Pomiń nawigację

Azure Policy

Aktywna kontrola i nadzór w odpowiedniej skali dla zasobów platformy Azure

Funkcje produktu

Proaktywne wymuszanie zasad w zasobach

Stosuj zasady odmowy, które umożliwiają ustawianie barierek w Twoich środowiskach w chmurze, aby zapewnić im pełną zgodność z regulacjami.

Stosowanie zasad w potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Wykorzystaj integrację z funkcjami macierzystymi przy użyciu usługi Azure DevOps, aby ujawnić naruszenia zasad przed wdrożeniem oraz oceny zgodności z zasadami w chmurze po wdrożeniu.

Automatyzacja korygowania

Upewnij się, że są stosowane najlepsze rozwiązania, i zapewnij sobie spokój dzięki stosowaniu możliwości automatycznego korygowania osadzonych w platformie.

Powiązane produkty i usługi

Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk

Azure Resource Graph

Szybkie uzyskiwanie wglądu we wszystkie zasoby

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Grupy zarządzania platformy Azure

Wydajnie stosuj mechanizmy kontroli nadzoru i zarządzaj grupami subskrypcji platformy Azure

Dowiedz się więcej

Zasoby techniczne

Wprowadzenie do usługi Azure Policy