Přeskočit navigaci

Azure Databricks

Návrh AI s analýzou založenou na technologii Apache Spark™

Analýzy velkých objemů dat a AI s využitím optimalizovaného Apache Sparku

Získejte přehled na základě všech svých dat a vytvářejte řešení umělé inteligence (AI) s Azure Databricks, během pár minut vytvořte prostředí Apache Spark™, nastavte automatické škálování a spolupracujte na sdílených projektech v interaktivním pracovním prostoru. Azure Databricks podporuje jazyky Python, Scala, R, Java a SQL a také architektury pro datové vědy a knihovny jako TensorFlow, PyTorch a scikit-learn.

Apache Spark™ je ochranná známka společnosti Apache Software Corporation.

Ingestujte a orchestrujte pomocí Azure Data Factory. Příprava, transformace a obohacení pomocí Azure Databricks. Obsluhujte pomocí Azure Synapse Analytics. Ukládejte pomocí Azure Data Lake Storage. Vizualizujte pomocí Power BI.

Spolehlivá příprava dat

Rozsáhlé zpracování dat pro dávkové úlohy a úlohy streamování

Analýzy pro všechna vaše data

Povolení analýz nejúplnějších a nejnovějších dat

Datové vědy pro spolupráci

Zjednodušení a zrychlení datových věd s velkými datovými sadami

Kořeny v open source

Rychlé, optimalizované prostředí Apache Spark

Rychlé zahájení práce v optimalizovaném prostředí Apache Spark

Platforma Azure Databricks poskytuje nejnovější verze Apache Sparku a umožňuje hladkou integraci s opensourcovými knihovnami. Rychle aktivujte clustery a sestavujte řešení v plně spravovaném prostředí Apache Spark s využitím globálního dosahu a dostupnosti platformy Azure. Clustery jsou nastavené, nakonfigurované a vyladěné tak, aby zajišťovaly spolehlivost a výkon a nevyžadovaly monitorování. Využijte funkce automatického škálování a automatického ukončování a zajistěte si příznivější celkové náklady na vlastnictví.

Přečtěte si dokumentaci k Azure Databricks

Výrazné zvýšení produktivity díky sdílenému pracovnímu prostoru a společným jazykům

Efektivně spolupracujte na otevřené a jednotné platformě, která umožňuje spouštění všechny typů analytických úloh, ať jste datový vědec, datový inženýr, nebo obchodní analytik. Sestavujte řešení v jazyce, který si sami zvolíte, včetně jazyků Python, Scala, R a SQL. Využívejte jednoduchou správu verzí poznámkových bloků v GitHubu a Azure DevOps.

Naučte se vytvořit pracovní prostor Azure Databricks

Podpora strojového učení na velkém objemu dat

Získejte přístup k vyspělým automatizovaným funkcím strojového učení prostřednictvím integrované služby Azure Machine Learning, která umožňuje rychle identifikovat vhodné algoritmy a hyperparametry. Zjednodušte správu, sledování a aktualizaci modelů strojového učení nasazených z cloudu do hraničních zařízení. Azure Machine Learning poskytuje i centrální registr pro vaše experimenty, kanály strojového učení a modely.

Podívejte se na webinář o platformě Azure Databricks a službě Azure Machine Learning

Moderní, vysoce výkonné datové sklady

Kombinujte data v libovolném měřítku a mějte přehled díky analytickým řídicím panelům a provozním sestavám. Automatizujte přesuny dat pomocí Azure Data Factory, nahrávejte data do Azure Data Lake Storage, transformujte a čistěte je pomocí Azure Databricks a umožněte jejich analýzu pomocí Azure Synapse Analytics. Modernizujte svůj datový sklad v cloudu a dosáhněte nevídané úrovně výkonu a škálovatelnosti.

Informace o analýzách v cloudovém měřítku v Azure

Klíčové možnosti služby

Optimalizovaný modul Spark

Jednoduché zpracování dat na automaticky škálované infrastruktuře využívající vysoce optimalizovaný Apache Spark™ zajišťuje až 50krát vyšší výkon.

Doba běhu strojového učení

Přístup k předkonfigurovaným prostředím strojového učení na jedno kliknutí umožňuje využívat rozšířené strojové učení s moderními a oblíbenými architekturami, jako jsou PyTorch, TensorFlow nebo scikit-learn.

MLflow

Sledujte a sdílejte experimenty, opakujte spuštění a spolupracujte na správě modelů z centrálního úložiště.

Možnost výběru jazyka

Používejte svůj oblíbený jazyk, například Python, Scala, R, Spark SQL nebo .NET, bez ohledu na to, jestli používáte bezserverové nebo zřízené výpočetní prostředky.

Poznámkové bloky pro spolupráci

Využijte rychlý přístup k datům, zkoumejte je, získávejte a sdílejte nové přehledy a spolupracujte na vytváření modelů s využitím libovolných jazyků a nástrojů.

Delta Lake

Zajistěte spolehlivost a škálovatelnost dat ve svém stávajícím datovém jezeře s využitím open source transakční vrstvy úložiště navržené pro celý životní cyklus dat.

