Azure Policy

Kontrola w czasie rzeczywistym i zgodność z chmurą w odpowiedniej skali

Łatwe stosowanie zabezpieczeń we wszystkich zasobach

Dostęp do wszystkich danych dotyczących zgodności w jednym miejscu skraca czas potrzebny na inspekcje. Zabezpiecz zasoby, aby zapewnić zgodność w chmurze i uniknąć błędów konfiguracji. Zmniejsz liczbę zewnętrznych procesów zatwierdzania, wdrażając zasady na platformie Azure, i zwiększ produktywność deweloperów. Kontroluj i optymalizuj wydatki na chmurę, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji.

Wymuszanie i ocena zasad w czasie rzeczywistym

Zarządzanie zasadami i zabezpieczeniami w chmurze w odpowiedniej skali

Zautomatyzowane korygowanie istniejących zasobów w odpowiedniej skali

Kompleksowy widok zgodności wszystkich zasobów

Wymuszanie zasad w zasobach

Twórz zasady na platformie Azure, aby zarządzać istniejącymi zasobami lub tymi, które dopiero mają zostać wdrożone. Zarządzaj zasadami w centralnej lokalizacji, gdzie możesz śledzić ich stan zgodności i szczegółowo sprawdzać zmiany powodujące niezgodność zasobów. Wymuszaj zasady w swoich zasobach, aby zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń oraz zgodność konfiguracji tworzonych w przyszłości zarówno z normami i regulacjami firmowymi, jak i zewnętrznymi.

Stosowanie zasad w potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Wykorzystaj integrację z funkcjami macierzystymi usługi Azure DevOps, aby ujawnić naruszenia zasad przed wdrożeniem oraz oceny zgodności z zasadami w chmurze po wdrożeniu. Daj deweloperom większą elastyczność przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby procesów zatwierdzania podczas wydawania kompilacji i znajdź przyczyny występowania niezgodności.

Automatyczne korygowanie niezgodnych zasobów

Zapewnij zgodność zasobów, korygując je zbiorczo, a nie pojedynczo. Zminimalizuj odchylenia, konfigurując automatyczne zadania korygowania za pomocą witryny Azure Portal, programu PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia. Pisz niestandardowe definicje zasad, które będą odpowiadać Twoim potrzebom.

Zabezpieczanie klastrów usługi AKS i zarządzanie nimi w odpowiedniej skali

Kontroluj i oceniaj zgodność we wszystkich klastrach usługi AKS w odpowiedniej skali. Przeprowadź głębszą analizę klastrów usługi AKS i zastosuj zasady dla zasobników, przestrzeni nazw i ruchu przychodzącego, aby zagwarantować, że spełniają one wymagania dotyczące zarządzania. Wybierz zasady inspekcji lub wymuszania, aby śledzić stan zgodności albo wymuszać stosowanie określonej konfiguracji w klastrach usługi AKS.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Policy dla usługi AKS

Bezpieczeństwo dzięki skutecznemu zarządzaniu

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Policy

Subskrybenci platformy Azure mogą korzystać z usługi Azure Policy bez żadnych dodatkowych kosztów.

Wprowadzenie do usługi Azure Policy

Przypisz wbudowane zasady do zasobów.
Dowiedz się, jakie są najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania dzięki podręcznikowi Cloud Adoption Framework.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

Migracja na platformę Azure

Odwiedź centrum migracji platformy Azure, aby zapoznać się z zasobami, które pomogą Ci migrować aplikacje, dane i infrastrukturę we własnym tempie. Podczas przenoszenia obciążeń lokalnych na maszyny wirtualne platformy Azure bezpłatnie korzystaj z narzędzi do oceniania, migracji i zarządzania kosztami.

Dzięki platformie Azure będziesz również płacić mniej: Platforma Amazon Web Services (AWS) jest 5 razy droższa niż platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server.

Dokumentacja dla deweloperów

Dowiedz się, jak programowo tworzyć zasady platformy Azure.

Laboratoria realizowane samodzielnie

Zdobywaj potrzebne umiejętności we własnym tempie, korzystając z naszych bezpłatnych laboratoriów dotyczących zarządzania.

  • Usługa Azure Policy jest ogólnie dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, w tym w chmurach krajowych.
  • Tak. Usługa Azure Policy ma wbudowany zestaw zasad, ale możesz również tworzyć zasady niestandardowe.
  • Usługa Azure Policy obsługuje wszystkie zasoby platformy Azure.
  • Tak, możesz wykluczyć zasób, grupę zasobów, subskrypcję lub grupę zarządzania z przypisania zasad.

Utwórz swoje pierwsze zasady już dziś za pomocą usługi Azure Policy