Ceny za Azure Active Directory

Správa identit a přístupu do cloudu

Azure Active Directory je komplexní, vysoce dostupné cloudové řešení pro správu identit a přístupu, které představuje kombinaci základních adresářových služeb, rozšířené správy identit a správy přístupu k aplikacím. Azure Active Directory dál nabízí bohatou platformu založenou na standardech, ve které můžou vývojáři řídit přístup k aplikacím na základě centralizovaných zásad a pravidel.

Podrobnosti o cenách

Azure Active Directory je k dispozici ve čtyřech edicích – Free, Basic, Premium P1 a Premium P2. V rámci účtu Azure je zahrnutá edice Free. Edice Basic a Premium jsou dostupné prostřednictvím smlouvy Enterprise od společnosti Microsoft, programu Open Volume License a programu pro poskytovatele Cloud Solution Provider. Pokud máte účet Azure nebo Office 365, Azure Active Directory Basic a Premium P1 a P2 jsou k dispozici online. Nakupovat můžete po přihlášení sem.

Zdarma Úroveň Basic Premium P1 Premium P2 Aplikace Office 365
Společné funkce
Adresářové objekty1 Omezení počtu objektů: 500 000 Bez omezení počtu objektů Bez omezení počtu objektů Bez omezení počtu objektů Bez omezení počtu objektů
Správa uživatelů/skupin (přidání/aktualizace/odstranění)/zřizování podle uživatelů, registrace zařízení Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Jednotné přihlašování 10 aplikací na uživatele2 (předem integrovaný software SaaS a aplikace integrované vývojáři) 10 aplikací na uživatele2 (úroveň Free + aplikace Application Proxy) Bez omezení (úrovně Free a Basic + šablony pro samoobslužnou integraci aplikací4) Bez omezení (úrovně Free a Basic + šablony pro samoobslužnou integraci aplikací4) 10 aplikací na uživatele2 (předem integrovaný software SaaS a aplikace integrované vývojáři)
Spolupráce B2B6 Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Samoobslužná změna hesel pro cloudové uživatele Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Připojení (synchronizační modul, který rozšiřuje místní adresáře do Azure Active Directory) Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Sestavy zabezpečení/využití Základní sestavy Základní sestavy Pokročilé sestavy Pokročilé sestavy Základní sestavy
Funkce na úrovni Premium + Basic
Správa/zřizování přístupu založeného na skupinách Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Samoobslužné resetování hesla pro cloudové uživatele Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Firemní značky (přizpůsobení přihlašovacích stránek/přístupového panelu) Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Aplikační proxy server Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné Není k dispozici
Smlouva SLA Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Funkce na úrovni Premium
Pokročilé funkce pro skupiny7 Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Samoobslužné resetování/změna hesla/odemknutí přes místní zpětný zápis Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Obousměrná synchronizace objektů zařízení mezi místními adresáři a Azure AD (zpětný zápis zařízení) Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Multi-Factor Authentication (cloudové a místní (MFA Server)) Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Uživatelská licence CAL pro Microsoft Identity Manager3 Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Cloud App Discovery8 Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Stav připojení5 Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Automatické předávání hesel u skupinových účtů Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Podmíněný přístup na základě skupiny a umístění Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Podmíněný přístup na základě stavu zařízení (povolení přístupu z spravovaných zařízení) Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Integrace partnerů pro řízení identit třetích stran Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Podmínky použití Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Omezený přístup pro SharePoint Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
OneDrive pro firmy – omezený přístup Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Ochrany identit Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Není k dispozici
Privileged Identity Management Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Není k dispozici
Integrace partnerů pro MFA třetích stran Preview Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Kontroly přístupu Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Není k dispozici
Integrace Microsoft Cloud App Security Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici
Připojení k Azure Active Directory – pouze funkce Windows 10
Připojení zařízení k Azure AD, Desktop SSO, Windows Hello for Azure AD, obnovení nástroje Bitlocker ze strany správce Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Automatický zápis do MDM, samoobslužné obnovení nástroje Bitlocker, další místní správci pro zařízení s Windows 10 na základě připojení k Azure AD, Enterprise State Roaming Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Není k dispozici

1 Výchozí kvóta využití je 50,000 objektů. Objekt je položka v adresářové službě, která má jedinečný rozlišující název. Příkladem objektu je záznam uživatele, který slouží k jeho ověřování. Pokud potřebujete překročit výchozí kvótu, kontaktuje prosím podporu. Limit 500 tisíc pro objekt neplatí pro Office 365, Microsoft Intune ani žádnou jinou placenou online službu Microsoft, která používá adresářové služby Azure Active Directory.