Nativní integrace se službami Azure

Doplňte své komplexní řešení analýzy a strojového učení o hlubokou integraci se službami Azure, jako jsou Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage, Azure Machine Learning a Power BI.

Interaktivní pracovní prostory

Umožněte bezproblémovou spolupráci mezi odborníky na data, datovými architekty a obchodními analytiky.

Zabezpečení na podnikové úrovni

Jednoduché nativní zabezpečení chrání vaše data v místě, kde se nacházejí, a vytváří privátní a izolované analytické pracovní prostory dodržující předpisy pro tisíce uživatelů a datových sad.

Připraveno pro produkční prostředí

Spouštějte a škálujte své nejdůležitější datové úlohy bez obav na důvěryhodné datové platformě nabízející integrace s ekosystémy pro CI/CD a monitorování.

Další informace z příkladů architektur řešení

Datové vědy a strojové učení s využitím Azure Databricks

Získejte snadno přehledy z živě streamovaných dat. Můžete průběžně zachycovat data z libovolného zařízení IoT nebo protokoly z navštívených webových stránek a zpracovávat je téměř v reálném čase.

Moderní analytická architektura s využitím Azure Databricks

Transformujte vaše data na užitečné přehledy s využitím nejlepších nástrojů strojového učení ve své třídě. Tato architektura umožňuje kombinovat libovolná data v libovolném měřítku a vytvářet a nasazovat vlastní modely strojového učení ve velkém.

Příjem dat, ETL a kanály zpracování streamů s využitím Azure Databricks

Zrychlete a spravujte kompletní životní cyklus strojového učení s využitím služeb Azure Databricks, MLflow a Azure Machine Learning a vytvářejte, sdílejte, nasazujte a spravujte aplikace strojového učení.

Zabezpečení dat a ochrana osobních údajů bez kompromisů

  • Zabezpečte, monitorujte a spravujte všechna svá datová a analytická řešení s využitím celé řady špičkových funkcí zabezpečení a dodržování předpisů.

  • Využijte jednotné přihlašování a integraci Azure Active Directory a umožněte odborníkům na data věnovat více času získávání přehledů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Další informace o produktech a službách Azure Databricks

Azure Data Factory

Hybridní datová integrační služba, která zjednodušuje ETL ve velkém měřítku

Azure Data Lake Storage Gen 2

Zabezpečené funkce Data Lake s rozsáhlou škálovatelností založené na službě Azure Blob Storage

Azure Machine Learning

Služba strojového učení na podnikové úrovni pro rychlejší sestavování a nasazování modelů

Power BI

Doplnění aplikací o analýzy a interaktivní sestavy

Ceny platformy Azure Databricks

Rychle aktivujte clustery a provádějte automatické škálování na základě momentálních nároků na využití. Prozkoumejte všechny cenové varianty Azure Databricks.

Podniky napříč obory jim důvěřují

Odhalování bezpečnostních rizik pomocí cloudového hloubkového učení

Společnost Shell využívá Azure, umělou inteligenci a počítačové zpracování obrazu k zajištění lepší ochrany zákazníků i zaměstnanců.

Shell

Podpoření výkonu a větší úspora nákladů

Datová služba renewablesAI využívá Azure a Apache Spark při zajišťování stabilního a výnosného trhu se solární energií.

Renewables AI

Vytvoření uceleného analytického řešení v Azure

Logistická společnost LINX Cargo Care Group využívá Azure Databricks k provádění inovací napříč celým podnikem.

LINX Cargo Care Group

Začínáme s Azure Databricks

Zaregistrujte si bezplatný účet Azure a získejte okamžitý přístup.

Přečtěte si dokumentaci, ve které se dozvíte, jak Azure Databricks používat.

Projděte si rychlý úvod vytvořením clusteru, poznámkového bloku, tabulky a dalších prvků.

Podpora Azure a komunity

Pokud se chcete na něco zeptat nebo získat podporu od odborníků z Microsoftu a komunity Azure, využijte fórum na webu MSDN a Stack Overflow nebo se obraťte na podporu Azure.

Oblíbená cvičení a šablony

Projděte si cvičení umožňující postupovat vlastním tempem a oblíbené šablony pro rychlé zprovoznění pro běžné konfigurace vytvořené Microsoftem a komunitou.

Zajištění nejnovějších zpráv a zdrojů informací o Azure Databricks

Nejčastější dotazy týkající se platformy Azure Databricks

  • Smlouva SLA platformy Azure Databricks garantuje dostupnost 99,95 %.
  • Jednotka Databricks (DBU) je jednotka výpočetního výkonu za hodinu, účtovaná po sekundách.
  • Úloha přípravy dat se definuje jako úloha, která automaticky spouští i ukončuje cluster, na kterém běží. Plánovač úloh platformy Azure Databricks může například aktivovat úlohu, která spustí cluster Apache Spark výhradně pro danou úlohu a po jejím provedení cluster automaticky ukončí.
    Úlohy analýzy dat nejsou automatizované. Například příkazy v poznámkových blocích Azure Databricks běží na clusterech Apache Spark, dokud nedojde k jejich ručnímu ukončení. Jeden cluster může sdílet víc uživatelů, kteří ho můžou společně analyzovat.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure