Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Równoważenie obciążenia

Przejrzyj usługi równoważenia obciążenia platformy Azure i znajdź najlepsze rozwiązanie dla swoich obciążeń przy pomocy łatwego w użyciu narzędzia do wyboru usług.

Zwiększanie skalowalności, dostępności i bezpieczeństwa aplikacji

Natychmiast skaluj aplikacje za pomocą usług równoważenia obciążenia platformy Azure w celu zachowania wysokiej dostępności i wydajności. Zacznij od szybkiej oceny potrzeb i zalecenia dotyczącego równoważenia obciążenia — przy użyciu narzędzia do wyboru usługi.

Optymalizowanie każdej aplikacji za pomocą usług równoważenia obciążenia platformy Azure

Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

Moduł równoważenia obciążenia ruchu oparty na systemie DNS

Optymalnie dystrybuuj ruch do usług w globalnych regionach świadczenia platformy Azure — przy użyciu metod routingu ruchu opartych na systemie DNS. Określaj priorytety dostępu użytkowników, zapewniaj zgodność z niezależnością danych oraz dostosowuj ruch na potrzeby uaktualnień i konserwacji aplikacji.

Obsługuje:

 • HTTP, HTTPS, HTTP/2, TCP, UDP
 • Warstwa 7
 • Aplikacje globalne
Azure Load Balancer

Azure Load Balancer

Moduł równoważenia obciążenia sieciowego

Twórz aplikacje o wysokiej dostępności i wydajności sieciowej dzięki możliwościom równoważenia obciążenia o małych opóźnieniach w warstwie 4. Równoważ ruch między maszynami wirtualnymi wewnątrz sieci wirtualnych i między wielowarstwowymi aplikacjami hybrydowymi.

Obsługuje:

 • TCP, UDP
 • Warstwa 4
 • Aplikacje globalne i regionalne
Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

Kontroler dostarczania aplikacji jako usługa

Przekształć frontony internetowe w skalowalne i wysoce dostępne aplikacje przy użyciu funkcji równoważenia obciążenia w warstwie 7. Bezpieczniej rozpowszechniaj aplikacje regionalne.

Obsługuje:

 • HTTP, HTTPS, HTTP/2
 • Warstwa 7
 • Aplikacje regionalne
 • Zapora aplikacji internetowej
 • Odciążanie protokołu SSL/TLS
Azure Front Door

Azure Front Door

Wysoce bezpieczne dostarczanie aplikacji globalnie

Zapewniaj wydajność globalnych aplikacji internetowych w czasie rzeczywistym, korzystając z globalnej sieci brzegowej firmy Microsoft. Przyspiesz zawartość i przekształć wiele aplikacji mikrousług w jedną bezpieczniejszą architekturę dostarczania aplikacji.

Obsługuje:

 • HTTP, HTTPS, HTTP/2
 • Warstwa 7
 • Aplikacje globalne
 • Zapora aplikacji internetowej
 • Odciążanie protokołu SSL/TLS

Odnajdywanie odpowiednich usług równoważenia obciążenia dla Twojej organizacji

Używanie narzędzia wyboru usług

Uzyskaj pomoc w wyborze najlepszych dla Twoich potrzeb usług równoważenia obciążenia w chmurze platformy Azure. Odpowiedz na kilka pytań dotyczących Twoich aplikacji, obciążeń i wymagań dotyczących wydajności. Otrzymasz rekomendację na podstawie najlepszych rozwiązań w zakresie architektury.

Strona pomocy dotycząca wybierania w równoważeniu obciążenia platformy Azure