Pomiń nawigację

Azure Stack

Twórz i uruchamiaj aplikacje hybrydowe w centrach danych, lokalizacjach brzegowych, biurach zdalnych i w chmurze

Rozwiązania usługi Azure Stack

Rozszerz usługi i możliwości platformy Azure na wybrane środowisko — od centrum danych po lokalizacje brzegowe i zdalne biura — dzięki usłudze Azure Stack. Twórz, wdrażaj i uruchamiaj aplikacje hybrydowe oraz aplikacje do obliczeń brzegowych w sposób spójny w całym ekosystemie IT, elastycznie obsługując różnorodne obciążenia.

Urządzenie zarządzane za pomocą chmury

Azure Stack Edge

Uruchamianie obciążeń obliczeniowych na brzegu sieci

Szybko uzyskuj analizy dzięki zarządzanym urządzeniom platformy Azure i korzystaj z zasobów obliczeniowych oraz przyspieszanego sprzętowo uczenia maszynowego w lokalizacjach brzegowych na potrzeby obciążeń Internetu rzeczy (IoT) i AI.

Zastosowania usługi Azure Stack Edge:

  • Uczenie maszynowe na brzegu sieci
  • Rozwiązania brzegowe i Internetu rzeczy
  • Transfer danych z brzegu sieci do chmury
Infrastruktura hiperkonwergentna

Azure Stack HCI

Modernizowanie centrum danych

Odśwież hosta wirtualizacji przy użyciu rozwiązania hybrydowego i hiperkonwergentnego zintegrowanego z platformą Azure.

Zastosowania usługi Azure Stack HCI:

  • Skalowana wirtualizacja i magazyn
  • Modernizacja architektury lokalnej
  • Zdalne biura oddziału
  • Obciążenia wymagające wysokiej wydajności
Zintegrowany system natywny dla chmury

Azure Stack Hub

Lokalne używanie usług w chmurze

Uruchom własną, autonomiczną chmurę prywatną — połączoną lub nie — z aplikacjami natywnymi dla chmury i korzystaj ze spójnych usług platformy Azure w środowisku lokalnym.

Zastosowania usługi Azure Stack Hub:

  • Scenariusze rozwiązań połączonych i niepołączonych
  • Modernizacja aplikacji

Zobacz, co sztuka możliwości oznacza dla Twojej firmy

Usługa Azure Stack to portfolio produktów rozszerzających usługi i możliwości platformy Azure na wybrane środowisko — od centrum danych do lokalizacji brzegowych i biur zdalnych. Twórz i wdrażaj hybrydowe oraz brzegowe aplikacje obliczeniowe i uruchamiaj je spójnie między granicami lokalizacji. Zobacz, jak usługa Azure Stack zapewnia elastyczność obsługi różnorodnych obciążeń.

Usługa Azure Stack w różnych branżach

Przyspiesz innowacje i pomóż chronić dane klientów

Ogranicz niewykorzystane wydatki kapitałowe, uzyskaj dostęp do pojemności na żądanie i rozszerz swój zasięg geograficzny dzięki strategii chmury hybrydowej w usłudze Azure Stack.

Spełnianie wymagań w zakresie przepisów i niezależności danych

Usprawnij zapewnienie zgodności z wymaganiami firmowymi, rządowymi i branżowymi, uruchamiając aplikacje chmurowe w środowisku lokalnym — jednocześnie dbając o bezpieczeństwo danych, aplikacji i tożsamości.

Modernizacja aplikacji finansowych

Zwiększ wydajność swoich aplikacji o znaczeniu krytycznym oraz pomóż eliminować ryzyka, podejmować lepsze decyzje biznesowe i personalizować środowiska klientów przy użyciu usług, kontenerów, funkcji bezserwerowych i mikrousług na platformie Azure.

Szybsza migracja do chmury

Uprość przejście do chmury i uruchamiaj aplikacje chmurowe w środowisku lokalnym przy użyciu narzędzi do migracji, zasobów, programów i szkoleń platformy Azure.

Ulepsz obsługę obywateli, spełniając wymagania związane z ochroną prywatności

Wydajne udostępnianie doskonałych usług obywatelom przez szybsze innowacje przy spełnianiu wymagań dotyczących prywatności danych.

Aktualizowanie i rozszerzanie starszych aplikacji

Korzystaj z ulepszonych zabezpieczeń oraz większej skalowalności i elastyczności, rozszerzając starsze aplikacje do chmury — a jednocześnie popraw wydajność aplikacji lokalnych, które nie są jeszcze gotowe na przejście do chmury.

Lepsze usługi dla obywateli

Zapewnij obywatelom praktyczne i wydajne usługi oparte na przewidywaniach dzięki zwiększeniu wydajności aplikacji lokalnej i bazy danych.

Spełnianie wymogów dotyczących zgodności

Stosuj szczegółowe wymagania dotyczące zgodności danych, wymogi prawne i zasady, korzystając ze wspólnego zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji oraz zarządzania aplikacjami i danymi.

Kompiluj, wdrażaj i uruchamiaj inteligentne aplikacje w dowolnym miejscu

W spójny sposób uruchamiaj różne obciążenia i rozszerzaj możliwości platformy Azure niemal wszędzie — w tym w centrach danych, na brzegu i w biurach zdalnych.

Rozwiązania chmurowe w hali produkcyjnej

Usprawniaj operacje i zwiększaj wydajność dzięki uruchamianiu usług platformy Azure na brzegu z zakładu produkcyjnego, w chmurze lub w środowiskach lokalnych — bez konieczności łączenia się z Internetem.

