Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Usługi obsługi wiadomości na platformie Azure

Połącz swoje nowoczesne aplikacje — napisane w różnych językach i hostowane w dowolnym miejscu — z kompleksowym zestawem usług obsługi komunikatów na platformie Azure.

Niezawodne łączenie aplikacji hybrydowych przy użyciu usług obsługi komunikatów

Usługi obsługi komunikatów na platformie Azure zapewniają łączność między składnikami i aplikacjami, które napisano w różnych językach i które są hostowane w tej samej chmurze, w wielu chmurach lub lokalnie. Korzystaj z kolejek komunikatów lub tematów w celu wysyłania komunikatów bez obaw związanych z dostępnością dla użytkowników oraz w celu równoważenia zróżnicowanej przepływności obciążeń.

Serwerownia z przewodami po obu stronach

Łatwo migruj lokalne rozwiązania do obsługi komunikatów w przedsiębiorstwie do chmury przy użyciu obsługi standardów branżowych i otwartych protokołów, takich jak ISO/IEC Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) i Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).

Uczestnicy spotkania, na którym dane są wyświetlane na telewizorze znajdującym się w pomieszczeniu

Spełniaj wymagania swojej rozwijającej się firmy, korzystając ze skalowalnych usług obsługi komunikatów na platformie Azure. Pozyskuj miliony komunikatów i zdarzeń bez obaw o zarządzanie infrastrukturą czy operacje.

Osoba wskazująca dane na dużym ekranie

Podtrzymuj dostęp do zasobów lokalnych i w wielu chmurach dzięki bezpośredniej łączności przez zapory bez naruszania zabezpieczeń. Usługi obsługi komunikatów na platformie Azure obsługują łączność hybrydową dzięki obsłudze żądań pochodzących od użytkownika.

Trzy osoby stojące przy biurku i patrzące na monitor

Twórz nowoczesne, sprawnie reagujące mikrousługi ze zdarzeniami pochodzącymi z platformy Azure lub z Twoich własnych aplikacji. Skracaj czas pracy i zmniejszaj złożoność dzięki aplikacjom sterowanym zdarzeniami, które są wykonywane tylko w przypadku wypchnięcia zdarzeń do składnika bezserwerowego.

Powrót do kart

Dowiedz się więcej o produktach dla usług do obsługi komunikatów na platformie Azure

Service Bus

Service Bus

Połącz aplikacje lokalne i oparte na chmurze w kolejkach komunikatów przedsiębiorstwa i za pomocą platformy publikowania/subskrybowania przy użyciu otwartych protokołów.

Event Grid

Event Grid

Twórz aplikacje sterowane zdarzeniami, które łączą usługi platformy Azure i innych dostawców, przy użyciu w pełni zarządzanej usługi publikowania i subskrybowania.

Event Hubs

Event Hubs

Obsługuj pozyskiwanie, kierowanie i przechowywanie strumieni milionów zdarzeń na potrzeby analizy w czasie rzeczywistym i aplikacji. Rozwiązanie obsługuje obciążenia Apache Kafka.

Azure Relay

Azure Relay

Łącz ze sobą aplikacje w różnych lokacjach i centrach danych oraz na granicach sieci bez złożonych rozwiązań na poziomie sieci.

Queue Storage

Queue Storage

Rozdziel składniki przy użyciu prostych kolejek o ogromnej pojemności.

Azure SignalR Service

Azure SignalR Service

Dodaj do swoich aplikacji internetowych funkcje działające w czasie rzeczywistym, takie jak pokoje czatów, współtworzenie, pulpity nawigacyjne na żywo oraz błyskawiczne rozgłaszanie.

HDInsight

HDInsight

Uruchom natywną dystrybucję Apache Kafka w środowisku zarządzanym, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad konfiguracjami i ustawieniami platformy Kafka.

Notification Hubs

Notification Hubs

Wysyłaj spersonalizowane powiadomienia push na każdą platformę mobilną, z dowolnego zaplecza.

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Zapewniaj dwukierunkową komunikację między urządzeniami IoT i platformą Azure.

Azure Web PubSub

Azure Web PubSub

Łatwo twórz aplikacje internetowe z obsługą komunikatów w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikacja — subskrypcja.

Architektury rozwiązań dla usług obsługi komunikatów na platformie Azure

Dowiedz się, jak usługi obsługi komunikatów pomagają w upraszczaniu i skalowaniu infrastruktury w różnych przypadkach użycia w przedsiębiorstwie.

Integracja dla przedsiębiorstw na platformie Azure przy użyciu kolejek komunikatów i zdarzeń

Rozwiązanie asynchronicznej komunikacji przy użyciu brokera komunikatów umożliwia skalowalność procesorów zaplecza, równoważenie obciążeń i oddzielanie aplikacji.

Potok przetwarzania strumieni za pomocą usługi Azure Stream Analytics

Aplikacje, urządzenia i systemy ciągle emitują dane. Pozyskuj miliony zdarzeń na sekundę w postaci strumieni danych, które można analizować, utrwalać i wizualizować.

Automatyzacja w chmurze oparta na zdarzeniach na platformie Azure

Aplikacje sterowane zdarzeniami korzystają ze skalowalności obliczeń bezserwerowych, aby obsługiwać zdarzenia dyskretne pochodzące z różnych systemów.

IoT i analiza danych w branży budowlanej

Usługa Azure IoT Hub umożliwia bezpieczną komunikację dwukierunkową między aplikacją Internetu rzeczy (IoT) i zarządzanymi przez nią urządzeniami.

Uzyskaj najnowsze wiadomości i zasoby dotyczące usług obsługi komunikatów

Często zadawane pytania

  • Komunikaty służą do przenoszenia między składnikami informacji o zamiarach lub o stanie, natomiast zdarzenia są obserwacjami tego, co się wydarzyło. Dowiedz się więcej.

  • Kolejka komunikatów zapewnia asynchroniczny kanał komunikacji punkt-punkt FIFO („pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu”). Chociaż tematy umożliwiają realizowanie komunikacji asynchronicznej FIFO, umożliwiają też producentom publikowanie komunikatów, które mogą być następnie subskrybowane przez jednego lub kilku użytkowników.

  • Dystrybucja zdarzeń zapewnia dystrybucję zdarzeń dyskretnych. Zdarzenie dyskretne to konkretna akcja wykonana u wydawcy. Przesyłanie strumieniowe zdarzeń przenosi informacyjne punkty danych jako elementy ciągle publikowanego strumienia.

Wypróbuj usługę Service Bus do kolejkowania komunikatów

Rozpocznij tworzenie skalowalnych i niezawodnych aplikacji w chmurze za pomocą kolejek i tematów.

Tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami za pomocą usługi Event Grid

Uprość aplikacje oparte na zdarzeniach za pomocą skalowalnej usługi publikowania/subskrybowania zdarzeń przy użyciu subskrypcji opartych na wypychaniu.

Wszystko gotowe

Skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure.