Azure Archive Storage

Najlepszy i najbardziej ekonomiczny w branży punkt do przechowywania rzadko używanych danych

  • Najtańsza warstwa magazynowa
  • Automatyczne szyfrowanie magazynowanych danych
  • Bezproblemowa integracja z warstwą magazynowania Gorąca i Chłodna
  • Usługa wspierana przez wiodących partnerów w dziedzinie zarządzania danymi

Niski koszt, wysoka wartość

Wykładniczy przyrost ilości danych nie musi oznaczać wykładniczego wzrostu kosztów ich przechowywania i zarządzania nimi. Magazyn w warstwie Archiwum na platformie Azure umożliwia ekonomiczne, trwałe, wysoce dostępne i bezpieczne przechowywanie w chmurze rzadko używanych danych o elastycznych wymaganiach w zakresie opóźnień. Wystarczy kilka dolarów miesięcznie, aby przechowywać w chmurze terabajty danych, a posiadaną infrastrukturę magazynową można przeznaczyć na inne cele biznesowe.

Bezpieczeństwo od samego początku

„Rzadko używane” nie oznacza „nieważne”. W wielu branżach organizacje mają obowiązek wieloletniego przechowywania poufnych danych finansowych, medycznych czy pracowniczych. Gdy przeniesiesz te dane do chmury, chcesz mieć pewność, że są chronione przy użyciu zabezpieczeń najwyższego poziomu. Magazyn w warstwie Archiwum zapewnia bezpieczny transfer danych do chmury z użyciem protokołu HTTPS i automatyczne zabezpieczanie danych za pomocą 256-bitowego klucza AES.

Łatwiejsze zarządzanie i obsługa warstw na poziomie obiektu blob

Azure Archive Storage jest kolejną warstwą magazynową dostępną dla magazynu obiektów blob. Obiekty gorące, chłodne i archiwalne mogą istnieć obok siebie na tym samym koncie. Natomiast po wprowadzeniu obsługi warstw na poziomie obiektów blob warstwę obiektu można zmieniać jednym kliknięciem w witrynie Azure Portal albo można używać interfejsu API REST (lub języka .NET, Java, Python i wielu innych zestawów SDK) do programowego modyfikowania żądanej liczby obiektów.

Archive Storage Use Cases

Long Term Backup Retention

Many organizations retain multi-year, PB sized collections of Server and Desktop data backups and store them on expensive storage arrays. Azure Archive Storage provides a secure, low-cost means for retaining those backups and freeing up storage capacity for other productive uses.

Business Policy Mandated Data Archiving

Companies can generate PB’s of data in the course of day to day operations and to meet legal compliance requirements. Company policies often dictate that this data (sensitive HR records, email, financial/tax records) is retained in perpetuity. Archive Storage can work with Smart Archiving offerings from ISV’s to create a low cost, content archiving solution

Healthcare Data Archiving

Healthcare providers are increasingly required to retain patient medical record data for multi-year periods. Storage requirements for patient data can quickly escalate when the records include high resolution images and ultrasound content. Azure Archive storage enables Healthcare providers to lower their storage costs while providing secure, globally compliant storage for sensitive medical data.

Magnetic Tape Replacement

Maintaining tape storage infrastructure is expensive and often requires specialized equipment and expertise. Archive Storage is a cost-effective, low maintenance replacement alternative for tape storage.

Digital Media Content Retention

Creators can generate PB’s worth of video and picture content that is used in the development of original digital media. Archive Storage gives creators a low-cost storage repository for original source content. Blob-level tiering makes it easy to shift from cold to hot storage should the need arise to use that content for another project.

Security/Public Safety data retention

As the number and sophistication of threats to personal and business safety continue to increase, so does the demand for video surveillance. Public and now private sector companies generate TB’s of surveillance footage daily in the course of protecting their citizens and assets. Archive Storage is a low cost option for storing that data.

Usługa przyjazna dla partnerów

Ułatwiliśmy dostawcom zarządzania danymi czerpanie korzyści z warstwy magazynowej. Zobacz rozwiązania partnerów z wbudowaną obsługą warstwy archiwum platformy Azure.

Zacznij korzystać z usługi Azure Archive Storage już dziś