíc.*
*Pokud je cluster Kubernetes s podporou služby Arc ve službě Azure Stack Edge, AKS v Azure Stack HCI nebo AKS ve verzi Windows Server 2019 Datacenter, je konfigurace Kubernetes k dispozici zdarma. Další informace na toto téma najdete na stránce dokumentace.

Další služby pro správu, jako jsou Azure Policy pro Kubernetes, Azure Monitor pro kontejnery a Azure Defender, jsou ve verzi Preview, takže se za jejich použití neúčtují žádné poplatky. U služeb Azure Policy pro Kubernetes a Azure Monitor pro kontejnery se ale mohou účtovat poplatky za uchovávaná data (v souladu s cenami jednotlivých služeb).

SQL Managed Instance s podporou Azure Arc pro obecné účely

Datové služby s podporou Azure Arc umožňují zákazníkům provozovat databáze Azure SQL a Azure PostgreSQL (stále ve verzi Public Preview) v místních i multicloudových prostředích na infrastruktuře podle vlastního výběru. Zákazníci získají inovace Azure a výhody cloudu, včetně cloudového fakturačního modelu, který pomáhá efektivně řídit náklady. Kromě toho mohou zákazníci s SQL Serverem využívat program Zvýhodněné hybridní využití Azure a využívat SQL Managed Instance s podporou Azure Arc bez nutnosti znovu platit za licence SQL.
Přečtěte si prosím o minimálním systémovém prostředí popsaném tady. Každá instance vyžaduje minimálně jedno virtuální jádro.

1 virtuální jádro za měsíc Plaťte jenom za to, co využijete Rezervované na 1 rok Rezervované na 3 roky
Včetně licence $- $- $-
Zvýhodněné hybridní využití Azure* $- $- $-

Pokud chcete získat podrobné informace o těchto cenách, stáhněte si průvodce licencováním.

Aplikační služby s podporou Azure Arc

V aktuální fázi Preview se aplikační služby s podporou Azure Arc nabízejí bez dalších poplatků.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Azure Arc

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Arc

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Arc

 • Azure Policy nabízí různé možnosti. Konfigurace hosta služby Azure Policy se účtuje za jednotlivé servery: $- za měsíc pro servery mimo Azure připojené prostřednictvím Azure Arc. Pro server můžete použít libovolný počet zásad.

  Všechny ostatní typy služby Azure Policy, které nevyužívají konfigurace hosta, se nabízejí bez dalších poplatků, a to včetně rozšíření virtuálních počítačů pro podporu služeb, jako jsou Azure Monitor a Azure Security Center, nebo zásad pro automatické označování.

 • Kubernetes s podporou služby Azure Arc je teď obecně dostupný. Aktualizované informace o cenách najdete výš.
 • Podrobnosti o cenách pro datové služby s podporou Azure Arc zpřístupníme v fázi obecné dostupnosti.
 • Pokud chcete zjistit cenu konkrétní služby, můžete přejít na její stránku na Azure.com a kliknout na kartu s cenami.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V