Przejdź do głównej zawartości

Migracja identyfikatorów GUID zasobów usług Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL

Dziękujemy za korzystanie z usług baz danych platformy Azure dla oprogramowania MySQL i PostgreSQL w okresie zapoznawczym. Na podstawie opinii klientów z okresu zapoznawczego wprowadzamy zmiany w naszym modelu biznesowym i cenniku, które uproszczą kupowanie i zwiększą elastyczność.

Od 28 lutego 2018 roku klienci mogą spodziewać się następujących zmian, które wpłyną na ich obecnie ustanowione usługi Azure Database for MySQL lub PostgreSQL:

  • Opłaty za usługi obliczeniowe nie będą dotyczyć jednostek obliczeniowych, lecz rdzeni wirtualnych, co zwiększy transparentność konfiguracji sprzętu dla serwerów MySQL i PostgreSQL.
  • W celu zwiększenia elastyczności magazyn nie będzie już dołączany do usług obliczeniowych. Klienci mogą aprowizować potrzebny magazyn oraz niezależnie skalować usługi obliczeniowe i magazyn. W ramach nowego modelu biznesowego będzie widoczny magazyn aprowizowany już na poprzednio używanym poziomie.
  • Nie będzie opłat za magazyn kopii zapasowych (do 1-krotności aprowizowanego magazynu serwera baz danych).
  • Opłaty za wychodzący ruch sieciowy będą naliczane według standardowych stawek platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę internetową Przepustowość — szczegóły cennika.
  • Cennik wersji zapoznawczej będzie nadal obowiązywać w nowym modelu biznesowym.
  • Zmiany dotyczące identyfikatorów GUID zasobów służących do śledzenia użycia będą widoczne na fakturach. Twoje aplikacje i bazy danych nie będą wymagać żadnych zmian w kodzie.

Aby dowiedzieć się, jaki to będzie miało wpływ na istniejące identyfikatory GUID zasobów we wszystkich regionach, zapoznaj się z poniższą tabelą. Twoje aplikacje i bazy danych nie będą wymagać żadnych zmian w kodzie.

Tabela migracji mierników jednostek obliczeniowych warstwy Podstawowa ze zmianami nazw:

