Ceny za Azure Active Directory B2C

Správa přístupu a identity uživatelů pro cloud

Azure Active Directory B2C je cloudové řešení správy identit a přístupu pro vaše zákaznické webové a mobilní aplikace. Tato vysoce dostupná globální služba zajišťuje škálování na stovky milionů zákaznických identit. Azure Active Directory B2C je zabezpečená podniková platforma, která chrání vaše podnikání i zákazníky.

Měsíční aktivní uživatelé

Ceny služby Azure Active Directory B2C vycházejí z počtu měsíčních aktivních uživatelů a pomáhají zákazníkům snížit náklady a bez obav plánovat dopředu. Jako měsíční aktivní uživatel se počítá každý jedinečný uživatel, který se ověří v daném kalendářním měsíci.

Azure AD B2C se účtuje následujícími sazbami úrovně Standard.* Zákazníkům se smlouvou Enterprise bude účtována nízká paušální cena.

Měsíční aktivní uživatelé/měsíc Cena při všeobecné dostupnosti Cena smlouvy Enterprise
Prvních 50 000 Zdarma Zákazníci se smlouvou Enterprise můžou přejít na fakturaci podle měsíčních aktivních uživatelů zahrnující úroveň Free s 50 000 měsíčními aktivními uživateli. Další využití Azure AD B2C nad tento rámec se bude účtovat nízkou paušální sazbou za každého měsíčního aktivního uživatele. Další informace vám poskytne váš partner nebo zástupce Microsoftu.
Dalších 50 000 $0.0055
Dalších 900 000 $0.0046
Dalších 9 000 000 $0.00325
Víc než 10 000 000 $0.0025

Zvláštní poplatky:

MFA a události SMS/telefonátu $0.03 za událost SMS/telefonátu

Pečlivě jsme naslouchali potřebám zákazníků ohledně předvídatelného, intuitivního a cenově výhodného účtování řešení identit zákazníků. Fakturace podle měsíčních aktivních uživatelů přináší zákazníkům následující výhody::

 • Rozšířená úroveň Free: Nová úroveň Free jde ještě dál a poskytuje uživatelům 50 000 měsíčních aktivních uživatelů za měsíc. Oproti předchozímu bezplatnému přídělu 50 000 ověření tak umožňuje více ověření jednotlivých uživatelů. Většina zákazníků (s 50 000 nebo méně měsíčními aktivními uživateli za měsíc) bude moct využívat Azure AD B2C bezplatně.
 • Předvídatelné prognózování: Odhad měsíční fakturace na základě měsíčních aktivních uživatelů je jednodušší a předvídatelnější než se pokoušet o předpověď počtu ověření za měsíc.
 • Fakturace podle využití: Platíte pouze za měsíční aktivní uživatele. Další ověřování měsíčních aktivních uživatelů ani uchovávání neaktivních uživatelů v rámci daného kalendářního měsíce se zákazníkům neúčtuje.

  Například pokud máte 100 000 měsíčních aktivních uživatelů, kteří využívají standardní funkce, na vaší měsíční faktuře bude částka $275 bez ohledu na to, kolikrát se jednotliví měsíční aktivní uživatelé ověří.:

  (50 000 měsíčních aktivních uživatelů × $0 (úroveň Free)) + (50 000 měsíčních aktivních uživatelů × $0.0055) = $275

Za každý pokus o vícefaktorové ověření nebo událost SMS/telefonátu se účtuje celosvětově paušální poplatek $0.03.

*Ceny funkcí ve verzi Public Preview se v budoucnu můžou změnit.