Natychmiastowe analizy

Pomóż zapewnić kontrolę jakości i zapobiegaj uszkadzaniu produktów przez monitorowanie defektów w czasie rzeczywistym bezpośrednio na linii produkcyjnej za pomocą funkcji analiz, zabezpieczeń, skalowalności i wydajności platformy Azure.

Obniż koszty aplikacji produkcyjnych

Obniż koszty inteligentnego opracowywania aplikacji produkcyjnych i przenieś ogromne ilości danych przemysłowych do chmury. Możesz także zmniejszyć ruch sieciowy, przetwarzając dane bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym.

Przyspiesz innowacje handlu detalicznego online i w lokacjach fizycznych

Zmień podejście do sprzedaży detalicznej, maksymalizując dostępność na półkach i zmniejszając liczbę ubytków przez rozciągnięcie możliwości platformy Azure na wybrane środowisko.

Twórz niezapomniane środowiska

Zwiększ zadowolenie klientów, korzystając z inteligentnych danych do usprawnienia swojej firmy. Uzyskaj bardziej szczegółową analizę ruchu, czasu przebywania i rozmieszczenia materiałów promocyjnych w sklepach fizycznych.

Maksymalizowanie dostępności towaru na półce

Ostrzegaj kierowników sklepów o szybko zmniejszających się stanach produktów, zanim zostaną one wyprzedane, dzięki monitorowaniu zapasów za pomocą kamer i innych urządzeń znajdujących się w sklepie.

Mniejsze straty

Obniż poziom braków magazynowych i innych strat, korzystając z analiz i szczegółowych informacji dotyczących przypadków kradzieży, zamiany metek oraz oszustw dotyczących zwrotów i anulowanych paragonów.

Udoskonalone wyniki pacjentów i środowiska opieki zdrowotnej

Przyspiesz innowacje w branży opieki zdrowotnej, przezwyciężając wyzwania związane z opóźnieniem i szybkością przetwarzania oraz poprawiając ochronę lokalnych informacji o zdrowiu.

Usprawniona analiza danych i zarządzania rekordami

Zmniejsz opóźnienie i szybkość przetwarzania oraz lokalnie agreguj, przetwarzaj i przechowuj rekordy. Zastosuje funkcje sztucznej inteligencji i analizy działające w czasie rzeczywistym w dziedzinach takich jak patologia, przetwarzanie obrazów, badania i genomika.

Modernizacja starszych systemów

Połącz urządzenia i aplikacje medyczne z sieciami informatycznymi podmiotów opieki zdrowotnej. Agreguj ważne dane na poszczególnych urządzeniach i pomóż chronić pacjentów przed awariami sprzętu dzięki zminimalizowaniu opóźnień danych.

Aktualizowanie środowisk klinicznych

Zoptymalizuj czas oczekiwania na oddziałach ratunkowych, wykorzystanie sal operacyjnych i łóżek oraz przepływ pacjentów, eliminując wąskie gardła dzięki przeniesieniu starszej infrastruktury i środowisk informatycznych do chmury.

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi Azure Stack

"When we needed capacity, we pushed our workloads into the cloud. I didn't worry about waiting months for hardware. I knew I had capacity."

Rajeev Siddappa, wiceprezes ds. infrastruktury, Molina Healthcare
Molina

"With Azure Stack and Azure, we have the flexibility to adapt to change, no matter where change comes from."

Dag Jørgensen, dyrektor ds. systemów informatycznych, KPMG Norway
KPMG

"We clearly needed a hybrid solution, but we wanted to use the same tool set, administration, and training for both platforms. Only Microsoft checked all the boxes. That's why we chose Azure Stack HCI solutions."

Christopher Rivers, dyrektor ds. technologii informacyjnej, Kanadyjskie Muzeum Praw Człowieka
Kanadyjskie Muzeum Praw Człowieka

"We empower decision makers with knowledge so they don't have to wrestle with technology and can just get on with saving lives, opening up roads, and addressing other urgent needs."

John Leipper, dyrektor ds. strategii produktu, Haivision
Haivision

"There was simply no other company that had the capability and the infrastructure to meet our comprehensive data, analytics, and security needs than Microsoft."

Scott Rechler, prezes i dyrektor generalny, RXR Realty
RXR

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Stack

Seminarium internetowe dotyczące portfolio usługi Azure Stack

Obejrzyj to seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, jak portfolio usługi Azure Stack pomaga w tworzeniu, wdrażaniu i uruchamianiu aplikacji do obliczeń hybrydowych i brzegowych spójnie między granicami lokalizacji na potrzeby różnorodnych obciążeń.

Dowiedz się więcej

Książka elektroniczna Chmura w dowolnym miejscu

Przeczytaj tę książkę elektroniczną, w której omówiono możliwości implementowania infrastruktury chmury hybrydowej w organizacji.

Przeczytaj książkę elektroniczną Chmura w dowolnym miejscu

Grafika hybrydowej platformy Azure

Zobacz, jak platforma Azure zapewnia elastyczność w środowiskach lokalnych, wielochmurowych i brzegowych.

Dowiedz się więcej

Blog dotyczący usługi Azure Stack

Dołącz do społeczności i uzyskuj aktualności w społeczności technicznej od naszych zespołów inżynieryjnych.

Przeczytaj blog zespołu usługi Azure Stack

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Stack

Azure Stack Hub

Zintegrowany system natywny dla chmury

Azure Stack HCI

Infrastruktura hiperkonwergentna

Azure Stack Edge

Urządzenie zarządzane za pomocą chmury