Typ usługi Stara nazwa zasobu Nowa nazwa zasobu Region Stary miernik Nowy miernik
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Azja Wschodnia b0b0c9ac-7fb2-481f-bca3-e3606d5e207d 83ab4175-fa00-4b5a-82cc-401397751b53
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Azja Południowo-Wschodnia 44822ec7-f051-4dc3-8765-5129a0ccb1f3 c014ca4d-7bb4-46fb-a8ca-f378487fce73
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Brazylia Południowa c5e16247-1887-43fe-9d20-e1f1408c1072 ffbf497b-eee2-4474-a442-87a7e5c1c364
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Kanada Środkowa e820e7c2-9de7-4b59-a955-4dc216899d08 6d906288-c47f-4342-8e3d-0cf88df3532f
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Kanada Wschodnia 6b6b71c0-a64d-4470-b5dc-3e6b4364f48e e7abfdbf-be0d-42a4-b014-466c6a6aff3d
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Europa Północna daa03705-2ae4-4cc4-9857-db50176b5aa7 d82f3d83-ae9c-498b-b757-1a64066de9e9
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Europa Zachodnia f12a0791-1db3-4acb-843c-b2aba065f8d3 e2a5212c-0ef7-4cd9-b948-addda30204fa
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Indie Środkowe 6c4195d5-539b-444d-85ab-79b953bbc70b cae38fcb-f62d-4f2b-b74e-c005a6d70e00
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Japonia Wschodnia a5603789-de9c-4ea2-b5c8-e8d7b23b5569 32cd7663-93c7-4cb4-9909-2d97e70d868f
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Japonia Zachodnia ac11c160-d18c-4178-9175-0f7ae8e9679b 360e702b-eb7f-43d6-a265-2eac6fa8e8ac
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Wschodnie stany USA 5e0fd1c5-dde8-4b94-8b4a-18a4638def5e 8c72e3ea-706d-4e8a-a171-2698c5ffcb37
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Wschodnie stany USA 2 5789a16a-017a-43f0-90e2-ff3abfcdf873 c3ad32ad-d892-4e58-b6bc-bcca32c74ae9
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Północno-środkowe stany USA 31fc6c3a-6914-4565-b24a-d0e34ffa0b47 12fc6227-d9e6-4bd1-b3f6-457cd79d6575
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Południowo-środkowe stany USA ddf1a61a-0962-4563-86a0-09e79e49293a 114904c3-a6ea-46ed-b97c-e5131450652e
Baza danych Azure MySQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Zachodnie stany USA 33fd6e5f-cabe-49d0-ae40-7762561cdfff 82cd3126-12fc-4039-a809-b696bf1e212b
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Azja Wschodnia bab5a142-81b9-417f-855e-5d54e6eb43fe 49863e6e-c404-48c6-90e4-5e789cc7a935
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Azja Południowo-Wschodnia 3ab3f404-6cc8-40cc-b1b5-016f3d9c8458 7e781017-56a2-47f9-aa50-4359e33d41d8
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Brazylia Południowa d84e15f3-c77c-4d2d-a2cb-17bd72fb7530 a319f5b7-43b0-450d-bd16-f0ed5af9aa6c
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Kanada Środkowa 377246f7-7116-43e8-8dcf-99d6ec115130 5fb7aa43-9802-42ce-b0b5-95d1ed58e0bd
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Kanada Wschodnia 48bd1877-79fe-42ca-b2da-1f0454590309 1c6caf69-0b16-4ad0-895e-67f0ae041fea
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Europa Północna 3cced4ac-563d-464f-9abe-e9a1e6c4b72b dc877ff7-0f45-42b7-a732-c8dc4531b5e7
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Europa Zachodnia d5ce4193-1d3b-4b2f-92b7-c00adb709707 c6288560-c4e0-4c0c-8813-372e72c36b72
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Indie Środkowe 44905d86-833e-4074-9c73-386ecc69ae11 de88558a-391b-4ee5-b03b-1585c2bd7d9f
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Japonia Wschodnia b5a74201-82f3-4949-8138-1b813364252e 00cccc99-8da5-448a-b4f0-25fa3f9bafd2
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Japonia Zachodnia 33de1353-3eec-4e87-a84c-4950c721cf03 fa76bc15-0cca-45c8-b607-2a585ffc1956
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Wschodnie stany USA 831f5ee4-0ca5-4da9-8a4e-b8d4a49692bc 34807410-dcb2-4667-bea4-0c7ef51ce290
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Wschodnie stany USA 2 e3f55ffb-1fc8-4668-a2ca-42f972bab1d0 6667b0c6-bfdc-4dec-a295-77438b7048a9
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Północno-środkowe stany USA 70993625-1487-4e29-a93b-5018fb8fe557 ea407339-6f52-4f3f-bdbf-caffbee406a7
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Południowo-środkowe stany USA 3196fdfa-c370-4dc3-81b4-02d5fc745791 62c40a74-221b-435c-bceb-8531e78a3a96
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Podstawowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny 4 generacji w warstwie Podstawowa Zachodnie stany USA 00dcdcc4-40d7-49dc-b7f0-8731b79526c5 6e3299c8-dbd3-4840-9da0-e1a5dd9c7c6c

Tabela migracji mierników jednostek obliczeniowych warstwy Standardowa ze zmianami nazw:

Typ usługi Stara nazwa zasobu Nowa nazwa zasobu Region Stary miernik Nowy miernik
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Azja Wschodnia 0b00263d-42f9-44de-b928-7b7b611638c0 efdb8dd8-8e95-401b-9605-7267b62eafcc
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Azja Południowo-Wschodnia 726d28d6-2396-49a4-a7a7-57b92167058e 09ddb98c-7c97-4518-b38b-ee762a647de2
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Brazylia Południowa 4cdbac6a-5998-4bf1-ad4e-46da9a641991 99568570-b20f-4bba-9306-5a5182659b61
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Kanada Środkowa a20f97c8-b74c-4d48-9290-c13bcf05c793 3091d55a-6fa3-479a-a38c-b7cd4d4f7a81
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Kanada Wschodnia 33cbf6ca-2a51-462a-bec2-73fa7d906dfa b89ca0bd-be3b-424c-b68f-4baed2ad824c
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Europa Północna 5fe14bbb-2ebb-4858-9968-09d7ab7d3791 3daafd4d-6742-45c6-a9a5-435369224d8c
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Europa Zachodnia 29c68711-b555-43cc-bcb7-4ef0338fa949 7f161117-dd7c-4023-8cab-bd30ab7c2d6f
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Indie Środkowe 0479c268-246a-4995-8345-e7afe09f8719 af5d9032-fefc-4868-a4c9-fca763a6bf33
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Japonia Wschodnia b7a01257-97b9-4c52-994c-08969651eca6 9edcae3f-ffc3-4841-afa9-643521ced23f
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Japonia Zachodnia c9220664-10f5-4217-a52a-fbaaa046eb8c 26dbef33-c153-42c1-855a-560d0f7357d3
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Wschodnie stany USA 2caaf99a-06cb-4849-af05-639b39b224a4 db860b82-8ed2-479c-99db-48e73c687e47
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Wschodnie stany USA 2 478fbc00-72c2-4d11-9c9f-6d049035770e 6b701ba8-f1cc-405d-97ae-a75e912d2dc7
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Północno-środkowe stany USA 157ee202-3a7e-4922-9cce-e1980fd771d7 afce6199-6087-46ce-b075-a9c2922d20a8
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Południowo-środkowe stany USA 7721b2b8-e746-4cfd-9801-f4c93965c3f0 6febf828-29c7-41c5-8601-88b90ec92b49
Baza danych Azure MySQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Zachodnie stany USA 45b5e9d4-d44e-498a-a70a-3599ebe0af38 2b42f5a8-a2d3-43d5-b5ae-d739b6443bfc
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Azja Wschodnia 86b773df-ac29-459a-b245-61b12d18b02c 738d6077-818a-4bd4-966a-28a1c112adc8
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Azja Południowo-Wschodnia ab065303-3a91-4715-97dd-5c9f852539ba 3cde3979-8f57-4f9c-b10f-ccce57f1e303
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Brazylia Południowa 59a9a667-bcef-4ca6-b83b-2e737768c98a 9a145b80-bf80-48f1-8c7f-2d908c3e42d2
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Kanada Środkowa ddd91e13-a551-477a-a463-e944abf13b88 9d82259c-8ba4-4c31-ad71-08f3a075e4fd
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Kanada Wschodnia da2dc315-d3a9-48a3-8d3c-cf4e8747ab1c 6e73d097-4363-454f-b5ea-dbcb8c61dc39
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Europa Północna b3b04f1a-faf1-4a5b-ba2e-8da47fae0a9c 76e10684-55b5-4ad2-bca1-64cc755a7725
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Europa Zachodnia 25555741-2cb5-45c7-bb97-58259b9a567d 955cb4f4-c996-4bdd-9bdb-7d8bc306bed4
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Indie Środkowe 0fb54955-20ae-4838-9e5c-8321fe1dd268 91af7527-a13e-4399-996d-5c1bdb9e698c
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Japonia Wschodnia cee1e950-8eac-40c0-b0a4-f70cbfef24d4 b16b297b-9c14-4793-8a02-54750ac56f43
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Japonia Zachodnia 6050f7da-2bc6-42e0-ba7d-7d43f47b3045 9eaee98a-04ee-46ed-9523-a347224f7ccd
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Wschodnie stany USA 368bfe28-01ad-4b55-89a3-b31dccd75875 022cb869-58d8-4e1b-9fb5-faec2f802f76
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Wschodnie stany USA 2 91326639-22e6-404b-a2b7-86f93b524036 744f2412-637b-452c-a000-9781c3fc0327
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Północno-środkowe stany USA f9664f4a-51d7-4e49-9d8f-05e89005b91f df4c8794-f93f-4d18-be5f-45069a8fc9e1
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Południowo-środkowe stany USA 38cf1c98-8db7-45a1-9600-99cc3f122018 34f6db68-657c-4075-a49d-83acf0ef4bfa
Baza danych Azure PostGSQL Warstwa Standardowa jednostek obliczeniowych: Rdzeń wirtualny G4 ogólnego przeznaczenia Zachodnie stany USA dfb0c826-21fe-47b7-a73a-27ab444d116c a40cb385-f86f-48b0-82e5-769a16b57631

Tabela migracji mierników usługi Storage w warstwie Podstawowa (bez zmian nazw):

Typ usługi Stara nazwa zasobu Region Stary miernik Nowy miernik
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Azja Wschodnia 0737d5fa-5f22-4a90-b89b-91bdf3e32fa2 c69da191-1e62-467f-a25f-81f502845024
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Azja Południowo-Wschodnia cc7d51f1-9615-4ea8-bfa5-eaf1640c218a a7fed024-4d75-44b6-b27c-b862aa7c3172
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Brazylia Południowa f6a88f31-32e1-4e4c-adce-1ee2953e13e9 fdc49f54-0e98-453f-9cdf-9d1998a43793
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Kanada Środkowa 882f2c52-bdf1-4178-af13-4c4026338261 2be35214-5c05-451f-a228-0e52ecb16ed5
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Kanada Wschodnia 8b38dd20-c493-47b1-b6a5-a1828140d1ea daba90d2-f8a7-4b9d-ae06-8cf1bef2682a
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Europa Północna b3afe85a-c5a2-478b-8ddb-0aa5f148d18b bb4efef1-0e22-4e28-8f3f-7f24fafb9dce
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Europa Zachodnia ec077d76-b727-4957-809a-6f8bbf57e31a 4840dac1-5fc3-4a1c-83d6-7289f966c3e8
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Indie Środkowe 28422f4b-1d22-4229-b41a-cdac9166b7ee 39b4b110-ee06-40ce-b0af-9386f14ac290
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Japonia Wschodnia 0701453e-daae-4f4d-8a44-ca2b772f1832 7a27440e-529b-4dae-8ad3-01a5868a9be0
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Japonia Zachodnia 8a74d22e-c060-43fb-82c0-0089580bded1 79d35df3-b17e-4d1d-a7a1-295d9d92be46
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Wschodnie stany USA 102dfb79-0ed8-4a78-adfa-5f4cd00ee8e4 c785a724-3b14-41d4-8580-794b5545f616
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Wschodnie stany USA 2 62591942-96ca-4588-af29-66ba2e8dec10 28e8edd1-f2d5-4ab3-a62a-556c77a214f2
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Północno-środkowe stany USA e682110a-61e2-4373-bd38-fea8f1d7d061 6fda6a3a-c306-4831-857c-1e88469b671a
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Południowo-środkowe stany USA da55c376-e2a9-4866-a9a1-ff3e25893ecc b85227ca-3d4e-4a7f-94b0-f82b205143c2
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Zachodnie stany USA c0d8de28-c063-4442-9762-44263394c04c 657f2d90-5efa-4c1c-813f-a396b080bf7e
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Azja Wschodnia d61ce90e-328e-47c2-9a5f-4b73e7715aa2 51d5fc8c-ddc9-4a96-ad20-3b278759ffed
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Azja Południowo-Wschodnia 00d236fa-4a66-4877-971b-a96a8c9421a4 156890d7-38ed-4058-b91a-1d879967a612
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Brazylia Południowa 12d188a2-1e79-4efe-b679-428c368e997a d81e6a66-7987-4721-a4e6-2cff4885a8fd
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Kanada Środkowa b9acd2c7-0501-448c-b92b-eedee72ab90b 8b505b77-4fd4-4f6d-94f2-848dd76176c0
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Kanada Wschodnia b0960f2b-bf8f-4544-a216-7ef2cbd5db7e 3da6705e-143b-4d1e-9433-91cafd690bd6
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Europa Północna cb1dc330-ab93-4193-9626-da5ba52287a5 3125abed-5055-42e1-ba2a-e9ce1df4b7f4
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Europa Zachodnia 07584202-43f0-4640-9dff-27705296277e 2c086a55-4d8f-4e20-a2ce-d970d8d8d30c
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Indie Środkowe 06e8cb60-b314-4b1e-91f3-e4853d97a32d a45303a6-eb6c-4739-ac93-4e1aa113ef3f
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Japonia Wschodnia 49553be3-8923-40c9-bd0c-647857b01203 5ba0298c-9c74-4d2a-ae7c-8c1b79680898
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Japonia Zachodnia 2c3d5955-eb34-448e-b2c8-5e2d91f92098 4d92e740-6a1b-4ef6-a3a0-c96e8811bca1
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Wschodnie stany USA afc89160-815d-4ec8-b9d1-fb1449eb122f f5cdcf7f-f798-449e-b3ee-a750bf925aae
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Wschodnie stany USA 2 24476f36-2a21-49a8-99fd-286acaf36e6f 38307eca-fd6e-4bc1-afe7-4fecaf75c86a
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Północno-środkowe stany USA f680ba38-c281-41b0-815d-05a41ac2fdab 94c7ba0f-3aac-4bc2-ac66-28cae66fa047
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Południowo-środkowe stany USA e941aceb-d1cb-4a6e-a83f-09d22988f6bf bb4440fc-e61c-4023-a931-656aa317de77
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Podstawowa Zachodnie stany USA 6f1c176e-81b2-4dbe-be47-34ec6e523f4c 4ca70bb1-a0f4-46a5-bc39-b49931a76e1c

Tabela migracji mierników usługi Storage w warstwie Standardowa ze zmianami nazw:

