Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Prywatne wielodostępowe obliczenia brzegowe (Multi-Access Edge Computing, MEC) na platformie Azure

Dostarczaj sieci, aplikacje i usługi o wyjątkowo małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych przedsiębiorstwa. Skróć czas wprowadzania produktów na rynek, zmniejsz złożoność integracji i zwiększ bezpieczeństwo kompleksowych rozwiązań.

Generowanie nowych źródeł przychodów i wprowadzanie innowacji przy użyciu rozwiązań MEC

Prywatne rozwiązanie MEC platformy Azure łączy funkcje sieciowe (w tym sieci 4G i 5G), aplikacje i zoptymalizowane pod kątem urządzeń brzegowych usługi Azure, aby dostarczać rozwiązania o wysokiej wydajności i wyjątkowo małych opóźnieniach, które spełniają współczesne potrzeby biznesowe klientów korporacyjnych. Globalna platforma Azure w chmurze, łączność i ekosystem partnerów oraz deweloperów aplikacji umożliwiają operatorom i integratorom systemów oferowanie tych innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw jako w pełni zarządzanych usług dla wielu różnych branż.

Diagram prywatnego rozwiązania MEC platformy Azure

Azure Kubernetes Service (AKS)

Usprawnij szybką transformację cyfrową dla klientów korporacyjnych za pomocą kompletnych rozwiązań obliczeń brzegowych i innowacyjnych aplikacji, które wykorzystują technologię, tworząc wartość biznesową. Uprość dostarczanie łączności 4G i 5G o wyjątkowo małych opóźnieniach do witryn klientów oraz twórz pakiety aplikacji brzegowych, aby przyczynić się do powstawania nowych innowacyjnych rozwiązań i źródeł przychodów.

Osoba w kamizelce odblaskowej i kasku używająca tabletu do sterowania ramionami mechanicznymi

Usługi aplikacji

Wybieraj z dużego ekosystem funkcji sieciowych firmy Microsoft i jej partnerów, aby dostarczać niezawodne, wydajne i bezpieczne rozwiązania łączności dla urządzeń brzegowych. Wdrażaj funkcje sieciowe obejmujące wystąpienie Packet Core i dostęp radiowy z poziomu witryny Azure Marketplace, aby zapewnić prywatną łączność 4G i 5G, która umożliwia przedsiębiorstwu niezawodne i bezpieczne uruchamianie aplikacji o małych opóźnieniach. Rozwiń opcje łączności, aby uwzględnić technologię SD-WAN, zapory zabezpieczeń i bramy sieci VPN w ramach jednej platformy brzegowej.

Dłonie trzymające kable podłączone do maszyny

Usługi danych

Łatwo wdrażaj prywatne rozwiązania MEC platformy Azure na różnych platformach sprzętowych przy użyciu usługi Azure Arc i menedżera funkcji sieciowych platformy Azure. Wybierz z portfolio opcji platformy firmy Microsoft lub użyj istniejącego sprzętu do hostowania rozwiązań, które są zarządzane i monitorowane z poziomu platformy Azure. Integrując zasoby obliczeniowe, łączność, usługi i aplikacje platformy Azure na jednej platformie, poświęcisz mniej czasu na zwiększanie ilości sprzętu, a więcej na rozwijanie swojej firmy.

Dłonie trzymające pasujące do siebie zębatki

Uczenie maszynowe

Twórz rozwiązania za pomocą usług platformy Azure i zweryfikowanych aplikacji z poziomu bogatego ekosystemu partnerów będących niezależnymi dostawcami oprogramowania, którzy opracowują aplikacje IoT dostosowane do rynku w ramach globalnej bazy klientów firmy Microsoft. Wykorzystuj usługi platformy Azure zoptymalizowane pod kątem urządzeń brzegowych, takie jak Azure Cognitive Services, Azure Machine Learning, Azure Stream Analytics oraz Azure IoT Edge, aby tworzyć inteligentne rozwiązania, które będą napędzać cyfrową transformację sieci, procesów i modeli biznesowych przedsiębiorstw w wielu branżach.

Osoby pracujące razem w biurze przy monitorze

Uprość zakup i wdrożenie nowej oferty urządzeń brzegowych oraz zarządzanie nią w witrynie Azure Marketplace. Zaufaj platformie Azure i rozwiązaniom partnerskim, aby szybko i wydajnie skalować nowe usługi oraz zmniejszyć koszt integracji technologii.

Powrót do kart

Poznaj prywatne architektury rozwiązań MEC platformy Azure

Dowiedz się, jak wdrażać aplikacje i funkcje sieciowe o wyjątkowo małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych przy użyciu tych referencyjnych architektur rozwiązań.

Połączenia o małych opóźnieniach dla architektury rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej

Połączenia o małych opóźnieniach dla rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysłu 4.0)

Producenci mogą używać prywatnych sieci 5G na potrzeby łączności o wysokiej wydajności i małych opóźnieniach w celu skalowania w górę automatyzacji przemysłowej i zwiększania produktywności.

Analiza wideo w celu poprawy jakości obsługi klienta w architekturze rozwiązania sklepu detalicznego

Analiza wideo w celu poprawy jakości obsługi klienta w sklepie detalicznym

Sprzedawcy detaliczni mogą monitorować zapasy, śledzić odbiór z wybranego punktu i kolejki do kasy, aby podjąć natychmiastowe działania, które poprawią jakość obsługi klienta.

Bezpieczna i skalowalna łączność urządzeń IoT na potrzeby architektury rozwiązań dla inteligentnych budynków i szpitali

Bezpieczna i skalowalna łączność urządzeń IoT na potrzeby inteligentnych budynków i szpitali

Budynki komercyjne i szpitale mogą zapewniać bezpieczne, niezawodne i skalowalne połączenia z urządzeniami lokalnymi oraz proaktywnie rozwiązywać problemy.

Dowiedz się więcej o produktach i usługach prywatnego rozwiązania MEC platformy Azure

Partnerzy robią niezwykłe rzeczy za pomocą prywatnego rozwiązania MEC platformy Azure

Firma Tampnet zapewnia niezawodną łączność z platformami naftowymi

Firma Tampnet korzysta z sieci prywatnych, aby zapewnić niezawodną, bezpieczną łączność do zarządzania zasobami na obszarach morskich w branży naftowej i gazowej.

Video container

Firma ASOCS wprowadza innowacje przy użyciu prywatnych rozwiązań MEC platformy Azure

Firma ASOCS nawiązała współpracę z firmą Microsoft, aby utworzyć pierwszą na świecie natywną dla chmury, autonomiczną sieć 5G jako usługę.

a

Spojrzenie poza czwartą rewolucję przemysłową

Globalni integratorzy systemów — Accenture, Cognizant, HCL i Tech Mahindra — współpracują z firmą Microsoft, aby dostarczać prywatne rozwiązania MEC, które pomagają klientom korporacyjnym w cyfrowej transformacji.

i

Prostsze wdrożenia sieci 5G za pomocą menedżera funkcji sieciowych platformy Azure

Zobacz jak wysoce rozproszone wdrożenie wystąpienia rozwiązania Metaswitch Fusion Core zostało znacznie uproszczone przez menedżera funkcji sieciowych platformy Azure. Poznaj narzędzia ułatwiające aprowizowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów dla funkcji i sesji sieci rdzeniowej 5G.

Video container
Powrót do kart

Dołącz do nas w tworzeniu

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z partnerami i branżą w dążeniu do przyspieszenia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw na całym świecie.

Wszystko gotowe

Skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure.