Azure Archive Storage

Ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie w chmurze rzadko używanych danych

Niski koszt, wysoka wartość

Exponential data growth doesn’t have to mean exponential costs for data storage and management. Azure Archive Storage offers low-cost, durable, and highly available secure cloud storage for rarely accessed data with flexible latency requirements. Store terabytes of data in the cloud for only a few dollars a month, and repurpose your storage infrastructure for other critical business objectives.

Bezpieczeństwo od samego początku

„Rzadko używane” nie oznacza „nieważne”. W wielu branżach organizacje mają obowiązek wieloletniego przechowywania poufnych danych finansowych, medycznych czy pracowniczych. Gdy przeniesiesz te dane do chmury, chcesz mieć pewność, że Twoje dane są chronione przy użyciu zabezpieczeń najwyższego poziomu. Oferujemy bezpieczny transfer danych do chmury z użyciem protokołu HTTPS i automatyczne zabezpieczanie danych przechowywanych w usłudze Archive Storage za pomocą 256-bitowego klucza AES.

Łatwiejsze zarządzanie i obsługa warstw na poziomie obiektu blob

Azure Archive Storage jest kolejną warstwą magazynową dostępną dla magazynu obiektów blob. Obiekty gorące, chłodne i archiwalne mogą istnieć obok siebie na tym samym koncie. Natomiast po wprowadzeniu obsługi warstw na poziomie obiektów blob warstwę obiektu można zmieniać kliknięciem przycisku w witrynie Azure Portal albo można używać interfejsu API REST (lub języka .NET, Java, Python i wielu innych zestawów SDK) do programowego modyfikowania żądanej liczby obiektów.

Usługa przyjazna dla partnerów

Ułatwiliśmy dostawcom zarządzania danymi czerpanie korzyści z warstwy magazynowej. Firmy CommVault, NetApp, HubStor, CloudBerry, Cohesity, Rubrik i Archive360 stworzyły rozwiązania obsługujące warstwę magazynową platformy Azure.

Zacznij korzystać z usługi Azure Archive Storage już dziś