Pomiń nawigację

Azure Repos

Dostęp do nieograniczonych prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze na potrzeby projektu

Bezpłatne prywatne repozytoria Git, żądania ściągnięcia i wyszukiwanie kodu

Uzyskaj nieograniczony hosting prywatnego repozytorium Git oraz obsługę Kontroli wersji serwera Team Foundation z możliwością skalowania od hobbystycznego projektu do największego na świecie repozytorium.

Obsługa dowolnego klienta Git

Nawiązuj bezpieczne połączenie z repozytoriami Git i wypychaj do nich kod z dowolnego środowiska IDE, edytora lub klienta Git.

Integracja z elementami webhook i interfejsami API

Dodawaj walidacje i rozszerzenia z witryny Marketplace lub twórz własne za pomocą elementów webhook i interfejsów API REST.

Semantyczne wyszukiwanie kodu

Szybko znajduj potrzebne elementy, korzystając z wyszukiwania pod kątem kodu, z możliwością rozpoznawania klas i zmiennych.

Opublikuj swoją następną kompilację za pomocą żądania ściągnięcia z usługi Repos

Współpracuj z innymi nad tworzeniem lepszego kodu

Wykonuj bardziej efektywne przeglądy kodu Git, stosując dla każdej zmiany dyskusję podzieloną na wątki i ciągłą integrację. Korzystaj z rozwidleń, aby promować współpracę w przepływach pracy typu Inner Source.

Automatyzacja dzięki wbudowanej funkcji ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Korzystając z usługi Azure Pipelines lub własnych narzędzi, skonfiguruj ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie w taki sposób, aby kompilacje, testy i wdrożenia były automatycznie wyzwalane za pomocą każdego zakończonego żądania ściągnięcia.

Chroń jakość kodu za pomocą zasad rozgałęzień

Utrzymuj wysoką jakość kodu, wymagając przed scaleniem żądań ściągnięcia zatwierdzenia ze strony recenzenta kodu, pomyślnego zakończenia kompilacji i zakończonego sukcesem testowania. Dostosuj swoje zasady rozgałęzień w celu utrzymania wysokich standardów zespołu.

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Użyj repozytoriów Git i TFVC w usłudze Azure Repos wraz z ulubionym edytorem i środowiskiem IDE.

Cargill

"We can bring new products to market more quickly now that we use Azure DevOps."

Cal Dornbush, architekt aplikacji usług Visual Studio Team Services

Podróż do metodyki DevOps w firmie Microsoft

Droga do wdrożenia metodyki DevOps nie jest łatwa. W firmie Microsoft uważamy, że najlepszym sposobem jej pokonania jest pójście w ślady tych, którzy już ją przeszli. Zobacz, jakie wyzwania stały przed zespołami firmy Microsoft i czego się one nauczyły podczas wdrażania kultury DevOps.