Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Uzyskaj potoki hostowane w chmurze dla systemów Linux, macOS i Windows. Twórz aplikacje internetowe, klasyczne i mobilne. Wdrażaj w dowolnej chmurze lub w środowisku lokalnym.

Zautomatyzuj kompilacje i wdrożenia dzięki usłudze Pipelines, aby poświęcać mniej czasu na konfigurację, a więcej na kreatywną pracę.

Dowolny język, dowolna platforma

Kompiluj, testuj i wdrażaj aplikacje platform Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android i iOS. Uruchamiaj zadania równolegle w systemach Linux, macOS i Windows.

Kontenery i platforma Kubernetes

Łatwo kompiluj i wypychaj obrazy do rejestrów kontenerów, takich jak Docker Hub i Azure Container Registry. Wdrażaj kontenery na indywidualnych hostach lub na platformie Kubernetes.

Rozszerzalna

Odkrywaj i wdrażaj szeroki zakres zadań kompilacji, testowania i wdrażania tworzonych przez społeczność, oraz setki rozszerzeń, takich jak Slack czy SonarCloud.

Wdrażanie w dowolnej chmurze

Wdrażaj ciągłe dostarczanie oprogramowania w dowolnej chmurze, w tym na platformach Azure, AWS i GCP. Wizualizuj wdrożenie w dowolnej liczbie niezależnych etapów.

Najlepsza w swojej klasie oferta dla projektów typu „open source”

Zapewnij szybkie potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla każdego projektu typu „open source”. Uzyskaj 10 bezpłatnych zadań równoległych z nieograniczoną liczbą minut kompilacji dla wszystkich projektów typu „open source”.

Zaawansowane przepływy pracy i funkcje

Skorzystaj z łatwego tworzenia łańcuchów kompilacji i kompilacji wielofazowych. Obsługa kodów YAML, integracji testów, bram wersji, raportowania i nie tylko.

Szybsze kompilowanie i wdrażanie dzięki usłudze Pipelines

Zaawansowane przepływy pracy z natywną obsługą kontenerów

Niezrównana szybkość kompilowania dzięki równoległemu wykonywaniu zadań i testów. Skorzystaj z zadań kontenerów, aby tworzyć spójne i niezawodne kompilacje dzięki doskonale dobranym narzędziom. Z łatwością twórz nowe kontenery i wypychaj je do dowolnego rejestru.

Agenci dla systemów Linux, macOS i Windows hostowani przez firmę Microsoft

Uprość zarządzanie sprzętem i maszynami wirtualnymi, korzystając z agentów firmy Microsoft hostowanych w chmurze. Uzyskaj pełną obsługę potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla każdej dużej platformy i narzędzia.

Elastyczne wdrażanie na platformie Kubernetes, w usługach bezserwerowych lub na maszynach wirtualnych

Wdrażaj rozwiązania na platformie Kubernetes, maszynach wirtualnych, w usłudze Azure Functions, Azure Web Apps lub w dowolnej innej chmurze. Użyj etapów, bram i zatwierdzeń, aby utworzyć strategię wdrożenia odpowiednią dla Ciebie i zagwarantować jakość na każdym etapie. Możesz nawet wdrażać rozwiązania z innych systemów ciągłej integracji, na przykład Jenkins.

Kompilowanie w systemach Linux, Mac i Windows dzięki usłudze Pipelines

Projekty typu „open source”

10 (bezpłatne)

Zadania równoległe z nieograniczoną liczbą minut na miesiąc

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie hostowane przez firmę Microsoft

1 (bezpłatne)

Zadanie równoległe i do 1 800 min na miesiąc

Potem $40 za dodatkowe zadanie równoległe

Samodzielny hosting ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

1 (bezpłatne)

Zadanie równoległe z nieograniczoną liczbą minut na miesiąc

Potem $15 za dodatkowe zadanie równoległe

Potrzebujesz więcej jednostek?

Dowiedz się więcej o cenach

Jesteś użytkownikiem serwisu GitHub? Masz już wszystko.

Kompiluj, testuj i wdrażaj to, co tworzysz, w serwisie GitHub. Uzyskaj szybkie, niezawodne kompilacje na wszystkich platformach za pośrednictwem głębokiej integracji z żądaniami ściągnięcia, testami i stanami w serwisie GitHub.

Platforma handlowa serwisu GitHub

Poznaj inne usługi pakietu Azure DevOps

Pakiet Azure DevOps to nie tylko usługa Potoki. Dowiedz się, jak pełny zestaw zintegrowanych, kompleksowych narzędzi może zwiększyć możliwości Twojego zespołu w zakresie szybszego dostarczania oprogramowania.

Atom

We were previously using three different CI services to build Atom releases for Windows, macOS, and Linux. Moving to Azure DevOps enabled us to produce release builds for those platforms and automate our nightly release process, all in a single CI job.

David Wilson
Senior Application Engineer, GitHub, Atom Editor

The 15 CDRA providers that matter most

Przeczytaj raport The Forrester Wave™: Continuous Delivery and Release
Automation, Q4 2018 (Ciągłe dostarczanie i automatyzacja wydań, 4. kwartał 2018 r.), aby dowiedzieć się, dlaczego usługa Azure DevOps jest oceniana jako wiodące rozwiązanie
wśród 15 znaczących dostawców.

Get the report

Ciągłe dostarczanie w języku Java

Najważniejsze narzędzia i najlepsze rozwiązania dotyczące wdrażania kodu do produkcji

Pobierz e-booka

Zacznij korzystać z usługi Potoki

W prosty sposób skonfiguruj potoki, aby kompilować, testować i wdrażać kod na dowolnej platformie.