Pomiń nawigację

Handel elektroniczny

Bez względu na to, co sprzedajesz, potrzebujesz bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby biznesowe. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Jet.com

"To be one of the best e-commerce destinations in the US, we will have to handle millions of customers, placing tens of thousands of orders a day. That requires a top-class e-commerce system built on a flexible, open cloud platform. This is exactly what we got with Azure."

Mike Hanrahan, dyrektor ds. technologii, Jet.com

Daj klientom to, czego oczekują, a zwiększysz sprzedaż

Aby coś sprzedać, ludzie muszą chcieć to kupić. Nasza platforma handlu elektronicznego umożliwia analizowanie ruchu sieciowego i liczby pozyskanych klientów dokonujących zakupów w celu definiowania ofert specjalnych i nowych produktów na podstawie zachowań klientów. Tworzenie spersonalizowanych środowisk zakupów z dopasowaną zawartością i ofertami umożliwia zwiększenie zadowolenia klienta przez ciągłe zaangażowanie z Twojej strony — przed sprzedażą, po niej i w jej trakcie.

Iberia Express
"Azure allows us to reinvent the way in which we attend to Iberia Express' customers and offer them new products and services, thereby enhancing the direct sales channel as a strategic aspect of the company in forthcoming years."

Jorge Saco, dyrektor finansowy

Analizuj dane handlu elektronicznego, aby zwiększyć sprzedaż.
Bezpiecznie obsługuj transakcje dzięki rozwiązaniom z zakresu handlu elektronicznego.

Przeprowadzaj więcej transakcji sprzedaży, częściej, bezpieczniej

Większa liczba klientów oznacza większą liczbę transakcji. Upewnij się, że możesz zapewnić płynną realizację każdej transakcji, projektując proste w obsłudze środowisko zakupów handlu elektronicznego. Następnie wdróż je na bezpiecznej i zgodnej platformie handlu elektronicznego.

Laura Geller
"During a recent flash sale, we reached 16.7 percent conversion with no payment processing slowdowns."

Alyce Cucurullo, prezes

Dysponuj odpowiednią pojemnością, aby spełnić potrzeby klientów

Potrzebujesz rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które można dostosować do wielkości Twojej firmy i sezonowości związanej z jej działaniem. Gdy zapotrzebowanie na Twoje produkty lub usługi wzrośnie — w sposób przewidywalny lub nie — zapewnij gotowość do automatycznej obsługi większej liczby klientów i transakcji. Skorzystaj również z ekonomicznych zalet chmury — płacisz tylko za wykorzystaną pojemność.

Jet.com
"Because both PaaS and App Service scale automatically for us, we are able to throw as many machines as we need at the front end, when we need them."

Mike Hanrahan, dyrektor ds. technologii

Zoptymalizuj łańcuch dostaw, korzystając z platform handlu elektronicznego.

Zoptymalizuj każdy element łańcucha dostaw

Zwiększanie sprzedaży nie jest jedynym sposobem zwiększania dochodów. Oszczędności można uzyskać przez usprawnienie łańcucha dostaw, zredukowanie kosztów obsługi oraz zwiększenie satysfakcji dostawców i sprzedawców dzięki zastosowaniu samoobsługowych portali online. Dzięki informacjom dotyczącym zamówień i historycznym danym klienta można poprawić zarządzanie zapasami i ograniczyć koszty dostawy.

Pandora
"We've seen a significant drop in support costs, because all our franchisees, retailers, and wholesalers now have self-service access to order reports, customer return data, marketing materials, jewelry specs, and other information that they used to have to ask customer service representatives to provide."

Phillip R. Kennedy, dyrektor działu informatycznego

Skup się na zwiększaniu sprzedaży, a nie zarządzaniu infrastrukturą IT

Najważniejszym działaniem Twojej firmy jest sprzedaż. Nie jest nim obsługa informatyczna. Wykorzystaj wstępnie zbudowane usługi w chmurze, aby utworzyć rozwiązanie z zakresu handlu elektronicznego zwiększające wydajność sprzedaży — zarządzanie infrastrukturą pozostaw dostawcy chmury.

Sierra Flower Trading
"When you're struggling with infrastructure, you're not dealing with real business issues. We used Azure to build a solution that was simple, agile, and reliable enough that we could focus on the complexities of selling flowers in a global market."

Tom Leckman, prezes

Rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego platformy Azure napędzają sprzedaż.

Szybkie rozpoczęcie obsługi handlu elektronicznego w organizacji

Powiązane architektury rozwiązań

Spersonalizowane rozwiązania marketingowe

Spersonalizowany marketing jest niezbędny do budowania lojalności klientów i utrzymania rentowności. Dotarcie do klientów i skłonienie ich do zaangażowania jest trudniejsze niż kiedykolwiek, a ogólne oferty są łatwo przeoczane lub ignorowane. Obecne systemy marketingowe nie wykorzystują danych, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Tworzenie architektury skalowalnej aplikacji internetowej handlu elektronicznego

Witryna internetowa handlu elektronicznego zawiera proste przepływy pracy przetwarzania zamówień z pomocą usług platformy Azure. Korzystając z usług Azure Functions i Web Apps, deweloperzy mogą skupić się na tworzeniu spersonalizowanych środowisk i pozwolić platformie Azure na zajmowanie się infrastrukturą.

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Powiązane rozwiązania