WYMYŚLAJ ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO CELU

Uzyskaj szerszy widok na platformie Azure

Twórz aplikacje przy użyciu ulubionych narzędzi i uruchamiaj je w dowolnym miejscu, używając najnowszych technologii ogłoszonych na konferencji Microsoft Build. Utwórz teraz bezpłatne konto platformy Azure i korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy.

W środowisku lokalnym, hybrydowym, wielochmurowym lub na brzegu sieci — twórz bezpieczne, przyszłościowe rozwiązania w chmurze na platformie Azure

Watch Microsoft Build sessions on demand

Explore the latest developer tools and technologies that were announced at the event.

Programuj wydajnie, współpracuj globalnie

Zwiększ szybkość pracy programisty dzięki niezrównanym, kompleksowym narzędziom deweloperskim i platformom, w tym usłudze GitHub.

Twórz nowe środowiska aplikacji opartych na danych i sztucznej inteligencji

Przyspiesz innowacje, dostarczając inteligentnych, natywnych dla chmury aplikacji dzięki danym platformy Azure i sztucznej inteligencji.

Twórz aplikacje natywne dla chmury, które działają wszędzie

Szybciej przechodź od pomysłów do aplikacji i uruchamiaj je w dowolnym miejscu za pomocą gotowych do pracy usług — teraz dostępnych na platformie Kubernetes.

Zacznij wprowadzać swoje pomysły w życie dzięki produktom i usługom platformy Azure

Dowiedz się, jak ci klienci wprowadzają innowacje dzięki platformie Azure

Pracownicy wkładający puszki z Pepsi do lodówki.

Firma PepsiCo używa usługi Azure Machine Learning do identyfikowania trendów zakupowych klientów i udostępniania przydatnych szczegółowych informacji na poziomie sklepów.

Patrzący przez mikroskop badacz chorób nowotworowych w maseczce, ubrany w odzież medyczną.

Organizacja American Cancer Society zapewniła przepływ zasobów do pacjentów i badaczy podczas globalnej pandemii, przenosząc swoją infrastrukturę na platformę Azure.

Osoba korzystająca z aplikacji Walgreens na swoim telefonie komórkowym w celu przeprowadzenia oceny ryzyka COVID-19.

Usługa Microsoft Healthcare Bot umożliwiła klientom firmy Walgreens Boots Alliance szybkie odnajdywanie odpowiedzi na pytania z zakresu opieki zdrowotnej, w tym te dotyczące COVID-19.

Osoba w fabryce używająca tabletu do sprawdzania danych o wydajności robotycznego ramienia produkcyjnego.

Platforma Azure umożliwiła firmie Bosch Building Technologies poszerzenie i globalne wdrożenie platformy umożliwiającej analizę zużycia energii oraz osiągnięcie stałej efektywności energetycznej.

Dziecko w stroju strażaka stojące przed wozem strażackim.

Fundacja Make-A-Wish® przeszła na pracę zdalną w ciągu tygodnia, korzystając z platform Azure i Microsoft 365 oraz usługi Microsoft Teams, i dalej spełnia życzenia.

Przełamywanie ograniczeń dzięki przetwarzaniu danych na platformie Azure

Odkryj, co się dzieje na platformie Azure

Osoba na krześle z ekranem komputerowym w tle.

Programista Aadithyan Rajesh sprawia, że nauka staje się zabawą dla jego rówieśników z generacji Z na platformie Tangled, którą współtworzył przy użyciu programu Visual Studio Code i GitHub.

Programista Aadithyan Rajesh sprawia, że nauka staje się zabawą dla jego rówieśników z generacji Z na platformie Tangled, którą współtworzył przy użyciu programu Visual Studio Code i GitHub.

Bezpłatnie zacznij tworzyć na platformie Azure

Korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy oraz ponad 25 innych usług, które są zawsze bezpłatne — oraz uzyskaj $200 środków do wykorzystania przez pierwsze 30 dni.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure i uzyskaj odpowiedzi na pytania — zarówno te dotyczące rozpoczęcia pracy, jak i te związane z Twoim konkretnym scenariuszem.

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Ucz się we własnym tempie

Poznaj podstawy przetwarzania w chmurze i platformy Azure dzięki realizowanym samodzielnie modułom w usłudze Microsoft Learn.