GitHub i Azure

Wiodąca platforma dla deweloperów na całym świecie bezproblemowo zintegrowana z platformą Azure

Zrób krok w kierunku przyszłości programowania

Szybciej dostarczaj oprogramowanie przy zachowaniu bezpieczeństwa, łącząc rozwiązania i narzędzia, które wspierały rozwój największej społeczności deweloperów na świecie, z niezawodnymi i bezproblemowymi integracjami zapewnianymi przez platformę Azure.

Współpraca w środowiskach open-source i innersource

Automatyzowanie przepływów pracy z kodu do chmury

Zabezpieczanie łańcucha dostaw oprogramowania

Szybsze wdrażanie dzięki natywnym integracjom platformy Azure

Używaj konta usługi GitHub do logowania się do platformy Azure

Do witryny Azure Portal i usługi Azure DevOps możesz się logować przy użyciu konta usługi GitHub. Ta funkcja zapewnia bezproblemowe logowanie, pozwalając wygodnie przechodzić z repozytorium do wdrożenia za pomocą samego konta usługi GitHub.

Zacznij korzystać z bezpłatnej wersji próbnej platformy Azure przy użyciu konta usługi GitHub

Automatyzowanie przepływów pracy z kodu do chmury

Korzystaj z funkcji GitHub Actions dla platformy Azure, aby w prosty sposób tworzyć przepływy pracy z kodu do chmury dla różnych scenariuszy platformy Azure. Dzięki funkcji GitHub Actions dla platformy Azure możesz tworzyć i konfigurować przepływy pracy w repozytorium, aby kompilować, testować, tworzyć pakiety, wydawać i wdrażać na platformie Azure. Funkcja GitHub Actions dla platformy Azure zapewnia natywną obsługę wdrożeń w usługach Azure Kubernetes Service, Azure Web Apps, Azure SQL Database, Azure Functions i wielu innych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu GitHub Actions dla platformy Azure

Mądrzejsze planowanie i śledzenie pracy

Zwiększ produktywność zespołu dzięki tablicom, listom prac i przebiegom dla nawet najbardziej złożonych projektów. Wystarczy połączyć repozytorium GitHub z usługą Azure Boards oraz rozpocząć łączenie zatwierdzeń i żądań ściągnięcia z elementami roboczymi śledzonymi w usłudze Azure Boards, umożliwiając programowanie przy jednoczesnym planowaniu i śledzeniu pracy.

Połącz repozytorium GitHub z usługą Azure Boards

Wyeliminuj silosy danych w organizacji

Bezpiecznie stosuj kod open-source i najlepsze rozwiązania w swoich projektach w przedsiębiorstwie. Przyspiesz tworzenie oprogramowania dzięki składnikom open-source i współpracy ze społecznością open-source. Przyspiesz pracę deweloperów dzięki środowisku innersource i kompiluj tak, jak najlepsze zespoły deweloperów na świecie. Mechanizmy kontroli elastyczności, zabezpieczeń, zgodności i wdrażania ułatwiają Twojemu zespołowi korzystanie z usługi GitHub Enterprise wszędzie, gdzie tego potrzebujesz.

Dowiedz się więcej o usłudze GitHub Enterprise

Zapewnianie bezpieczeństwa w miejscu pracy

Synchronizuj grupy użytkowników usługi GitHub z usługą Azure Active Directory (Azure AD), aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Aprowizacja usługi Azure AD umożliwia klientom korzystającym z usługi GitHub używanie istniejącego rozwiązania Azure AD do obsługi członkostwa w grupie. Dzięki temu administratorzy i deweloperzy mogą się skupić na tworzeniu aplikacji. W efekcie funkcja synchronizacji usługi Azure AD pozwala klientom skrócić czas administrowania, poprawić możliwości inspekcji i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu usług GitHub i Azure AD

Zarządzanie usługą Azure Policy jako kodem

W celu zwiększenia szybkości pracy deweloperów istnieje potrzeba przejścia z ręcznego zarządzania wszystkimi zasadami w witrynie Azure Portal do czegoś łatwiejszego w zarządzaniu, opartego na współpracy i powtarzalności w skali przedsiębiorstwa. Teraz możesz łatwo eksportować zasady platformy Azure do repozytorium GitHub za pomocą kilku kliknięć. Następnie możesz współpracować, śledzić zmiany przy użyciu kontroli wersji i wdrażać zasady przy użyciu niestandardowych przepływów pracy usługi GitHub.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Policy jako kodzie z przepływami pracy GitHub

Nadaj nowy wymiar wydajności deweloperów dzięki rozszerzeniom usługi GitHub dla programu Visual Studio

Skróć czas przygotowań w usłudze Git i zwiększ produktywność dzięki wbudowanym rozszerzeniom usługi GitHub w programie Visual Studio. Twórz i publikuj repozytoria, zarządzaj żądaniami ściągnięcia w serwisie GitHub oraz przeglądaj kod źródłowy bezpośrednio w programie Visual Studio.

Kup program Visual Studio wraz z usługą GitHub Enterprise w niskiej cenie.

Wykrywanie i eliminowanie luk w zabezpieczeniach oraz zapobieganie im

  • Porady osób odpowiedzialnych umożliwiają osobom odpowiedzialnym za produkty open-source wysyłanie do społeczności GitHub alertów dotyczących luk w zabezpieczeniach.
  • Alerty zabezpieczeń i zautomatyzowane żądania ściągnięcia przyspieszają eliminowanie luk w zabezpieczeniach w zagrożonych repozytoriach.
  • Zautomatyzowane skanowanie tokenów pomaga zapobiegać przypadkowym ujawnieniom poświadczeń, w tym wpisów tajnych platformy Azure.

Załóż bezpłatne konto platformy Azure