Aplikacje biznesowe SaaS

Lepsze świadczenie usług klientom i zwiększanie ich zaangażowania. Rozwiązania informacji i analiz biznesowych platformy Azure umożliwiają tworzenie aplikacji oferowanych w formie „oprogramowanie jako usługa” (SaaS, Software as a Service), które zapewniają wydajność operacyjną, bezpieczeństwo danych i elastyczną skalę, co pozwala uzyskać szansę na dwukrotnie wyższy przychód względem tradycyjnych aplikacji w pakietach tworzonych zgodnie z globalnym modelem partnerów AMI.

Stackify

“Building our application on Azure has made it really easy to leverage the latest technologies like microservices to innovate faster. We’re also able to scale out to meet our customers where they are, manage thousands of customer databases as one, and protect our customer’s data. With Azure, we can ensure our margins are healthy and grow our business without a hitch.”

Matt Watson, założyciel i dyrektor generalny

Osiągnij rewolucyjną efektywność

Korzystaj z zalet platformy Azure, aby odzyskać czas dotąd poświęcany na zarządzanie sprzętem i aktualizacje. Konsoliduj swoich klientów w pojedyncze wielodostępne instalacje, które zmniejszają różnorodność i złożoność, obniżają koszty operacyjne i rosną wraz z Twoimi potrzebami. Używaj narzędzi do monitorowania oraz usługi uczenia maszynowego, aby utworzyć środowisko operacyjne wymagane przez aplikację SaaS.

Stackify
"Thanks to Azure’s simplicity and flexibility, Stackify’s developers are able to put aside managing servers and troubleshooting problems, so they can focus on what’s important: improving their app and building new features for our customers. Azure Service Fabric will only add to our abilities to do that."

Matt Watson, założyciel i dyrektor generalny

Ochrona danych klientów

Utwórz bezpieczne środowisko wymagane przez Twoich klientów z wbudowaną umową SLA na wysoką dostępność rzędu 99,99% czasu, aby zapewnić niezmienną wydajność, oraz z inteligentnymi warstwami zabezpieczeń, które zabezpieczają dane Twoich klientów przed nieautoryzowanym dostępem. Tworzenie aplikacji na platformie Azure daje także najpełniejsze pokrycie w dziedzinie zgodności spośród wszystkich dostawców chmury.

Snelstart
"Items within this container boundary contain sensitive data that is crucial to a business, and storing those items in an isolated database keeps them well protected. We can manage authorization at the database level, and even automate the management and scale-out of these databases without requiring database administrators (DBAs) on staff."

Carlo Kuip, architekt systemów informatycznych

Tworzenie interesujących środowisk użytkowników

Dostarczaj nową wartość klientom, tworząc rozbudowane, spersonalizowane środowiska i rekomendacje za pomocą gotowych do użycia algorytmów uczenia maszynowego. Korzystaj z wbudowanej analizy biznesowej, aby udostępniać interakcyjne wizualizacje dające klientom wartościowy wgląd w ich dane.

Nintex
"We’ve been able to easily embed data analytics in our solution, which will provide customers a higher level of business intelligence into their key processes."

Alain Gentilhomme, dyrektor ds. technologii

Skala globalna i elastyczna platforma

Nadal korzystaj z preferowanego środowiska programistycznego, bez względu na to, czy przechodzisz do chmury, czy zaczynasz od zera. Czerp korzyści z konteneryzacji oraz podejścia bazującego na mikrousługach przy minimalnych zmianach w kodzie i twórz swoje rozwiązania na niezawodnej platformie chmury, która rośnie globalnie razem z Twoją firmą.

Umbraco
"We were happy with the Microsoft development tools that we were already familiar with, like Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database, ASP.net, and Internet Information Services (IIS). Before investing in an IaaS or a PaaS cloud solution, we wanted to make sure that it would support our Microsoft tools and platforms, so we wouldn’t have to make massive changes to our code base."

Henry Been, architekt oprogramowania

Microsoft AppSource

Umieść swoje aplikacje biznesowe na liście i docieraj do większej liczby klientów

Usługa AppSource to główne miejsce wprowadzania na rynek i rozpowszechniania aktualizacji, pakietów zawartości i dodatków — wszystkich wspieranych przez markę, którą znają i której ufają miliardy klientów. Zaprezentuj swoje aplikacje współpracujące z programem Dynamics, pakietem Office, usługą Power BI, platformą Azure i nie tylko.

Szybkie rozpoczęcie pracy z aplikacjami biznesowymi SaaS w organizacji

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu dostarczania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Oświadczenie o ochronie prywatności.

Powiązane rozwiązania