Ceny za Azure Database for PostgreSQL

Plně spravovaný, inteligentní a škálovatelný PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL je plně spravovaná databáze jako služba s integrovanými funkcemi, jako je vysoká dostupnost a inteligentní funkce. Nadále můžete využívat jazyky a architektury podle vašeho výběru bez pořizovacích nákladů. Platíte jenom za to, co využijete, s teď dostupnými cenami rezervovaných kapacit.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Cluster Hyperscale nabízí možnost horizontálního škálování na stovky uzlů a nejlépe se hodí pro vysokovýkonné úlohy, které mají tyto požadavky:

  • Dynamická škálovatelnost bez nákladů na ruční horizontální dělení s malými nároky na změny architektury aplikací
  • Spouštění transakčních a analytických dotazů ve stejné databázi

Další informace o službě Azure Database for PostgreSQL Hyperscale

Basic

Basic Node Size (Compute & Memory)

Basic tier offers a cost-effective option for dev/test and growing workloads to get started with Hyperscale (Citus) on a single node. Learn more about Azure Database for PostgreSQL Hyperscale (Citus) Basic

vCore/uzel Paměť (GiB)/uzel Cena/uzel
4 16 GiB $-
8 32 GiB $-

Basic Storage per node - General Purpose SSD Storage

You can configure storage for Hyperscale (Citus) Basic node and to be 128 GiB, 256 GiB, or 512 GiB. General Purpose storage is charged per GiB of storage you provision.

Cena
128 GiB $-/měsíc
256 GiB $-/měsíc
512 GiB $-/měsíc

Standard

Velikost pracovního uzlu (výpočetní prostředky a paměť)

Každý databázový cluster Hyperscale (Citus) začíná na 2 pracovních uzlech. S nárůstem objemu úloh můžete do pracovních uzlů přidávat další virtuální jádra (logické procesory) a paměť. Cluster Postgres také můžete horizontálně rozšířit přidáním dalších pracovních uzlů.

vCore/uzel Paměť (GiB)/uzel Cena/uzel Rezervované na 1 rok* Rezervované na 3 roky*
4 32 GiB $- $-
$-
8 64 GiB $- $-
$-
16 128 GiB $- $-
$-
32 256 GiB $- $-
$-
64 432 GiB $- $-
$-
*Přečtěte si další informace o rezervované kapacitě na 1 rok a 3 roky.

Velikost koordinačního uzlu (výpočetní prostředky a paměť)

Každý databázový cluster Hyperscale (Citus) má 1 koordinační uzel.

vCore* Paměť (GiB) Cena Rezervované na 1 rok** Rezervované na 3 roky**
4 16 GiB $- $-
$-
8 32 GiB $- $-
$-
16 64 GiB $- $-
$-
32 128 GiB $- $-
$-
64 256 GiB $- $-
$-

*Výpočetní prostředky koordinačních uzlů se zřizují ve virtuálních jádrech, což jsou logické procesory.

**Přečtěte si další informace o rezervované kapacitě na 1 rok a 3 roky.

Úložiště na uzel – úložiště SSD pro obecné účely

Úložiště pro koordinační uzly a pracovní uzly Hyperscale (Citus) můžete nakonfigurovat tak, aby měla 512 GiB (0,5 TiB), 1 TiB nebo 2 TiB na uzel. Úložiště pro obecné účely se účtuje podle množství zřízených GiB úložiště.

Cena
0.5 TiB $-/měsíc
1.0 TiB $-/měsíc
2.0 TiB $-/měsíc

The following is the same for Basic and Standard

Vysoká dostupnost

Vysoká dostupnost (HA) zabraňuje výpadkům databází díky správě samostatných replik všech uzlů ve skupině serverů. Když se vypne uzel, Hyperscale přepne příchozí připojení z chybového uzlu na příslušný rezervní uzel. Během několika minut dojde k převzetí služeb při selhání a uzly se zvýšenou úrovní mají vždycky čerstvá data díky synchronní replikaci streamování PostgreSQL. Povolením vysoké dostupnosti pro cluster Hyperscale (Citus) se efektivně vytvoří další sada uzlů a tím se zdvojnásobí cena clusteru.

Úložiště využívané službou Backup

Backup storage is the storage associated with automated backups of your Hyperscale (Citus) cluster. There is no additional charge for backup storage for up to 100% of your total provisioned storage on a given node. Additional consumption of backup storage will be charged in GiB/month starting August 1, 2021.

Cena
Místně redundantní (1 GiB) $-/měsíc

Jedinečné možnosti snížení celkových nákladů na vlastnictví

Flexibilní a transparentní ceny

Využijte možnost nezávislého škálování výpočetních funkcí a úložišť podle vašich úloh. Plaťte jenom za to, co používáte.

Optimalizace nákladů

Při použití rezervované kapacity můžete ve srovnání s průběžnými platbami ušetřit až 60 %.

Snižte celkové náklady na vlastnictví díky instancím s podporou nárazového škálování a funkcí spuštění a zastavení, se kterými v době, kdy je databáze zastavená, platíte jenom za úložiště.

Volba možnosti nasazení

Splňte požadavky na přizpůsobení a správu databází pomocí možností nasazení, jako je Jeden server, Flexibilní server (Preview) a Hyperscale.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Azure Database for PostgreSQL

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Database for PostgreSQL

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Database for PostgreSQL

Nejčastější dotazy

  • Hyperscale (Citus) je nová možnost nasazení pro Azure Database for PostgreSQL, ve které se horizontálně rozšiřuje kapacita Postgres. Databázový cluster Hyperscale (Citus) je skupina uzlů s Postgres, mezi které patří 1 koordinační uzel a 2 nebo více pracovních uzlů.
  • Hyperscale (Citus) má minimální velikost databázového clusteru 3 uzly: 1 koordinační uzel a 2 pracovní uzly.
  • Cluster Azure Database for PostgreSQL Hyperscale (Citus) se může škálovat až na stovky uzlů.
  • Azure Database for PostgreSQL Hyperscale (Citus) se účtuje předvídatelnou hodinovou sazbou na základě zřízených výpočetních prostředků pracovních uzlů ve virtuálních jádrech, zřízených výpočetních prostředků koordinačních uzlů ve virtuálních jádrech, zřízeného úložiště pro váš cluster v GiB/měsíc a úložiště zálohování pro váš cluster. Na faktuře se pracovní virtuální jádra, koordinační virtuální jádra, úložiště v GiB/měsíc a úložiště zálohování v GiB/měsíc zobrazí jako samostatné položky na vlastním řádku.
  • Úložiště zálohování je úložiště určené pro automatické zálohy vašeho clusteru Azure Database for PostgreSQL Hyperscale (Citus). Prodloužení doby uchovávání záloh zvyšuje požadavky na úložiště zálohování vašeho clusteru Hyperscale (Citus). Za úložiště zálohování do 100 % celkového zřízeného úložiště clusteru se neplatí žádné dodatečné poplatky. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GiB/měsíc. Pokud máte například úložiště clusteru o velikosti 1.5 TiB, získáte 1.5 TiB záloh bez dalších poplatků. Pokud však velikost záloh dosáhne 2 TiB, budete platit za dodatečných 0.5 TiB úložiště zálohování.
  • Ano. Další informace najdete na stránce s podrobnostmi o cenách šířky pásma.
  • Rezervovaná kapacita umožňuje vyhrazení výpočetního výkonu. Tato cenová možnost nabízí úsporu nákladů až 45 procent na období 1 roku a až 65 procent na období 3 let ve srovnání s cenami při průběžných platbách.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.