Usługa GitHub na platformie Azure

Sprawna współpraca pomiędzy zespołami a społecznością środowiska open-source, automatyzacja przepływów pracy z kodu do chmury i zabezpieczanie kodu dzięki zaawansowanym możliwościom usługi GitHub

Zrób krok w kierunku przyszłości programowania

Środowisko open-source zmienia sposób tworzenia oprogramowania, ponieważ umożliwia skoncentrowanie na tym kodzie, który jest ważny dla działania firmy. Usługa GitHub umożliwia usprawnienie współpracy pomiędzy zespołami a społecznością środowiska open-source poprzez korzystanie z rozwiązań i narzędzi, które wspierały rozwój tej społeczności przez ostatnie 10 lat. Połączenie przepływu pracy z kodu do chmury usługi GitHub, czyli usługi GitHub Actions, z holistycznym podejściem do zabezpieczeń umożliwia szybsze wprowadzanie innowacji przy mniejszym ryzyku powstania luk w zabezpieczeniach.

Współpraca w środowiskach open-source i innersource

Automatyzowanie przepływów pracy z kodu do chmury

Zabezpieczanie łańcucha dostaw oprogramowania

Szybsze wdrażanie dzięki natywnym integracjom platformy Azure

Przełamywanie barier

Bezpiecznie stosuj kod open-source i najlepsze rozwiązania w swoich projektach w przedsiębiorstwie. Przyspiesz tworzenie oprogramowania dzięki składnikom open-source i współpracy ze społecznością platformy open-source. Przyspiesz pracę deweloperów dzięki środowisku innersource i kompiluj tak, jak najlepsze zespoły deweloperów na świecie. Elastyczne kontrolki zabezpieczeń, zgodności i wdrażania ułatwiają Twojemu zespołowi korzystanie z usługi GitHub wszędzie, gdzie tego potrzebujesz.

Automatyzacja przepływów pracy dzięki społeczności

Obniż koszty transakcyjne tworzenia oprogramowania dzięki usłudze GitHub Actions. Automatyzuj cykl tworzenia oprogramowania w przypadku każdego dostępnego interfejsu API wyzwalanego przez dowolne zdarzenie w usłudze GitHub. Dzięki natywnym możliwościom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania usługa GitHub Actions zapewnia zaawansowaną i w pełni dostosowywaną platformę automatyzacji z kodu do chmury. Twórz własne akcje i przepływy pracy lub rozpocznij pracę z jednym z tysięcy już utworzonych i udostępnionych przez społeczność usługi GitHub.

Wspólne zabezpieczanie oprogramowania

Zabezpiecz łańcuch dostaw oprogramowania, korzystając ze społecznościowego podejścia do zabezpieczeń usługi GitHub. Od osoby odpowiedzialnej za produkty open-source do wdrożonego kodu — usługa GitHub ma rozwiązania umożliwiające wykrywanie i eliminowanie luk w zabezpieczeniach kodu oraz zapobieganie ich występowaniu w przyszłości. Porady osób odpowiedzialnych, zautomatyzowane poprawki zabezpieczeń, skanowanie tokenów, graf zależności usługi GitHub oraz aparat analizy wariantów LGTM — to wszytko pomaga chronić Twój kod i klientów.

Natywne integracje platformy Azure

Stwórz bezpieczne miejsce pracy dzięki zsynchronizowaniu grup użytkowników usługi GitHub z usługą Azure Active Directory (Azure AD). Planuj inteligentniej i szybciej dostarczaj rozwiązania, korzystając z przepływów pracy zespołowej i zestawu nowoczesnych usług dla deweloperów. Po prostu połącz repozytorium GitHub z usługą Azure Boards i zacznij łączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia z elementami roboczymi. Dzięki usłudze GitHub Actions for Azure możesz tworzyć przepływy pracy z kodu do chmury w celu wdrożenia ich na platformie Azure.

Wykrywanie i eliminowanie luk w zabezpieczeniach oraz zapobieganie im

  • Porady osób odpowiedzialnych umożliwiają osobom odpowiedzialnym za produkty open-source wysyłanie do społeczności GitHub alertów dotyczących luk w zabezpieczeniach.
  • Alerty zabezpieczeń i zautomatyzowane żądania ściągnięcia przyspieszają eliminowanie luk w zabezpieczeniach w zagrożonych repozytoriach.
  • Zautomatyzowane skanowanie tokenów pomaga zapobiegać przypadkowym ujawnieniom poświadczeń.

Załóż bezpłatne konto platformy Azure