Pomiń nawigację

WYMYŚLAJ ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO CELU

Azure. Bo nawet superbohaterscy deweloperzy potrzebują pomocnika.

Szybciej wprowadzaj innowacje dzięki oprogramowaniu open source na platformie Azure, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo. Zacznij korzystać z bezpłatnego konta i uzyskaj 12 miesięcy bezpłatnych popularnych usług w chmurze oraz środki w wysokości $200.

W środowisku lokalnym, hybrydowym, wielochmurowym lub na brzegu sieci — twórz bezpieczne, przyszłościowe rozwiązania w chmurze na platformie Azure

Szybsze wprowadzanie innowacji dzięki oprogramowaniu open source na platformie Azure

Bezproblemowe i bezpieczniejsze tworzenie, współpraca oraz wdrażanie — w dowolnym środowisku — przy użyciu ulubionych języków i struktur.

Opracowywanie na podstawie chmury utworzonej przez ekspertów ds. zabezpieczeń

Możesz bez obaw chronić przed zagrożeniami, wykrywać je i reagować na nie w jednej chmurze, która została zbudowana przez globalnego lidera cyberbezpieczeństwa.

Usprawnianie środowisk komunikacji głosowej, wideo i czatu

Usprawnij interakcje z klientami w aplikacjach dzięki współdziałaniu usługi Microsoft Teams z usługami Azure Communication Services.

Zacznij wprowadzać swoje pomysły w życie dzięki produktom i usługom platformy Azure

Twórz, trenuj i wdrażaj uczenie maszynowe

Azure Machine Learning

Wykrywaj zawartość za pomocą funkcji przetwarzania obrazów i mowy

Azure Cognitive Search

Dodawaj możliwości poznawcze do aplikacji za pomocą interfejsów API

Azure Cognitive Services

Twórz boty i łącz je między kanałami

Azure Bot Services

Projektuj rozwiązania AI przy użyciu analiz opartych na platformie Apache SparkTM

Azure Databricks

Twórz pod kątem rzeczywistości mieszanej przy użyciu czujników AI

Azure Kinect DK

Wdrażaj maszyny wirtualne w ciągu kilku sekund

Azure Virtual Machines

Twórz aplikacje open-source klasy korporacyjnej

Linux Virtual Machines na platformie Azure

Uzyskaj najlepszą w branży wydajność SQL

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines

Wdrażaj skalowalną, chronioną infrastrukturę zwirtualizowaną

Windows Virtual Machines

Wyzwalaj aplikacje, korzystając z przetwarzania bezserwerowego

Azure Functions

Rozszerzaj aplikacje na dodatkowe lokalizacje

Azure App Service

Twórz, wdrażaj i skaluj aplikacje internetowe na w pełni zarządzanej platformie

Azure App Service

Wyzwalaj aplikacje, korzystając z przetwarzania bezserwerowego

Azure Functions

Twórz i skaluj aplikacje za pomocą zarządzanego środowiska Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uruchamiaj kontenery bez potrzeby zarządzania serwerami

Azure Container Instances

Zachowaj zgodność dzięki zarządzanym aktualizacjom aplikacji

Azure Red Hat OpenShift

Stosuj nowoczesne wzorce mikrousług w aplikacjach Spring Boot

Azure Spring Cloud

Ujednolicenie infrastruktury lokalnej, hybrydowej i obejmującej wiele chmur

Azure Arc

Twórz aplikacje w środowiskach lokalnych, w chmurze i na urządzeniach brzegowych

Azure Stack

Powstrzymaj zagrożenia, korzystając z inteligentnej analizy zabezpieczeń

Azure Sentinel

Rozszerz ochronę przed zagrożeniami na dowolną infrastrukturę

Azure Security Center

Twórz bezpieczne chmury prywatne

Azure ExpressRoute

Umożliw logowanie jednokrotne oraz identyfikację wieloskładnikową

Azure Active Directory (Azure AD)

Twórz rozwiązania IoT na hostowanej platformie

Azure IoT Central

Wdrażaj analizy w chmurze na lokalnych urządzeniach brzegowych

Azure IoT Edge

Uwierzytelniaj komunikację między urządzeniami, brzegiem sieci i chmurą

Azure IoT Hub

Twórz modele środowisk fizycznych

Azure Digital Twins

Zabezpiecz oprogramowanie i sprzęt IoT

Azure Sphere

Wizualizuj dane IoT w czasie rzeczywistym

Azure Time Series Insights

Dowiedz się, jak ci klienci wprowadzają innowacje dzięki platformie Azure

Pracownik służby zdrowia w kitlu ze stetoskopem pracujący na tablecie komputerowym.

Firma Kainos pomaga milionom osób w Anglii uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej w aplikacji National Health Service za pomocą usług Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Cosmos DB.

Pracownicy wkładający puszki z Pepsi do lodówki.

Firma PepsiCo używa usługi Azure Machine Learning do identyfikowania trendów zakupowych klientów i udostępniania przydatnych szczegółowych informacji na poziomie sklepów.

Patrzący przez mikroskop badacz chorób nowotworowych w maseczce, ubrany w odzież medyczną.

Organizacja American Cancer Society zapewniła przepływ zasobów do pacjentów i badaczy podczas globalnej pandemii, przenosząc swoją infrastrukturę na platformę Azure.

Osoba w fabryce używająca tabletu do sprawdzania danych o wydajności robotycznego ramienia produkcyjnego.

Platforma Azure umożliwiła firmie Bosch Building Technologies poszerzenie i globalne wdrożenie platformy umożliwiającej analizę zużycia energii oraz osiągnięcie stałej efektywności energetycznej.

Dziecko w stroju strażaka stojące przed wozem strażackim.

Fundacja Make-A-Wish® przeszła na pracę zdalną w ciągu tygodnia, korzystając z platform Azure i Microsoft 365 oraz usługi Microsoft Teams, i dalej spełnia życzenia.

Przełamywanie ograniczeń dzięki przetwarzaniu danych na platformie Azure

Odkryj, co się dzieje na platformie Azure

Osoba na krześle z ekranem komputerowym w tle.

Programista Aadithyan Rajesh sprawia, że nauka staje się zabawą dla jego rówieśników z generacji Z na platformie Tangled, którą współtworzył przy użyciu programu Visual Studio Code i GitHub.

Programista Aadithyan Rajesh sprawia, że nauka staje się zabawą dla jego rówieśników z generacji Z na platformie Tangled, którą współtworzył przy użyciu programu Visual Studio Code i GitHub.

Bezpłatnie zacznij tworzyć na platformie Azure

Korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy oraz ponad 25 innych usług, które są zawsze bezpłatne — oraz uzyskaj $200 środków do wykorzystania przez pierwsze 30 dni.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure i uzyskaj odpowiedzi na pytania — zarówno te dotyczące rozpoczęcia pracy, jak i te związane z Twoim konkretnym scenariuszem.

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Ucz się we własnym tempie

Poznaj podstawy przetwarzania w chmurze i platformy Azure dzięki realizowanym samodzielnie modułom w usłudze Microsoft Learn.