Utwórz bezpłatne konto platformy Azure już dzisiaj

Get started building your next great idea with Azure

What do I get?

With your Azure free account, you get all of this—and you won’t be charged until you choose to upgrade.

$200 środków

w celu poznania usług przez 30 dni

$200 środków

w celu poznania usług przez 30 dni

+

12 miesięcy

z popularnych bezpłatnych usług

+

Zawsze bezpłatnie

Liczba usług: 25+

Zawsze bezpłatnie

Liczba usług: 25+

What can I do with my Azure free account?

Testuj i wdrażaj aplikacje przedsiębiorstwa

przy użyciu usług Azure Virtual Machines i Azure Managed Disks oraz baz danych SQL przy zapewnieniu wysokiej dostępności i wydajności sieci za pomocą usługi Load Balancer.

Twórz niestandardowe środowiska mobilne

na podstawie zainteresowań i zachowania klientów przy użyciu usługi App Service oraz rozwiązań Azure Cosmos DB, Xamarin, HockeyApp i Traffic Manager.

Uzyskuj wgląd w dane

w celu podejmowania lepszych decyzji i tworzenia bardziej dopracowanych środowisk przy użyciu usług Machine Learning, Data Lake Analytics i HDInsight.

Which products are free?

Uzyskaj te popularne produkty — bezpłatnie każdego miesiąca przez rok

Maszyny wirtualne z systemem Linux

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 Godziny

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Linux i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Maszyny wirtualne z systemem Windows

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 Godziny

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Managed Disks

MAGAZYN

64 GB X 2

2 dyski SSD na poziomie P6

Zabezpieczona przestrzeń dyskowa Premium dla usługi Azure Virtual Machines z uproszczonym zarządzaniem.

Blob Storage

MAGAZYN

5 GB

Gorący blok magazynu lokalnie nadmiarowego

Używanie wysoce skalowalnego magazynu obiektów dla dowolnego typu danych bez określonej struktury.

File Storage

MAGAZYN

5 GB

Lokalnie nadmiarowy magazyn plików

Migrowanie do prostego, rozproszonego magazynu plików dla wielu platform bez konieczności zmiany kodu.

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB

Tworzenie bazy danych Azure SQL Database z wbudowanymi funkcjami analizy.

Cosmos DB

BAZY DANYCH

5 GB

400 jednostek żądań

Tworzenie i skalowanie aplikacji przy użyciu globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej usługi bazy danych.

Przepustowość (transfer danych)

NETWORKING

15 GB

wychodzącego transferu danych

Wejściowy i wyjściowy transfer danych pryz użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych.

Możesz zawsze korzystać z tych bezpłatnych produktów

App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API

Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 000 000

żądań na miesiąc

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

Usługa kontenera

KONTENERY

Bezpłatnie

Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

Usługa Active Directory

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

500 000

obiektów

Włączanie logowania za pomocą jednego kliknięcia w dowolnej lokalnej aplikacji internetowej lub aplikacji internetowej w chmurze.

Active Directory B2C

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

50 000

użytkowników, których dane są przechowywane, na miesiąc

Włączanie zarządzania tożsamościami i dostępem klientów w chmurze.

Service Fabric

KONTENERY

Bezpłatnie

Kompilowanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym.

What else do I need to know?

Do I pay anything for the Azure free account?

No. Starting is free, plus you get a $200 credit to spend in the first 30 days. You won’t be charged—even if you start using services—until you choose to upgrade.

What happens after I use my $200 credit or 30 days is over?

You can upgrade to a pay-as-you-go subscription to get continued access to free products—some for the first 12 months, and others that are always free.

What do I need to sign up?

A phone number, a credit or debit card, and a Microsoft Account username. Credit card information is used for identity verification. You won’t be charged until you upgrade.

What happens at the end of 12 months?

For 12 months after you upgrade, certain amounts of popular products are free. After 12 months, you’ll be billed at the pay-as-you-go rates.

Who can I talk to if I have questions?

Zadzwoń do działu sprzedaży: 1-800-867-1389

Create your Azure free account today