Nowa oferta

Teraz możesz uzyskać bezpłatny dostęp do popularnych produktów na 12 miesięcy.

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure już dzisiaj

Rozpocznij od środków w wysokości $200

Rozpocznij bezpłatnie od środków w wysokości $200 na dowolne produkty platformy Azure przez 30 dni.

Kontynuuj korzystanie z bezpłatnych produktów

Zrealizuj następny wspaniały pomysł dzięki bezpłatnemu dostępowi do naszych najpopularniejszych produktów przez 12 miesięcy i do ponad 25 produktów, które są zawsze bezpłatne.

Brak opłat do czasu dokonania wyboru

Informacje o karcie kredytowej są używane podczas weryfikacji tożsamości, ale karta zostanie obciążona dopiero wtedy, gdy zdecydujesz się na podwyższenie poziomu.

Zadzwoń do działu sprzedaży: 1-800-867-1389
$200 środków

w celu poznania usług przez 30 dni

12 miesięcy

z popularnych bezpłatnych usług

Zawsze bezpłatnie

Liczba usług: 25+

Zobacz, co możesz zrobić ze środkami w wysokości $200

Testuj i wdrażaj aplikacje przedsiębiorstwa

przy użyciu usług Azure Virtual Machines i Azure Managed Disks oraz baz danych SQL przy zapewnieniu wysokiej dostępności i wydajności sieci za pomocą usługi Load Balancer.

Twórz niestandardowe środowiska mobilne

na podstawie zainteresowań i zachowania klientów przy użyciu usługi App Service oraz rozwiązań Azure Cosmos DB, Xamarin, HockeyApp i Traffic Manager.

Uzyskuj wgląd w dane

w celu podejmowania decyzji na podstawie danych i tworzenia lepszych środowisk przy użyciu usług Machine Learning, Data Lake Analytics i HDInsight.

Uzyskaj te popularne produkty — bezpłatnie każdego miesiąca przez rok

Maszyny wirtualne z systemem Linux

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 Godziny

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Linux i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Maszyny wirtualne z systemem Windows

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 Godziny

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Managed Disks

MAGAZYN

64 GB X 2

2 dyski SSD na poziomie P6

Zabezpieczona przestrzeń dyskowa Premium dla usługi Azure Virtual Machines z uproszczonym zarządzaniem.

Blob Storage

MAGAZYN

5 GB

Gorący blok magazynu lokalnie nadmiarowego

Używanie wysoce skalowalnego magazynu obiektów dla dowolnego typu danych bez określonej struktury.

File Storage

MAGAZYN

5 GB

Lokalnie nadmiarowy magazyn plików

Migrowanie do prostego, rozproszonego magazynu plików dla wielu platform bez konieczności zmiany kodu.

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB

Tworzenie bazy danych Azure SQL Database z wbudowanymi funkcjami analizy.

Cosmos DB

BAZY DANYCH

5 GB

400 jednostek żądań

Tworzenie i skalowanie aplikacji przy użyciu globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej usługi bazy danych.

Przepustowość (transfer danych)

SIEĆ

15 GB

wychodzącego transferu danych

Wejściowy i wyjściowy transfer danych pryz użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych.

Możesz zawsze korzystać z tych bezpłatnych produktów

App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API

Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 000 000

żądań na miesiąc

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

Usługa kontenera

KONTENERY

Bezpłatnie

Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

Usługa Active Directory

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

500 000

obiektów

Włączanie logowania za pomocą jednego kliknięcia w dowolnej lokalnej aplikacji internetowej lub aplikacji internetowej w chmurze.

Active Directory B2C

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

50 000

użytkowników, których dane są przechowywane, na miesiąc

Włączanie zarządzania tożsamościami i dostępem klientów w chmurze.

Service Fabric

KONTENERY

Bezpłatnie

Kompilowanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym.

Masz już konto? Oto kilka sposobów, na które możesz rozpocząć pracę już teraz.

Możesz opracowywać zawartość w dowolnym języku dla dowolnej platformy: .NET, Java, Node.js, Python czy PHP. Dowiedz się więcej:

Tworzenie aplikacji internetowej za pomocą technologii Node.js, Java lub .NET

Aprowizacja maszyny wirtualnej z systemem Linux lub Windows

Szybsze opracowywanie zawartości dzięki funkcji bezserwerowej