Pomiń nawigację

Usługi obsługi wiadomości na platformie Azure

Połącz swoje nowoczesne aplikacje — napisane w różnych językach i hostowane w dowolnym miejscu — z kompleksowym zestawem usług obsługi komunikatów na platformie Azure.

Niezawodne łączenie aplikacji hybrydowych przy użyciu usług obsługi komunikatów

Usługi obsługi komunikatów na platformie Azure zapewniają łączność między składnikami i aplikacjami, które napisano w różnych językach i które są hostowane w tej samej chmurze, w wielu chmurach lub lokalnie. Korzystaj z kolejek komunikatów lub tematów w celu wysyłania komunikatów bez obaw związanych z dostępnością dla użytkowników oraz w celu równoważenia zróżnicowanej przepływności obciążeń.

Łatwo migruj lokalne rozwiązania do obsługi komunikatów w przedsiębiorstwie do chmury przy użyciu obsługi standardów branżowych i otwartych protokołów, takich jak ISO/IEC Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) i Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).

Spełniaj wymagania swojej rozwijającej się firmy, korzystając ze skalowalnych usług obsługi komunikatów na platformie Azure. Pozyskuj miliony komunikatów i zdarzeń bez obaw o zarządzanie infrastrukturą czy operacje.

Podtrzymuj dostęp do zasobów lokalnych i w wielu chmurach dzięki bezpośredniej łączności przez zapory bez naruszania zabezpieczeń. Usługi obsługi komunikatów na platformie Azure obsługują łączność hybrydową dzięki obsłudze żądań pochodzących od użytkownika.

Twórz nowoczesne, sprawnie reagujące mikrousługi ze zdarzeniami pochodzącymi z platformy Azure lub z Twoich własnych aplikacji. Skracaj czas pracy i zmniejszaj złożoność dzięki aplikacjom sterowanym zdarzeniami, które są wykonywane tylko w przypadku wypchnięcia zdarzeń do składnika bezserwerowego.

Dowiedz się więcej o produktach dla usług do obsługi komunikatów na platformie Azure

Service Bus

Połącz aplikacje lokalne i oparte na chmurze w kolejkach komunikatów przedsiębiorstwa i za pomocą platformy publikowania/subskrybowania przy użyciu otwartych protokołów.

Event Grid

Twórz aplikacje sterowane zdarzeniami, które łączą usługi platformy Azure i innych dostawców, przy użyciu w pełni zarządzanej usługi publikowania i subskrybowania.

Event Hubs

Obsługuj pozyskiwanie, kierowanie i przechowywanie strumieni milionów zdarzeń na potrzeby analizy w czasie rzeczywistym i aplikacji. Rozwiązanie obsługuje obciążenia Apache Kafka.

Azure Relay

Łącz ze sobą aplikacje w różnych lokacjach i centrach danych oraz na granicach sieci bez złożonych rozwiązań na poziomie sieci.

Queue Storage

Rozdziel składniki przy użyciu prostych kolejek o ogromnej pojemności.

Azure SignalR Service

Dodaj do swoich aplikacji internetowych funkcje działające w czasie rzeczywistym, takie jak pokoje czatów, współtworzenie, pulpity nawigacyjne na żywo oraz błyskawiczne rozgłaszanie.

HDInsight

Uruchom natywną dystrybucję Apache Kafka w środowisku zarządzanym, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad konfiguracjami i ustawieniami platformy Kafka.

Notification Hubs

Wysyłaj spersonalizowane powiadomienia wypychane na każdą platformę mobilną z dowolnego zaplecza.

Azure IoT Hub

Zapewniaj dwukierunkową komunikację między urządzeniami IoT i platformą Azure.

Azure Web PubSub

Łatwo twórz aplikacje internetowe z obsługą komunikatów w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikacja--subskrybcja.

Architektury rozwiązań dla usług obsługi komunikatów na platformie Azure

Dowiedz się, jak usługi obsługi komunikatów pomagają w upraszczaniu i skalowaniu infrastruktury w różnych przypadkach użycia w przedsiębiorstwie.

Integracja dla przedsiębiorstw na platformie Azure przy użyciu kolejek komunikatów i zdarzeń

Rozwiązanie asynchronicznej komunikacji przy użyciu brokera komunikatów umożliwia skalowalność procesorów zaplecza, równoważenie obciążeń i oddzielanie aplikacji.

Potok przetwarzania strumieni za pomocą usługi Azure Stream Analytics

Aplikacje, urządzenia i systemy ciągle emitują dane. Pozyskuj miliony zdarzeń na sekundę w postaci strumieni danych, które można analizować, utrwalać i wizualizować.

Automatyzacja w chmurze oparta na zdarzeniach na platformie Azure

Aplikacje sterowane zdarzeniami korzystają ze skalowalności obliczeń bezserwerowych, aby obsługiwać zdarzenia dyskretne pochodzące z różnych systemów.

IoT i analiza danych w branży budowlanej

Usługa Azure IoT Hub umożliwia bezpieczną komunikację dwukierunkową między aplikacją Internetu rzeczy (IoT) i zarządzanymi przez nią urządzeniami.

Uzyskaj najnowsze wiadomości i zasoby dotyczące usług obsługi komunikatów

Klienci znakomicie wykorzystują usługi obsługi komunikatów na platformie Azure

Zeiss

"The solution needed to be simple. The ZEISS team did not want to add to the complexity faced by the users of their highly advanced devices. Yet the small development team wanted to work quickly, so they created an Enterprise Service Bus in the cloud, capable of integrating the various devices and customer touch points via standard REST-based APIs."

Kai Walter, główny architekt rozwiązań, Carl Zeiss AG
Zeiss

Bridgestone

Firma Bridgestone zwiększa bezpieczeństwo i wydajność podróżowania dzięki czujnikowi Tirematics korzystającemu z usługi Azure Event Hubs do obsługi powiadomień o anomaliach w czasie rzeczywistym.

Bridgestone

Interswitch

Firma zajmująca się płatnościami cyfrowymi odpowiada na pytania na temat tego, jak korzystanie z usługi Azure Blockchain Workbench pomaga rozwijać gospodarkę w Afryce

Interswitch

Często zadawane pytania

  • Komunikaty służą do przenoszenia między składnikami informacji o zamiarach lub o stanie, natomiast zdarzenia są obserwacjami tego, co się wydarzyło. Dowiedz się więcej.
  • Kolejka komunikatów zapewnia asynchroniczny kanał komunikacji punkt-punkt FIFO („pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu”). Chociaż tematy umożliwiają realizowanie komunikacji asynchronicznej FIFO, umożliwiają też producentom publikowanie komunikatów, które mogą być następnie subskrybowane przez jednego lub kilku użytkowników.
  • Dystrybucja zdarzeń zapewnia dystrybucję zdarzeń dyskretnych. Zdarzenie dyskretne to konkretna akcja wykonana u wydawcy. Przesyłanie strumieniowe zdarzeń przenosi informacyjne punkty danych jako elementy ciągle publikowanego strumienia.

Wypróbuj usługę Service Bus do kolejkowania komunikatów

Rozpocznij tworzenie skalowalnych i niezawodnych aplikacji w chmurze za pomocą kolejek i tematów.

Tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami za pomocą usługi Event Grid

Uprość aplikacje oparte na zdarzeniach za pomocą skalowalnej usługi publikowania/subskrybowania zdarzeń przy użyciu subskrypcji opartych na wypychaniu.

Wszystko gotowe

Załóżmy Ci bezpłatne konto platformy Azure.