Azure Archive Storage

Najlepszy i najbardziej ekonomiczny w branży punkt do przechowywania rzadko używanych danych

  • Najtańsza warstwa magazynowa
  • Automatyczne szyfrowanie magazynowanych danych
  • Bezproblemowa integracja z warstwą magazynowania Gorąca i Chłodna
  • Usługa wspierana przez wiodących partnerów w dziedzinie zarządzania danymi

Niski koszt, wysoka wartość

Wykładniczy przyrost ilości danych nie musi oznaczać wykładniczego wzrostu kosztów ich przechowywania i zarządzania nimi. Magazyn w warstwie Archiwum na platformie Azure umożliwia ekonomiczne, trwałe, wysoce dostępne i bezpieczne przechowywanie w chmurze rzadko używanych danych o elastycznych wymaganiach w zakresie opóźnień. Wystarczy kilka dolarów miesięcznie, aby przechowywać w chmurze terabajty danych, a posiadaną infrastrukturę magazynową można przeznaczyć na inne cele biznesowe.

Bezpieczeństwo od samego początku

„Rzadko używane” nie oznacza „nieważne”. W wielu branżach organizacje mają obowiązek wieloletniego przechowywania poufnych danych finansowych, medycznych czy pracowniczych. Gdy przeniesiesz te dane do chmury, chcesz mieć pewność, że są chronione przy użyciu zabezpieczeń najwyższego poziomu. Magazyn w warstwie Archiwum zapewnia bezpieczny transfer danych do chmury z użyciem protokołu HTTPS i automatyczne zabezpieczanie danych za pomocą 256-bitowego klucza AES.

Łatwiejsze zarządzanie i obsługa warstw na poziomie obiektu blob

Azure Archive Storage jest kolejną warstwą magazynową dostępną dla magazynu obiektów blob. Obiekty gorące, chłodne i archiwalne mogą istnieć obok siebie na tym samym koncie. Natomiast po wprowadzeniu obsługi warstw na poziomie obiektów blob warstwę obiektu można zmieniać jednym kliknięciem w witrynie Azure Portal albo można używać interfejsu API REST (lub języka .NET, Java, Python i wielu innych zestawów SDK) do programowego modyfikowania żądanej liczby obiektów.

Przypadki użycia usługi Archive Storage

Długoterminowe przechowywanie kopii zapasowych

Wiele organizacji przechowuje przez kilka lat liczące petabajty kolekcje kopii zapasowych danych serwerów oraz komputerów stacjonarnych w drogich macierzach magazynowych. Usługa Azure Archive Storage udostępnia bezpieczną i niedrogą metodę przechowywania tych kopii zapasowych, co pozwala na zwolnienie pojemności magazynowej na potrzeby innych produktywnych zastosowań.

Archiwizowanie danych zgodne z zasadami biznesowymi

Firmy mogą generować petabajty danych w wyniku samych tylko codziennych operacji oraz z powodu konieczności dostosowania się do wymagań prawnych. Zasady firmy często określają, że te dane (poufne rekordy działu HR, wiadomości e-mail, rekordy finansowe i podatkowe) będą przechowywane bezterminowo. Rozwiązanie Archive Storage może współpracować z ofertami inteligentnego archiwizowania niezależnych dostawców oprogramowania, tworząc niedrogie rozwiązanie do archiwizowania zawartości.

Archiwizowanie danych dotyczących opieki zdrowotnej

Od dostawców opieki zdrowotnej coraz częściej wymaga się wieloletniego przechowywania danych medycznych pacjentów. Wymagania dotyczące magazynu na dane pacjentów mogą się szybko zwiększyć, jeśli dane będą musiały zawierać obrazy w wysokiej rozdzielczości i wyniki badań ultrasonograficznych. Usługa Azure Archive Storage umożliwia dostawcom opieki zdrowotnej obniżenie kosztów magazynowania z jednoczesnym zapewnieniem bezpiecznego, zgodnego w skali globalnej magazynu do przechowywania poufnych danych medycznych.

Alternatywa dla taśm magnetycznych

Obsługa infrastruktury magazynu taśm jest droga i często wymaga specjalistycznego wyposażenia oraz doświadczenia. Usługa Archive Storage to ekonomiczna, niewymagająca skomplikowanej obsługi alternatywa dla magazynu taśm.

Przechowywanie multimediów cyfrowych

Twórcy mogą generować petabajty danych wideo i obrazów używanych podczas opracowywania oryginalnych multimediów cyfrowych. Usługa Archive Storage zapewnia twórcom niedrogie repozytorium do magazynowania oryginalnej zawartości źródłowej. Obsługa warstw na poziomie obiektów blob ułatwia przejście z warstwy magazynowania Chłodna do warstwy Gorąca, jeśli zajdzie potrzeba użycia zawartości w innym projekcie.

Przechowywanie danych dotyczących zabezpieczeń i bezpieczeństwa publicznego

Wraz ze zwiększaniem się liczby i stopnia skomplikowania zagrożeń bezpieczeństwa osobistego i biznesowego zwiększa się również zapotrzebowanie na monitorowanie wideo. Firmy z sektora publicznego, a ostatnio również prywatnego, codziennie generują terabajty materiału wideo w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i zasobów. Usługa Archive Storage to niedroga opcja przechowywania tego rodzaju danych.

Usługa przyjazna dla partnerów

Ułatwiliśmy dostawcom zarządzania danymi czerpanie korzyści z warstwy magazynowej. Zobacz rozwiązania partnerów z wbudowaną obsługą warstwy archiwum platformy Azure.

Zacznij korzystać z usługi Azure Archive Storage już dziś