DocumentDB – ceny

Neuvěřitelně rychlá databázová služba NoSQL na globální úrovni

DocumentDB je neuvěřitelně rychlá služba NoSQL na globální úrovni, která je určená pro tvorbu globálně distribuovaných aplikací. DocumentDB vám umožňuje plně využívat dotazy SQL a JavaScriptu, aniž byste se museli zabývat schématy a správou indexů nebo řešit obtíže spojené s ostatními cloudovými možnostmi, ať už místními, nebo využívajícími virtuální počítače. DocumentDB umožňuje využívat globálně distribuované aplikace se zajištěnou 99,99% dostupností na základě smlouvy SLA, latencí P99 v řádu jednociferných milisekund, dobře definovanými volbami konzistence a téměř neomezeným škálováním.

DocumentDB ukládá data jako kolekce dokumentů. Vaše aplikace mohou při práci s dokumenty využívat nejrůznější typy operací, které DocumentDB podporuje, včetně dotazů CRUD, SQL a JavaScriptu a také uložených procedur. U každé kolekce budete mít pro všechny podporované operace garantovanou propustnost. K jejímu měření se využívá jednotka propustnosti nazvaná jednotky požadavku za sekundu (RU). Například operace čtení dokumentu o velikosti 1 kB vyžaduje 1 RU. Vyhrazené jednotky RU je možné pro každou kolekci kdykoli upravit bez ohledu na objem uložených dat. Tato operace se dá provést programově nebo prostřednictvím portálu.

Podrobnosti o cenách

Při libovolném škálování můžete ukládat data a zřizovat kapacitu propustnosti. Všechny kolekce se účtují po hodinách na základě objemu uložených dat (v GB) a vyhrazené propustnosti (v jednotkách 100 RU/s).

Jednotka Cena
SSD Storage (za GB) $- GB za měsíc
Vyhrazené RU /s (za 100 RU) $-
Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin měsíčně.

Škálování kolekcí

Pro úlohy s vysokou propustností a velkým využitím úložiště můžete vytvořit dělené kolekce – stačí při vytvoření kolekce definovat klíč oddílu. Dělená kolekce umožňuje bez problémů horizontálně navýšit kapacitu tak, jak narůstá objem uložených dat a zvyšuje se vyhrazená propustnost.

DocumentDB Emulator (Free)

Download the free DocumentDB Emulator to develop and test applications using DocumentDB from your local machine. Once you’re satisfied with how your application works, you can deploy it by just changing your configuration to point to an Azure DocumentDB instance.

Škálování v globálním měřítku s geografickou replikací

Kolekce DocumentDB se dají globálně distribuovat, což vám umožní snadno vytvářet aplikace v globálním měřítku. Výsledkem bude, že všechna vaše data budou automaticky replikovaná do oblastí, které zadáte. Vaše aplikace budou i nadále využívat jeden logický koncový bod, zatímco data se budou prostřednictvím intuitivního programovacího modelu automaticky obsluhovat z oblasti, která je vašim uživatelům nejblíž. Výsledkem bude konzistence dat a 99,99% dostupnost. Globálně distribuované kolekce se účtují na základě úložiště spotřebovaného v jednotlivých oblastech a propustnosti vyhrazené pro jednotlivé kolekce vynásobené počtem oblastí přidružených k databázovému účtu DocumentDB. Pro datové přenosy replikací mezi oblastmi platní standardní sazby za přenos dat. Představte si třeba, že máte databázový účet pokrývající tři oblasti Azure a dvě kolekce zřízené s 1 a 2 miliony RU. Celkový počet RU zřízených pro první kolekci bude 3 miliony RU (1 milion RU x 3 oblasti) a pro druhou kolekci to bude 6 milionů RU (2 miliony RU x 3 oblasti).

Vysoká propustnost a dotazy s nízkou latencí

Pomocí DocumentDB můžete zapisovat trvalý objem dat a synchronně je indexovat pro obsluhu konzistentních dotazů SQL pomocí databázového stroje, který je optimalizovaný pro zápis, nepoužívá blokátory a je navržený pro jednotky SSD (solid-state drive) a přístup s nízkou latencí. Požadavky na čtení a zápis se vždycky obsluhují z místní oblasti, zatímco data jsou distribuovaná globálně. Výkon můžete dál optimalizovat přizpůsobením chování automatických indexů.

Kolekce s předdefinovaným výkonem a velikostí

Until August 1st, 2017, current customers on S1-, S2-, or S3-sized collections can continue using them with a pre-defined 10GB of storage and throughput quantities that vary with the instance size: an S1 instance provides 250 RU/second and is billed at $-/h; an S2 instance provides 1000 RU/second and is billed at $-/h; an S3 instance provides 2500 RU/second and is billed at $-/h. If you want to reconfigure throughput for these collections, see Changing performance levels using the Azure Portal. If you want to take advantage of partitioned collections, you need to convert your previously created S1, S2, or S3 collections to use the limitless throughput and storage scale described above, as described in Partitioning and scaling in Azure DocumentDB.

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Document DB. Cena podpory začíná na $29.0/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Smlouva o rozsahu služeb: U zpracování žádostí o provedení operací s prostředky DocumentDB garantujeme úspěšnost nejméně 99,99 %. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

Materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes