Utwórz bezpłatne konto platformy Azure już dzisiaj

Na początek przez 12 miesięcy możesz korzystać z usług za darmo

Co dostaję?

To wszystko dostajesz z bezpłatnym kontem platformy Azure, a opłaty nie będą naliczane, dopóki nie zdecydujesz się zmienić wersji na wyższą.

12 miesięcy

dostępu do popularnych bezpłatnych usług

+

$200 środków

na zapoznanie się z platformą Azure przez 30 dni

$200 środków

na zapoznanie się z platformą Azure przez 30 dni

+

Zawsze bezpłatny dostęp

do ponad 25 usług

Co mogę robić na bezpłatnym koncie?

Oto kilka pomysłów na to, jak można wykorzystać platformę Azure

Tworzenie spersonalizowanych środowisk przy użyciu sztucznej inteligencji

Twórz połączone i międzyplatformowe środowiska — dostosowane do interakcji z klientami przy użyciu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Wprowadzanie innowacji w istniejących i przyszłych aplikacjach

Modernizuj aplikacje za pośrednictwem usług bezserwerowych i kontenerów. Wdrażaj maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w środowiskach chmurowych i hybrydowych.

Szybsze tworzenie skalowalnych aplikacji i wydawanie funkcji

Twórz obciążenia, które można skalować w górę i w dół w zależności od zapotrzebowania. Dodatkowo dostarczaj oprogramowanie szybciej i niezawodnie dzięki kompleksowym rozwiązaniom DevOps.

Pięć dodatkowych usług platformy Azure, teraz bezpłatnych przez 12 miesięcy

Ponadto uzyskaj teraz bezpłatnie 25 GB magazynu dzięki usłudze Azure Cosmos DB.

Azure Load Balancer
Azure Container Registry
Azure Service Bus
Azure Archive Storage
Azure VPN Gateway

Które produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy?

Te produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy do wysokości limitów miesięcznych. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Linux Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Warstwa Standardowa B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Linux i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Windows Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Warstwa Standardowa B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Dyski zarządzane

MAGAZYN

64 GB x 2

Dyski półprzewodnikowe (SSD) P6

Uzyskaj wytrzymałe blokowanie magazynu o wysokiej wydajności dla usługi Azure Virtual Machines z uproszczonym zarządzaniem.

Blob Storage

MAGAZYN

5 GB

gorącego bloku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS)

Używanie wysoce skalowalnego magazynu obiektów dla dowolnego typu danych bez określonej struktury.

File Storage

MAGAZYN

5 GB

Lokalnie nadmiarowy magazyn plików

Migrowanie do prostego, rozproszonego magazynu plików dla wielu platform bez konieczności zmiany kodu.

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB

Tworzenie usługi SQL Database z wbudowanymi funkcjami analizy.

VPN Gateway NOWOŚĆ

SIEĆ

750 godz.

Typ bramy VpnGw1

Ustanów bezpieczną łączność między środowiskami lokalnymi.

Load Balancer NOWOŚĆ

SIEĆ

750 godz., 15 GB przetwarzania danych, 5 reguł

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci.

Azure Cosmos DB NOWOŚĆ

BAZY DANYCH

Jednostki żądania na sekundę aprowizowanej przepływności: 400

Z 25 GB magazynu

Uzyskaj szybką bazę danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Service Bus NOWOŚĆ

INTEGRACJA

750 godz., 13 milionów operacji

Jednostka podstawowa warstwy Standardowa

Uzyskaj niezawodne przesyłanie komunikatów w chmurze jako usługę i prostą integrację hybrydową.

Container Registry NOWOŚĆ

KONTENERY

Rejestr warstwy Standardowa: 1

Ze 100 GB magazynu i 10 elementami webhook

Przechowuj obrazy kontenerów i zarządzaj nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure.

Magazyn archiwum NOWOŚĆ

MAGAZYN

10 GB magazynu lokalnie nadmiarowego

10 GB zapisywania i pobierania LRS/GRS oraz 100 odczytów

Przechowuj dane, do których jest rzadko uzyskiwany dostęp, i zarządzaj nimi przy użyciu magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) lub magazynu geograficznie nadmiarowego (GRS).

Które produkty są zawsze bezpłatne?

Te produkty są zawsze bezpłatne do określonych ilości. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Azure Cosmos DB

BAZY DANYCH

Jednostki żądania na sekundę: 400

Aprowizowana przepływność

Twórz nowoczesne aplikacje za pomocą szybkiej usługi bazy danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali.

App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API

Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 000 000

żądań na miesiąc

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

Event Grid

INTEGRACJA

100 000

— liczba operacji miesięcznie

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę.

Azure Kubernetes Service (AKS)

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Bezpłatnie

Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

DevTest Labs

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Bezpłatnie

Korzystanie z szybkich, łatwych i zwartych środowisk tworzenia/testowania.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Czy aby założyć bezpłatne konto platformy Azure, muszę coś zapłacić?

Nie. Rozpoczęcie jest bezpłatne, a dodatkowo otrzymasz środki w wysokości $200 do wydania przez pierwsze 30 dni.

Co się stanie po wykorzystaniu bezpłatnych środków w wysokości $200 lub po upływie 30 dni?

Powiadomimy Cię o tym, a Ty podejmiesz decyzję, czy chcesz uaktualnić konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem i usunąć limit wydatków. Jeśli to zrobisz, będziesz mieć dostęp do bezpłatnych produktów.* Jeśli nie, Twoje konto i produkty zostaną wyłączone i będzie konieczne podniesienie poziomu konta, aby wznowić użycie.
* W zależności od dostępności zasobów w danym regionie.

Co się dzieje po zakończeniu 12-miesięcznego okresu bezpłatnego używania produktów?

Pewne przydziały różnych produktów są bezpłatne przez 12 miesięcy po podniesieniu poziomu konta.* Po upływie 12 miesięcy będą naliczane opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.
* W zależności od dostępności zasobów w danym regionie.

Co jest potrzebne do utworzenia bezpłatnego konta?

Wystarczy numer telefonu, karta kredytowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live).

Kto może mi odpowiedzieć na pytania?

Uzyskaj spersonalizowane wskazówki i odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić podczas oceniania chmury, rozpoczynania pierwszego projektu lub migrowania do platformy Azure.

Wszystko gotowe — załóż bezpłatne konto