Ceny za Azure Cache for Redis

Azure Cache for Redis vám umožňuje používat zabezpečenou opensourcovou mezipaměť Redis. Jedná se o vyhrazenou nabídku spravovanou Microsoftem pro vytváření vysoce škálovatelných a interaktivních aplikací s mimořádně rychlým přístupem k datům. Získáte přístup k bohaté sadě funkcí a ekosystému poskytovanému Redisem a spolehlivé hostování a sledování od Microsoftu.

Basic
Mezipaměť úrovně Basic, která je ideální pro vývoj a testování.
Standard
Mezipaměť připravená pro produkci s replikací typu hlavní/podřízený
Premium
Úroveň připravená pro podnikové použití jako mezipaměť i pro uchování dat. Je určená pro maximální škálování a podnikovou integraci.
Mezipaměť Ano Ano Ano
Replikace a převzetí služeb při selhání - Ano Ano
Smlouva SLA - 99,9% 99,9%
Konfigurace Redis (oznámení Keyspace apod.) - Ano Ano
Trvalost dat Redis - - Ano
Cluster Redis - - Ano
Horizontální navýšení kapacity na několik jednotek mezipaměti - - Ano
Azure Virtual Network - - Ano
Velikost paměti 250 MB–53 GB 250 MB–53 GB 6 GB–120 GB
Výkon sítě Nízký až vysoký Nízký až vysoký Střední až nejvyšší
Maximální počet připojení klientů 256–20 000 256–20 000 7 500–40 000

Basic

Mezipaměť úrovně Basic je jeden uzel mezipaměti, který je ideální pro vývoj a testování nebo pro méně náročné úlohy. Pro úroveň Basic se smlouva SLA nepoužívá.

Název mezipaměti Velikost mezipaměti Výkon sítě Počet připojení klientů Cena
C0 250 MB Nízký 256 $-
C1 1 GB Nízký 1 000 $-
C2 2,5 GB Střední 2 000 $-
C3 6 GB Střední 5 000 $-
C4 13 GB Střední 10 000 $-
C5 26 GB Vysoký 15 000 $-
C6 53 GB Nejvyšší 20 000 $-

Další informace o výběru správné nabídky Cache

Standard

Replikovaná mezipaměť má ve výchozím nastavení konfiguraci dvou uzlů, primárního a sekundárního. Mezi těmito uzly spravujeme automatickou replikaci a nabízíme smlouvu SLA zajišťující vysokou dostupnost.

Název mezipaměti Velikost mezipaměti Výkon sítě Počet připojení klientů Cena (se dvěma uzly)
C0 250 MB Nízký 256 $-
C1 1 GB Nízký 1 000 $-
C2 2,5 GB Střední 2 000 $-
C3 6 GB Střední 5 000 $-
C4 13 GB Střední 10 000 $-
C5 26 GB Vysoký 15 000 $-
C6 53 GB Nejvyšší 20 000 $-

Další informace o výběru správné nabídky Cache

Premium

Úroveň Premium obsahuje všechny funkce úrovně Standard a přidává další, jako je například vyšší výkon než mezipaměť na úrovni Basic nebo Standard, větší úlohy, zotavení po havárii a zvýšené zabezpečení. K těmto dalším funkcím patří:

  • Trvalost dat Redis umožňuje trvalé uchování dat uložených v mezipaměti Redis. Taky máte možnost pořizovat snímky a zálohy dat, které se dají načíst v případě selhání.
  • Cluster Redis automaticky rozděluje data mezi víc uzlů Redis, což vám umožňuje vytvářet zatížení s většími velikostmi paměti (větší než 53 GB) a dosahovat vyšších výkonů.
  • Nasazení Azure Virtual Network nabízí vyšší míru zabezpečení a izolace pro službu Azure Cache for Redis a dále podsítě, zásady řízení přístupu a jiné funkce pro další omezení přístupu.
Název mezipaměti Velikost mezipaměti Výkon sítě Počet připojení klientů Průběžné platby (za horizontální dělení, dva uzly) Rezervované na 1 rok (úspory v %) Rezervované na 3 roky (úspory v %)
P1 6 GB Střední 7 500 $- $- $-
P2 13 GB Vysoký 15 000 $- $- $-
P3 26 GB Vysoký 30 000 $- $- $-
P4 53 GB Nejvyšší 40 000 $- $- $-
P5 120 GB Nejvyšší 40 000 $- $- $-

Další informace o výběru správné nabídky Cache

Geografická replikace

Geografická replikace, když je povolená, umožňuje propojení dvou samostatných instancí služby Azure Cache for Redis v různých oblastech Azure ve vztahu primární-replika. Služba zajišťuje synchronizaci propojených instancí primární mezipaměti a její repliky. Z instance primární mezipaměti můžete číst nebo do ní zapisovat, ale z instance repliky mezipaměti můžete pouze číst. Kromě standardních poplatků za instance primární mezipaměti a její repliky budete platit také poplatky za přenos dat mezi oblastmi. Geografická replikace je dostupná jenom ve službě Azure Cache for Redis na úrovni Premium.

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služeb Azure Cache for Redis a Managed Cache Service. Cena podpory začíná na $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Smlouva o úrovni služeb (SLA) pro Azure Cache for Redis zaručuje, že mezipaměť na úrovni Standard nebo Premium bude dostupná minimálně 99,9 % času. Další informace o naší smlouvě SLA Tato smlouva SLA pokrývá jenom připojení ke koncovým bodům mezipaměti. Součástí smlouvy SLA není ochrana proti ztrátě dat. Pro zvýšení odolnosti proti ztrátě dat doporučujeme použití funkce uchování dat Redis na úrovni Premium.
  • Pro úroveň Basic se smlouva SLA nepoužívá.

Nejčastější dotazy

  • Ano. Na úrovni Premium můžete horizontálně navýšit kapacitu na několik jednotek Azure Cache for Redis.

  • Při vývoji nových produktů doporučujeme používat Azure Cache for Redis, protože poskytuje mimořádnou flexibilitu. Vychází z otevřeného protokolu Redis, který podporuje mnoho programovacích jazyků (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby a víc než 29 dalších). Můžou ji tak používat skoro všechny úlohy, které v Azure vytvoříte.

  • Služby Managed Cache Service a Mezipaměť hostovaná v instanci role byly vyřazené z provozu 30. listopadu 2016. Další informace najdete v článku Vyřazení služeb Managed Cache Service a Mezipaměť hostovaná v instanci role z provozu plánované na 30. listopadu 2016.

  • Rezervovaná kapacita na jeden až tři roky vám umožní za úroveň Premium služby Azure Cache for Redis ušetřit až 55 %. Další informace najdete na stránce dokumentace.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Cache for Redis

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma