Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych do każdej platformy z dowolnego zaplecza

Klienci korzystający z usługi Notification Hubs

NBC
7digital
DIEBOLD
Sochi 2014
bing
Office 365

Szybkie rozgłaszanie do milionów urządzeń

Usługa Azure Notification Hubs to w wysokim stopniu skalowalne aparaty do wypychania powiadomień mobilnych, które umożliwiają szybkie wysłanie milionów powiadomień do urządzeń z systemami iOS, Android i Windows oraz do urządzeń Kindle. Działają one w połączeniu z usługami APNS (Apple Push Notification Services), GCM (Google Cloud Message), WNS (Windows Push Notification Services), MPNS (Microsoft Push Notification Service) i innymi. Powiadomienia można dopasować do indywidualnych użytkowników lub całych grup odbiorców, a także dla dowolnej platformy, przy użyciu zaledwie kilku wierszy kodu.

Działa z każdym zapleczem

Usługa Notification Hubs jest na tyle elastyczna, że można ją podłączyć do dowolnego zaplecza utworzonego za pomocą oprogramowania .NET, PHP, Java lub Node.js działającego lokalnie lub w chmurze. Dzięki temu można natychmiast aktualizować aplikacje mobilne i prezentować je klientom.

Wybór odbiorców docelowych za pomocą tagów dynamicznych

Powiadomienia wypychane można rozgłaszać do wszystkich naraz albo do wybranych urządzeń użytkowników za pomocą funkcji tagowania w usłudze Notification Hubs. Tagi umożliwiają dzielenie użytkowników na segmenty na podstawie aktywności, zainteresowań, lokalizacji lub preferencji, dzięki czemu można dostarczać odpowiednią zawartość do odpowiednich osób we właściwym czasie.

Łatwiejsza lokalizacja z użyciem szablonów

Jeśli aplikacja jest przeznaczona na różne rynki, funkcja szablonów usługi Notification Hubs zapewnia wygodny sposób przesyłania zlokalizowanych powiadomień wypychanych do klientów w ich własnych językach. Szablony eliminują także problemy związane z przechowywaniem ustawień lokalizacji dla każdego klienta oraz tworzeniem setek tagów.

Rozwiązanie opracowane z myślą o wielkiej skali

Teraz możliwe jest szybkie skalowanie do milionów urządzeń przenośnych i miliardów powiadomień bez potrzeby przebudowywania ani dzielenia aplikacji. Usługa Notification Hubs automatycznie obsługuje infrastrukturę niezbędną do skalowania komunikatów dla każdego aktywnego urządzenia przy niewiarygodnie małych opóźnieniach.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Zarządzanie interfejsami API

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Magistrala usług

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta usługi Notification Hubs