Typ usługi Stara nazwa zasobu Nowa nazwa zasobu Region Stary miernik Nowy miernik
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Azja Wschodnia 4fa8e6e9-4603-468d-8549-1eeb28324a16 be97e596-45ec-49d4-8b51-2f22a45a81a1
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Azja Południowo-Wschodnia 70acc5b5-5a33-41c1-abbe-54835105e4e2 a4e43fa6-61f9-4c39-ba7a-2d17341088c1
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Brazylia Południowa 8efe37b6-a0f0-4471-9006-0138d47cde4a 7be3b648-3a83-47ae-974d-f50547b53b81
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Kanada Środkowa a1b16a99-49ad-412a-9898-8c860593ad93 fa3c62a4-8b40-4c02-b495-4cfad8d87a88
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Kanada Wschodnia 4b8e9e9f-36a8-4b0e-b946-14c9628b072b 5c0fc18c-3281-43d1-a0b3-1ff84750081e
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Europa Północna 4172e46c-227a-4a05-a518-1810658676aa efabc20f-219a-488d-b74c-eb7d3a6a7ddf
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Europa Zachodnia b2775632-2a67-46f4-8ba1-97b2539cd6f0 916ccc8b-dc92-4061-9709-12dd6d12126a
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Indie Środkowe 8b9b10f4-760e-4a67-9ab5-a01336efdfb8 52b03016-7617-4c78-b67a-00d920c33949
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Japonia Wschodnia ba8bb539-ac1a-40d6-81f7-af821665c5e2 0afbd3f2-c0df-490a-9ff6-ec066cbfda53
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Japonia Zachodnia 66d39878-1c28-4eaf-ade5-279d5c3357d1 e2404a9b-6dae-441c-be2e-5844382ff5ef
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Wschodnie stany USA c36a7591-bb37-4d88-aa91-606a59daab1b 9d14809d-ad58-423c-8bf2-c5792122b366
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Wschodnie stany USA 2 b5ee3b8b-3754-4be6-9d3c-3b20899cf24a fbce50b8-dad3-4c6a-b069-b5f64b7116dc
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Północno-środkowe stany USA 40262b28-cdf3-49d4-b2c3-a52150c98aaa fff41fb4-ab8f-4e76-b776-f5b3b8c6baad
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Południowo-środkowe stany USA ca32d825-0121-45de-9b0c-de521439db1e fa554d6a-0652-48d5-bbc2-818a66d088ef
Baza danych Azure MySQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Zachodnie stany USA 5d2ca8b9-33b4-4e41-9109-8aee8515f8fe a4bd396f-1e2a-47c0-900e-6188b6ebe57b
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Azja Wschodnia ace45908-92b0-4968-ac09-12d240b72647 6120007b-492a-46c7-baf2-003f421a8efd
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Azja Południowo-Wschodnia a776e88d-75a2-4ad4-a444-fb5c4035689a f60b0799-fa1c-4744-bf19-1a1d24d762ba
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Brazylia Południowa 4f761da3-b473-4346-a29f-84c35fdf0bfa 8fcc83c5-ce23-4843-ade9-3be423404ea1
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Kanada Środkowa 93d433c8-080b-43e4-b897-bb6cceb8ee74 18aff49d-1a8b-4cb9-a53c-5a6b4ae17b78
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Kanada Wschodnia 03de2aac-8ad1-4f40-a37c-f409f2c8420f 65a62b0f-e161-40ca-835e-901cb9aadb95
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Europa Północna 931f2330-4ff9-4d57-964c-6144af29c325 2ba743de-2bf6-4e22-9911-402f13c568b4
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Europa Zachodnia 7e0e6e8c-35cf-4025-b108-8a2ec1ad4ad1 8aaa8162-6730-4657-8ba2-a4d22672ef53
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Indie Środkowe 1aa14973-8e0f-46b7-8763-3b555abcf379 cab6f176-24af-4515-8a62-383ca4ff88dd
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Japonia Wschodnia edf24089-f8bd-4339-b81e-0e28793197f9 a026246c-4caf-4c3e-b142-a351b27eb7d6
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Japonia Zachodnia d59f752a-10f8-4716-a37e-8659ed2f4985 00f8696b-1f53-4ad9-a5e4-5f3d7f950c3c
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Wschodnie stany USA 00a1b538-e9ed-4ec8-a4ed-54742dd52d7e 3a75b278-e04b-457c-8914-96463b28520c
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Wschodnie stany USA 2 36e36950-287e-4c9a-836a-38fb1013d99f 6d61c2b9-8510-4812-bcd7-bf57197662da
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Północno-środkowe stany USA 7ebe0029-0ac3-44a9-8958-ed3c4562c300 2e634128-3467-4b3a-8570-1feae697be80
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Południowo-środkowe stany USA 60e3e69d-dcbb-4587-adfa-d5efd98bc04e 14ab823f-836e-43ba-bd5c-414e082878d9
Baza danych Azure PostGSQL Usługa Storage w warstwie Standardowa Usługa Storage ogólnego przeznaczenia Zachodnie stany USA cf3a9c0c-de3c-4de9-86e1-18ea230fc029 19b79d3b-df3f-4f95-a346-71af8cc15ea2