Pomiń nawigację

Azure Policy

Aktywna kontrola i nadzór w odpowiedniej skali dla zasobów platformy Azure

Dodawanie zasad do zasobów

Włącz wbudowane zasady lub utwórz własne zasady niestandardowe, aby umożliwić zabezpieczanie zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi na dużą skalę. Ogranicz opcje wdrożenia dla organizacji do określonych centrów danych lub zezwól na tworzenie tylko określonych typów zasobów. Ustanów metadane tagowania, aby ułatwić zapewnienie odpowiedzialności, zgodności i wiele więcej.

Wybieranie sposobu kompilowania zasad

Skonstruuj zasady w witrynie Azure Portal z pełną obsługą technologii IntelliSense lub dowolnym edytorze plików JSON i zaimportuj zasady przy użyciu powłoki Bash, programu PowerShell lub interfejsu API.

Stosowanie zasad w dowolnej skali

Stosuj zasady do swoich zasobów platformy Azure w wybranej skali — od pojedynczej subskrypcji po grupę zarządzania — z kontrolą w całej organizacji.

Monitorowanie zgodności

Wybierz narzucanie zasad lub inspekcję zgodności zasad z najlepszymi rozwiązaniami. Wyświetlaj zgodność zasad dla poszczególnych zasad lub agreguj wiele zasad w inicjatywy i nadzoruj zgodność dla całej inicjatywy. Zobacz trendy zgodności z zasadami w czasie.

Powiązane produkty i usługi

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Dowiedz się więcej

Zasoby

Wprowadzenie do usługi Azure Policy