Platforma Xamarin z platformą Azure

Tworzenie zaawansowanych i skalowalnych natywnych aplikacji mobilnych przy użyciu platformy .NET i platformy Azure

Aplikacje mobilne przy użyciu platformy .NET

Xamarin to bezpłatna platforma typu open-source dla aplikacji mobilnych zapewniająca obsługę wielu platform oraz służąca do tworzenia natywnych aplikacji dla systemów Android i iOS przy użyciu platformy .NET i języka C#. Dzięki platformie Xamarin i platformie Azure możesz szybko rozpocząć korzystanie z różnych usług, od uwierzytelniania przez magazyn po usługi Azure Cognitive Services, aby móc zapewnić środowisko dostosowane do potrzeb użytkowników.

Uzyskaj pełen dostęp do możliwości urządzenia i sprzętu specyficznego dla platformy. Aplikacje platformy Xamarin są kompilowane pod kątem wydajności aplikacji natywnych

Współdziel ponad 95% kodu między różnymi platformami dzięki narzędziu Xamarin.Forms i wzorcowi projektowemu MVVM

Platforma Azure zapewnia skalowalne, wydajne i uniwersalne zaplecze — od magazynu po uwierzytelnianie, usługi inteligentne i nie tylko

Dostępna na dowolnej platformie z narzędziami, które zapewniają doskonałe środowisko programistyczne platformy .NET dla systemów Windows i Mac

Programuj w systemach macOS i Windows

Xamarin to platforma typu open-source służąca do tworzenia aplikacji mobilnych dla różnych urządzeń przy użyciu języka C# lub F#. Programy Visual Studio i Visual Studio dla komputerów Mac oferują światowej klasy refaktoryzację oraz funkcje oczyszczania kodu i IntelliSense pozwalające zwiększyć produktywność deweloperów. Zapewniają one także zaawansowane funkcje debugowania na potrzeby tworzenia, wdrażania i debugowania aplikacji z użyciem emulatorów, symulatorów lub bezpośrednio na urządzeniach fizycznych.

Visual Studio Tools for Xamarin

Twórz efektowne aplikacje międzyplatformowe

Xamarin.Forms to platforma typu open-source mobilnego interfejsu użytkownika umożliwiająca tworzenie aplikacji dla systemów iOS i Android za pomocą platformy .NET z pojedynczej, współdzielonej bazy kodu. Maksymalizuj produktywność i wydajność, zapewniając spójność wyglądu i działania na różnych platformach. Platforma Xamarin umożliwia dostęp do interfejsów API specyficznych dla platformy i ponowne używanie istniejących bibliotek C/C++ do pisania aplikacji mobilnych i gier obsługiwanych przez platformy .NET i Azure.

Dowiedz się więcej o platformie Xamarin.Forms

Najlepsze w swojej klasie narzędzia DevOps

Zaimplementuj rozwiązanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz dodaj monitorowanie i raportowanie do swoich aplikacji mobilnych przy użyciu ulubionych narzędzi DevOps, aby przyspieszyć proces programowania w całym cyklu życia aplikacji. Wybieraj spośród najbardziej wydajnych narzędzi programistycznych, w tym GitHub, Azure DevOps i Visual Studio App Center. Są one zaprojektowane do tworzenia, testowania, wdrażania i monitorowania aplikacji, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne — tworzeniu wyjątkowych środowisk mobilnych dla użytkowników.

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie za pomocą usługi Azure DevOps

Inteligentne aplikacje za pomocą usługi Azure Cognitive Services

Przekształć sposób, w jaki użytkownicy będą korzystać z Twoich aplikacji i środowiska przez dodanie inteligentnych algorytmów. Dodaj do swoich aplikacji zaawansowane funkcje umożliwiające widzenie, słyszenie, mówienie oraz rozumienie i interpretowanie potrzeb użytkowników naturalnymi metodami komunikacji. Użyj zestawów SDK lub interfejsów API REST, aby wykorzystać możliwości inteligentnej chmury za pomocą kilku wierszy kodu.

Zapoznaj się z usługą Cognitive Services

Tworzenie z wykorzystaniem wiodących w branży zabezpieczeń platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Zacznij korzystać już dziś

Uzyskaj błyskawiczny bezpłatny dostęp i $200 środków na korzystanie z platformy Azure, po prostu rejestrując się w celu skorzystania z bezpłatnego konta platformy Azure.

Rozpocznij pracę z platformami Xamarin i Azure, korzystając z tej krótkiej serii wideo.

Pobierz grafikę informacyjną dotyczącą platform Xamarin i Azure — przydatne źródło informacji, które ułatwi Ci szybkie rozpoczęcie pracy.

Zasoby deweloperów dla platform Xamarin i Azure

Bogaty zestaw zasobów pomagających szybko i wydajnie rozpocząć pracę

Przeglądaj przykłady kodu

Poznaj rozwiązania typowych wyzwań.

Dokumentacja

Pobieraj popularne zasoby dla deweloperów, w tym przewodniki Szybki start, przykłady kodu, samouczki i przewodniki dotyczące architektur.

Microsoft Learn

Bezpłatnie naucz się, jak tworzyć aplikacje mobilne z obsługą chmury, korzystając ze szczegółowych modułów szkoleniowych witryny Microsoft Learn.

Często zadawane pytania na temat platformy Xamarin

  • Xamarin to środowisko typu open-source, które jest dostępne wszędzie w systemach Windows i macOS.
  • Tak, platforma Xamarin jest dostępna do bezpłatnego pobierania i używania. Jednak do kompilowania, debugowania i wdrażania aplikacji mobilnych utworzonych przy użyciu platformy Xamarin potrzebny jest program Visual Studio lub Visual Studio dla komputerów Mac. W przypadku tych produktów obowiązują odrębne cenniki.
  • Tak, platforma Xamarin ma aktywną społeczność, która udziela odpowiedzi na pytania, opracowuje przykłady, tworzy samouczki i wiele więcej. Ponieważ platforma Xamarin jest częścią ekosystemu dla deweloperów platformy .NET, do tworzenia rozwiązań mobilnych można również używać ulubionych narzędzi, struktur i bibliotek NuGet.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure