Azure Pipelines

Průběžně sestavujte, testujte a nasazujte na libovolnou platformu a cloud

Získejte kanály pro Linux, macOS a Windows hostované v cloudu. Vytvářejte webové, desktopové a mobilní aplikace. Využijte možnost nasazení v libovolném cloudu nebo místním prostředí.

Pomocí Pipelines můžete automatizovat sestavení a nasazení, takže strávíte méně času technickými detaily a více času tvůrčí prací.

Libovolný jazyk, libovolná platforma

Sestavujte, testujte a nasazujte aplikace Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android a iOS. Využívejte souběžné spouštění v Linuxu, macOS a Windows.

Kontejnery a Kubernetes

Snadno sestavujte a sdílejte image do registrů kontejneru, jako je Docker Hub nebo Azure Container Registry. Nasazujte kontejnery na jednotlivé hostitele nebo do Kubernetes.

S možností rozšíření

Prozkoumejte a implementujte pestrou škálu úloh sestavení, testování a nasazení vytvořených komunitou a k tomu stovky rozšíření od Slacku po SonarCloud.

Nasazení do libovolného cloudu

Implementujte průběžné doručování (CD) vašeho softwaru do libovolného cloudu včetně Azure, AWS a GCP. Vizualizujte nasazení v libovolném počtu vzájemně provázaných fází.

Zdarma pro open source

Zajistěte rychlé kanály pro průběžné doručování / průběžnou integraci (CI/CD) pro každý projekt open source. Získejte 10 souběžných úloh zdarma a neomezené minuty sestavení pro všechny projekty open source.

Pokročilé pracovní postupy a funkce

Využijte snadné řetězení sestavení a vícefázová sestavení. Získejte podporu jazyka YAML, integrace testů, bran vydaných verzí, sestav a dalších funkcí.

Používáte GitHub? Potom jste krytí.

Všechno, co vytvoříte, můžete sestavit, otestovat a nasadit na GitHub. Získejte rychlá a spolehlivá sestavení na všech platformách díky hloubkové integraci s žádostmi o přijetí změn, kontrolami a stavy GitHubu.

Rychlejší sestavení a nasazení díky Pipelines

Agenti pro Linux, macOS a Windows hostované Microsoftem

Zjednodušte správu hardwaru a virtuálních počítačů pomocí agentů Microsoftu hostovaných v cloudu. Získejte plnou podporu kanálů CI/CD pro všechny hlavní platformy a nástroje.

Výkonné pracovní postupy s nativní podporou kontejnerů

Souběžné úlohy a provádění testů vám umožní sestavovat rychlostí blesku. Díky kontejnerovým úlohám získáte konzistentní a spolehlivá sestavení za použití nástrojů, které přesně potřebujete. Snadno vytvářejte nové kontejnery a sdílejte je do libovolného registru.

Flexibilní nasazení do Kubernetesu, bez serveru nebo do virtuálních počítačů

Provádějte nasazení do Kubernetesu, virtuálních počítačů, Azure Functions, Azure Web Apps nebo libovolného cloudu. Na základě fází, bran a schválení si vytvořte strategii vývoje, která vám vyhovuje a zajišťuje kvalitu každého kroku. Můžete dokonce nasazovat z jiných systémů průběžné integrace, jako je Jenkins.

Pandas

Pandas is a community-maintained project, and Azure Pipelines lets me be more efficient at reviewing pull requests and contributions. It automatically tests the pandas code on Windows, Linux and Mac, and I can see results in one place. If the tests fail for a pull request, I can just tell the contributor to "ping me on green".

Jeff Reback, správce projektu Pandas

Projekty open source

10 zdarma

Souběžné úlohy s neomezeným počtem minut za měsíc

CI/CD hostované v prostředí Microsoft

1 zdarma

Souběžná úloha, až 1 800 minut za měsíc

$40 za každou paralelní úlohu s neomezeným počtem minut

CI/CD v místním prostředí

1 zdarma

Souběžná úloha s neomezeným počtem minut za měsíc

Potom $15 za každou další souběžnou úlohu navíc

Jak využíváme Azure Pipelines

Podívejte se, jak tým infrastruktury .NET v Microsoftu při každodenním spouštění milionů automatizovaných testů pro opensourcový projekt v rozhraní .NET Framework spoléhá na Azure Pipelines. Zjistíte, jak tento tým zjednodušil spolupráci s opensourcovou komunitou prostřednictvím sdílených nástrojů a přechodem na jeden systém CI, který zajišťuje všechna sestavení pro Windows, Linux a Mac.