Pomiń nawigację

GitHub i Azure

Wiodąca platforma dla deweloperów na całym świecie bezproblemowo zintegrowana z platformą Azure

Przyspieszanie opracowywania oprogramowania za pomocą integracji platformy Azure

Szybciej i bezpieczniej dostarczaj oprogramowanie, łącząc rozwiązania i narzędzia, które wspierały rozwój największej społeczności deweloperów na świecie, z bezproblemowo zintegrowanymi produktami platformy Azure i usługami GitHub.
Automatyzacja przepływu pracy przenoszenia kodu do chmury za pomocą funkcji GitHub Actions dla platformy Azure
Wbudowana integracja z programem Visual Studio w celu zwiększenia szybkości pracy deweloperów
Zwiększona ochrona dzięki połączonej metodyce DevOps i kompleksowym zabezpieczeniom aplikacji z usługą GitHub i platformą Azure
Natywne integracje platformy Azure na potrzeby szybszego wdrażania

Używanie konta usługi GitHub w celu logowania się do platformy Azure

Uprość wdrażanie z repozytorium dzięki bezproblemowemu dostępowi do witryny Azure Portal i usługi Azure DevOps przy użyciu poświadczeń konta usługi GitHub.

Korzystaj z usługi GitHub w celu rozpoczęcia bezpłatnej wersji próbnej platformy Azure

Automatyzowanie przepływów pracy z kodu do chmury

Łatwo twórz przepływy pracy przenoszenia kodu do chmury w repozytorium, aby kompilować, testować, tworzyć pakiety, wydawać i wdrażać na platformie Azure. Funkcja GitHub Actions dla platformy Azure zapewnia natywną obsługę wdrożeń w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), funkcji Azure Web Apps usługi Azure App Service, usługach Azure SQL Database, Azure Functions i wielu innych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu GitHub Actions dla platformy Azure

Mądrzejsze planowanie i śledzenie pracy

Zwiększ produktywność zespołu dzięki tablicom, listom prac i przebiegom dla nawet najbardziej złożonych projektów. Wystarczy połączyć repozytorium GitHub z usługą Azure Boards oraz rozpocząć łączenie zatwierdzeń i żądań ściągnięcia z elementami roboczymi śledzonymi w usłudze Azure Boards, umożliwiając programowanie przy jednoczesnym planowaniu i śledzeniu pracy.

Połącz repozytorium GitHub z usługą Azure Boards

Wyeliminuj silosy danych w organizacji

Bezpieczniej wprowadzaj kod typu open source i składniki do swoich projektów w przedsiębiorstwie. Ustanów podstawy wewnątrz źródłowe za pomocą najlepszych rozwiązań typu open source oraz dzięki współpracy ze społecznością open source. Środowisko wewnątrz źródłowe pomaga przyspieszyć opracowywanie oprogramowania dla przedsiębiorstw i zwiększyć szybkość pracy deweloperów. Mechanizmy kontroli elastyczności, zabezpieczeń, zgodności i wdrażania ułatwiają Twojemu zespołowi korzystanie z usługi GitHub Enterprise wszędzie, gdzie tego potrzebujesz.

Dowiedz się więcej o usłudze GitHub Enterprise

Zapewnianie bezpieczniejszego miejsca pracy

Aprowizuj istniejące rozwiązanie Azure Active Directory (Azure AD) na potrzeby członkostwa w grupie usługi GitHub w celu zapewnienia bezpieczniejszego miejsca pracy. Ułatw administratorom i deweloperom skoncentrowanie się na opracowywaniu aplikacji, skracając czas potrzebny na prace administracyjne, poprawiając możliwości inspekcji i zwiększając bezpieczeństwo użytkowników dzięki możliwościom synchronizacji usługi Azure AD.

Jak skonfigurować usługi GitHub i Microsoft Azure AD

Zarządzanie usługą Azure Policy jako kodem

W celu zwiększenia szybkości pracy deweloperów przejdź z ręcznego zarządzania poszczególnymi zasadami w witrynie Azure Portal na proces łatwiejszy w zarządzaniu, oparty na współpracy i powtarzalny w skali przedsiębiorstwa. Eksportuj zasady platformy Azure do repozytorium GitHub za pomocą kliku kliknięć, a następnie współpracuj, śledź zmiany przy użyciu kontroli wersji i wdrażaj zasady przy użyciu niestandardowych przepływów pracy usługi GitHub.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Policy jako kodzie z przepływami pracy GitHub

Nowy wymiar wydajności deweloperów

Skróć czas przygotowań w usłudze Git i zwiększ produktywność dzięki wbudowanym rozszerzeniom usługi GitHub dla programu Visual Studio. Twórz i publikuj repozytoria, zarządzaj żądaniami ściągnięcia w serwisie GitHub oraz przeglądaj kod źródłowy bezpośrednio w programie Visual Studio.

Kup program Visual Studio wraz z usługą GitHub Enterprise w niskiej cenie.

Wykrywanie i eliminowanie luk w zabezpieczeniach oraz zapobieganie im

  • Możliwość wglądu w skany zabezpieczeń kontenerów za pośrednictwem usługi Azure Security Center pomaga zespołom spojrzeć na firmę całościowo.
  • Alerty zabezpieczeń i zautomatyzowane żądania ściągnięcia przyspieszają eliminowanie luk w zabezpieczeniach w zagrożonych repozytoriach.
  • Zautomatyzowane skanowanie tokenów pomaga zapobiegać przypadkowym ujawnieniom poświadczeń, w tym wpisów tajnych platformy Azure.

Zaufanie firm na całym świecie

Wspieranie innowacji w zakresie bankowości dzięki współpracy

Firma Finanz Informatik (FI) połączyła kod z używanych przez lata aplikacji bankowych w centralną platformę zarządzania finansami. Dzięki wykorzystaniu usługi GitHub, platformy Azure i programu Visual Studio Code, firma FI usprawniła zarządzanie wersjami, współpracę i śledzenie w firmie.

Finanz Informatik

Dostawca rozwiązań dla rolnictwa zwiększa wydajność

Dzięki platformie Azure, usłudze GitHub i programowi Visual Studio Code firma TalentCloud osiągnęła 50-procentowy wzrost efektywności w zakresie rozwoju. Korzystając z programu Visual Studio Code we wszystkich językach programowania i współpracując za pośrednictwem usługi GitHub, firma TalentCloud szybciej wchodzi na rynek.

TalentCloud

Bezpieczniejsze niebo dzięki narzędziom programistycznym firmy Microsoft

Firma GE Aviation użyła usługi GitHub i platformy Azure do opracowania aplikacji FlightPulse, która dostarcza analizy ponad 3000 pilotów w celu poprawy bezpieczeństwa podczas każdego lotu. Utworzenie i wdrożenie aplikacji FlightPulse zajęło firmie GE kilka miesięcy zamiast lat.

GE Aviation

Automatyzowanie IT i procesów przy użyciu usługi Azure DevOps

Aby przyspieszyć kulturę innowacji w zakresie najnowocześniejszych technologii, platforma Wipro HOLMES™ migrowała do usługi Azure DevOps z rozwiązaniem GitHub. Wraz ze zmianą firma przyspieszyła swoją podróż w kierunku hiperskalowania, inżynierii federacyjnej i wdrożenia w chmurze.

Wipro

Skracanie czasu wdrażania za pomocą usługi GitHub

Departament Technologii Kalifornii (CDT) wybrał usługę Azure DevOps z usługą GitHub, aby ułatwić migrację z infrastruktury lokalnej do infrastruktury jako kodu. Obecnie departament CDT udostępnia kod, aplikacje i witryny internetowe w ułamku czasu, jaki zajmowało to w przeszłości.

California Department of Technology

Dowiedz się, jak zabezpieczyć wszystkie środowiska DevOps przedsiębiorstwa

Poznaj idealną, bezpieczną konfigurację narzędzi i rozwiązań DevOps dla przedsiębiorstw. Ta książka elektroniczna koncentruje się w szczególności na wzmacnianiu funkcjonalności środowiska deweloperskiego, platformy DevOps i aplikacji.

Załóż bezpłatne konto platformy Azure