2 U Azure AD Free a Azure AD Basic mohou koncoví uživatelé s přiřazeným přístupem k aplikacím SaaS získat prostřednictvím jednotného přihlašování přístup až k 10 aplikacím. Správci mohou konfigurovat jednotné přihlašování a měnit přístup uživatelů k jednotlivým aplikacím SaaS, ale přístup přes jednotné přihlašování je povolený vždy jenom pro 10 aplikací na uživatele. Všechny aplikace Office 365 se počítají jako jedna aplikace.

3 Práva k softwaru Microsoft Identity Manager Server se udělují s licencemi na Windows Server (libovolná edice). Microsoft Identity Manager běží v operačním systému Windows Server, takže pokud se na serveru používá platná licencovaná kopie Windows Serveru, je možné na daný server nainstalovat Microsoft Identity Manager a používat ho. Žádná další samostatná licence pro Microsoft Identity Manager Server se nevyžaduje.

4 Samoobslužná integrace jakýchkoli aplikací, které podporují ověřování pomocí formulářů, SAML nebo SCIM pomocí šablon poskytnutých v nabídce galerie aplikací. Další podrobnosti najdete v tomto článku.

5 První agent monitorování vyžaduje nejméně jednu licenci. Každý další agent vyžaduje dalších 25 přírůstkových licencí. Agenti monitorující AD FS, AD Connect a AD DS jsou považováni za samostatné agenty.

6 Azure AD umožňuje spolupráci B2B díky tomu, že povoluje použití vybrané sady funkcí Azure AD určeným uživatelům typu host. Uživatel typu host je kdokoli mimo vaši organizaci, kdo je pozvaný do vašeho tenanta Azure AD. Uživatelé typu host nejsou zaměstnanci, smluvní pracovníci ani interní zástupci vaší organizace nebo poboček. Zatímco některé funkce jsou bezplatné, pro použití placených funkcí Azure AD musí být uživatelé typu host licencováni následujícím způsobem: Za každou licenci edice Azure AD, kterou vlastníte pro zaměstnance nebo uživatele, který není host, ve vašem tenantovi, můžete do tenanta pozvat až pět určených uživatelů typu host. Konkrétní funkce, které můžete rozšířit na tyto určené uživatele typu host, budou záviset na typu edice Azure AD, kterou zakoupíte. Pozvání určených uživatelů typu host ani jejich přiřazení k aplikaci v Azure AD se až do deseti aplikací na uživatele neúčtuje. Další funkce edice Azure AD Free, jako jsou tři základní sestavy, jsou pro určené uživatele typu host také bezplatné. U placených funkcí Azure AD rozšířených na určené uživatele typu host bude tenant, který je pozval, potřebovat pro tyto uživatele typu host dostatečný počet licencí Basic nebo Premium P1 nebo P2. Platí přitom platí výše uvedený poměr jedna licence na pět určených uživatelů typu host. Příklad: Jedna licence Azure AD Basic umožní nastavení až určených pěti uživatelů typu host pro funkci Správa přístupu a zřizování na základě skupin. Pro šestého uživatele typu host budete muset zřídit další licenci Azure AD Basic. Podobně jedna licence Azure AD Premium P1 umožní až pěti určeným uživatelům typu host používat funkci Multi-Factor Authentication (a jakékoli další funkce Azure AD Basic). Pro šestého uživatele typu host, který používá MFA, budete potřebovat další licenci Azure AD Premium P1.

7 Pokročilé funkce pro skupiny zahrnují dynamické skupiny, delegování oprávnění pro vytváření skupin, zásady pojmenování skupin, vypršení platnosti skupin, pokyny k jejich využití a výchozí klasifikaci.

8 Pokud chcete získat přístup k funkcím pro zjišťování cloudových aplikací, přejděte k https://portal.cloudappsecurity.com/ a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů Azure AD P1. Zákazníci Azure AD P2 nemusejí zadávat přihlašovací údaje a přesměrují se automaticky.

Úroveň Basic

Tato edice je navržená pro pracovníky, kteří zpracovávají konkrétní úkoly a u kterých je využívání cloudu na prvním místě. Poskytuje přístup k aplikacím orientovaný na cloud a samoobslužná řešení správy identit. Azure Active Directory ve verzi Basic vám poskytne funkce pro zvýšení produktivity a snížení nákladů, jako je správa přístupu na základě skupin, samoobslužné obnovení hesel pro cloudové aplikace a aplikační proxy Azure Active Directory (aby se pomocí Azure Active Directory daly publikovat místní webové aplikace), a to všechno se smlouvou SLA na podnikové úrovni s 99,9procentní dostupností.