Podpora a SLA

 • Technická podpora pro Azure AD B2C je dostupná prostřednictvím podpory Azure už od $29. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Garance 99,9% dostupnosti pro službu Azure Active Directory B2C. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • Fakturaci podle měsíčních aktivních uživatelů si můžete zapnout ještě dnes. Vlastníci předplatného Azure si můžou nový model fakturace aktivovat na webu Azure Portal. Pokud se nepřihlásíte, bude se vám až do ukončení podpory dál účtovat podle počtu ověření za měsíc.
 • Úzce jsme spolupracovali s našimi zákazníky, abychom porozuměli jejich potřebám ohledně předvídatelného, intuitivního a cenově výhodného účtování identit zákazníků.

  Díky úrovni Free, která nabízí 50 000 měsíčních aktivních uživatelů za měsíc, naprostá většina zákazníků okamžitě dosáhne úspor nákladů a může využívat Azure AD B2C bezplatně. Všichni zákazníci získají výhody v podobě přesnějšího prognózování a předvídatelných měsíčních poplatků.

 • Zákazníci se smlouvou Enterprise můžou přejít na fakturaci podle měsíčních aktivních uživatelů. Pokud překročíte 50 000 měsíčních aktivních uživatelů, které nabízí úroveň Free, další využití Azure AD B2C nad tento rámec se bude účtovat nízkou paušální sazbou za každého měsíčního aktivního uživatele. Další informace vám poskytne váš partner nebo zástupce Microsoftu.

 • Za nové zákazníky považujeme všechny zákazníky, kteří do 1. listopadu 2019 propojí tenanta Azure AD B2C s předplatným. U nových zákazníků bude účtování probíhat měsíčně na základě měsíčních aktivních uživatelů.

  Novým zákazníkem můžete být i v následujících případech:


  • 1. listopadu 2019 nebo později jste vytvořili nového tenanta a propojili jste ho s předplatným Azure a tím jste vytvořili nový prostředek Azure AD B2C.
  • Dříve jste vytvořili tenanta, který k 1. listopadu 2019 neměl předplatné Azure.
 • Měsíční aktivní uživatel je jedinečný uživatel, který v daném měsíci provede ověření. Například uživatel, který se v daném měsíci ověří několikrát, se počítá jako jeden měsíční aktivní uživatel. Další ověřování měsíčních aktivních uživatelů v daném měsíci ani neaktivní uživatelé se zákazníkům neúčtují.

 • Mezi ověření může patřit:

  • Aktivní interaktivní přihlášení uživatele
  • Pasivní neinteraktivní přihlášení (např. jednotné přihlašování, registrace, přihlášení, obnovení tokenu nebo změna hesla)

  Mezi další operace, které se počítají jako ověření, patří: přihlášení k portálu, uplatnění pozvánky, ověření za účelem provedení akce správy a výměna obnovovacího tokenu za nový token identity nebo přístupový token pro daného uživatele ze strany aplikace.

 • Pokud se rozhodnete zajistit vyšší úroveň zabezpečení s využitím vícefaktorového ověřování pro hlasové hovory a SMS, bude se vám dál účtovat celosvětově paušální poplatek $0.03 za každý pokus o vícefaktorové ověření v daném měsíci bez ohledu na to, jestli proběhne úspěšně, nebo ne. Tato celosvětově paušální sazba zajišťuje lepší předvídatelnost tím, že eliminuje rozdíly v cenách SMS zpráv, které závisí na konkrétním telekomunikačním operátorovi nebo cílovém telefonním číslu.

  Například pokud máte 100 000 měsíčních aktivních uživatelů, z nichž každý v daném měsíci provede dva pokusy o vícefaktorové ověření, kromě vašeho využití se vám bude účtovat $6000:

  100 000 měsíčních aktivních uživatelů × 2 pokusů o vícefaktorové ověření na každého = 200 000 pokusů o vícefaktorové ověření
  200 000 pokusů o vícefaktorové ověření × $0.03 za pokus = $6000

  Celková fakturovaná částka za využití B2C a vícefaktorového ověřování za daný měsíc bude:

  $275 (využití podle měsíčních aktivních uživatelů) + $6000 (ochrana vícefaktorovým ověřováním) = $6275

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Active Directory B2C

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma