INVENT WITH PURPOSE

Limitless data and analytics capabilities. Yes, limitless.

Get unmatched time to insight, scale, and price-performance on the cloud built for data and analytics. Sign up for an Azure free account and get free database and AI services—and a $200 credit.

W środowisku lokalnym, hybrydowym, wielochmurowym lub na brzegu sieci — twórz bezpieczne, przyszłościowe rozwiązania w chmurze na platformie Azure

Adapt quicker with immediate insights

Learn how the latest Azure advancements empower you to build highly secure, transformative analytics solutions at any scale.

Get started today with Azure Synapse Analytics

Gain instant clarity from your data and apply machine learning models to your apps.

Uruchamiaj usługi platformy Azure w dowolnym miejscu

Spójnie twórz, wdrażaj i zarządzaj w dowolnym centrum danych, w dowolnej chmurze i na dowolnym urządzeniu brzegowym.

Zacznij przekuwać pomysły w rozwiązania dzięki produktom i usługom platformy Azure

Dowiedz się, jak ci klienci wprowadzają innowacje dzięki platformie Azure

Osoba w fabryce używająca tabletu do sprawdzania danych o wydajności robotycznego ramienia produkcyjnego.

Platforma Azure umożliwiła firmie Bosch Building Technologies poszerzenie i globalne wdrożenie platformy umożliwiającej analizę zużycia energii oraz osiągnięcie stałej efektywności energetycznej.

Person using the beeb app on their smartphone. The app text says, "Or if you’re curious like me, you might like a BBC podcast."

The BBC uses Azure AI and Azure Bot Service to deliver news with Beeb, a voice assistant that understands the broad range of UK accents and dialects.

Pracownik służby zdrowia rozmawia z pacjentem w mobilnym centrum przeprowadzania testów na obecność wirusa zbudowanym z kontenera.

Firma Citizen Care Pod zbudowała inteligentne zasobniki do testowania wirusa COVID-19, korzystając z usług Azure IoT, Azure Cognitive Services i nieograniczonej pomysłowości w dążeniu do wspólnego celu.

Osoba korzystająca z aplikacji Walgreens na swoim telefonie komórkowym w celu przeprowadzenia oceny ryzyka COVID-19.

Usługa Microsoft Healthcare Bot umożliwiła klientom firmy Walgreens Boots Alliance szybkie odnajdowanie odpowiedzi na pytania z zakresu opieki zdrowotnej, w tym te dotyczące COVID-19.

Dziecko ubrane w strój strażaka, stojące przed wozem strażackim.

Fundacja Make-A-Wish® przeszła na pracę zdalną w ciągu tygodnia, korzystając z platform Azure i Microsoft 365 oraz usługi Microsoft Teams, i dalej spełnia życzenia.

Efektywna migracja na własnych warunkach

Odkryj, co się dzieje na platformie Azure

Dwóch programistów z firmy Rare testuje grę Sea of Thieves.

Zobacz, w jaki sposób deweloperzy gier w firmie Rare używają usługi Azure PlayFab, aby dynamicznie skalować i bezproblemowo migrować graczy między udostępnianymi światami w grze Sea of Thieves.

Zobacz, w jaki sposób deweloperzy gier w firmie Rare używają usługi Azure PlayFab, aby dynamicznie skalować i bezproblemowo migrować graczy między udostępnianymi światami w grze Sea of Thieves.

Rozpocznij tworzenie na platformie Azure, korzystając z usług bezpłatnych przez 12 miesięcy

Uzyskaj dostęp do ponad 25 usług, które są zawsze bezpłatne, oraz $200 środków na poznawanie platformy Azure przez 30 dni.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure i uzyskaj odpowiedzi na pytania — zarówno te dotyczące rozpoczęcia pracy, jak i te związane z Twoim konkretnym scenariuszem.

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Ucz się we własnym tempie

Poznaj podstawy przetwarzania w chmurze i platformy Azure dzięki realizowanym samodzielnie modułom w usłudze Microsoft Learn.