Smlouva Enterprise Online
Cena Obraťte se na obchodního zástupce uvedeného ve smlouvě Enterprise. $1 uživatelů za měsíc*

*Roční závazek

Premium P1

Verze Azure Active Directory Premium je navržená tak, aby uspokojila náročnějších požadavků organizací na správu identit a přístupů. Zajišťuje bohaté možnosti správy identit na úrovni podniku a umožňuje hybridním uživatelům bezproblémový přístup k místním i cloudovým funkcím. Tato verze obsahuje všechno, co informační pracovníci a správci identit potřebují v hybridním prostředí k zajištění přístupu k aplikacím, samoobslužné správě identit a přístupu (IAM) a zabezpečení v cloudu.

Smlouva Enterprise Online
Cena Obraťte se na obchodního zástupce uvedeného ve smlouvě Enterprise. $6 uživatelů za měsíc*

*Roční závazek

Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 zahrnuje všechny funkce ostatních edic Azure Active Directory a navíc rozšířenou ochranu identit a možnosti správy privilegovaných identit.

Smlouva Enterprise Online
Cena Obraťte se na obchodního zástupce uvedeného ve smlouvě Enterprise. $9 uživatelů za měsíc*

*Roční závazek

Spolupráce B2B Azure AD

Azure AD umožňuje spolupráci B2B díky tomu, že povoluje použití vybrané sady funkcí Azure AD uživatelům typu host, kteří byli pozváni do tenanta Azure AD. Zatímco některé funkce jsou bezplatné, pro použití placených funkcí Azure AD musí být uživatelé typu host licencováni následujícím způsobem – S každou licencí edice Azure AD, kterou vlastníte pro zaměstnance nebo uživatele, který není host, ve vašem tenantovi, budete moci pozvat do tenanta až 5 uživatelů typu host. Konkrétní funkce, které můžete rozšířit na tyto uživatele typy host, budou záviset na typu edice Azure AD, kterou zakoupíte.

  • Pozvání uživatelů typu host, ani jejich přiřazení k aplikaci v Azure AD až do 10 aplikací na uživatele typu host, se neúčtuje. Další funkce edice Azure AD Free, jako jsou tři základní sestavy, jsou pro uživatele typu host také bezplatné.
  • U placených funkcí Azure AD rozšířených na uživatele typu host bude tenant, který je pozval, potřebovat pro tyto uživatele typu host dostatečný počet licencí Basic nebo Premium P1 nebo P2, přičemž platí výše popsaný poměr 1 licence na 5 uživatelů. Například 1 licence Azure AD Basic umožní nastavení až 5 uživatelů typu host pro funkci Správa přístupu a zřizování na základě skupin. Pro šestého uživatele typu host budete muset zřídit další licenci Azure AD Basic. Podobně 1 licence Azure AD Premium P1 umožní až 5 uživatelům typu host používat funkci Multi-Factor Authentication (a jakékoli další funkce Azure AD Basic). Pro šestého uživatele typu host, který používá MFA, budete potřebovat další licenci Azure AD Premium P1.

Azure AD Access Control

Azure AD Access Control je zadarmo.

Už máte Azure Active Directory Premium? Licence můžete spravovat tady.

Podpora a SLA

  • Technická podpora pro Azure Active Directory Free, Basic a Premium je dostupná prostřednictvím podpory Azure již od $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě účtů se poskytuje zadarmo.
  • Smlouva o úrovni služeb (SLA): Měsíční garantovaná dostupnost služby Azure Active Directory edice Basic a Premium je 99,9 %. Na bezplatné služby, jako je Azure Active Directory a Access Control úrovně Free, se neuzavírá smlouva SLA. Další informace najdete na stránce Azure SLA.

Nejčastější dotazy

  • Budete potřebovat předplatné Azure nebo Office 365. K nákupu licencí Azure AD můžete použít stávající předplatné nebo si můžete nastavit nové předplatné. Potom se přihlásíte na portál Office 365 pomocí svých přihlašovacích údajů. Postup se vysvětluje v tomto videu.

  • Pokud chcete spravovat licence Azure Active Directory Basic, Premium P1 nebo P2 nebo Enterprise Mobility + Security, přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.

  • Licence Enterprise Mobility + Security E3 zahrnují Azure Active Directory Premium P1, zatímco licence Enterprise Mobility + Security E5 zahrnují Azure Active Directory Premium P2.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Active Directory

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Chraňte svoji firmu s Azure Active Directory Premium