Handel elektroniczny

Bez względu na to, co sprzedajesz, potrzebujesz bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby biznesowe. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Implementuj rozwiązanie handel elektroniczny

Wyświetlaj architektury rozwiązań

„Aby być jednym z najlepszych miejsc handlu elektronicznego w Stanach Zjednoczonych, musimy obsługiwać miliony klientów, którzy składają dziesiątki tysięcy zamówień dziennie. Wymaga to najlepszego systemu handlu elektronicznego, opartego na elastycznej i otwartej platformie w chmurze. Dokładnie taki system oferuje nam platforma Azure”.

Mike Hanrahan, dyrektor ds. technologii, Jet.com

Daj klientom to, czego oczekują, a zwiększysz sprzedaż

Aby coś sprzedać, ludzie muszą chcieć to kupić. Nasza platforma handlu elektronicznego umożliwia analizowanie ruchu sieciowego i liczby pozyskanych klientów dokonujących zakupów w celu definiowania ofert specjalnych i nowych produktów na podstawie zachowań klientów. Tworzenie spersonalizowanych środowisk zakupów z dopasowaną zawartością i ofertami umożliwia zwiększenie zadowolenia klienta przez ciągłe zaangażowanie z Twojej strony — przed sprzedażą, po niej i w jej trakcie.

Iberia Express
„Platforma Azure umożliwia nam nowe określenie sposobu podejścia do klientów Iberia Express i zaoferowanie im nowych produktów i usług. W rezultacie rozszerza to kanał sprzedaży bezpośredniej, który będzie strategicznym aspektem firmy w przyszłym latach”.

Jorge Saco, dyrektor finansowy

Analizuj dane handlu elektronicznego, aby zwiększyć sprzedaż.
Bezpiecznie obsługuj transakcje dzięki rozwiązaniom z zakresu handlu elektronicznego.

Przeprowadzaj więcej transakcji sprzedaży, częściej, bezpieczniej

Większa liczba klientów oznacza większą liczbę transakcji. Upewnij się, że możesz zapewnić płynną realizację każdej transakcji, projektując proste w obsłudze środowisko zakupów handlu elektronicznego. Następnie wdróż je na bezpiecznej i zgodnej platformie handlu elektronicznego.

Laura Geller
„Podczas ostatniej wyprzedaży osiągnęliśmy konwersję na poziomie 16,7% bez żadnych opóźnień w procesie przetwarzania płatności”.

Alyce Cucurullo, prezes

Dysponuj odpowiednią pojemnością, aby spełnić potrzeby klientów

Potrzebujesz rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które można dostosować do wielkości Twojej firmy i sezonowości związanej z jej działaniem. Gdy zapotrzebowanie na Twoje produkty lub usługi wzrośnie — w sposób przewidywalny lub nie — zapewnij gotowość do automatycznej obsługi większej liczby klientów i transakcji. Skorzystaj również z ekonomicznych zalet chmury — płacisz tylko za wykorzystaną pojemność.

Jet.com
„Ze względu na to, że usługi PaaS i App Service są automatycznie skalowane do naszych potrzeb, jesteśmy w stanie użyć tyle maszyn na potrzeby frontonu, ile w danym momencie potrzebujemy”.

Mike Hanrahan, dyrektor ds. technologii

Zoptymalizuj łańcuch dostaw, korzystając z platform handlu elektronicznego.

Zoptymalizuj każdy element łańcucha dostaw

Zwiększanie sprzedaży nie jest jedynym sposobem zwiększania dochodów. Oszczędności można uzyskać przez usprawnienie łańcucha dostaw, zredukowanie kosztów obsługi oraz zwiększenie satysfakcji dostawców i sprzedawców dzięki zastosowaniu samoobsługowych portali online. Dzięki informacjom dotyczącym zamówień i historycznym danym klienta można poprawić zarządzanie zapasami i ograniczyć koszty dostawy.

Pandora
„Zauważyliśmy znaczny spadek kosztów obsługi, ponieważ wszyscy nasi franczyzobiorcy, sprzedawcy i hurtownicy mają teraz samoobsługowy dostęp do raportów zamówień, danych o zwrotach klientów, materiałów marketingowych, specyfikacji biżuterii i innych informacji, o których udostępnienie musieli się wcześniej zwracać do pracowników działu obsługi klienta”.

Phillip R. Kennedy, dyrektor działu informatycznego

Skup się na zwiększaniu sprzedaży, a nie zarządzaniu infrastrukturą IT

Najważniejszym działaniem Twojej firmy jest sprzedaż. Nie jest nim obsługa informatyczna. Wykorzystaj wstępnie zbudowane usługi w chmurze, aby utworzyć rozwiązanie z zakresu handlu elektronicznego zwiększające wydajność sprzedaży — zarządzanie infrastrukturą pozostaw dostawcy chmury.

Sierra Flower Trading
„Jeśli borykasz się z problemami z infrastrukturą, nie zajmujesz się istotnymi problemami biznesowymi. Użyliśmy platformy Azure do zbudowania rozwiązania, które było wystarczająco proste, elastyczne i niezawodne, że mogliśmy skupić się na złożonych kwestiach dotyczących sprzedaży kwiatów na rynku międzynarodowym”.

Tom Leckman, prezes

Rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego platformy Azure napędzają sprzedaż.

Pobierz wstępnie utworzone rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego

Znajduj i wdrażaj popularne platformy handlu elektronicznego dzięki portalowi Azure Marketplace, aby szybko uruchamiać i łatwo aktualizować swoje kompleksowe rozwiązanie z zakresu handlu elektronicznego.

Powiązane architektury rozwiązań

Cosmos DB (Azu r e Se r vices) Dashb o a r d B r owser Azu r e S t r eam Anal y tics (Near R eal-Time Agg r ega t es) Input E v ents E v ent Hub Cold S ta r t P r oduct Affinity Maching Lea r ning (P r oduct Affinity) Raw S t r eam Data P e r sonalized Offer Logic

Spersonalizowane rozwiązania marketingowe

Znajdź technologię niezbędną do wprowadzenia produktów na rynek przy użyciu ofert spersonalizowanych. Spersonalizuj działania marketingowe w celu uzyskiwania lepszych reakcji klientów przy użyciu szczegółowych danych big data.

Dowiedz się więcej

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Handel elektroniczny.

Powiązane rozwiązania