DocumentDB – ceny

Neuvěřitelně rychlá databázová služba NoSQL na globální úrovni

DocumentDB je neuvěřitelně rychlá služba NoSQL na globální úrovni, která je určená pro tvorbu globálně distribuovaných aplikací. DocumentDB vám umožňuje plně využívat dotazy SQL a JavaScriptu, aniž byste se museli zabývat schématy a správou indexů nebo řešit obtíže spojené s ostatními cloudovými možnostmi, ať už místními, nebo využívajícími virtuální počítače. DocumentDB umožňuje využívat globálně distribuované aplikace se zajištěnou 99,99% dostupností na základě smlouvy SLA, latencí P99 v řádu jednociferných milisekund, dobře definovanými volbami konzistence a téměř neomezeným škálováním.

DocumentDB ukládá data jako kolekce dokumentů. Vaše aplikace mohou při práci s dokumenty využívat nejrůznější typy operací, které DocumentDB podporuje, včetně dotazů CRUD, SQL a JavaScriptu a také uložených procedur. U každé kolekce budete mít pro všechny podporované operace garantovanou propustnost. K jejímu měření se využívá jednotka propustnosti nazvaná jednotky požadavku za sekundu (RU). Například operace čtení dokumentu o velikosti 1 kB vyžaduje 1 RU. Vyhrazené jednotky RU je možné pro každou kolekci kdykoli upravit bez ohledu na objem uložených dat. Tato operace se dá provést programově nebo prostřednictvím portálu.

Podrobnosti o cenách

Při libovolném škálování můžete ukládat data a zřizovat kapacitu propustnosti. Všechny kolekce se účtují po hodinách na základě objemu uložených dat (v GB) a vyhrazené propustnosti (v jednotkách 100 RU/s, minimálně 400 RU/s).

Jednotka Cena
SSD Storage (za GB) $- GB za měsíc
Vyhrazené RU / s (za 100 RU, minimálně 400 RU) $-
Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin měsíčně.

Škálování kolekcí

Pro úlohy s vysokou propustností a velkým využitím úložiště můžete vytvořit dělené kolekce – stačí při vytvoření kolekce definovat klíč oddílu. Dělená kolekce umožňuje bez problémů horizontálně navýšit kapacitu tak, jak narůstá objem uložených dat a zvyšuje se vyhrazená propustnost.

Emulátor DocumentDB (zdarma)

Stáhněte si bezplatný emulátor DocumentDB Emulator, který umožňuje vývoj a testování aplikací s využitím DocumentDB z místního počítače. Jakmile budete spokojeni s tím, jak vaše aplikace funguje, k jejímu nasazení stačí, když změníte konfiguraci tak, aby odkazovala na instanci Azure DocumentDB.

Škálování v globálním měřítku s geografickou replikací

Kolekce DocumentDB se dají globálně distribuovat, což vám umožní snadno vytvářet aplikace v globálním měřítku. Výsledkem bude, že všechna vaše data budou automaticky replikovaná do oblastí, které zadáte. Vaše aplikace budou i nadále využívat jeden logický koncový bod, zatímco data se budou prostřednictvím intuitivního programovacího modelu automaticky obsluhovat z oblasti, která je vašim uživatelům nejblíž. Výsledkem bude konzistence dat a 99,99% dostupnost. Globálně distribuované kolekce se účtují na základě úložiště spotřebovaného v jednotlivých oblastech a propustnosti vyhrazené pro jednotlivé kolekce vynásobené počtem oblastí přidružených k databázovému účtu DocumentDB. Pro datové přenosy replikací mezi oblastmi platní standardní sazby za přenos dat. Představte si třeba, že máte databázový účet pokrývající tři oblasti Azure a dvě kolekce zřízené s 1 a 2 miliony RU. Celkový počet RU zřízených pro první kolekci bude 3 miliony RU (1 milion RU x 3 oblasti) a pro druhou kolekci to bude 6 milionů RU (2 miliony RU x 3 oblasti).

Vysoká propustnost a dotazy s nízkou latencí

Pomocí DocumentDB můžete zapisovat trvalý objem dat a synchronně je indexovat pro obsluhu konzistentních dotazů SQL pomocí databázového stroje, který je optimalizovaný pro zápis, nepoužívá blokátory a je navržený pro jednotky SSD (solid-state drive) a přístup s nízkou latencí. Požadavky na čtení a zápis se vždycky obsluhují z místní oblasti, zatímco data jsou distribuovaná globálně. Výkon můžete dál optimalizovat přizpůsobením chování automatických indexů.

Kolekce s předdefinovaným výkonem a velikostí

Do 1. srpna 2017 mohou aktuální zákazníci s kolekcemi S1, S2 a S3 pokračovat v jejich využívání s předdefinovaným 10G úložištěm a propustností, která závisí na velikosti instance: instance S1 poskytuje 250 RU/s a účtuje se sazbou $-/h, instance S2 poskytuje 1000 RU/s a účtuje se sazbou $-/h, instance S3 poskytuje 2500 RU/s a účtuje se sazbou $-/h. Pokud u těchto kolekcí budete chtít změnit konfiguraci propustnosti, najdete potřebné informace v článku Změna úrovní výkonu pomocí webu Azure Portal. Pokud chcete využít výhod dělených kolekcí, musíte převést už vytvořené kolekce S1, S2 nebo S3 tak, aby využívaly neomezenou propustnost a úložiště popsané výš, viz článek Dělení a škálování v Azure DocumentDB.

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Document DB. Cena podpory začíná na $29.0/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Smlouva o rozsahu služeb: U zpracování žádostí o provedení operací s prostředky DocumentDB garantujeme úspěšnost nejméně 99,99 %. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

Materiály

Calculator

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Frequently Asked Questions

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Product Details

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě DocumentDB

Documentation

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes