Ceny za Application Gateway

Vytvářejte vysoce škálovatelné weby s vyrovnáváním zátěže protokolů HTTP a řízením dodávání

Azure Application Gateway umožňuje vytvořit vysoce škálovatelné a dostupné weby, protože poskytuje službu vyrovnávání zátěže protokolů HTTP a řízení dodávání. Application Gateway na úrovni Firewall webových aplikací poskytuje všechny výhody základní služby Application Gateway a navíc ochranu proti škodlivým webovým požadavkům.

Podrobnosti o cenách

Brány Application Gateway

V případě aplikačních bran účtujeme dobu, po kterou je brána zřízená a dostupná, a také množství dat, které aplikační brány zpracují.

Typ služby Application Gateway Application Gateway na úrovni Basic Application Gateway na úrovni Firewall webových aplikací
Malé $- za hodinu využívání brány (~$-/měsíc) Není k dispozici
Střední $- za hodinu využívání brány (~$-/měsíc) $- za hodinu využívání brány (~$-/měsíc)
Velké $- za hodinu využívání brány (~$-/měsíc) $- za hodinu využívání brány (~$-/měsíc)

* Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin využití měsíčně.
** Při použití několika instancí se účtuje za jednotlivé instance.

Technické specifikace a omezení týkající se různých aplikačních bran najdete v tomto přehledu.

Zpracování dat

Poplatek za zpracování dat závisí na množství dat zpracovaných aplikačními branami.

Zpracování dat Malé Střední Velké
Prvních 10 TB/měsíc $- za GB Zdarma Zdarma
Dalších 30 TB
10 až 40 TB/měsíc
$- za GB $- za GB Zdarma
Nad 40 TB/měsíc $- za GB $- za GB $- za GB

Přenosy příchozích dat

(tedy data přicházející do datových center Azure): Zdarma

Přenosy odchozích dat

(tedy data posílaná z datových center Azure z aplikačních bran): Data přenesená z datových center Azure z aplikačních bran se budou účtovat se standardními sazbami za přenos dat.

Skladové položky Application Gateway Standard_v2 a WAF_v2

Azure Application Gateway Standard_v2 a WAF_v2 nabízejí další podporu pro automatické škálování, zónovou redundanci a statické virtuální IP adresy. Tyto brány nabízejí také vylepšený výkon, lepší zřizování, kratší dobu aktualizace konfigurací, přepisování hlaviček a vlastní pravidla WAF. Další podrobnosti o tomto produktu najdete v dokumentaci. Informace o fakturaci a cenách najdete níž v části s nejčastějšími dotazy.

Application Gateway Application Gateway na úrovni Firewall webových aplikací
Pevné $- za hodinu využívání brány $- za hodinu využívání brány
Jednotka kapacity1 $- na kapacitní jednotku a hodinu $- na kapacitní jednotku a hodinu
1 Další informace o jednotkách kapacity najdete v části s nejčastějšími dotazy na konci této stránky.
* Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin využití měsíčně.

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny obecně dostupné služby Azure, včetně Application Gateway. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • U všech cloudových služeb Application Gateway, které mají dvě nebo víc středně velkých až velkých instancí nebo nasazení s možností podpory automatického škálování nebo redundance zón, garantujeme minimální dostupnost 99,95 %. Další informace o naší smlouvě SLA

Nejčastější dotazy

  • Ano, započatá hodina se účtuje jako plná hodina.

  • Ne. Malá velikost aplikačních bran se nabízí primárně pro účely vývoje a testování. Spouštění úloh v produkčním prostředí může u malých aplikačních bran přetížit kapacitu zpracování u malých instancí. Application Gateway podporuje nasazení s jednou a víc instancemi ve stejné cloudové službě. Nedoporučuje se používat cloudovou službu Application Gateway jenom s jednou instancí, protože by chyběla vysoká dostupnost.

  • Jednotky kapacity měří náklady na základě spotřeby, které se účtují nad rámec pevných nákladů. Poplatek za jednotky kapacity se počítá po hodinách nebo částečně po hodinách. Jednotka kapacity má tři dimenze – výpočetní jednotka, trvalá připojení a propustnost. Výpočetní jednotka měří spotřebovanou kapacitu procesoru. Další podrobnosti najdete na naší dokumentační stránce.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Application Gateway

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma