Pomiń nawigację

Azure Archive Storage

Najlepszy i najbardziej ekonomiczny w branży punkt do przechowywania rzadko używanych danych

Niski koszt, wysoka wartość

Wykładniczy przyrost ilości danych nie musi oznaczać wykładniczego wzrostu kosztów ich przechowywania i zarządzania nimi. Magazyn w warstwie Archiwum na platformie Azure umożliwia ekonomiczne, trwałe, wysoce dostępne i bezpieczne przechowywanie w chmurze rzadko używanych danych o elastycznych wymaganiach w zakresie opóźnień. Wystarczy kilka dolarów miesięcznie, aby przechowywać w chmurze terabajty danych, a posiadaną infrastrukturę magazynową można przeznaczyć na inne cele biznesowe.

Bezpieczeństwo od samego początku

„Rzadko używane” nie oznacza „nieważne”. W wielu branżach organizacje mają obowiązek wieloletniego przechowywania poufnych danych finansowych, medycznych czy pracowniczych. Gdy przeniesiesz te dane do chmury, chcesz mieć pewność, że są chronione przy użyciu zabezpieczeń najwyższego poziomu. Magazyn w warstwie Archiwum zapewnia bezpieczny transfer danych do chmury z użyciem protokołu HTTPS i automatyczne zabezpieczanie danych za pomocą 256-bitowego klucza AES.

Łatwiejsze zarządzanie i obsługa warstw na poziomie obiektu blob

Azure Archive Storage jest kolejną warstwą magazynową dostępną dla magazynu obiektów blob. Obiekty gorące, chłodne i archiwalne mogą istnieć obok siebie na tym samym koncie. Natomiast po wprowadzeniu obsługi warstw na poziomie obiektów blob warstwę obiektu można zmieniać jednym kliknięciem w witrynie Azure Portal albo można używać interfejsu API REST (lub języka .NET, Java, Python i wielu innych zestawów SDK) do programowego modyfikowania żądanej liczby obiektów.

Usługa przyjazna dla partnerów

Ułatwiliśmy dostawcom zarządzania danymi czerpanie korzyści z warstwy magazynowej. Zobacz rozwiązania partnerów z wbudowaną obsługą warstwy archiwum platformy Azure.

Zacznij korzystać z usługi Azure Archive Storage już dziś