Ceny za Redis Cache

Azure Redis Cache gives you the ability to use a secure open source Redis cache. It's a dedicated offering managed by Microsoft, to build highly scalable and responsive applications by providing you super-fast access to your data. You get to leverage the rich feature set and ecosystem provided by Redis while also getting reliable hosting and monitoring from Microsoft.

Basic
Mezipaměť úrovně Basic, která je ideální pro vývoj a testování.
Standard
Mezipaměť připravená pro produkci s replikací typu hlavní/podřízený
Premium
Úroveň připravená pro podnikové použití jako mezipaměť i pro uchování dat. Je určená pro maximální škálování a podnikovou integraci.
Mezipaměť Ano Ano Ano
Replikace a převzetí služeb při selhání - Ano Ano
Smlouva SLA - 99,9% 99,9%
Konfigurace Redis (oznámení Keyspace apod.) - Ano Ano
Trvalost dat Redis - - Ano
Cluster Redis - - Ano
Škálování na víc jednotek mezipaměti - - Ano
Azure Virtual Network - - Ano
Velikost paměti 250 MB–53 GB 250 MB–53 GB 6 GB–530 GB
Výkon sítě Low to high Low to high Moderate to highest
Maximální počet připojení klientů 256–20 000 256–20 000 7 500–40 000

Basic

Basic cache is a single node cache which is ideal for development/test and non-critical workloads. There's no SLA on basic tier.

Název mezipaměti Velikost mezipaměti Výkon sítě Počet připojení klientů Cena
C6 53 GB Nejvyšší 20 000 $-
C5 26 GB Vysoký 15 000 $-
C4 13 GB Střední 10 000 $-
C3 6 GB Střední 5 000 $-
C2 2,5 GB Střední 2 000 $-
C0 250 MB Nízký 256 $-
C1 1 GB Nízký 1 000 $-

Další informace o výběru správné nabídky Cache

Standard

A replicated cache in a two-node primary/secondary configuration. We manage automatic replication between the two nodes, and offer a high-availability SLA.

Název mezipaměti Velikost mezipaměti Výkon sítě Počet připojení klientů Cena
C6 53 GB Nejvyšší 20 000 $-
C5 26 GB Vysoký 15 000 $-
C3 6 GB Střední 5 000 $-
C2 2,5 GB Střední 2 000 $-
C4 13 GB Střední 10 000 $-
C0 250 MB Nízký 256 $-
C1 1 GB Nízký 1 000 $-

Další informace o výběru správné nabídky Cache

Premium

Premium tier includes all the standard-tier features and more, such as better performance over basic or standard-tier caches, bigger workloads, disaster recovery, and enhanced security. Additional features include:

  • Redis persistence allows you to persist data stored in Redis cache. You can also take snapshots and back up the data which you can load in case of a failure.
  • Redis Cluster automatically shards data across multiple Redis nodes, so you can create workloads of bigger memory sizes (greater than 53 GB) and get better performance.
  • Azure Virtual Network deployment provides enhanced security and isolation for your Azure Redis Cache, as well as subnets, access control policies, and other features to further restrict access.

Název mezipaměti Velikost mezipaměti Výkon sítě Počet připojení klientů Cena za horizontální oddíl
P1 6 GB Střední 7 500 $-
P4 53 GB Nejvyšší 40 000 $-
P3 26 GB Vysoký 30 000 $-
P2 13 GB Vysoký 15 000 $-

Další informace o výběru správné nabídky Cache

Geografická replikace (Preview)

Geografická replikace, když je povolená, umožňuje propojení dvou samostatných instancí služby Azure Redis Cache v různých oblastech Azure ve vztahu primární-replika. Služba zajišťuje synchronizaci propojených instancí primární mezipaměti a její repliky. Z instance primární mezipaměti můžete číst nebo do ní zapisovat, ale z instance repliky mezipaměti můžete pouze číst. Kromě placení standardních poplatků za instance primární mezipaměti a její repliky budete platit také poplatky za přenos dat mezi oblastmi. Geografická replikace je dostupná jenom ve službě Azure Redis Cache na úrovni Premium.

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služeb Azure Redis Cache a Managed Cache Service. Cena podpory začíná na $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Smlouva o úrovni služeb (SLA): Azure Redis Cache zaručuje, že mezipaměť na úrovni Standard nebo Premium bude dostupná minimálně 99,9 % času. Přečtěte si víc o naší smlouvě SLA.Smlouva SLA pokrývá jenom připojení ke koncovým bodům mezipaměti. Součástí smlouvy SLA není ochrana proti ztrátě dat. Pro zvýšení odolnosti proti ztrátě dat doporučujeme použití funkce trvalosti dat Redis na úrovni Premium.
  • Pro úroveň Basic se smlouva SLA nepoužívá.

Nejčastější dotazy

  • Ano. Na úrovni Premium můžete škálovat na víc jednotek Redis Cache.

  • Doporučujeme při vývoji nových produktů používat Azure Redis Cache, protože poskytuje mimořádnou flexibilitu. Vychází z otevřeného protokolu Redis, který podporuje mnoho programovacích jazyků (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby a víc než 29 dalších). Můžou ji tak používat skoro všechny úlohy, které v Azure vytvoříte.

  • Managed Cache Service and In-Role were retired on November 30, 2016. For more information, see Azure Managed Cache and In-Role Cache services to be retired on 11/30/2016.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Redis Cache

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet