Pomiń nawigację

Azure Repos

Dostęp do nieograniczonych prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze na potrzeby projektu

Bezpłatne prywatne repozytoria Git, żądania ściągnięcia i wyszukiwanie kodu

Uzyskaj nieograniczony hosting prywatnego repozytorium Git oraz obsługę Kontroli wersji serwera Team Foundation z możliwością skalowania od hobbystycznego projektu do największego na świecie repozytorium.

Obsługa dowolnego klienta Git

Nawiązuj bezpieczne połączenie z repozytoriami Git i wypychaj do nich kod z dowolnego środowiska IDE, edytora lub klienta Git.

Integracja z elementami webhook i interfejsami API

Dodawaj walidacje i rozszerzenia z witryny Marketplace lub twórz własne za pomocą elementów webhook i interfejsów API REST.

Semantyczne wyszukiwanie kodu

Szybko znajduj potrzebne elementy, korzystając z wyszukiwania pod kątem kodu, z możliwością rozpoznawania klas i zmiennych.

Opublikuj swoją następną kompilację za pomocą żądania ściągnięcia z usługi Repos

Współpracuj z innymi nad tworzeniem lepszego kodu

Wykonuj bardziej efektywne przeglądy kodu Git, stosując dla każdej zmiany dyskusję podzieloną na wątki i ciągłą integrację. Korzystaj z rozwidleń, aby promować współpracę w przepływach pracy typu Inner Source.

Automatyzacja dzięki wbudowanej funkcji ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Korzystając z usługi Azure Pipelines lub własnych narzędzi, skonfiguruj ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie w taki sposób, aby kompilacje, testy i wdrożenia były automatycznie wyzwalane za pomocą każdego zakończonego żądania ściągnięcia.

Chroń jakość kodu za pomocą zasad rozgałęzień

Utrzymuj wysoką jakość kodu, wymagając przed scaleniem żądań ściągnięcia zatwierdzenia ze strony recenzenta kodu, pomyślnego zakończenia kompilacji i zakończonego sukcesem testowania. Dostosuj swoje zasady rozgałęzień w celu utrzymania wysokich standardów zespołu.

Sprawdź przydatność usługi Repos dla Twojego zespołu

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Poznaj inne usługi pakietu Azure DevOps

Pakiet Azure DevOps to nie tylko usługa Repozytoria. Dowiedz się, jak pełny zestaw zintegrowanych, kompleksowych narzędzi może zwiększyć możliwości Twojego zespołu w zakresie szybszego dostarczania oprogramowania.

Alaska Airlines

With Xamarin and Azure DevOps, we were able to enable the mobile moment, so we can put the right information at the right time and in the right context to our customers and employees.

Derek Chan
Enterprise Mobility Architect

Zacznij korzystać z usługi Repozytoria

Wszystko, co kochasz w systemie Git, oraz bezpłatne prywatne repozytoria, społecznościowe przeglądy kodu i wiele więcej.