Přeskočit na hlavní obsah

IoT pro udržitelnost

Zasaďte se o ekologicky udržitelnou budoucnost s Internetem věcí Azure.

Podpořte ekologické úsilí s Internetem věcí Azure

Pomocí zabezpečených, globálně škálovatelných a inovativních řešení Internetu věcí dosáhnete svých cílů v oblasti životního prostředí a podpoříte svoje úsilí při ochraně přírody. Snižte spotřebu energie ve vaší továrně nebo budově. Monitorujte výstupní kvalitu vody a omezte plýtvání materiálem. Pomozte zabránit pytláctví v divočině a mějte přehled o ohrožených biotopech.

Díky řešením Internetu věcí Azure pro inteligentní budovy, optimalizaci dodavatelského řetězce a inteligentní provoz můžete splnit své cíle pro snížení uhlíkové stopy a zároveň ušetřit náklady na energii. Podporujte inovace a optimalizaci v energetickém odvětví pomocí Internetu věcí Azure pro správu energetiky. Spočítat dopad na životní prostředí u zdrojů založených na cloudu.

Další informace o cíli společnosti Microsoft stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální.

Když vyvinete aplikaci promonitorování spotřeby vody, můžete při podnikových operacích a správě budov šetřit vodou. Pomocí aplikace pro monitorování kvality vody zajistěte, aby byla voda čistá.

Minimalizujte množství obalového materiálu, jednorázových obalů, zbytků potravin a dalších odpadů, kterými váš podnik plní skládky. Pomocí dat senzorů z aplikace pro monitorování obalů můžete eliminovat únik kontaminujících látek a materiálu. Získejte jasný přehled o akumulaci a odstraňování odpadu pomocí dat v reálném čase o úrovních naplnění, naklonění a dalších faktorech prostřednictvím propojené aplikace pro správu a omezení odpadu.

Pomáhejte chránit biotopy, živočišné druhy a přírodní zdroje, které jsou kriticky důležité pro budoucnost naší planety. Data ze snímačů tvoří obraz stavu ekosystémů a pomáhají pří řešení klíčových scénářů, jako je správa lesů, trasování zvířat, prevence znečišťování a udržitelné zemědělství.

Úvod do Project 15 od společnosti Microsoft

Chraňte světové přírodní bohatství. Podívejte se na toto video s informacemi o Project 15 od Microsoftu, což je snaha o snížení nákladů, složitosti a času u nasazení udržitelných řešení propojením vědeckých týmů s technologií, kterou potřebují k práci na výzvách souvisejících se životním prostředím.

Video o Project 15

Jak se stát hrdinou: Project 15 od Microsoftu podporuje udržitelnost prostřednictvím Internetu věcí

Project 15 vyslal „sloní signál“ a skupina odvážných hrdinů ho uslyšela. V tomto videu se od 2 takových hrdinů Project 15 dozvíte, co užitečného dělají, a jak můžou pomoct i lidé, jako jste vy.

Hrdinové, navštivte prosím Project 15 na GitHubu

Začínáme s architekturami Internetu věcí pro udržitelnost

Otevřená platforma Project 15

Urychlete projekty ochrany přírody, jako je trasování a pozorování zvířat, prevence pytláctví, monitorování ekosystému a detekce znečišťování.

Inteligentní monitorování měřičů

Připojte měřiče spotřeby ke cloudu, abyste měli přehled o spotřebě a preventivně detekovali možné výpadky.

Monitorování solárních panelů

Propojte, monitorujte a spravujte svoje solární panely tak, abyste zefektivnili výrobu energie.

Propojená správa odpadů

Umožňuje monitorovat odpadkové koše a vysílat terénní pracovníky, aby se maximalizoval efektivní sběr odpadu.

Monitorování spotřeby vody

Monitorujte a řiďte spotřebu vody tak, abyste snížili náklady a omezili plýtvání.

Monitorování kvality vody

Monitorujte kvalitu vody, abyste snížili dopady na životní prostředí a zlepšili zdraví.

Získejte nejnovější zdroje informací a prostředky týkající se Internetu věcí pro udržitelnost

Podniky se využíváním Internetu věcí zasazují o lepší budoucnost

Inteligentní řešení nabíjení elektrických vozidel

"Azure Digital Twins optimization has added intelligence to our electric vehicle platform. Without this optimization capability, it would be difficult to deliver a smart and flexible charging solution."

Marc Diks, Informační ředitel ve společnosti Allego
Allego

Řešení inteligentní správy kvality vzduchu

Johnson Controls vyrábí inteligentní topné a chladící systémy založené na řešeních propojených s internetem věcí. Inteligentní termostat GLAS pomocí zabudovaných snímačů monitoruje kvalitu vzduchu a umožňuje vlastníkům budovy řídit funkce systému prostřednictvím webových a mobilních aplikací.

Johnson Controls

Udržování zeleně na živých stěnách

Sagegreenlife využívá řešení Azure IoT Central a sítě Cradlepoint LTE k tomu, aby nastavila a spravovala zařízení IoT, která detekují a řeší problémy dřív, než ovlivní zdraví rostlin na jejich překrásných živých stěnách.

Sagegreenlife

Využití dat k vytvoření efektivnější energetické sítě

"At Agder Energi we want to use technology to make the power grid more efficient, more predictable and more flexible. We will go from energy generators to energy partners, with a more active role for our customers."

Tom Nysted, CEO, Agder Energi
Agder Energi

Společnost Bosch rozšiřuje nabídku energeticky efektivních řešení o řešení propojené budovy s využitím Azure Digital Twins.

"We consider Azure Digital Twins a highly strategic building block for doing forecasts and preventing unnecessary energy consumption to decrease carbon footprints."

Andreas Mauer, Technologický ředitel a podnikový integrátor ve společnosti Bosch Building Technologies
Bosch

Nasadit otevřenou platformu Projektu 15

Začněte tvořit řešení Internetu věcí za účelem trasování zvířat, prevence pytláctví, monitorování ekosystému a jiných činností týkajících se ochrany přírody.

Další informace o Azure IoT

Dělejte pokroky při dosahovaní vašich cílů udržitelnosti díky řešením poskytovaným Internetem věcí Azure.

Kdykoli budete připraveni

Pojďme vám vytvořit bezplatný účet Azure.